Zamknij
REKLAMA
Nauczanie plastyki na poziomie liceum.
StPr/23/0094
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 420 PLN

Nauczanie języka polskiegow klasach I-IV poziom licealny. Praca w wymiarze 18/18 etatu.
StPr/23/0095
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 420 PLN

Nauka wychowania fizycznego klasy I-IV w Liceum. Praca w wymiarze 18/18 etatu.
StPr/23/0096
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 420 PLN

Realizowanie programu nauczania języka polskiego, uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego. Prowadzenie wymaganej dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z przepisami prawa.
StPr/23/0093
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Przygotowanie przypraw, załadunek surowca, nastrzyk, masowanie, nadziewanie, formowanie i zawieszanie. Prace pomocnicze na działach produkcji wędlin. Przygotowanie i pakowanie towaru zgodnie ze specyfikami, wykonanie prostych prac produkcyjnych na działach produkcji, pakowni i plastrowni wędlin.
StPr/23/0092
data rozpoczęcia pracy od 17.02.2023
wynagrodzenie od od 3 720 PLN

prowadzenie rekrutacji młodzieży do hufca pracy, realizacja procesów wychowania zgodnie z ustalonym programem, współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, kuratorami uczestników, stała kontrola i analiza wyników nauczania oraz szkolenia zawodowego podopiecznej młodzieży
1/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Czyszczenie i segregacja jelit zwierzęcych
StPr/23/0083
data rozpoczęcia pracy od 27.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Obróbka tarcicy,obsługa maszyn produkcyjnych.
StPr/23/0084
data rozpoczęcia pracy od 24.02.2026
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Jazda samochodem ciężarowym
StPr/23/0080
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Znajomość zasad bezpieczeństwa,umiejętność uruchamiania i zatrzymania maszyn,znajomość zasad poprawnego pakowania produktu,nauka podstawowych asortymentów,zarządzanie zasobami ludzkimi,kontrola pracowników.
StPr/23/0079
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN