Zamknij
REKLAMA

W Krośniewicach co nagle, to po diable. Burmistrz zgubiła 10 działek?

16:43, 26.01.2020 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Piątkową (17 stycznia) sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach zwołała Katarzyna Erdman burmistrz Krośniewic. Obsługę prawną gminy sprawuje teraz Mariusz Krassowski adwokat z Łodzi.

Nowa radna 

Erdman na dzień przed sesją wniosła o dodanie do porządku obrad punktu o złożeniu ślubowania przez radną Irenę Cieślińską, wybraną w wyborach uzupełniających.Nowa radna złożyła ślubowanie i następnie Sławomir Selder Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej złożył jej  gratulacje. I. Cieślińska odebrała je również od burmistrz.

Dyskusja przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krośniewice mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej

K. Erdman mówiła o ważnych argumentach przemawiających za przejęciem przez Gminę Krośniewice mienia KKD. Mówiła o walorach turystycznych, historycznych i społecznych, powoływała się na program rewitalizacji miasta oraz Strategię Rozwoju Gminy 2014-2022. Dokumenty te powstały w poprzedniej kadencji. Strategia zakłada m.in. powstanie targowiska usługowo-handlowego, sieci marketów, terenu muzealnego - Dworca i torowiska, przeznaczonego na ekspozycję zabytkowych składów pociągowych. 

Burmistrz powiedziała, że bywała wiele razy w "generalnej dyrekcji PKP" i tam proponowano aby gmina przejęła tereny do celów transportowych, na krótkie przejazdy turystyczne, budowanie ścieżki rowerowej, na stworzenie skansenu. muzeum kolejnictwa. 

- Uważam, że dla naszej gminy, dla jej rozwoju,  dla walorów historycznych zmiana uchwały jest potrzebna. Otrzymaliście Państwo tuż przed komisją i sesją projekt uzgodnień z PKP - mówiła K. Erdman. 

- Na czym polega nieprawidłowość w zmianie uchwały, o której pani pisze w uzasadnieniu? - spytała radna Anna Chmielecka. 

Adwokat Mariusz Krassowski mówił o postępowaniu kontrolnym uchwały w sprawie przejęcia KKD przez gminę z marca 2018 roku prowadzonym wcześniej przez Wojewodę Łódzkiego. Rada Miejska w Krośniewicach poprawiła uchwałę, która przez 1,5 roku nie była w żaden sposób zakwestionowana przez organ nadzoru - wojewodę.  

- Jak rozumiem, burmistrz Krośniewic nie jest organem nadzoru, więc dlaczego głosujemy uchwałę o zmianie poprzedniej w tej sprawie? - pytała radna A. Chmielecka. 

Radny Andrzej Konwerski zwrócił uwagę na zbliżające się posiedzeniu sądu w Łodzi w sprawie roszczeń PKP wobec Gminy Krośniewice w związku z mieniem KKD. Jego zdaniem jeśli wyrok będzie pozytywny dla gminy negocjacje warunków przejęcia gmina będzie toczyła z innej pozycji, a podejmowanie takiej uchwały w tym momencie jest zbyt wczesne i niewskazane. 

- Byłbym bardzo ostrożny w podejmowaniu uchwały o przejęciu kolejki w tej chwili -  podsumował radny A. Konwerski

- Czy na dzisiejszej sesji nie powinien być obecny przedstawiciel PKP? - spytała radna J. Piotrowska.

- Czy powinien czy nie powinien? - burmistrz zawiesiła głos. - Nie myślałam o tym czy zapraszać kogoś z generalnej dyrekcji PKP. Myślę, że jeśli by były - bo to też kobiety - to niczego innego niż na tych wielu spotkaniach byśmy nie usłyszeli.

Radna J. Piotrowska zapytała również o korespondencję gminy z PKP, która była przedmiotem naszych pytań do burmistrz. Pytania i odpowiedzi przytoczyliśmy w artykule Strach przed konfrontacją czy lekceważenie? Sprawy różne na sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

K. Erdman odpisała nam, że Urząd Miejski w Krośniewicach nie posiada żadnej korespondencji z PKP od 1 stycznia 2018 roku do chwili obecnej. Radna dziwiła się, że w tym okresie, dwóch lat, nie było żadnej wymiany pism między gminą a PKP. K. Erdman stwierdziła, że zrozumiała że za jej kadencji. Jednak pytanie obejmowało prawie rok przed wyborem K. Erdman na fotel burmistrza. Sprawdzimy zatem czy burmistrz podała prawdziwe informacje w odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej. 

Radna Mariola Łukomska pytała o koszty przejęcia mienia o PKP.

- Jest obecny kierownik Sławek i udzieli odpowiedzi - burmistrz miała na myśli Sławomira Lipskiego, Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.

Sławomir Lipski poinformował, że Urząd nie ma jeszcze określonych kosztów tej transakcji. - Trudno powiedzieć, musimy dopiero nawiązać współpracę z różnymi firmami, które przygotują nam takie dokumenty - odpowiadał kierownik S. Lipski.

- Czy zasadne byłoby przygotowanie tych kosztów przed podjęciem uchwały? - pytała radna Łukomska.

- Nie do mnie należy uznanie czy zasadne- odparł pracownik urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kępisty wymienił same koszty administracyjne wyciąg z ksiąg wieczystych, wyrysy, wycena, opłaty notarialne itp. oceniając je na około 200 tys. zł

Wojciech Koczaski zwrócił uwagę na fakt braku rozmów z rolnikami, jeśli tory zostaną przejęte a będzie trzeba uruchomić przejazdy to właśnie rolnicy są sąsiadami terenów z torami. Należy zrobić rowy, nasypy itp. Z kolei radna Magdalena Suska pytała burmistrz o to czy przeprowadziła rozmowy z włodarzami ościennych samorządów w sprawie uruchomienia KKD.

- Jak będzie podjęta ta uchwała to będę rozmawiać- odparła burmistrz. 

Radna Anna Chmielecka z kolei zwróciła uwagę na wadę projektu uchwały przedłożonej przed sesją 17 stycznia na komisjach radnych i na sesję. Projekt protokołu przejęcia zawiera wykaz 62 działek,  uchwała Rady Miejskiej w Krośniewicach z marca 2018 63 działki, a projekt uchwały przekazanej przez burmistrz K. Erdman na sesję 17 stycznia 2020 - 53 działki. 

- Gdzie się podziało pani burmistrz 10 działek? - spytała radna A. Chmielecka.- To nie jest na przepraszam, bo to jest niepełna uchwała.Pomijam, że jej projekt dostaliśmy dziś przed sesją.

- Czynnik ludzki, przepraszam - powiedziała burmistrz. 

- Co mamy teraz głosować? - spytała A. Chmielecka. - Załącznik do uchwały po 53 działce zawiera podpis pani burmistrz i pieczątkę.

Burmistrz poprosiła o 10 minut przerwy i następnie wycofała uchwałę spod obrad.

Blamaż i co dalej?

Nie wyjaśniono jednak dokładnie czy wykaz działek został wskazany przez PKP wraz z porozumieniem o przejęciu, czy przygotowała go burmistrz Krośniewic. Przy mieniu o milionowej wartości wyjątkowo problematycznym (pod ochroną konserwatora zabytków i w kiepskim stanie) oraz dość niestabilnym stanie finansów gminy (ewentualne wydatki w związku z procesami sądowymi),  wyjaśnienie "czynnik ludzki" nie wystarczy. Kolejny blamaż K. Erdman na stanowisku burmistrza pieczętuje rok jej rządów. 

Sytuacja w ZUK, skarga prokuratora i kontrola sprzedaży działki w Ostałowie

A przed władzą samorządową w Krośniewicach kolejna sesja w styczniu. 29 stycznia o godz. 13:00 odbędzie się sesja zwyczajna, poprzednia 17 stycznia zwołana była na wniosek burmistrz.

W porządku obrad znalazły się:

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres oznaczony do 3 lat.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Krośniewice na lata 2020-2023.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krośniewice.
Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach dotyczącego kontroli prawidłowości sprzedaży działki nr 59/2, położonej w miejscowości Ostałów.
Przedstawienie stanowiska Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie pisma Wojewody Łódzkiego znak PNIK-I.4131.793.2019 dotyczącego korzystania z mienia komunalnego Gminy Krośniewice – działek 876, 916 i 917, położonych w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej.
Informacja Burmistrza Krośniewic w sprawie działań, sytuacji finansowej i personalnej w Zakładzie Usług Komunalnych, zaawansowania inwestycji i realizacji bieżących zadań oraz podsumowanie działalności poprzedniego Zarządu.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad sesji.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (31)

Zaczęło sieZaczęło sie

22 3

Burmistrzowa zmieniła skład komisji alkoholowej. Szkoda bo zabrakło tam kilku wspaniałych ludzi. 17:15, 26.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

O matko i córkoO matko i córko

28 1

Walczewskiego i Marciniaka? To o nich piszesz wspaniali? 18:08, 26.01.2020


A wójta się nie bójtA wójta się nie bójt

18 2

Jak głosi jedna z historycznych bujd,
Hen w średniowieczu żył niedobry bardzo wójt.
Gnębił poddanych, ostro trzymał straż,
Z rzadka ku ludziom swoją złą obracał twarz.
Leciały krnąbrne głowy - rach-ciach-ciach,
Aż w obejściach wójtowych zapanował blady strach.
Trwałby ten strach po koniec wójta dni,
Aż pojawił się w gminie jakiś facet z innej wsi,
Co wszystkim ludziom Miał powtarzać tak:

"Ej wy, wy ludzie tych pogróżek nie kupujta
I choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!
Ej wy, wy ludzie se złym strachem głów nie trujta
I choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta!
Ej wy, wy ludzie raz się w kupę wziąć spróbujta,
Niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu!"

Jak głosi jedna z średniowiecznych bujd
Na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt.
Następcą został ten, co wzniecił bunt,
A gdy już poczuł pod stopami twardy grunt,
Znów poleciały głowy - rach-ciach-ciach
A w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach.
Trwałby ten strach po koniec wójta dni,
Aż pojawił się w gminie jakiś facet z innej wsi,
Co wszystkim ludziom miał powtarzać tak:

"Ej wy, wy ludzie…" /itd./

Taki z tej bujdy morał można brać,
Że nie wiadomo, kogo bardziej trza się bać.
Czy tego wójta, co na ludzi grzmi,
Czy tych facetów z całkiem innej wsi.. 17:15, 26.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KompromitacjaKompromitacja

33 1

Kompromitacja na całego, wstyd na cały powiat 21:16, 26.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LudzieLudzie

29 1

Ludzie oglądajcie sesje, zeby sie jeszcze nie okazało że wody nie będziemy mieli. 22:39, 26.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZłośnikZłośnik

31 2

A w przerwie burmistrz to z kim się konsultowała przez telefon? Czyżby ze swoim powiernikiem Tomaszem Selderem? O tym którego tak pięknie opisano tu:
http://www.gazetalokalna.com/gazeta/2009/lokalna169.jpg

Przewodniczący Komisji Wyborczej to też niezłe ziółko. Czyżby to o nim było?
https://dzienniklodzki.pl/lodz-lowcy-skor-skazani-ale-do-wiezienia-nie-pojda/ar/225185
No dobra, ale to było dawno, bo teraz to oczywiście krystalicznie czyści ludzie są. 23:04, 26.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrośniewiceKrośniewice

19 1

A jak się przedstawia skład Rady Nadzorczej ZUK? 07:06, 27.01.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

ZłośnikZłośnik

12 7

RODO! 08:02, 27.01.2020


zadne rodozadne rodo

17 3

informacja oficjalna wynikająca z danych jawnego KRS
- Rafał Kotliński
- Ewa Rzymkowska
Chyba że nikt w wymaganym czasie w KRS nie zrobił aktualizacji 08:33, 27.01.2020


Redakcja Redakcja

14 2

Nie było aktualizacji KRS, radna Rzymkowska nie jest członkiem RN ZUK. Na najbliższej sesji w Krośniewicach będzie sprawozdanie z działalności tej spółki, warto oglądać. Tam zapewne burmistrz wyjaśni wszystkie kwestie zmian w organach gminnej spółki. 11:14, 27.01.2020


ZłośnikZłośnik

17 3

O ten Kotliński?
https://www.dlugi.info/wierzytelnosc/1331717/Rafal-Kotlinski
https://www.dlugi.info/wierzytelnosc/1927524/Rafal-Kotlinski 11:19, 27.01.2020


Do radyDo rady

27 0

Szanowna Rado Gminy proszę o spowodowanie a by to burmistrz odpowiadała na pytania te trudne też a nie wyreczala sie prawnikiem i pracownikami
I to na radzie niech odpowiada na biezaco a nie ustawiwym terminie na pismie. Niech w końcu pokaże wszystkim jaka jest jej wiedza i kompetencja. Panie przewodniczacy a jesli bedzie znowu na Pana unosila głos i pytała czy moze wyjść to pdppwiedz jest tylko jedna....jesli pani ma taką potrzebę...
. 15:31, 27.01.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

wrażliwywrażliwy

11 0

Ja już tam wolę żeby się nie odzywała bo każde jej odezwanie to porażka. 00:04, 28.01.2020


Nie wierzeNie wierze

12 0

A pan kierownik Slawek ma nazwisko i nie przedstawia sie na tak waznej debacie pracownika z imienia,to bylo bardzo niepowazne 10:37, 28.01.2020


jaja

8 0

"Pieniążki trzeba rozdysponować" a może jednak fundusze... i takie inne złote myśli 14:06, 28.01.2020


Czynnik ludzkiCzynnik ludzki

31 1

Czynnik ludzki to zawinił jesienią 2018 roku....i wybrał na burmistrza Erdman.... 16:15, 27.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

21 0

A ulica powtarza jak nawiedzona"to radni jej nie pozwalają rozwinąć skrzydeł,ona taka dobra kobieta".A ja zacytuję klasyka "to zła kobieta była". 20:43, 27.01.2020


Cóż....Cóż....

12 1

Ni wyżyna, ni nizina,
Ni krzywizna, ni równina -
Taka gmina.
Ani piasek, ani glina,
Tylko lasek i olszyna -
Taka gmina.
Ani POM-u, ani młyna,
Krzyż, chałupy i krowina -
Taka gmina.
Od komina do komina
Wiater hula, deszcz zacina -
Taka gmina.
Taka gmina.

Ni wyżyna, ni nizina,
Ni krzywizna, ni równina -
Taka gmina.
Spotkasz chłopa - gęba sina,
Oj, nie wraca ci on z kina -
Taka gmina.
Miast kobiety, śpiewu, wina -
Wóda, czkawka, Gwiżdż Janina -
Taka gmina.
Nikt od ucha nie ucina,
Tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach
Taka gmina.
Ni wyżyna, ni nizina,
Ni krzywizna, ni równina -
Taka gmina.

Płacze dzieciak, wyje psina,
Gdzieś ktoś kogoś czymś zarzyna -
Taka gmina.
Jaki powód, czyja wina,
Czy to skutek, czy przyczyna -
Taka gmina?
Tylko urżnąć się na chrzcinach
l wziąć zwiać do Wołomina -
Taka gmina.
Taka gmina! 16:19, 27.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SherlockSherlock

31 1

A mnie to po prostu śmierdzi i uważam to za celowe działanie. Dobrze byłoby sprawdzić co to za działki i co się na nich znajduje, bo według mnie to mogą być działki te, które są w obrębie miasta. Wydaje mi się, że to prowokacja, żeby umoczyć radnych, dlatego został przygotowany wadliwy projekt uchwały i pewnie radni mieli ją przegłosować. Potem cała wina stałaby po ich stronie. Dlatego też pewnie ten projekt był dany w ostatniej chwili. Dla mnie to to było jawne PODSTĘPNE DZIAŁANIE. Radzę radnym każdy kolejny projekt uchwały burmistrza dogłębnie przeanalizować i nakazać sprawdzenie prawnikowi. 16:30, 27.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

ObywatelObywatel

32 2

Drodzy mieszkancy moze dajmy wyraz temu co funduje nam p burmistrz i przyjdzmy wszyscy na najblizsza sesje i dajmy wyraz niezadowolenia z tego .... 17:01, 27.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ja Ja

7 3

Brawo dla kaski chociaż się kobita nie *%#)!& walić to miliony ??? 13:45, 28.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŻenująceŻenujące

20 1

No tak....w krośniewickim magistracie to najwyraźniej urzędują: kierownik Sławek, sekretarz Renia, skarbnik Beatka i burmistrz.....Kasia 13:59, 28.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DelegacjeDelegacje

17 1

Ja czekam jak burmistrzowa przedstawi te delegacje własnym samochodem, bo jakoś o ironio losu, o ile dobrze kojarzę, to jedna była do Gdańska i dziwnym trafem zbiegła się z terminem pobytu byłego już pełnomocnika w Danzig w marcu a.d. 2019. Ponoć nawet byli razem widziani 14:03, 28.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ZłośnikZłośnik

12 1

Minął już termin, który sama sobie wyznaczyła.
http://bip.krosniewice.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/123/e8958ee963568e96.pdf 14:10, 28.01.2020


123123

16 1

Ludzie oglądajmy sesje. To ważne. Zobaczmy wreszcie kto jest kompetentny, a kto nie !! 14:49, 28.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GG

16 1

Na mieście gadają ze na najbliższą radę wybierasie ze setka ludzi z pytaniami do p burmistrz ciejawe czy odpowie na pytania 17:15, 28.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OberwatorOberwator

13 1

Oj to pewnie szefowa nie dotrze na radę 17:17, 28.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RyżyRyży

4 1

Czy będzie casus Banasia? 07:08, 29.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MaroMaro

3 1

Może z tej setki ludzi na sesji padna pytania o promocję gminy organizowana przez panią z łęczycy? Jak promowane jest miasto? Ciekawi mnie też sprawa zmian w komisji antyalkholowej? Czyżby pan Marciniak sam zrezygnował pozbawiając się pieniążków? Czy sam zrezygnował tez pan Walczewski? Człowiek znany i szanowany, podobnie, jak jego dzieci. Ich rezygnacja albo odwołanie przez burmistrz, nasuwa wiele pytań. Pani burmistrz serdecznie dziękowała panu Marciniakowi za poparcie w kampanii wyborczej, syn pana Walczewskiego był mężem zaufania pani Erdman w komisji wyborczej na boisku. Potem pan Marciniak i tata pana Walczewskiego działali w komisji antyalkoholowej. Co się stało, że teraz ich nie ma? Członków komisji powołuje burmistrz? Kto odwołuje? Czy też ona? 10:44, 29.01.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JanJan

3 0

A co zdecydowało po powołaniu do owej komisji Pana Wiśniewskiego? 13:08, 29.01.2020


PytaniePytanie

3 1

Jak myślicie kiedy to będzie śpiewane?

Jedzie pociąg, złe wagony
Do więzienia wiozą mnie
Świat ma tylko cztery strony
A w tym świecie nie ma mnie
Gdy swe oczy otworzyłem
Wielki żal ogarnął mnie
Po policzkach łzy spłynęły
Zrozumiałem wtedy, że

Czarny chleb i czarna kawa
Opętani samotnością
Myślą swą szukają szczęścia
Które zwie się wolnością 12:58, 29.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone