Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
1
14:58, 26.05.2020
Jak co roku, także w dniu Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego - w 100 rocznicę bitwy pod Żukowcem przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową zamocowaną przed 37 laty na budynku koszar.
07:32, 12.05.2020
W tym roku przypada 50. rocznica śmierci Władysława Andersa i 76. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Ta wybitna postać, która wpłynęła na przebieg II wojny światowej, zmarła 12 maja 1970 r. w Londynie. Gen. Władysław Anders był polskim generałem z okresu II wojny światowej. Dowodząc 2. Korpusem Polskim, zdobył między innymi Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Od października 1944 do 5 maja 1945 pełnił obowiązki (wobec wzięcia do niewoli gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego) Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz angażował się na uchodźstwie w życie społeczno-polityczne Polonii.
14:25, 07.05.2020
Ze wspomnień księdza Michała Woźniaka, proboszcza parafii Kutno (opracowanych przez ks. Ludwika Królika).
21:02, 15.04.2020
Minęły święta wielkanocne. Ale jakże smutne. Procesji nie było Ze wspomnień księdza Michała Woźniaka, proboszcza parafii Kutno (opracowanych przez ks. Ludwika Królika).Wojna 1940 rok. 
7
15:09, 19.03.2020
Dziś rocznica likwidacji getta żydowskiego w Kutnie. - Połowa marca, a ściśle 19 marca 1942 roku jest początkiem końca Żydów w Ghetcie Kutno. Nie ma targów, kto pierwszy, kto drugi, system i organizacja to prym nawet w brutalności i mordzie. Idą Żydzi Kutna w kolejności alfabetu jedni za drugimi od 300 do 400 dziennie. Samochodami, i bez zbytniego obciążenia tobołami. Za to „przesiedlenie w zaświaty” płacą podatek od głowy. Wysokości tego podatku nie możemy ustalić, zeznania sprzeczne, 10-12 marek, inni twierdzą, że nawet 20 marek - pisze Bożena Gajewska w Kutnowskich Zeszytach Regionalnych. 
21:45, 17.09.2019
10 września 2019 roku, w samo południe rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem ks. bp Wiesława Alojzego Meringa w intencji ofiar obozu. Jak co roku, w Lesie Rzuchowskim zbierają się wszyscy ci, którzy chcą pamiętać o pomordowanych przez hitlerowców Polakach, Żydach, Romach i Sinti. Wcześniej, bo już od 9.oo rano grupa 50 mieszkańców Kutna zwiedzała Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof i złożyła wiązanki kwiatów w miejscach pamięci i zapaliła znicze.
4
10:18, 03.07.2019
Piotr Szatkowski zakończył już pracę nad uwiecznieniem wszystkich zabytków wpisanych do rejestru. Przypomnijmy, na początkuroku prezydent ZbigniewBurzyński
12:53, 21.03.2019
Od 18 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie p. Mariola Lewandowska prowadzi zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej. Na pierwszych zajęciach tworzyliśmy mapę zasobów historycznych miasta Kutno.
1
13:26, 04.01.2019
Pierwsze zarządzenie prezydenta Kutna w nowym roku dotyczy przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kutno. Sprawdź, które budynki są zabytkowe, a jest ich aż 218.
6
06:32, 14.11.2018
W początkach lat 90., podczas porządkowania strychu domu przy ul. Toruńskiej nr 3 w Kutnie, za belką dachu, została znaleziona przez K. Michalskiego i A. M. Wieczorkowskiego zniszczona polska flaga. Przed wojną budynek należał do wojska i mieścił się tam m.in. magazyn map. Spotkałem pewnego sierżanta, który był tam zatrudniony do wybuchu wojny, ale o ukryciu flagi nic nie wiedział. Mogli ukryć ją wojskowi pracownicy placówki lub żołnierze podczas ewakuacji we wrześniu 1939 r.
REKLAMA
17
09:12, 10.11.2018
Jakby specjalnie na historyczną rocznicę Odrodzenia Polski „wypłynął” w Kutnie fragment awersu sztandaru z polskim orłem, według wszelkiego prawdopodobieństwa z okresu Powstania Styczniowego.
23:16, 02.03.2018
4 marca o godzinie 11 30 w kuczkowskim lesie uczczona zostanie pamięć zabitego tam Żołnierza Wyklętego. Choć do końca nie wiemy kim był, to poszukiwania wciąż trwają. Oddanie hołdu jednemu jest oddaniem hołdu wszystkim Żołnierzom Wyklętym.
06:44, 10.07.2017
Ośrodek Dokumentacji i Badań Ziemi Kutnowskiej przy TPZK otrzymał niezwykły dar – tym razem zestaw zdjęć starego Kutna od kutnowianina zamieszkującego obecnie w Bielsko-Białej.
8
21:45, 07.06.2017

Dzięki uprzejmości fotografa Andrzeja Korzeniowskiego w cyklu Świadek czasu, światło prawdy/Było i nie minie prezentujemy zdjęcia z kutnowskich pracowni. Kutno bowiem posiada bogate tradycje fotograficzne. Większość zdjęć ma logo fotografa, który je wykonał, a wykonane zostały przez kutnowskie zakłady fotograficzne tj. H. Arbus, S. Karpiński, S. Koniczkowski, I. Rotapfel oraz Apollini.„Najmłodsze” z nich wykonane zostało w roku 1933. Jak Wam się podobają stare zdjęcia?

24
21:26, 12.05.2017
Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek przypominamy więc otwarcie kutnowskiego szpitala przy ulicy Kościuszki, które odbyło się 28 grudnia 1982 r. podczas stanu wojennego. Na zdjęciach nie tylko panie pielęgniarki i lekarze, ale też wierchuszka KC PZPR z województwa płockiego i Kutna.
REKLAMA