Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
3
09:29, 01.07.2019
- Nasi rajcy miejscy podnieśli opłaty za śmieci, a ktoś już wyczuł pismo nosem i wyrzucił jakąś szafkę do Ochni! - gorzko żartuje Czytelnik eKutno.pl (imię i nazwisko do. wiad. redakcji). - Może na Zieloną Oś Miasta zbierają pierwsze elementy?
25
14:00, 19.06.2019
Dziś w Starostwie Powiatowym odbywa się sesja absolutoryjna. Sesja zwyczajna zwołana została na godz.14.00. W porządku obrad znalazły się sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019, rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok oraz debata nad raportem.
29
14:18, 18.06.2019
Dziś miała się odbyć sesja absolutoryjna Rady Gminy Strzelce. Przyszło na nią jednak tylko siedmioro radnych. Nie stawili się radni opozycyjni wobec wójta Tomasz Grabowskiego, m.in. związani z byłym wójtem Tadeuszem Kaczmarkiem.
7
22:56, 12.06.2019
Dziś Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie uroczyście otworzyło hospicjum stacjonarne przy ul. Jastrzębiej w Kutnie. Uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi poprzedziłą Msza św. celebrowana przez biskupa Franciszka Dziubę. O chorych, podopiecznych, pracowników modlili się członkowie stowarzyszenia, pracownicy, przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście.
5
22:20, 08.06.2019
W sobotę 8 czerwca w samo południe w Kutnowskim Domu Kultury rozpoczął się wzruszający trzygodzinny koncert z okazji 65 urodzin szkoły. Na sali widowiskowej nauczyciele, absolwenci, uczniowie, przyjaciele wszak tytuł koncertu to "Kasprowicz i Przyjaciele". Nie mogło i mnie tam zabraknąć, bowiem nauka w II LO to najpiękniejszy fragment mojego życia, a poprzednie koncerty zapadły w pamięć, wiadomo warto kolekcjonować tylko dobre wrażenia. Autorami jubileuszowego, dzisiejszego koncertu byli Anna Ambroziak, Barbara Rostek - Nowacka, Marta Wiśniewska, a o oprawę multimedialną zadbali Marcin Michalski, Mateusz Ozdowski i Klaudia Fiszer.
22
11:00, 04.06.2019
Lekarz weterynarii Stanisław Chybicki, mieszkaniec powiatu kutnowskiego przez kilka lat walczył o dobre imię i opinię w sądach powszechnych. Sprawiedliwości i prawdzie stało się zadość w tym roku, zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym dowiódł że lek. wet. Marcin K. jest winny pomówienia. Obok procesów o najwyższe wartości kodeksu etycznego lekarzy weterynarii, toczyły się postępowania z zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, wówczas Dariusza Wójcika, a w następstwie lek. wet. Izabeli Antonkiewicz, która czynnie włączyła się w falę zarzutów przeciw Stanisławowi Chybickiemu i innym lekarzom weterynarii z kutnowskiego inspektoratu
15
18:17, 29.05.2019
Jacek Sikora, radny Komitetu Obywatelskiego przy omawianiu uchwały o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023 rozpoczął dyskusję na temat zwoływania sesji nadzwyczajnych w tej kadencji, zamiast zwykłych i braku dyskusji na komisjach na temat ważnych kwestii. Temat pociągnął w dalszym ciągu sesji radny Krzysztof Debich, Sikora zapoczątkował również rozmowę na temat rozliczenia przez szpital dotacji celowej z Powiatem Kutnowskim na 1 mln zł i z Miastem Kutnem.
15
13:35, 22.05.2019
Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasił konkursy na stanowisko dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie.
25
07:09, 17.05.2019
Powołana przez starostę Daniela Kowalika Powiatowa Rada Rynku Pracy wczoraj ukonstytuowała się. Spośród swojego składu członkowie na przewodniczącego wybrali wicestarostę Marka Jędrzejczaka, a na wiceprzewodniczącego Grzegorza Andrzejczaka reprezentanta Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność.
6
07:15, 20.04.2019
Krajobraz centrum Kutna zmienia się od lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych dość powoli. Plac Wolności dla pokoleń mieszkańców jest pamiątką historii odległej, nie tylko miasta ale również ich historii, okolice Kościoła, ulica Królewska i dalej do ratusza to droga, którą każdy z nas przebył pewnie miliard razy. Wkrótce ten pejzaż kutnowski zmieni się nie do poznania i pozostanie jedynie na starych pocztówkach i obrazach regionalnych twórców.
25
13:17, 19.04.2019
30 kwietnia odbędzie się sesja Rady Powiatu Kutnowskiej. W porządku jej obrad znalazła się zmiana uchwału w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, która polega na wprowadzeniu kar finansowych (potrąceń z diety) w kwocie 100 zł i 200 zł za odebranie głosu radnemu przez przewodniczącego rady. Jeśli zatem z powodów określonych statutem Marek Ciąpała, zdecyduje o dwukrotnym odebraniu głosu danemu radnemu, będzie mu potrącane 100 zł, a jeśli więcej razy zostanie mu głos odebrany, to straci z diety 200 zł. Jednym słowem radny, który wykroczy za ramy porządku obrad albo zachowa się niestosownie będzie karany dotkliwiej bo finansowo. Dodatkowo z obrad sesji zniknie punkt sprawy różne.
4
12:30, 13.04.2019
Przez Plac Marsz. J. Piłsudskiego przejechał tej nocy czołg lub walec - padalec. Drodzy Czytelnicy to nie 1 kwietnia i Prima Aprilis. Od rana przechodnie mijali całkowicie położony znak zakazu zatrzymywania się. Czy widzieliście w innych rejonach miasta podobne "zjawisko"? Piszcie w komentarzach.
35
11:37, 03.04.2019
Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi unieważnił uchwałę Rady Miasta Kutna z 2015 roku o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej. Chodzi o nielegalnie rozszerzony cmentarz przez parafię pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Zarządca cmentarza samowolnie powiększył jego obszar, dokonał wówczas dwóch nielegalnych pochówków oraz ogrodził teren parkingu.
20
15:00, 31.03.2019
Bajka po kutnowsku: Sobotni spacer wandala Wczoraj przez ulice Tarnowskiego, Zdrojową i Staszica szedł sobie wandal. Szukał mózgu w betonowych koszach na śmieci, wywracał, wybebeszał, rzucał je gdzie popadnie na przykład za ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 2.
43
13:24, 25.03.2019
W czwartek Bartosz Czechowski zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kutnie był gościem audycji w lokalnym radio. Jeden z Czytelników słuchając rozmowy wychwycił błędne informacje o obowiązujących przepisach udzielane mieszkańcom powiatu kutnowskiego i poprosił o przekazanie poprawnych. - 9 minut wywiadu- 6 błędów. Niezła skuteczność. Warto aby ich sprostowanie znalazło się wkrótce w eterze - pisze Czytelnik.
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone