Zamknij
REKLAMA

Kwoty dodatków specjalnych w gminie Bedlno owiane tajemnicą?

16:32, 09.05.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Pod koniec ubiegłego roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi prowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Bedlno. Kontrolą objęto wybrane podstawowe zagadnienia finansowe gminy z lat 2015 – 2016, dotyczące prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych i innych. Kontrola nie wypadła pozytywnie dla gminy, wykazując liczne nieprawidłowości i nieprzestrzeganie przepisów. O jej wynikach pisaliśmy TUTAJ

Wójt gminy Krzysztof Kołach zdaniem RIO złamał ustawę o pracownikach samorządowych i Regulamin wynagradzania w urzędzie, ponieważ na podstawie jego zarządzenia (nr 145/2010  z dnia 28 grudnia 2010 roku), wypłacano trem pracownicom (Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz Zastępcy Skarbnika) dodatki specjalne, które zostały przyznane na czas nieokreślony i stały się stałym składnikiem ich wynagrodzenia.

Czy przez kilka lat osoby na tych stanowiskach pobierały więc nienależne im pieniądze z budżetu przyznane przez Kołacha? Zdaniem gminy dodatki specjalne należały się tym trzem osobom, bo wykonywały one czynności o charakterze skomplikowanym i zwiększające zakres ich obowiązków.

Zapytaliśmy Wójta Gminy Bedlno w drodze wniosku o informację publiczną  w jaki sposób zostały naprawione nieprawidłowości ze wskazań pokontrolnych RIO w sprawie przyznanych Katarzynie Golis -Sekretarzowi, Anecie Ciężarek -Skarbnikowi oraz Teresie Wasiak -Zastępcy Skarbnika dodatków specjalnych, na czas nieokreślony, które stały się stałym składnikiem ich wynagrodzenia? Jaką kwotę nienależnych środków przez te lata pobrały trzy osoby Sekretarz, Skarbnik oraz Zastępca Skarbnika? Czy kwota została zwrócona do budżetu gminy?

Pod odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłaną nam przez Urząd Gminy Bedlno profilaktycznie nikt się nie podpisał, autor występuje w liczbie pojedynczej a czasem w mnogiej.  Co więcej w kwestii kluczowej i podlegającej ustawie nie odpowiada i nie podaje kwot pobranych dodatków specjalnych przez poszczególne panie. Zmuszeni jesteśmy więc zapytać kolejny raz pod rygorem ustawy o dostępie do informacji publicznej jakie kwoty dodatków specjalnych przyznanych na czas nieokreślony pobierały panie piastujące te trzy stanowiska w latach 2011-2017 i dodatkowo jakie czynności o skomplikowanym charakterze przez te lata wykonywały poza zakresem czynności na danym stanowisku, które były podstawą przyznanych przez wójta Kołacha dodatków.

Urząd Gminy Bedlno na pierwsze i drugie pytanie odpowiedział nam tak:

"Dodatek specjalny był wypłacony pracownikom Urzędu Gminy – tym, którzy ze względu na złożoność i szczególny charakter zajmowanych stanowisk, mają na co dzień zwiększony zakres obowiązków służbowych i dodatkowych zadań wynikających ze szczególnych funkcji (kierowniczych), jakie te osoby pełnią. Czynności wykonywane przez wyszczególnione osoby charakteryzują się przez cały okres złożonością, skomplikowaniem i koniecznością podejmowania natychmiastowych i trafnych decyzji. Pracownicy ci wykonują zadania nie tylko z zakresu czynności i obowiązków, ale także często biorą udział w strategicznych działaniach związanych z rozwojem i gospodarowaniem Gminą. Ten szczególny charakter ich pracy dał podstawy Wójtowi Gminy, aby przekazać im dodatki specjalne zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jedyną uwagą jest fakt, iż dodatki zostały przyznane na czas nieokreślony, a mogły być przyznawane corocznie. Podkreślam, że dodatek może zostać w każdej chwili cofnięty przez Wójta Gminy w przypadku nie wywiązywania się, bądź nienależytego wywiązywania się przez tych pracowników z obowiązków służbowych, np. jeśli okazałoby się, że pracownicy nie wykonują należycie i z pełnym zaangażowaniem dodatkowych (poza zakresem czynności) zadań.

Dodatki specjalne wynosiły:

Sekretarz – 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Skarbnik – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Z-ca Skarbnika 36% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Kwestie dodatków specjalnych zostały skorygowane z dniem 01.01.2018 r., tzn. zostały przyznane na czas określony, tj. na okres jednego roku. Wobec osób, które otrzymały dodatki specjalne, nie ma podstaw do ich zwrotu. Co bardzo ważne – RIO – wskazała jedynie na zmianę formy przyznawania dodatków, a nie na ich zwrot, czy cofnięcie! Bardzo proszę zatem nie formułować tez iż pracownicy pobrali nienależne środki – bo to nieprawda!"

W dalszej części odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej autor zawarł notę do redaktora naczelnego o odpowiedzialności za komentarze Czytelników skierowane pod adresem funkcjonariuszy publicznych. Z taką formułą odpowiedzi na wniosek pierwszy raz się spotykam. Dziękuję tajemniczemu autorowi za liczne sugestie i groźby poniesienia skutków prawnych i jak zawsze proszę Czytelników o kulturalne i zawierające prawdę wypowiedzi. 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (38)

jackjack

13 1

To jest zakamuflowane docenianie swoich popleczników,nie dotyczy tylko gminy Bedlno,podobna sytuacja dzieje się w starostwie i nikt o tym nie mówi bo się boi.Docenianie swoich to norma w samorządach. 17:14, 09.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KajaKaja

10 0

Napiszcie do redakcji, oni ujawnią 19:20, 09.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BumerangBumerang

16 1

Pani Redaktor! Jak ma się przed sobą fałszywą sztukę, taką, jaką jest jaśnie pan wójt Gminy Bedlno, to prawdziwie niezłomnemu człowiekowi, walczącemu o prawdę, światłość, piękno i dobro wspólne, to trudno zachować kulturę. Prawda w oczy kole! Dla miejskich, wiejskich gminnych, parafialnych, powiatowych i narodowych k***w i złodziei prawda jest niewygodna. Wójt Gminy Bedlno to persona non grata vel lelek kozodój! Wójt Gminy Bedlno - OLBRZYM! Człowiek w wójcie Gminy Bedlno - KARZEŁ!... A Gmina Bedlno to draństwo w państwie! J***ł ją pies! I to by było na razie tyle. Starałem się bardzo o kulturalną i zawierającą prawdę wypowiedź. Nie dajmy się zwyciężać złu! Zło dobrem zwyciężajmy! Nie módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, bo czyśćca po śmierci nie ma. Jest tylko niebo i piekło. Módlmy się o nawrócenie, zdrowie i rozum dla błądzących żywych. Być może to pomoże? Niech żywi nie tracą nadziei .... i walczą o prawdę, światłość i miłość .... Naprawdę warto!!!... Pozdrawiam najdroższą ulubioną Malutką, emerytkę Balbinę i Kolombinę :-) 20:49, 09.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

7 0

Babcia Tereska dostawała dodatek specjalny 36% za donoszenie i ciągłą gotowość donoszenia w szklanych pojemnikach płynów w razie pragnienia włodarza. 17:16, 10.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mymy

4 0

Pani Tereska 36% dodatku otrzymywała przez kilkanaście lat za noszenie wody,a za co
Pani Anetka została wyróżniona 40 % dodatku? ,, Ja " mniemam , że wiesz, więc poproszę o odpowiedź 17:38, 10.05.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PrezesPrezes

1 0

Za spółkowanie... 09:45, 15.05.2018


PrezesPrezes

1 0

Oczywiście przez spółkowanie rozumiemy bycie w spółce (ciekawe ,gdzie ją zarejestrowali,w oficjalnych rejestrach ich nie ma)I pomyśleć,że ta spółka tyle czasu funkcjonowała i nikt tego nie zauważył... Musieli być w spółce ,żeby inni się nie dowiedzieli o ich prawdziwych apanażach. No ,ale jak to świergoczą jaskółki---najgorsze są spółki---
10:17, 15.05.2018


ha, ha, haha, ha, ha

6 0

No jak to za co... za charakteryzowanie się przez cały okres złożonością, skomplikowaniem i koniecznością... Tylko ten okres nie pasuje, bo przecież wszyscy wiemy, że przez jakiś czas to go nie było... 19:43, 10.05.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

noo... rzeczywiścienoo... rzeczywiście

6 0

...alimenty też ktoś musi płacić...? 21:42, 10.05.2018


XXLXXL

3 0

ŻAŁOSNE ,SPRZEDAJNE KOBIETY ORAZ ZACHŁANNY CHŁOP I DURNI WYBORCY TEJ PATOLOGICZNEJ GMINY-ĄS EIBEIS ICRAW! 20:58, 13.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kikikiki

3 0

Wszystko to jakieś mdłe i niemrawe.Gdzie te wszystkie Jolki ,Staśki,Baśki etc.Gdzie oni są?Czyżby sobie przypomnieli jak sami kradli ,mobbingowali i łgali...?No ciekawe!TYM RAZEM TŁUMACZENIE ,ŻE PODWORSKI LUD MA NIEODWRACALNIE WYPRANE MÓZGI I NIC SIĘ NIE DA ZROBIĆ NIE PRZEJDZIE!
22:47, 13.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OlafOlaf

2 0

Trzeba być naprawdę ograniczoną osobą żeby nie widzieć że Krzysiu z kupionym dyplomem *%#)!& wszystkich w kakao ale jeżeli zje się darmową kiełbaskę na dożynkach i to mam być dowartościowanie swoich ambicji to lepiej się nie rodzić sługusy *%#)!& hahhahahahah 22:54, 13.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Oli Oli

2 0

Każdy kto za Krzysiem z kupionym dyplomem to prostytutka proszę państwa ale i tak większość lubi być *%#)!& hahah 22:58, 13.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

pozamiatanepozamiatane

3 0

Krzysiu jak jesteś za tego kogo się uważasz to dokładnie wiesz że jesteś prześwietlony dla tych co coś mają w głowie ale jeżeli lubisz chłopków z pustką w głowie to gratulacje, tam jedynie Twoje oferty będą trafiać a to musi trochę boleć nie spełniony parobku :) 23:14, 13.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

moderatormoderator

6 0

Zobaczcie kto po ćwierćwiecznych rządach Kołacha dowodzi w szkołach ,tyle w temacie...porażka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07:14, 14.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pppppp

5 0

Czy to prawda, ze wójt straszy tych ludzi pozwami do sadu co żle o nim pisali i piszą?
Co to za gospodarz co boi się krytyki? 07:44, 14.05.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

cccccc

4 0

Tak ,tak ,w sądzie wylądują też Ci co mają żony i się onanizują... 09:26, 14.05.2018


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


uczennicauczennica

0 0

Brawa dla proboszcza! 10:27, 15.05.2018


ogieńogień

2 2

Pan Wójt i Pleban Proboszcz - ĄS EIBEIS ICRAW! To nie są patrioci. To nie są chrześcijanie. To są oszuści, zdrajcy, sprzedawczyki, kłamcy, kolaboranci, uzurpatorzy, etc, etc, etc. To są wyznawcy Św. Mamony. Na pohybel im!!!... To dzięki Panom i Plebanom w tej patologicznej gminie kwitnie ciemnota, głupota i niecnota i rozwija się chamstwo, draństwo i zaprzaństwo. Pora z tym skończyć! Najwyższy czas! Potrzebne są chęci i moce. Sama młodość to mało. Potrzebna jest głęboka wiara, wysoka kultura i szlachetna natura. Potrzebne są nie paciorki, fikołki i koziołki, tylko PRAWDA, ŚWIATŁOŚĆ i MIŁOŚĆ. Wszyscy razem - starzy i młodzi - mogą tą gminę uratować. W prawdzie, w światłości, w miłości i w jedności - SIŁA, prawda? Tak ja to widzę.... Obudźcie się MIESZKAŃCY GMINY BEDLNO!!!!! 11:43, 15.05.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

wodna uczennicawodna uczennica

2 0

No to z kim spółkować?Dziadkowie odjechani ,starzy po...bani,nauczyciele posrani !No z kim? 11:57, 15.05.2018


wodawoda

0 0

"No z kim?" Z odjechanymi dziadkami, ze starymi po****nymi, nauczycielami posranymi - nigdy w życiu! Tylko z ogniem! A wodna uczennica to jest już dojrzałą osobą do spółkowania? Osiągnęła już pełną letniość? Dobre spółki nigdy nie są złe, prawda? Ale trzeba do nich dojrzeć, jaskółeczek nie słuchać, o prawdę, dobro i piękno walczyć, nadużyć nie zgłaszać, komentarzy nie pożerać i nie blokować, prawda? Jedna jaskółka wiosny nie czyni! A wielka, dobrze zorganizowana spółka(kupa) pracowitych jaskółek to dopiero jest prawdziwa wiosna, prawda? Niech żywi nie tracą nadziei ...... zakładają dobre spółki ..... i walczą..... "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska." 21:51, 16.05.2018


garujący uczeńgarujący uczeń

0 0

No jak to z kim?No ze starymi kozami! 12:07, 15.05.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

 uczeń spostrzegawcz uczeń spostrzegawcz

0 0

Nie znam nikogo komu bycie w spółce ze starymi kozami nie wyszło bokiem...ha,ha,ha 12:35, 15.05.2018


ParafianinParafianin

3 1

Od kiedy te kanalie z gminy zaczęły straszyć naszego proboszcza, który zaczął zło nazywać po imieniu biskupem demony zostały uwolnione.Oni na razie nie zdają sobie sprawy z tego co zrobili. 14:42, 15.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Redakcja Redakcja

4 0

Komentarze z naruszeniem dóbr osobistych konkretnych osób na ich wniosek będą usuwane. Można i warto wyrażać opinie w sposób kulturalny bez zniewag czy pomówień. 09:15, 17.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

profesor Filutekprofesor Filutek

5 0

PRAWDZIWA CNOTA KRYTYK SIĘ NIE BOI ..... i nie schodzi na psy. Portal eKutno nie schodzi na psy. Brawo Redakcja! Brawo Użytkownicy! Tak trzymać! Na psy to schodzą konkretne osoby publiczne łamiący prawo oraz urzędnicy marnotrawiący dobro wspólne i nieprzestrzegający moralnych i etycznych zasad współżycia społecznego. Które to są osoby? Tajemnica poliszynela! Je**ł je pies!

Nie ma ludzi zawsze wesołych, uśmiechniętych, chętnych do zabawy. Nie chodzi tu o nieustający, nieopuszczający człowieka wyborny humor, raczej o pogodę ducha, jasny, dobry nastrój w każdej, nawet trudnej sytuacji. Także o to, by potrafić wykrzesać z siebie uśmiech i dobre słowo dla drugiego. Czasem przecież jeden przebłysk dobrego humoru może być początkiem dobrego dnia. Jeszcze inną sprawą jest obłuda, hipokryzja, która udaje dobry humor, tworzy sztuczną wesołkowatość. Takie zachowanie zasługuje jedynie na krytykę.
W czasach oświecenia powszechny był sposób uczenia ludzi poprzez śmiech, ukazywanie w humorystyczny sposób ludzkich wad. Ignacy Krasicki na czele polskich pisarzy w ten sposób próbuje zwiększyć u czytelników akceptację innych, tolerancję, ograniczyć wywyższanie się ponad resztę; pisze humorystyczne, wierszowane teksty, pokazujące wady ludzkie - czyli satyry. Pisze także poematy heroikomiczne, które są parodiami poważnego eposu, charakteryzują się również bardzo humorystycznym podejściem do większych już problemów - np. na skalę państwa, polityki, społeczeństwa. Krasicki stworzył między innymi Monachomachię i Antymonachomachię, gdzie ośmiesza polskie duchowieństwo. Wyjaskrawia tak bardzo ich negatywne cechy, że wydają się jawną przesadą.
Wiele tak popularnych dziś kabaretów czerpie z gatunku satyry. W końcu są one naśmiewaniem się z ludzkich wad... Człowiek dużo może nauczyć się poprzez humorystyczne ukazywanie wad. Często w satyrach widzimy własne przywary, zdajemy sobie sprawę jak wyglądają publicznie, przed ludźmi. Później staramy się je eliminować i pokazać z jak najlepszej strony. To wszystko jest dowodem na to, że cytat z Krasickiego jest szczerą prawdą, że nauka może płynąć także z dobrej - wesołej zabawy. Może powiększać dystans do sienie, uczyć tolerancji wobec innych ludzi. Mówi też o tym, że nigdy nie wolno śmiać się z ludzi niepełnosprawnych, upośledzonych, obcokrajowców - taki bohater nigdy się w satyrach nie pojawia. Takie jednak zachowanie często się pojawia w realnym życiu. Niewątpliwie sprawia to poszkodowanym osobom wielkie cierpienie, ból, może stać się nawet przyczyną tragedii.
Z drugiej strony nie należy zapominać, ze śmiech jest obrazem naszego szczęścia, radości. Różne są powody i okazje. Czasem człowieka dopadnie szaleństwo śmiechu i wtedy okazję znajduje się łatwo. Czasem po prostu wydarzy się coś miłego, niespodziewanego, albo długo oczekiwanego. Najczęściej nasze dobre samopoczucie zależy od codzienności. Jeśli wszystko się dobrze układa, to człowiek jest - rzecz jasna - uśmiechnięty.

Pogoda ducha, powszedni uśmiech są człowiekowi niezbędne do życia. Człowiek w życiu powinien znosić chwile smutku i jak najintensywniej szukać chwil szczęścia. Śmiech to zdrowie, prawda???... Niech żywi nie tracą nadziei ...... śmieją się ...... i nie lękając się walczą ..... o prawdę, dobro i piękno .... Samo się nic nie zrobi, prawda???... Ludzie - ruszta się!!!... I to by było na tyle ...

11:03, 17.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TAIRAWTAIRAW

4 3

Proszę się od...ać od naszej gminy Bedlno i wziąć sobie na tapetę gdzie indziej złodziei, mobbingowców, łapowników, oszustów i malwersantów środków publicznych. Nasz Pan wójt jest wspaniałym człowiekiem. Jestem pewien, że nigdy nic nie ukradł, nic nie wyłudził nikogo nie oszukał, nie zdradził żony, ani nawet nie flirtował z żadnymi niewiastami(a jeżeli już to na pewno nie z pracownicami urzędu ani nie z żonami druhów) Zwłaszcza, że miałoby to być za obiecany wiatrak, traktor, czy m-ce pracy. No może coś tam było ze starszymi śpiewającymi paniami, ale ja tego nie potwierdzę, bo nie widziałem. Poza tym w naszej gminie nie ma łatwych i *%#)!& niewiast. Powiem więcej ja osobiście nigdy nawet nie zauważyłem żeby nasz Pan Wójt ręce w kieszeniach od spodni trzymał. Pan wójt jest gentlemanem w każdym calu, lokalnym patriotą i osobą która myśli przede wszystkim o dobru innych .Jest wyjątkowo odważny, wszystko bierze osobiście na swoją klatę ,a nie jak inni na zrobiony z brudnych pieniędzy biust kochanek .Może służyć za przykład i harcerzom i ministrantom, skautom i weganom. A nawet przewodniczącemu platformy Gawłowskiemu. Ja Tairaw o tym zaświadczam. Natomiast Pani Sekretarz Golis jest wyjątkowo pięknym człowiekiem zarówno w wymiarze inside jak i outside. Ja i wszyscy moi koledzy nosimy w portfelach jej zdjęcie naprzemiennie z Naomi Campbell, posłanką Sobecką, Pawłowicz i Sharon Stone. Jednak najpiękniejsze w Pani Sekretarz jest jej wnętrze. Ona nigdy nie kłamie, zawsze patrzy prosto w oczy. Jest życzliwa i obiektywna nawet dla największych oponentów. Nigdy nie broniła własną piersią, czy czymś podobnym dostępu do swojego promotora żurnalistom, tym bardziej na pewno nie skoczyła żadnemu na plecy. Poza tym jest wybitną intelektualistką doceniającą wolność prasy. Jestem pewien również, że nigdy nie śmiała by straszyć jakiegokolwiek księdza biskupem ani redaktora prokuratorem. Nieprawdą też jest ,że donosi na policję, a jeżeli już to tylko w słusznej sprawie (przekonał się o tym jej poprzednik).Poza tym daje sobie głowę uciąć(wróć, lepiej niech Kałachowi utną), że dodatkowe pieniądze, które otrzymała przekaże podobnie jak Pani Premier Szydło ojcu. Rydzykowi, albo ks. Lejwodzie na remont dachu. Jeszcze raz informuję to jest wspaniała para(urzędników oczywiście) i przestrzegam jednocześnie przed pisaniem i kolportowaniem czegokolwiek złego na ich temat, (bo takiego czegoś nie ma) o ile nie chcecie mieć do czynienia ze mną! TAIRAW (adres do wiadomości redakcji i policji). P.s. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Maria Dąbrowska pisała, że Wanda Wasilewska jest (pis. oryg) LIŻYDUPĄ STALINA. Mamy rok anno-domini 2018-05-18, pisanie, że ktoś jest Wandą Wasilewską w opiniotwórczym portalu jest blokowane przez cenzurę. No awruk, o co chodzi? Tym bardziej że właścicielka portalu chwali się, że nad nią tylko najwyższy? Do wiadomości (najprawdopodobniej) również: tyg .POLITYKA ,WPROST, Portal Onet, STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH i przew. Dysierowicz.


09:29, 18.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

wasiwasi

2 2

Wariat po prostu i tyle, szkoda gadać 09:43, 18.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GAJGAJ

4 1

TEN SYF W TEJ GMINIE PO ĆWIERĆWIECZNYCH RZĄDACH KOŁACHA MOGĄ POSPRZĄTAĆ TYLKO MŁODZI ! O ile zechcą ,oczywiście? 11:18, 18.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec GminyMieszkaniec Gminy

2 1

Za pół roku wybory samorządowe. Czy już wiadomo kto będzie ubiegał się o stanowisko Wójta? 16:57, 20.05.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

GAJGAJ

12 0

Tak wiadomo ,najwierniejszy z wiernych ,najuczciwszy z uczciwych ,najsprawiedliwszy ze sprawiedliwych i najwytrwalszy z wytrwałych poszukiwacz wody oraz koneser koziego mleka i starych bab KRZYSZTOF ODWAŻNY KOŁACH ! 17:20, 20.05.2018


MieszkaniecMieszkaniec

0 0

I kto jeszcze? 17:22, 20.05.2018


GAJGAJ

2 0

Podobno team Tairawa prowadzi rozmowy z Cezarym Żakiem ... 17:32, 20.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AUTOCHTONAUTOCHTON

3 0

Myślę ,że mocnego kandydata wystawi też klub WNZK ! 17:48, 20.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wyborcawyborca

0 0

Z tym Żakiem to jakiś żart ? 22:51, 20.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bolekbolek

6 1

Popieram młodych ,świeżość ,w ogóle nowy klimat .Dość tej stęchlizny...Tego całego syfu...Tych wystraszonych ,wygodnych belfrów .Tych starych naiwnych kobiet .Tego...brak mi słów całego Kołacha . Tych stłamszonych urzędniczek . Tych w większości sprzedajnych ,zapasionych tępaków z rady.Już nawet nie wspominam o tej karykaturze urzędniczej z lewej strony sekretariatu... W ogóle tego wszystkiego mam dość ,z resztą nie tylko ja ! 13:04, 21.05.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

CiekawyCiekawy

0 0

Kto to są ci młodzi? Też chce ich poprzeć. Gdzie jest ta świeżość? Też chce ja poczuć. 15:17, 21.05.2018


REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone