Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10
12:12, 27.09.2019
Nie milkną echa audytu wykonanego przez firmę zewnętrzną dla spółki Kutnowski Szpital Samorządowy, jego fragmenty zostały po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników- Zarząd Powiatu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie powiatu. Na ujawnienie audytu wykonanego w gminie Krośniewice radni i mieszkańcy czekają już kilka miesięcy. Audyt w publicznej dyskusji, był można powiedzieć orężem burmistrz Katarzyny Erdman, a zdaniem radnych opozycyjnych miał posłużyć do decyzji kadrowych, personalnych.
20
14:18, 20.09.2019
Prezes kutnowskiego szpitala Andrzej Pietruszka na spotkaniu z załogą poinformował dziś, że wstrzymuje zwolnienia pracowników, czyli następne zamierzone i zaplanowane elementy wariantów audytu. Dziś przed godziną 14.00 w szpitalu odbyło się również głosowanie nad nową misją szpitala, jej sens to klient nasz pan.
10
23:40, 19.09.2019
Dziś na sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu łyżkę miodu w te gorzko-kwaśne klimaty dramatycznych, i jak usłyszeliśmy nieodwołalnych decyzji, wsadziła radna Jolanta Pietrusiak, która po reprymendzie danej byłemu staroście Krzysztofowi Debichowi przez obecnego - Daniela Kowalika, ogłosiła dobrą wiadomość. W Ministerstwie Sprawiedliwości leży do podpisania umowa na 247 tys. zł, z których szpital kupi aparat do znieczulenia ogólnego i kardiomonitor na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
55
13:00, 12.09.2019
Konferencje w kampanii wyborczej mają jeden cel, umocnić wszystkich w przekonaniu, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Senator Przemysław Błaszczyk przedstawił obietnice wyborcze złożone na konwencji Prawa i Sprawiedliwości przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego czyli wyższe płace, podwójną trzynastą emeryturę i równe dopłaty dla rolników, na koniec 2020 roku minimalna pensja będzie wynosiła 3000 złotych. Na koniec 2023 roku - 4000 złotych. W 2021 roku znaczna część emerytów otrzyma dwie „trzynastki”, a rolnicy pełne dopłaty do hektara, na europejskim poziomie.
43
17:06, 05.09.2019
Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Kutnowskiego została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Kutnowskiego. W porządku obrad znalazł się jeden punkt, zmiana budżetu powiatu na rok bieżący. Zmiana dotyczy Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. a mianowicie zabezpieczenia 250 tys. zł na zakup sprzętu dla szpitala z programu Funduszu Sprawiedliwości. Powiat złożył wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości i w przypadku otrzymania środków zostanie zakupiony sprzęt na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zabezpieczenie czynione jest pod ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu. Przetarg przez powiat ma być ogłoszony najdalej do 9 września aby zmieścić się w procedurach do końca tego roku. Jeśli wniosek powiatu będzie miał ocenę negatywną i nie otrzyma środków, wówczas przetarg zostanie unieważniony.
56
12:33, 30.08.2019
Prezes Andrzej Pietruszka rozpoczął wdrażania wyników audytu i plan naprawczy spółki czyli wariant zakładający ograniczenie zatrudnienia i zmniejszenie liczby łóżek.
16
11:36, 26.08.2019
Dożynki Powiatowo-Gminne wracają do kalendarza imprez powiatowych. Tak się złożyło, że w roku wyborczym i podczas kampanii, ale niestety jak to się mówi "taki mamy klimat". Tak zwana część pokazowa imprezy nie zatruła na szczęście pięknej tradycji Święta Plonów i dla niektórych rolników radości z udanych żniw czy zbiorów. W niedzielę, 25 sierpnia w Strzelcach odbyły się dożynki, które zgromadziły nie tylko mieszkańców gminy Strzelce, ale i okolicznych gmin. Wśród gości znaleźli się też kandydaci z listy PiS w październikowych wyborach m.in. senator Przemysław Błaszczyk, poseł Tadeusz Woźniak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutna i dyrektor KRUS Oddział w Kutnie Ewa Rzymkowska. Z kolei Marcin Motylewski dyrektor biura poselskiego przeczytał list od posła Tomasza Rzymkowskiego, nowego nabytku Klubu PiS w Sejmie. Gospodarzami imprezy byli wójt gminy Strzelce Tomasz Grabowski i starosta Daniel Kowalik, natomiast starostami dożynek byli rolnicy Jolanta Wodzyńska i Paweł Pietrkiewicz.
3
09:29, 01.07.2019
- Nasi rajcy miejscy podnieśli opłaty za śmieci, a ktoś już wyczuł pismo nosem i wyrzucił jakąś szafkę do Ochni! - gorzko żartuje Czytelnik eKutno.pl (imię i nazwisko do. wiad. redakcji). - Może na Zieloną Oś Miasta zbierają pierwsze elementy?
25
14:00, 19.06.2019
Dziś w Starostwie Powiatowym odbywa się sesja absolutoryjna. Sesja zwyczajna zwołana została na godz.14.00. W porządku obrad znalazły się sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019, rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok oraz debata nad raportem.
29
14:18, 18.06.2019
Dziś miała się odbyć sesja absolutoryjna Rady Gminy Strzelce. Przyszło na nią jednak tylko siedmioro radnych. Nie stawili się radni opozycyjni wobec wójta Tomasz Grabowskiego, m.in. związani z byłym wójtem Tadeuszem Kaczmarkiem.
REKLAMA
7
22:56, 12.06.2019
Dziś Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie uroczyście otworzyło hospicjum stacjonarne przy ul. Jastrzębiej w Kutnie. Uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi poprzedziłą Msza św. celebrowana przez biskupa Franciszka Dziubę. O chorych, podopiecznych, pracowników modlili się członkowie stowarzyszenia, pracownicy, przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście.
5
22:20, 08.06.2019
W sobotę 8 czerwca w samo południe w Kutnowskim Domu Kultury rozpoczął się wzruszający trzygodzinny koncert z okazji 65 urodzin szkoły. Na sali widowiskowej nauczyciele, absolwenci, uczniowie, przyjaciele wszak tytuł koncertu to "Kasprowicz i Przyjaciele". Nie mogło i mnie tam zabraknąć, bowiem nauka w II LO to najpiękniejszy fragment mojego życia, a poprzednie koncerty zapadły w pamięć, wiadomo warto kolekcjonować tylko dobre wrażenia. Autorami jubileuszowego, dzisiejszego koncertu byli Anna Ambroziak, Barbara Rostek - Nowacka, Marta Wiśniewska, a o oprawę multimedialną zadbali Marcin Michalski, Mateusz Ozdowski i Klaudia Fiszer.
22
11:00, 04.06.2019
Lekarz weterynarii Stanisław Chybicki, mieszkaniec powiatu kutnowskiego przez kilka lat walczył o dobre imię i opinię w sądach powszechnych. Sprawiedliwości i prawdzie stało się zadość w tym roku, zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym dowiódł że lek. wet. Marcin K. jest winny pomówienia. Obok procesów o najwyższe wartości kodeksu etycznego lekarzy weterynarii, toczyły się postępowania z zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, wówczas Dariusza Wójcika, a w następstwie lek. wet. Izabeli Antonkiewicz, która czynnie włączyła się w falę zarzutów przeciw Stanisławowi Chybickiemu i innym lekarzom weterynarii z kutnowskiego inspektoratu
15
18:17, 29.05.2019
Jacek Sikora, radny Komitetu Obywatelskiego przy omawianiu uchwały o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023 rozpoczął dyskusję na temat zwoływania sesji nadzwyczajnych w tej kadencji, zamiast zwykłych i braku dyskusji na komisjach na temat ważnych kwestii. Temat pociągnął w dalszym ciągu sesji radny Krzysztof Debich, Sikora zapoczątkował również rozmowę na temat rozliczenia przez szpital dotacji celowej z Powiatem Kutnowskim na 1 mln zł i z Miastem Kutnem.
15
13:35, 22.05.2019
Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasił konkursy na stanowisko dyrektorów Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie.
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone