Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
6
13:51, 24.09.2020
Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch konkursów fotograficznych, których organizatorem był Powiat Kutnowski. Rozstrzygnięto konkursy „Wiosna w moim ogródku” i „Lato w moim ogródku”. Okazało się, że wśród osób uczestniczących w uroczystości była osoba po wymazie w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Teraz więc mieszkańcy powiatu kutnowskiego, którzy wczoraj odbierali nagrody z rąk członków Zarządu Powiatu Daniela Kowalika i Tomasza Walczewskiego oraz radnych powiatowych Elżbiety Milczarskiej i Marka Drabika, przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.
20
13:24, 10.07.2020
Politycy namawiają żeby pójść na wybory, a w Pleckiej Dąbrowie w gminie Bedlno mocne oświadczenie wyborcy kłuje w oczy. Dziś o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do godz. 21.00. W tym czasie nie można prowadzić kampanii wyborczej i nakłaniać do głosowania na kandydatów na prezydenta.
39
17:14, 04.07.2020
W środę, 1 lipca na wniosek Burmistrz Katarzyny Erdman zwołana została sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krośniewicach. Radni Klubu Przyjazna Gmina złożyli wniosek o rozszerzenie porządku obrad o omówienie sytuacji bieżącej Zakładu Usług Wspólnych sp.z o.o oraz o punkt sprawy różne.
16
07:56, 26.06.2020
- Wiceprezydent Jacek Boczkaja nie może być w koszulce ekipy Trzaskowskiego, a poseł Tadeusz Woźniak w Starostwie Powiatowym w Kutnie może mieć przypinkę DUDA 2020? Boczkaja agituje, a Woźniak nie? - pyta mnie pani Magdalena (imię i nazwisko do wiad. red.) po interwencjach Czytelników na temat felernego zdjęcia zastępcy prezydenta Kutna na prywatnym koncie w mediach społecznościowych. Zdjęcie wykonane zostało jednak w urzędzie. TUTAJ interwencja Czytelników
32
10:42, 22.06.2020
W połowie maja tego roku ujawniliśmy wyniki audytu w gminie Bedlno. Raport powstał na podstawie 10% dokumentów z tamtejszego urzędu i wskazuje na wiele nieprawidłowości, a to kropla w morzu dokumentów, które mogły być przez kontrolującego sprawdzone. Audyt objął ostatni rok kadencji wójta Krzysztofa Kołacha i pierwsze miesiące urzędowania nowego wójta Józefa Ignaczewskiego. Był wykonany w terminie 1 października do 29 grudnia 2019. Do dziś Rada Gminy Bedlno nie zajmowała się wynikami kontroli, co więcej jak się okazuje nie zajęła żadnego stanowiska.
36
13:35, 16.06.2020
- Na forum zarzucano, że pokazywanie publicznie przez nas mieszkańców gminy Bedlno, stanu wody płynącej z naszych kranów to zwykłe bicie piany. Jest coraz gorzej, to co dziś napełniało nasze szklanki, garnki to w sumie ciecz niewiadomego pochodzenia. Nie chce się wierzyć, że ta breja to woda! Nie słychać ani nie widać działań radnych i wójta Józefa Ignaczewskiego w sprawie polepszenia stanu wody, ani dostarczania nam innej choćby beczkowozami. Płacimy za breję nie wodę! Gmina jest zobowiązana dostarczyć dobrej jakości wodę mieszkańcom! Żądamy pilnych działań od wójta. Zaraz zaczyna się lato, przyjdą upały, trudno będzie żyć bez wody - piszą mieszkańcy gminy Bedlno (imiona i nazwiska do wiadomości redakcji).
38
07:20, 03.06.2020
Po ujawnieniu wyników audytu w gminie Bedlno spytaliśmy wójta Józefa Ignaczewskiego o sprawozdanie z wykonania audytu z 2019 roku, wysokość miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018, 2019, 2020, wysokość podwyżek przyznanych w 2019 i 2020 pracownikom Urzędu Gminy z podziałem na kategorie, dyrektorom jednostek podległych oraz pracownikom jednostek podległych oraz o wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia sekretarzy za lata 2018, 2019, 2020 Katarzyny Golis, Mirosławy Gal-Grabowskiej i Zenona Dąbrowskiego.
41
20:42, 24.04.2020
Wybory na prezydenta Polski 10 maja. Mamy głosować korespondencyjnie. Dotychczas nie została przyjęta ustawa, która pozwoliłaby na takie przeprowadzenie wyborów. Przyjął ją Sejm, ale Senat ma na to czas do 6 maja. 
27
08:11, 29.01.2020
- Pan Bóg zapomniał o Azorach- mówił nam w listopadzie ubiegłego roku pan Bogdan z Krośniewickiej. Oj chyba jednak nie. Prezes Zarządu PKP odpowiedział pozytywnie Marszałkowi Senatu po oświadczeniu Senatora Przemysława Błaszczyka, złożonym na drugim posiedzeniu Senatu 18 grudnia. Wygląda na to, że PKP jest otwarte na zmiany infrastruktury osiedla kolejowego, co więcej już kilka lat temu wystąpiło do prezydenta z wnioskiem o o wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Azory, w którym zostałoby określone przeznaczenie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Czy u zastępcy prezydenta Kutna Jacka Boczkai zaobserwujemy na najbliższej sesji 30 stycznia efekt Pinokia?
31
16:43, 26.01.2020
Piątkową (17 stycznia) sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach zwołała Katarzyna Erdman burmistrz Krośniewic. Obsługę prawną gminy sprawuje teraz Mariusz Krassowski adwokat z Łodzi. Erdman 16 stycznia wniosła o dodanie do porządku obrad punktu o złożeniu ślubowania przez radną Irenę Cieślińską, wybraną w wyborach uzupełniających. Sławomir Selder Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej złożył nowej radnej gratulacje.
9
15:43, 16.01.2020
Batalia mieszkańców kutnowskiego Łąkoszyna o przestrzegania prawa przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego i Radę Miasta Kutna zakończyła się zwycięstwem litery prawa nad lokalnymi zależnościami. Chodzi o nielegalnie rozszerzony cmentarz przez parafię pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Zarządca cmentarza samowolnie powiększył jego obszar, dokonał wówczas dwóch nielegalnych pochówków oraz ogrodził teren parkingu. Rada Miasta i prezydent przyklepali temat, następnie zrobił to Starosta Kutnowski wydając w kilka dni pozwolenie na budowę uwierzytelniając samowolę budowlaną.
62
22:17, 14.01.2020
Na ostatniej w starym roku sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach nieobecność Katarzyny Erdman burmistrz Krośniewic wzbudziła niemałe emocje. To była ważna sesja z uwagi na obciążanie mieszkańców podwyższoną opłatą za odbiór śmieci, wiele pytań i nierozwiązanych spraw. Burmistrz, jak mruczą do ucha koty, była chora, ale dnia następnego w Sylwestra 31 grudnia uczestniczyła w imprezie miejskiej, co więcej przyjmowała na terenie Kolei Wąskotorowej w Krośniewicach delegację z województwa.
18
22:28, 30.10.2019
Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbywa się sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Na sali jest obecnych 18 radnych na 21. Nie ma radnych Jacka Urbaniaka i Bartosza Serendy.
10
12:12, 27.09.2019
Nie milkną echa audytu wykonanego przez firmę zewnętrzną dla spółki Kutnowski Szpital Samorządowy, jego fragmenty zostały po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników- Zarząd Powiatu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie powiatu. Na ujawnienie audytu wykonanego w gminie Krośniewice radni i mieszkańcy czekają już kilka miesięcy. Audyt w publicznej dyskusji, był można powiedzieć orężem burmistrz Katarzyny Erdman, a zdaniem radnych opozycyjnych miał posłużyć do decyzji kadrowych, personalnych.
21
14:18, 20.09.2019
Prezes kutnowskiego szpitala Andrzej Pietruszka na spotkaniu z załogą poinformował dziś, że wstrzymuje zwolnienia pracowników, czyli następne zamierzone i zaplanowane elementy wariantów audytu. Dziś przed godziną 14.00 w szpitalu odbyło się również głosowanie nad nową misją szpitala, jej sens to klient nasz pan.
REKLAMA