Zamknij
REKLAMA

Sulkowski: Zbliżają się wybory. Należy przewietrzyć ten urząd

17:53, 13.02.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

W ostatnim czasie opisaliśmy dwie skargi Tadeusza Sulkowskiego z ulicy Zbożowej w Kutnie. Pierwsza  i druga  Dziś na sesji Rada Miasta Kutna zdecydowała o skierowaniu ostatniej skargi na zachowanie Jacka Boczkai do rozpatrzenia przez prezydenta. Wystąpił również skarżący, który nie szczędził prezydentom gorzkich słów. 

Początek sprawy przyłączenia domów przy Zbożowej do miejskiej sieci wodociągowej

W kwietniu 2017 partnerka Tadeusza Sulkowskiego złożyła wniosek o dotację z budżetu miasta na przyłącze do sieci wodociągowej, potem latem odbyło się spotkanie mieszkańca i radnego Jana Dębskiego z wiceprezydentem Jackiem Boczkają, na którym miał on obiecać, że do sieci miejskich wodociągów i kanalizacji będą przyłączone domy przy ulicy Zbożowej. 20 października 2017 mieszkaniec dostał pismo od wiceprezydenta Kutna o tym, że odbyły się dwa przetargi na podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego i nie wyłoniono ich wykonawcy. Wiceprezydent poinformował mieszkańca o dotacjach celowych i żeby ten zrobił to w swoim zakresie. Musiałby ją jednak rozliczyć do końca grudnia ubiegłego roku.

Tadeusz Sulkowski nie zgodził się z takim obrotem sprawy, ponieważ czuł się oszukany po rozmowie z Boczkają i Dębskim i złożył 30 października skargę na wiceprezydenta. 6 grudnia Rada Miasta Kutna uznała ją za bezzasadną nie dając wiary wersji mieszkańca o temacie i toku rozmowy z wiceprezydentem. Przed Komisją Rewizyjną stanął jedynie mieszkaniec, Boczkaja złożył wyjaśnienia na piśmie z 14 listopada 2017. Świadek rozmowy z Boczkają radny Jan Dębski uczestniczył w obradach nad skargą  jako członek Komisji Rewizyjnej , ale bez prawa głosu. 

Boczkaja w piśmie do prezydenta poinformował, że Tadeusz Sulkowski jedynie mieszka w domu przy ulicy Zbożowej, nie jest w nim zameldowany i nie jest on jego własnością. Rzeczywiście mieszka tam ze swoją partnerką. Sprawy o których rozmawiał z mieszkańcem i radnym zdaniem Boczkai dotyczyły budowy sieci wodociągowej w Zbożowej i podłączenia nieruchomości do tej sieci, budowy lub możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla trzech domów przy tej ulicy. 

- Rozmowa, na którą powołuje się skarżący (w pierwszej skardze - przyp.red.) dotyczyła głównie budowy sieci wodociągowej. Wymaga to jednak wprowadzenia tej inwestycji do wieloletniego planu PWiK sp. zo.o. przyjmowanego przez Radę Miasta Kutno na okres 3 lat - pisze Boczkaja. - Taka deklaracja w rozmowie padła. Złożyłem obietnicę, że sprawa budowy wodociągu w ulicy Zbożowej zostanie zaproponowana Radzie do uchwalenia zgodnie z procedurą na wiosnę 2018 roku.

Incydent w Urzędzie Miasta Kutna

Po rozpatrzeniu pierwszej skargi mieszkańca, idąc za ciosem, skoro Boczkai chodziło o rok 2018, Sulkowski poszedł pod koniec ubiegłego roku do urzędu porozmawiać z wiceprezydentem o realizacji inwestycji, dopytać o terminy itp. i tam doszło do incydentu, który jest podstawą drugiej, dziś omawianej przez radę, skargi.

- Powiedziałem przy tym dzień dobry i podałem rękę, na co w odpowiedzi usłyszałem, że mnie nie przyjmie i nie poda mi ręki, a poza tym nie będzie już nigdy ze mną rozmawiał - pisze w niej Sulkowski. -Pan wiceprezydent Boczkaja  poniżył moją osobę, deprecjonując mnie i moją godność. Zachował się karygodnie. Nie licuje to z postawą pracownika samorządowego, który obowiązany jest traktować pracę w Urzędzie jako służbę publiczną. Tym samym złamał Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta Kutno. (...) Zwracam się do Pana Prezydenta o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego wobec Pana wiceprezydenta Jacka Boczkai - pańskiego bezpośredniego podwładnego i wyciągnięcie stosownych konsekwencji. Urząd Miasta to nie prywata, gdzie liczą się - być może -partykularne interesy. Tu dobro obywatela powinno mieć znaczenie nadrzędne. Jak, Panie Prezydencie mamy budować "społeczeństwo obywatelskie" - na linii  urząd - obywatel, gdzie wiceprezydent Miasta Kutno Jacek Boczkaja nie przyjmie mnie już w urzędzie, piastując swoje stanowisko jako prywatny folwark? Należałoby uzmysłowić temu panu, że urzędnikiem się jedynie bywa, a człowiekiem trzeba być zawsze.

W sprawie wybudowania odcinka sieci wodociągowej do działek położonych na Zbożowej Sulkowski zapytał Witolda Kamińskiego Prezesa PWiK. Ten odpowiedział, że nie ma mowy o roku 2018. Z kolei interweniującemu w sprawie posłowi Tomaszowi Rzymkowskiemu prezydent Burzyński odpowiedział w styczniu, opisując przyszłą procedurę uchwalania planu, w którym być może znajdzie się ta ulica.

- Wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej planowane jest na II półrocze 2018 natomiast budowa ww sieci jest przewidziana na 2019 rok w obecnie tworzonym Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującym lata II półrocze 2018- I półrocze 2021 - odpowiada Kamiński. 

- Z chwilą otrzymania projektu planu Prezydent Miasta sprawdzi jego zgodność z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a następnie w przypadku spełnienia warunków skieruje przygotowany projekt do Rady Miasta Kutna celem uchwalenia - pisze prezydent do posła. 

Dziś na sesji

Jan Dębski wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił dziś protokół z obrad nad skargą o nieetycznym zdaniem mieszkańca zachowaniu Boczkai. W sprawie pojawiły się dwie opinie radców prawnych z urzędu. Jedna stwierdza, że wiceprezydenta należy traktować jak prezydenta i to Rada Miasta powinna skargę rozpatrywać, a druga informuje, że wiceprezydent jest pracownikiem urzędu więc skargę na pracownika rozpatruje pracodawca czyli w tym wypadku prezydent. Komisja Rewizyjna pięcioma głosami wypracowała stanowisko aby Rada skierowała skargę mieszkańca do prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego. 

Na sesji o głos poprosił również mieszkaniec.

- Kiedy zwracałem się do pana przewodniczącego o udzielenie mi głosu, usłyszałem jak pan prezydent Zbigniew Burzyński mówi "niech sobie gada". Panie prezydencie Burzyński nie będę gadał tylko po prostu mówił, bo mam takie prawo, póki co. Uważa, że karygodne było zachowanie pana Boczkai. Czasem żadne kodeksy etyczne nie pomogą na nieprzyzwoite zachowania ludzi piastujących stanowiska, nie zmienią go, on przyjmie to, ale i tak robi swoje. Wcześniej wniosłem skargę panie prezydencie na pańskiego pracownika pana Szałamachę, który telefonicznie udzielił mi informacji na temat inwestycji wodociągów na początku roku 2017 (chodzi o ulicę Raszewską - przyp. red.), że są na tej własnie ulicy i przechodzą na Zbożową - mówił Tadeusz Sulkowski. - Pojechałem tam, okazało się że żadnej inwestycji nie ma. Przejrzałem na oczy i zwróciłem do pana prezydenta ze skargą. W między czasie zadzwoniłem do pana Szałamachy i powiedziałem mu, że mi nie powiedział prawdy, że się z prawdę minął, ja pana nagrałem, a on mi proszę państwa powiedział przepraszam panie Tadeuszu. Pan prezydent w tamtej sytuacji zachował się jak strona, nie organ, nie doszło do konfrontacji między mną a panem Szałamachą. Teraz mam ogromne wątpliwości jak będzie z tą skargą, którą też ma rozpatrzyć pan prezydent. Obawiam się o rzetelność i obiektywizm. Czy ona będzie rzeczywiście uczciwie procedowana? Na koniec. Jest nowy Kodeks wyborczy, w tym roku są wybory i nowe perspektywy. Panowie możecie być tu jeszcze dwa razy po pięć lat. Sądzę, że powinniśmy się jak najszybciej zastanowić i przewietrzyć ten urząd. W końcu mamy w Kutnie ludzi młodych, dobrze wykształconych i idzie nowe. Społeczeństwo kutnowskie zaczyna przeglądać na oczy.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (41)

kolijkolij

11 10

Jestem za tym aby ten Pan Sulkowski kandydował w najbliższych wyborach. Trzeba skończyć z tym buractwem w urzędach. 18:29, 13.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

hamsterhamster

16 7

Temu panu już wystarczy prezydentowania 18:29, 13.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObywatelObywatel

6 4

A jak załatwiono tę skargę na Szałamachę? 18:31, 13.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gonić k... i złodziegonić k... i złodzie

13 11

Popieram P. Sułkowskiego. Trzeba gonić tych j.w. Te zachowania p. Boczkai to wyraz jego kultury osobistej! Cały ten urząd jest do przewietrzenia, tam ci "specjaliści" i kierownicy to są wyciągnięci z d....y. Patrzą tylko po bokach, a największe "złodziejstwo" to w PWiK - u jest. Ci robotnicy to typowi oszuści i złodzieje. Mają wszystkie części i narzędzia z firmy i wykonują fuchy w trakcie pracy! A ceny że cho cho! Przykro ale trzeba zrobić porządne wietrzenie UM i podległych jednostek bo jest złodziej na złodzieju i złodziejem pogania. Wystarczy za przykład sprawa "księgowej" z UM! 19:00, 13.02.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

korektorkorektor

3 2

Błąd: nie "gonić", tylko "bić" [? Panie marszałku, a jaki program tej partii? ? Najprostszy z możliwych. Bić *%#)!& i złodziei, mości hrabio. (rozmowa hrabiego Skrzyńskiego z Piłsudskim na temat możliwości założenia przez Piłsudskiego partii politycznej)]. Z pozostałą częścią komentarza zgadzam się w 100%. Straszne, ale prawdziwe oblicze miejskiej rzeczywistości. Takich komentatorów nam potrzeba. I co Pan na to - Panie Prezydencie?.... Pozdrawiam. 21:17, 13.02.2018


AlaAla

0 0

Podrabiane podpisy w MOPS, ucichło, mieszkania dla radnych, cisza, ........ 13:17, 16.02.2018


KutnianinKutnianin

18 7

Panie Sulkowski nie jestem wielbicielem Boczkai ale z tego co tu przeczytałem to sądzę że jest pan trudnym facetem w relacjach z ludźmi. Uwielbia pan dowalać innym i z tego czerpie pan moc. Uważam źe Boczkaja słusznie odmówił rozmowy na korytarzu skoro w tym czasie miał do załatwienia sprawy poza urzędem. Nauczony wcześniejszym doświadczeniem z panem słusznie postąpił, też bym tak zrobił. A tak na marginesie kto może potwierdzić pana słowa? Rozmowę z panem należy przeprowadzić w obecności świadków tak dla bezpieczeństwa. Pana wystąpienie na sesji to jeden obrażliwy bełkot, który przewodniczący powinien przerwać. 20:12, 13.02.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

obiektywnyobiektywny

6 8

Quźwa ile wydoiłeś wazeliny ty podnóżku?Precz z klakierami. 21:40, 13.02.2018


bioetykbioetyk

3 8

O święta Rozalio! "przerwać" to Ty możesz niekończący się stosunek między Panem i Plebanem lub między LataRenką i PałaCykiem. A najlepiej to nie wtrancaj się jak dojrzali ludzie z pietyzmem, liryzmem, tajemniczością, pieczołowitością, starannością i intymnością załatwiają nie cierpiące zwłoki bardzo ważne sprawy natury społecznej. Z bożej łaski przerywacz się znalazł?... Paszoł won... Qrwa, co za dziadostwo w tym mieście się rozpanoszyło.... 22:14, 13.02.2018


ciekawyciekawy

5 1

Słusznie Kutnianin zauważasz...ten wyjątkowo kłótliwy jegomość zablokowałby Kutno(gdyby na nieszczęście był Prezydentem).Ciekawe skąd tacy pieniacze się biorą...a jeszcze gorzej ,że mają swoich klakierów. 10:29, 14.02.2018


NikodemNikodem

7 16

Sulkowski na prezydenta! 20:49, 13.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OburzonaOburzona

12 7

Co zrobiono z drzewami obok kościoła św Wawrzyńca w stronę CTMiT? Czy UM wydał na to zgodę? To jest przerażający widok. 21:08, 13.02.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MerMer

3 0

Teren parafii, miastu nic do tego..ale rzeczywiscie drzewa sponiewierane 14:07, 14.02.2018


PółnocnaPółnocna

11 6

To samo robili z mieszkańcami ul Północnej. Prezydent mówił ,że to należy do starostwa .W starostwie zebrał się zespół do spraw chyba ulic, następnie po obradach stwierdził ,że to nie do nich należy , a pismo przysłał starosta z którego nic nie wynika. Za takich urzędników dziękujemy. Skoro nic do niekogo w kwestii rozwiązania problemu nie na leży to rozwiązać te instytucje i odebrać kasę bo za co ją bierzecie? Ale listy do wyborów już kompletują. 21:46, 13.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kutnowianin_2Kutnowianin_2

10 13

Byłam na Sesji i słyszałam wystąpienie Pana Tadeusza Sulkowskiego. Było krótkie, rzeczowe,
a nade wszystko merytoryczne. To mądry, inteligentny człowiek. widać już na pierwszy rzut wysoką kulturę osobistą. W przeciwieństwie Boczkaja!!!!!!!!!!!
Panie Sulkowski na Prezydenta. Popieram Pana Nikodema.
Jeśli Boczkaja i Burzyński będą w dalszym ciągu przejawiać swój cynizm i nienawiść to jak znam życie Pan Tadeusz Sulkowski im nie odpuści. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. 21:47, 13.02.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

korektorkorektor

1 3

"Kutnowianin 2:" - "Byłam" czy "Byłem", czy genderem jesteś?... A ja wolę Panią Olę na Prezydenta. Prezydentem musi być Prawdziwa Kobieta-Polka. Zniewieściałych chłopów mamy już dość. Pozdrawiam wszystkich mnie popierających i trzeźwo myślących. 22:41, 13.02.2018


Szczęśliwy Ned PaprySzczęśliwy Ned Papry

0 0

Pan Sułkowski może Panu Boczkai naskoczyć obunóż z półprzysiadu. 17:46, 16.02.2018


tak sadzętak sadzę

12 7

Minę na zdjęciu oceniam tak. Mów do mnie jeszcze ,a ja mam cię tam gdzie się kończą plecy. Buta, arogancja i małość człowieka ryusują się na jego twarzy. 21:48, 13.02.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

bioenergobajkoterapebioenergobajkoterape

0 0

"Cieszy mię ten rym: ?Polak mądry po szkodzie";
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie *%#)!& człowiek często przeżywa ? zagubienie, brak poczucia sensu, brak sił witalnych. Ludzie w swoim bezustannym zabieganiu nie są szczęśliwi, ciągle gdzieś się spieszą, muszą coś szybko zrobić. I nie mają czasu na nic. Taki stan łatwo doprowadza do fizycznego, duchowego i umysłowego zmęczenia. Potęguje go fakt nieumiejętności odpoczynku. Cała ta sytuacja odbija się bardzo niekorzystnie na stanie zdrowia. Człowiek jest organiczną jednością ciała i ducha ? jedno wpływa na drugie. "tak sądzę" - w zdrowym ciele - zdrowy duch - uważaj na siebie - dbaj o zdrowie, bo
"Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz."
i
"Nie sądź nikogo po minie, Bo się w sądzeniu poszkapisz."

Z okazji "walentynek" życzę Ci duuuużo zdrowia, ciepełka i światełka oraz duuuużo sił do walki o prawdę, dobro i piękno. Dobranoc aniołeczku! Dobranoc!

23:39, 14.02.2018


korektorkorektor

0 0

Podstawa zdrowia to ruch ? codziennie po 30 minut. Jak najmniej cukru i słodyczy, soli, tłuszczu, a więcej błonnika i ziół; warzywa i owoce przed zbożami; należy odróżniać zdrowe pieczywo (pełnoziarniste) od szkodliwego (z białej, oczyszczonej mąki). Stan zdrowia wymaga wytrwałości i wysiłku, prowadzenia zdrowego trybu życia, właściwej diety, wody, powietrza, ruchu fizycznego, odpoczynku, dobrych relacji z bliskimi i w pracy, właściwego sposobu myślenia, dojrzałości emocjonalnej.
Dołączam się do życzeń "bioenergobajkoterapeuty". I pozdrawiam. Idę spać. Do jutra.... 00:21, 15.02.2018


REKLAMA

RobolRobol

3 5

O Kutnie tez robi się głośno: http://nszzp.pl/przeglad-prasy/gw-o-zjawisku-mobbingu-lodzkiej-policji/ 22:55, 13.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

annaanna

1 5

katechezy. Bog kocha Ciebie 23:18, 13.02.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zegarmistrz światłazegarmistrz światła

0 0

"anno", jak wyglądasz nocą, jak w dzień? "anno", w struny światła wplątał się cień. "anno", pobłądziłaś. "anno", Bóg Ciebie nie kocha bo dałaś się skusić, duszę diabłu sprzedałaś i Bóg Cię opuścił. "anno", pamiętaj: do złych struktur się nie wchodzi, do katolickich świątyń ciemnoty na okultystyczne katechezy się nie chodzi, purpuraci, księża i hierarchowie katoliccy to nie chrześcijanie, a KKRK to sekta religijna, to największe imperium zła. "anno", nawróć się! Przyjdź do nas, do nowo-otwartego Kościoła Nowej Nadziei opartego na Biblii. Prawdziwi chrześcijanie wierzą w Boga, a nie w kler. Czekamy na Ciebie "anno" z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Idź z nami po PRAWDĘ, DOBRO i PIĘKNO..... Amen. 13:10, 15.02.2018


Komentarz Komentarz

3 0

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.kardynal Stefan Wyszyński 00:39, 14.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

FilemonFilemon

5 6

Oderwać go od koryta 09:00, 14.02.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaworjawor

3 3

Nie tylko jego trzeba oderwać .Przewietrzyć miasto i powiat bo stęchlizną jedzie. 09:19, 14.02.2018


JaJa

4 6

Burza nie pekaj . I tak wygramy a oni przegrają hahah 18:53, 14.02.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

też Jateż Ja

1 0

Wy wygracie ? tzn cała ekipa trzymająca władzę i skupiona w okół jednego celu-koryto. 07:25, 15.02.2018


Do JaDo Ja

4 3

Wyygracie pod warunkiem, że wyniki ukaża się tuż przed 5-tą nad ranem- jak my zwykli
wyborcy, zwykli ciężko pracujący na chleb, będziemy jeszcze spali...
21:13, 14.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KutnowiankaKutnowianka

3 4

Nie daj Boże, aby sprawdził się ten scenariusz sprzed czterech lat, o którym czytam powyżej. 21:25, 14.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nigdy więcejNigdy więcej

2 2

Zawsze głosowałam w wyborach i popierałam obecnego prezydenta, ale nie zrobię tego nigdy więcej po tym jak właśnie wice załatwił nam również wniosek o przyłączenie do kanalizacji. Powiedziałam w urzędie, że czuję się jak skończony idiota - petent. Przykro mi tak było. 18:16, 15.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JUNIORJUNIOR

3 4

sulkowski do okulisty ! bo ma problemy z wzrokiem skoro nie widzi co obecna władza zrobiła dla KUTNA. Jest Was wielu krótko widzących - ale taka jest nasza POLSKA i tyle. Brawo panie Burzyński i będziemy na Pana głosowali - bo nie widzimy dla Pana konkurencji. Krzykaczy nie słuchać, niech sobie pomarudzą. 22:24, 15.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NestorNestor

1 1

Sulkowski do okulisty! Melka do WORa! Urząd Miasta do Doktora! Debich do kopalni! Kłopot do speluny! Serenada do WOŚP! Ziółek na trawę! Szaromon na śmietnik historii! Słupsczanka do Słupska! *%#)!& do burdelu! Złodzieje za kraty! Dzieci do kozy! Młodzież do kąta! Księża na Księżyc! ..... Tylko Pani Ola nam zostanie???... 23:57, 15.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Skarga z przeszłościSkarga z przeszłości

1 0

http://kutno.net.pl/artykuly/aktualnosci,47101.htmlhttp://kutno.net.pl/artykuly/aktualnosci,47101.html 23:58, 15.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do juniora i nestoraDo juniora i nestora

2 0

Ta władza absolutna zostawia po sobie przede wszystkim brud i syf w mieście.
Budownictwo leży, służba zdrowia również, drogi w opłakanym stanie.
Czego by się nie dotknął.Pan Tadeusz ma Sulkowski rację, pogonić tych trzech panów.
POd ich przeszło 20letnimi rządami/bardzo dobrze się obłowili/ jak widać apetyt na więcej
Mówimy dosyć tylko tym trzem panom. Pozostałym w miarę spokojna praca i godne życie.
A zacnemu Panu, który tworzy posty i to w jednej jak widać osobie proponuję zmień okulary.
Nie ma ludzi niezastąpionych. Tych trzech musimy oderwać od tego koryta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A brudy jak nie widzisz, to niebawem je dostrzeżesz. Nie broń. Oni już pokazali. Szkoda słów.
06:33, 16.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JUNIORJUNIOR

0 1

A o czym z Tobą rozmawiać - skoro jesteś tak płytki w myśleniu, że zaślepiła Ciebie złość, agresja i obłuda. KUTNO teraz jest piękne i po przebudowie Placu Wolności będzie najpiękniejszym miastem w centralnej Polsce. Oj wtedy zaboli Was krytykantów wątroba i nie tylko.....ha ha ha. 10:30, 16.02.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Ala Ala

0 0

Chory człowieku zabierz głowę do doktora w Gostyninie, zobacz brudne, dziurawe ulice itp. można wyliczać......... 13:45, 17.02.2018


Miasto Rusz Miasto Rusz

2 1

Najłatwiej to nabierać leszczy na obietnice przedwyborcze. Weź sobie ulotki obecnej władzy sprzed 8 lat. Znajdziesz : Odbudowa Pałacu Saskiego, spalony w styczniu 2003 roku, 15 lat temu!!!! Potem budowa wiaduktu na Grunwaldzie, a pamiętam też ustne obietnice i przymiarki do lotniska cha cha cha cha cha cha 11:11, 16.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SENIORSENIOR

1 1

Boczkaja, Burzyński, Wdowiak mieli tyle czasu aby Kutno było miastem Naszych Marzeń.
A co zrobili przez tyle................lat!!!!!!!!!! Nasze Miasto zasługuje na lepsze kierownictwo.
Jak widać, jesteś na usługach PO, które idzie w niebyt. To ty jesteś facet, który ubliża innym
na tym forum, nazywając innych ludzi płytkimi. Jak widać biłbyś nas po wątrobie.
Zebyś jeszcze nie żałował jeszcze tych postów i tych mocodawców, którzy za tobą stoją.
Sprawdzimy to wszystko. 11:26, 16.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AlaAla

3 0

Będzie smutek jeśli zabraknie tego co promuje i reklamuje BGŻ z własną żoną!!! 13:04, 16.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

As POPiSuAs POPiSu

1 0

Naprawdę! To nie jest do śmiechu! To nie są jaja!
Z własną żoną w BGŻecie kręci lody Boczkaja.
Co ukręcą, to promują.
POPiSowo reklamują.
Można? Można! 13:42, 16.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone