Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
27
08:11, 29.01.2020
- Pan Bóg zapomniał o Azorach- mówił nam w listopadzie ubiegłego roku pan Bogdan z Krośniewickiej. Oj chyba jednak nie. Prezes Zarządu PKP odpowiedział pozytywnie Marszałkowi Senatu po oświadczeniu Senatora Przemysława Błaszczyka, złożonym na drugim posiedzeniu Senatu 18 grudnia. Wygląda na to, że PKP jest otwarte na zmiany infrastruktury osiedla kolejowego, co więcej już kilka lat temu wystąpiło do prezydenta z wnioskiem o o wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Azory, w którym zostałoby określone przeznaczenie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. Czy u zastępcy prezydenta Kutna Jacka Boczkai zaobserwujemy na najbliższej sesji 30 stycznia efekt Pinokia?
31
16:43, 26.01.2020
Piątkową (17 stycznia) sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach zwołała Katarzyna Erdman burmistrz Krośniewic. Obsługę prawną gminy sprawuje teraz Mariusz Krassowski adwokat z Łodzi. Erdman 16 stycznia wniosła o dodanie do porządku obrad punktu o złożeniu ślubowania przez radną Irenę Cieślińską, wybraną w wyborach uzupełniających. Sławomir Selder Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej złożył nowej radnej gratulacje.
9
15:43, 16.01.2020
Batalia mieszkańców kutnowskiego Łąkoszyna o przestrzegania prawa przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego i Radę Miasta Kutna zakończyła się zwycięstwem litery prawa nad lokalnymi zależnościami. Chodzi o nielegalnie rozszerzony cmentarz przez parafię pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Zarządca cmentarza samowolnie powiększył jego obszar, dokonał wówczas dwóch nielegalnych pochówków oraz ogrodził teren parkingu. Rada Miasta i prezydent przyklepali temat, następnie zrobił to Starosta Kutnowski wydając w kilka dni pozwolenie na budowę uwierzytelniając samowolę budowlaną.
62
22:17, 14.01.2020
Na ostatniej w starym roku sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach nieobecność Katarzyny Erdman burmistrz Krośniewic wzbudziła niemałe emocje. To była ważna sesja z uwagi na obciążanie mieszkańców podwyższoną opłatą za odbiór śmieci, wiele pytań i nierozwiązanych spraw. Burmistrz, jak mruczą do ucha koty, była chora, ale dnia następnego w Sylwestra 31 grudnia uczestniczyła w imprezie miejskiej, co więcej przyjmowała na terenie Kolei Wąskotorowej w Krośniewicach delegację z województwa.
18
22:28, 30.10.2019
Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbywa się sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Na sali jest obecnych 18 radnych na 21. Nie ma radnych Jacka Urbaniaka i Bartosza Serendy.
10
12:12, 27.09.2019
Nie milkną echa audytu wykonanego przez firmę zewnętrzną dla spółki Kutnowski Szpital Samorządowy, jego fragmenty zostały po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników- Zarząd Powiatu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie powiatu. Na ujawnienie audytu wykonanego w gminie Krośniewice radni i mieszkańcy czekają już kilka miesięcy. Audyt w publicznej dyskusji, był można powiedzieć orężem burmistrz Katarzyny Erdman, a zdaniem radnych opozycyjnych miał posłużyć do decyzji kadrowych, personalnych.
21
14:18, 20.09.2019
Prezes kutnowskiego szpitala Andrzej Pietruszka na spotkaniu z załogą poinformował dziś, że wstrzymuje zwolnienia pracowników, czyli następne zamierzone i zaplanowane elementy wariantów audytu. Dziś przed godziną 14.00 w szpitalu odbyło się również głosowanie nad nową misją szpitala, jej sens to klient nasz pan.
10
23:40, 19.09.2019
Dziś na sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu łyżkę miodu w te gorzko-kwaśne klimaty dramatycznych, i jak usłyszeliśmy nieodwołalnych decyzji, wsadziła radna Jolanta Pietrusiak, która po reprymendzie danej byłemu staroście Krzysztofowi Debichowi przez obecnego - Daniela Kowalika, ogłosiła dobrą wiadomość. W Ministerstwie Sprawiedliwości leży do podpisania umowa na 247 tys. zł, z których szpital kupi aparat do znieczulenia ogólnego i kardiomonitor na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
55
13:00, 12.09.2019
Konferencje w kampanii wyborczej mają jeden cel, umocnić wszystkich w przekonaniu, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Senator Przemysław Błaszczyk przedstawił obietnice wyborcze złożone na konwencji Prawa i Sprawiedliwości przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego czyli wyższe płace, podwójną trzynastą emeryturę i równe dopłaty dla rolników, na koniec 2020 roku minimalna pensja będzie wynosiła 3000 złotych. Na koniec 2023 roku - 4000 złotych. W 2021 roku znaczna część emerytów otrzyma dwie „trzynastki”, a rolnicy pełne dopłaty do hektara, na europejskim poziomie.
43
17:06, 05.09.2019
Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Kutnowskiego została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Kutnowskiego. W porządku obrad znalazł się jeden punkt, zmiana budżetu powiatu na rok bieżący. Zmiana dotyczy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. a mianowicie zabezpieczenia 250 tys. zł na zakup sprzętu dla szpitala z programu Funduszu Sprawiedliwości. Powiat złożył wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości i w przypadku otrzymania środków zostanie zakupiony sprzęt na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zabezpieczenie czynione jest pod ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu. Przetarg przez powiat ma być ogłoszony najdalej do 9 września aby zmieścić się w procedurach do końca tego roku. Jeśli wniosek powiatu będzie miał ocenę negatywną i nie otrzyma środków, wówczas przetarg zostanie unieważniony.
56
12:33, 30.08.2019
Prezes Andrzej Pietruszka rozpoczął wdrażania wyników audytu i plan naprawczy spółki czyli wariant zakładający ograniczenie zatrudnienia i zmniejszenie liczby łóżek.
16
11:36, 26.08.2019
Dożynki Powiatowo-Gminne wracają do kalendarza imprez powiatowych. Tak się złożyło, że w roku wyborczym i podczas kampanii, ale niestety jak to się mówi "taki mamy klimat". Tak zwana część pokazowa imprezy nie zatruła na szczęście pięknej tradycji Święta Plonów i dla niektórych rolników radości z udanych żniw czy zbiorów. W niedzielę, 25 sierpnia w Strzelcach odbyły się dożynki, które zgromadziły nie tylko mieszkańców gminy Strzelce, ale i okolicznych gmin. Wśród gości znaleźli się też kandydaci z listy PiS w październikowych wyborach m.in. senator Przemysław Błaszczyk, poseł Tadeusz Woźniak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutna i dyrektor KRUS Oddział w Kutnie Ewa Rzymkowska. Z kolei Marcin Motylewski dyrektor biura poselskiego przeczytał list od posła Tomasza Rzymkowskiego, nowego nabytku Klubu PiS w Sejmie. Gospodarzami imprezy byli wójt gminy Strzelce Tomasz Grabowski i starosta Daniel Kowalik, natomiast starostami dożynek byli rolnicy Jolanta Wodzyńska i Paweł Pietrkiewicz.
3
09:29, 01.07.2019
- Nasi rajcy miejscy podnieśli opłaty za śmieci, a ktoś już wyczuł pismo nosem i wyrzucił jakąś szafkę do Ochni! - gorzko żartuje Czytelnik eKutno.pl (imię i nazwisko do. wiad. redakcji). - Może na Zieloną Oś Miasta zbierają pierwsze elementy?
25
14:00, 19.06.2019
Dziś w Starostwie Powiatowym odbywa się sesja absolutoryjna. Sesja zwyczajna zwołana została na godz.14.00. W porządku obrad znalazły się sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019, rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok oraz debata nad raportem.
29
14:18, 18.06.2019
Dziś miała się odbyć sesja absolutoryjna Rady Gminy Strzelce. Przyszło na nią jednak tylko siedmioro radnych. Nie stawili się radni opozycyjni wobec wójta Tomasz Grabowskiego, m.in. związani z byłym wójtem Tadeuszem Kaczmarkiem.
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone