Zamknij
REKLAMA

RIO sprawdziła Gminę Bedlno. Nieprawidłowości i nieprzestrzeganie prawa

17:09, 23.01.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Pod koniec roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi prowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Bedlno. Kontrolą objęto wybrane podstawowe zagadnienia finansowe gminy z lat 2015 – 2016, dotyczące prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych; realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych; ewidencji i inwentaryzacji majątku, wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas kontroli RIO stwierdziło nieprawidłowości i uchybienia, które wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz naruszenia procedur kontroli wewnętrznej. I tak dotyczyły one np. ewidencji księgowej i sprawozdawczości - pod okiem wójta Krzysztofa Kołacha nie przestrzegano ustawy o rachunkowości np. w zakresie prowadzenia odrębnych dzienników księgowań dla budżetu gminy i dla Urzędu Gminy. Dopiero od 1 stycznia 2017 roku poprawnie prowadzono księgowość w tym zakresie.

Dalej w dokumentacji dotyczącej opisu systemu przetwarzania danych nie określono dat rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych programów komputerowych wykorzystywanych przez urząd. Dochody budżetowe ewidencjonowano na podstawie zapisów wyciągu bankowego na koncie organu 901 w korespondencji z kontem 133, pomijając obowiązek odnotowywania ww. operacji na koncie 222. Powyższe było sprzeczne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku również dopiero od 2017 roku prowadzono konta prawidłowo.

RIO odkryła również nieprawidłowości w zakresie wydatków dla organizacji pozarządowych. Źle było sformułowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Rozwój kultury fizycznej i sportu obejmujący gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenis stołowy” a z kolei przelewy z Urzędu dla  Gminnego Klubu Sportowego Bedlno wychodziły bez merytorycznej, formalnej i rachunkowej kontroli.

Wójt gminy Krzysztof Kołach zdaniem RIO złamał ustawę o pracownikach samorządowych i Regulamin wynagradzania w urzędzie, ponieważ zarządzeniem nr 145/2010 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2010 roku, wypłacono trzem pracownikom (Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz Zastępcy Skarbnika) dodatki specjalne, które zostały przyznane na czas nieokreślony i stały się stałym składnikiem ich wynagrodzenia.

Czy przez kilka lat osoby na tych stanowiskach pobierały więc nienależne im pieniądze z budżetu przyznane przez Kołacha?

- Zapis zawarty w Regulaminie wynagradzania pracowników dotyczący dodatku specjalnego, który przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok, a w indywidualnych uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony z tytułu 4 okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter bądź warunki pracy, pozostawał w sprzeczności z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.), zgodnie z którym, dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań - podaje Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

Nie obyło się też bez nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych. Chodzi o realizację zadania pn. "Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina Bedlno”. Zamawiający wybrał ofertę, którą gorzej ocenił, bowiem kwota oferty najkorzystniejszej przekraczała zaplanowane środki na inwestycję. RIO wskazuje, że wówczas należy unieważnić postępowanie i ogłosić ponownie. Kontrolujący wskazali również, że  zamawiający prowadził postępowanie na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mimo braku takiego obowiązku. Wdać nikt nie sprawdził, że zaplanowana kwota na inwestycję nie przekroczyła równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

-Odpowiedzialność za ujawnione nieprawidłowości ponoszą pracownicy Urzędu Gminy w Bedlnie w zakresie wskazanym w protokole kontroli - informuje RIO.

Czy zatem sam wójt odpowie za przyznanie specjalnych dodatków? I kto go rozliczy? 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi sformułowała sześć wniosków pokontrolnych, zobowiązując wójta Gminy Bedlno do ich wykonania i naprawienia nieprawidłowości.

Jak informuje  Piotr Walczak Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w Gminie Bedlno jest przygotowywany do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Udostępnienie - z uwagi na obszerność materiału i konieczność dokonania wyłączeń w zakresie danych ustawowo chronionych - nastąpi w terminie do 16 lutego 2018 roku, stosownie do art. 13 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (96)

JolkaJolka

27 2

No to może wreszcie Kołach polegnie a z nim cały PSL, który robi tyle złego. 17:45, 23.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

roodyroody

21 2

Kołach jak najbardziej do "zaorania", ale też RIO do wymiany! Ci kontrolerzy są "zrośnięci" z ludźmi trzymającymi władzę w poszczególnych gminach i miastach. Trzeba ich wymienić na ludzi niezależnych! Do tej pory we wszystkich gminach, powiatach, miastach był wszystko cacy, finanse publiczne w porządku, dopiero jak przyszedł PiS do władzy to RIO chce się podlizać nowej władzy! Nie ma tak łatwo! 19:50, 23.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Oby-watelOby-watel

6 0

Zgadzam się w pełni z tą opinią. Zaorać RIO... 08:56, 24.01.2018


OloOlo

25 4

No wreszcie, może tym razem sprawiedliwości stanie się zadość. Kołach kończ, wstydu nam mieszkańcom oszczędź!!! Brawo Pani Olu! Ten artykuł to miód na nasze serca. Może jeszcze nie wszystko stracone, może mieszkańcy przejrzą na oczy i wymienią tę władzę. Swoją drogą... dodatki specjalne dla skarbnika, sekretarza.... czyli wiemy dla kogo.... Pozdrawiamy wszystkie Anetki i wszystkie Kasie.... 06:43, 24.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Bęc!Bęc!

9 0

I wszystkie Tereski!!! 20:31, 24.01.2018


sprawdzać do korzenisprawdzać do korzeni

18 3

Przecież RIO sprawdza takie instytucje co roku i zawsze wszystko jest dobrze to co się stało,że teraz dopatrzyli się nieprawidłowości za 2015 9 2016 rok , a gdzie byli do tej pory? To samo jest w mieście , powiecie , szpitalu zawsze co roku jest wszystko ok , a jednak jak smród koło czterech liter i chęć utrzymania się na stołkach to dopiero kontrolerzy zauważają ,że coś jest jednak nie tak, nieprawdaż? 07:32, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Oby-watelOby-watel

17 2

Dzięki dziennikarzom niezależnym jeszcze się czegoś pewnie ....dowiemy ważnego !!! A po co w takiej małej gmince 2 skarbników WYSOKA RADO!? widać, że nie mają co robić z forsą. Jest już PO - ZSL- u ( farbowanym lisie). 08:51, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obserwatorobserwator

18 4

Pytanie jest takie -za co Kołach płacił tym paniom niezgodnie z prawem.Być może był to nieodparty czar i urok osobisty (patrz Anetka bo Kasia chyba nie ) a być może wiedza potencjalnie niebezpieczna.Skoro RIO napisała że są nieprawidłowości to znaczy że nieprawidłowości są wielkie.Konkluzja RIO to prawdziwe kuriozum-Kołach złamał prawo a odpowiadać mają pracownicy.Swoją drogą złamanie prawa to nie są nieprawidłowości to jest przestępstwo. 09:54, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rudyrudy

4 0

A czy w tej gminie jest jakiś prawnik? 18:14, 24.01.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

mieszkanka Gminy Bedmieszkanka Gminy Bed

2 0

Pani Redaktor ,czy może Pani zapytać Wójta Gminy Bedlno ,kto jest prawnikiem z imienia i nazwiska w UG? 21:37, 24.01.2018


OBSERWATOR OBSERWATOR

1 0

Prawnikiem w tej gminie jest niejaka p.G mieszkanka Szewc Górnych 22:12, 24.01.2018


mieszkaniecmieszkaniec

19 3

Fajnie-te panie przez 7 lat pobierały zawyżone niezgodnie z prawem wynagrodzenia.Przyjmijmy,że to było 500 dodatkowo co miesiąc, 12x7x500zł co daje kwotę 42000zł. Tak tak proszę państwa czterdzieści dwa tysiące zł dla każdej z pań.co łącznie czyni kwotę 126000zł wypłacone niezgodnie z prawem.Jak to mówi Kołach -jest oszczędność w budżecie ,jest.nie ma to jak dobry gospodarz.No i powiedzcie państwo sami czy za 42000 zł dodatkowo nie można być bezgranicznie oddanym wójtowi.Panie urzędniczki skoro już wiedzą ,że pobierały pieniądze bezprawnie to chyba teraz oddadzą.Tak sobie myślę ,że byłoby dobrze poinformować Radę Gminy bo napewno udają ,że nie wiedzą .Koniecznie też koleżanki z pracy pań skarbniczek i sekretarz z pewnością będą zadowolone,że ich koleżanki są tak faworyzowane przez wójta. 19:16, 24.01.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KOŻÓŁKOŻÓŁ

1 3

Brutto czy netto ??? Nie wiesz a bębnisz farmazony. Gdyby dawał co miesięcznym zarządzeniem dałby tyle samo albo jeszcze więcej, a facet zrobił jednym kwitem na wiele miesięcy. Izba obrachunkowa nie znalazła nieprawidłowości wskazującej na konieczność zwrócenia pieniędzy, a wykazała fakt że należy zaprzestać stosowania takiej procedury . 13:38, 27.01.2018


zez zez

3 0

Te panie pobierają 40% dla Anetki , 36% dla Tereski, 20% dla Kasi do podstawowej pensji tj. ponad 7000zł x 12m-cy x 7 lat = 588 000 zł.( około sześćset tys.) Bez komentarza . 12:25, 17.02.2018


MłodyMłody

12 0

Brak mi słów. 19:46, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wariat wariat

8 1

Też brak mi słów ,liczę na to transfer Kamińskiego ich wykończy... 19:55, 24.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

sadowniksadownik

3 0

Ej tam może lepiej tego od szczawiu i mirabelek i wtedy Kosiniak będzie się sztucznie wydzierał rozkładają spracowanie rolniczo rączki, zwyciężymy i co znowu trafi się 24%? 06:27, 25.01.2018


REKLAMA

eleonoraeleonora

11 1

To ja codziennie o piątej rano dojeżdżam do Strykowa za 1600,płakać się chce.Tam płakać, wyć się chce .Elita je...na! 20:16, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ha, ha, ha!Ha, ha, ha!

16 1

Tak się zastanawiam, jak te panie 2 skarbniczki i sekretarz mogą patrzeć w oczy pozostałym koleżankom urzędniczkom. One przez lata nie dostały grosza podwyżki, a tu proszę.... takie profity. I za co ten dodatek, za niekompetencję? Kołach, przysłowia mądrością narodu: "Lepiej z mądrym zgubić niż z *%#)!& znaleźć. Ty się *%#)!& jak widać otaczasz, skoro tyle nieprawidłowości, no to masz.... *%#)!& w ogniu!!!! 20:21, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OBSERWATOR OBSERWATOR

6 1

Oby to nie był ostatni artykuł Pani Olu tak jak to było z Panią redaktor z jedne z gazet , która napisała artykuł ""wychwalając ! "" Kołacha kilka lat temu . 22:20, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrzysiekKrzysiek

6 0

A co się stało tej redaktorce kilka lat temu? 22:26, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młody Młody

20 0

W tej gminie większość ludzi do durnie ,którym Kołach wmawia i na tym się wozi ,że gmina nie ma zadłużenia(nie dodaje ,że się też nie rozwija),a oni się cieszą jaki to on geniusz(co też nie jest prawdą -patrz chociażby tegoroczne prowizorium budżetowe,kredyt 75 tysięcy zł).Tyle tylko ,że ta filozofia była dobra za króla świeczka.Dziś,żeby się rozwijać kredyty niestety brać trzeba, wymaga tego chociażby inżynieria finansowa.Bierze je najbogatsza gmina w Polsce Kleszczów jak i najbiedniejsza Przytuły z dochodami na mieszkańca odpowiednio 320 tys.zł i 400 zł oczywiście per capita.Nie bierze tylko Kołach,a
wiecie państwo dlaczego BO NIE UMIE I SIĘ BOI(dot.to również funduszy docelowych,także unijnych),a poza tym nie mieszczą się w kopercie.On woli wiecznie poszukiwać wody (dobrą hydrofornię sprzedał) i rozwijać starcze zespoły śpiewacze.Można by długo jeszcze...
Szkoda nafty.
Najgorsze jest to ,że on np.napisze dajmy na to w tym gminnym paszkwilu ŻE CO TRZECI DZIEŃ MYJE NOGI PRZED SPANIEM i znajdzie się wcale niemała grupa idiotów która będzie piać z zachwytu jaki to on czyścioch z kolei(przypuszczam,że piały będą wszystkie wyżej wymienione panie,a najmłodsza z nich to może nawet tokować)
P.s.JEST I ISKIERKA NADZIEI ,MIANOWICIE BĘDĄC NA PRELEKCJI MŁODYCH PTO JAWABO Z NIEUKRYWANYM ZASKOCZENIEM ZAUWAŻYŁEM ,ŻE JEST W TEJ GMINIE CAŁKIEM POKAŹNA GRUPA DOBRZE WYKSZTAŁCONYCH ,ENERGETYCZNYCH MŁODYCH LUDZI KTÓRA MA POMYSŁ NA TO JAK TĄ GMINĘ Z TEJ ZAPAŚCI WYRWAĆ CZEGO IM ,SOBIE I PAŃSTWU ŻYCZĘ! 23:06, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

e-geniusze-geniusz

16 0

CZYLI CO ,W BEDLNIE BEZ ZMIAN ,NADAL DRAG ,SEX I ALZHAJMER? 23:07, 24.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sadowniksadownik

7 0

Ej tam może lepiej tego od szczawiu i mirabelek i wtedy Kosiniak będzie się sztucznie wydzierał rozkładają spracowanie rolniczo rączki, zwyciężymy i co znowu trafi się 24%? 06:32, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

moderatormoderator

17 0

Wiecie dlaczego było łamane prawo które mówi wyrażnie ,że budżet gminy i urzędu gminy muszą być księgowane oddzielnie-to proste ,chodziło o to żeby ludzie się nie dowiedzieli ile kasy idzie na wynagrodzenia dla ,,elity" .Tak na marginesie to w ramach trwającej w najlepsze kampani wyborczej niektórzy radni udają opozycję po to by po raz kolejny oszukac wyborców i ponownie załapać się do rady i robić to co do tej pory.Tylko nie myślcie ,że oni sami to wymyślili-od myślenia to oni mają wodza ,który nimi kręci. 08:12, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

młodamłoda

15 0

Ej Dziadki oprócz pisania możecie coś jeszcze...? Gość Was w biały dzień okrada ,a wY NIE WIECIE CO Z
Ej DZIADKI oprócz pisania możecie coś jeszcze...?Gość Was w biały dzień okrada,a Wy nadal nie wiecie co z tym zrobić,co? Tak mi przykro...Żałosne!!!09:29, 25.01.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

odpowiadamodpowiadam

5 0

...co zrobić?RIO nie zgłosi nieprawidłowości do prokuratury pomimo ,że posiada wiedzę i ma wręcz taki obowiązek . Obywatel zgłosi nadużycia do prokuratury(musi zrobić to z imienia i nazwiska, i nie jest chroniony w żaden sposób ). Sprawa jest umarzana ze względu na niska szkodliwość społeczną . I wtedy mieszkaniec zostaje poddany przez Wójta i Urzędników systemowej nagonce . 11:08, 25.01.2018


K 2K 2

5 0

Po prostu trzeba iść na wybory i wybrać innego kandydata. Każdy będzie lepszy......a przede wszystkim MŁODY.... 11:52, 25.01.2018


Wójt Gminy Bedlno  pWójt Gminy Bedlno p

8 0

Działając w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin Centrum ,mając możliwość dzielenia (duuu..żymi pieniędzmi) UCHWAŁĄ RADY Nr 16/2017 Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,, CENTRUM" z dnia 23.03.2017 r. pozytywnie opiniuje się wniosek? , w sprawie wyboru operacji pn. ,, Gabinet Weterynaryjny IGMA- WET"Wnioskodawca operacji:.........zainteresowani mogą sprawdzić na stronach internetowych ( Nr identyfikacyjny: 071956074 Znak sprawy: 1/2017/15 STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN ,,CENTRUM").Lokalizacja działania Wojszyce 79 A, 99-311 Bedlno . Przyznana kwota wsparcia wynosi 269 355,00 zł. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przez przyznających, przez członków RADY w skład której wchodzi Wójt Gminy było cytuję za oficjalną stroną stowarzyszenia:
Punkt 7 Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup defaforyzowanych - potwierdzone dokumentami ( bezrobotnych, osoby po 50+, młodzież do 30 roku życia).
Po przeanalizowaniu Uchwały Rady Stowarzyszenia Rozwoju Gmin ,,Centrum" i znając realia wnioskodawcy, chociażby pobieżnie nasuwa się pytanie ,czy aby właściwie została skierowana pomoc publiczna?Czy Pan Wójt potrafi być hojny dla wszystkich mieszkańców gminy ?
10:54, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Krysia12Krysia12

8 1

Niedługo wybory... i znów go wybiorą, bo jak twierdzą - nie ma kogo na Wójta. Napisze Kołach na kilka stron swoje dokonania, skserują nocami na gminnym papierze, tylko zaufane i nagradzane panie, a pod osłoną nocy różne typki włożą w bramy mieszkańcom.... lepiej włożyli by sobie... Ot co???? i mamy Wójta, jeszcze ksiądz skrytykuje konkurentów do fotela i po ptokach... 11:35, 25.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JkJk

6 0

Z tymi zaufanymi to bym nie przesadzał. Znam taką co obslugiwała wybory na xero wojta i kandydata na wojta Tarke, bo nie byla pewna kto wygra, tylko po godzinach. A wojt ja jeszcze awansowal o ironio.... 20:52, 31.01.2018


MŁODA 1MŁODA 1

11 0

To co ,ten beneficjent miał błonę dziewiczą w kształcie graniastosłupa,czy jakieś inne walory... 12:05, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MŁÓDKAMŁÓDKA

16 0

Nie tym razem,tak sobie pomyślałyśmy z koleżankami :ŻE I GŁUPOTA (mieszkańców gminy Bedlno ma się rozumieć) MA SWOJE GRANICE... 12:11, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ambasadorambasador

12 0

No i proszę beneficjent z Wojszyc łyknął 269tys a przecież nie jest bezrobotny(oboje z żoną badają mięso w Pini,jakieś 10tys miesięcznie na 1 osobę)nie ma ponad 50lat,nie jest w grupie wykluczonych.Pamiętajmy że są to środki publiczne w kwocie 269tys zł.Pięknie naprawdę pięknie. 14:24, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kaziokazio

13 1

Wolę być biedny niż mieć tylko pieniądz.
Nie pozdrawiam tej całej patologii w białych kołnierzyczkach wasz koniec jest bliski. 15:20, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sołtyssołtys

11 0

Nasuwa się takie skojarzenie-jakże trafna jest nazwa gminnego szmatławca"nasza gmina''faktycznie ich gmina (wójta,sekretarza,skarbniczek i im podobnych )ale nie mieszkańców.
To dziwne,przecież jest wiele zupełnie innych gmin gdzie sprawy toczą się zupełnie inaczej,no tak ale tamci wójtowie nie zarabiają tyle co w Bedlnie 17:21, 25.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zorientowanazorientowana

5 0

...i nie maja tyle zwrotów za delegacje ;) ... 18:11, 25.01.2018


sołtyssołtys

7 1

Nasuwa się takie skojarzenie-jakże trafna jest nazwa gminnego szmatławca"nasza gmina''faktycznie ich gmina (wójta,sekretarza,skarbniczek i im podobnych )ale nie mieszkańców.
To dziwne,przecież jest wiele zupełnie innych gmin gdzie sprawy toczą się zupełnie inaczej,no tak ale tamci wójtowie nie zarabiają tyle co w Bedlnie 17:22, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

małolatmałolat

6 0

Kaziu węź się wypałuj,albo zrób raz coś w życiu pozytywnego i wypałuj capa.Kapisko! 19:09, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wfka 23wfka 23

15 1

A swoją drogą te panie Anetki, Tereski, Kaśki to muszą mieć wspaniałe - samopoczucie! Aż zazdroszczę .Pracownicy UG Bedlno teraz to Wy już wiecie dlaczego podwyżki Wam Kołach nie dał od lat - nie miał prawda ? dla...., Siedzcie dalej tak cicho, grzecznie, to na pewno coś Wam skapnie ze stołu Pańskiego........ 19:52, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

w....y wyborcaw....y wyborca

22 0

Apel do RADY GMINY BEDLNO!!! My mieszkańcy domagamy się zwołania nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy i w obliczu powyższych faktów, podjęcia uchwały obniżającej wynagrodzenie wójtowi co najmniej o połowę!!! A może rada gminy nie wie, że to ona ustala wójtowi wynagrodzenie? 21:00, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Młoda_turboMłoda_turbo

16 1

EJ TAM DZIADKI! Co ten wójt by musiał jeszcze od...bać żebyście go odpalili? Przelecieć kurę, okraść księdza na kolędzie ,czy dać w ryło najstarszej pani ze wsi po wcześniejszym naostrzeniu ołówka rzecz jasna? No co? Śmiało ,śmiało Wy moje bidulki jego mać... 22:20, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

młody 3młody 3

14 0

Coś Ci się odkleiło wyborco? Do kogo Ty chcesz apelować? Ich trzeba też wyp ...dolić ! 22:25, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

praojciec Oerterpraojciec Oerter

12 1

Brawo RIO! Brawo Redakcja eKutno! Brawo Pani Ola! Brawo komentatorzy! Ten artykuł i te komentarze to miód dla serc, balsam oświeceniowy dla umysłów i nektar żywota dla dusz wszystkich mieszkańców gminy. Dzieje się! Ale kino! Wznowiliśmy prace związane z produkcją serialu filmowego "Kozy w Bedlnie". Piszę scenariusz. Dziękuję wszystkim za mrożące krew w żyłach materiały tekstowe. Akcja trwa. Napięcie rośnie. Publiczności przybywa. I wszyscy sobie zadają pytania: Kiedy i jak to się skończy? Czy "cap" padnie? Co się stanie z "kozami"? Jak zareagują bez-radni? Jak zareagują wyborcy?.... Ale nawet najstarsi mieszkańcy gminy tego nie wiedzą. Lepiej późno niż wcale. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze gmina nie zginęła. JEST I ISKIERKA NADZIEI.... Cała nadzieja w młodych..... Takie będą losy gminy jakie dzieci młodzieży chowanie. Dalsze losy nienasyconego "capa", głodnych "kóz" i całej gminy Bedlno zależą tylko i wyłącznie od postawy znakomitych jej mieszkańców. Nie od wójta pana i księdza plebana tylko od prawdziwie wierzących w Boga ludzi. Najwyższy czas powstać z kolan! Obudzić się! Nawrócić się! Oświecić się! I do dzieła! Nie bezmyślne paciorki, bezduszne fikołki i bezbożne koziołki. Tylko praca, nauka, odpoczynek i zabawa. Bóg z Wami! Bogu trzeba pomagać! Zrozumiano!? 23:00, 25.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sołtyssołtys

7 0

Postawę gminnych oficjeli najtrafniej określa stare przysłowie-kto urodził się świnią nie umrze skowronkiem. 08:13, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

młody doładowanymłody doładowany

6 1

Ej ziomki o czym te zgredy piszą? Co to za jaskiniowiec się tu pojawił? O jakim capie on pisze? Z nimi naprawdę musi być źle! Oni już się do niczego nie nadają... 08:30, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

duchduch

5 0

CAP = CIĘŻKI ANATOMICZNY PRZYPADEK 08:37, 26.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

czytelnikczytelnik

0 0

Drogi duchu spokojniej,spokojniej i do rzeczy 09:27, 26.01.2018


Młoda_damaMłoda_dama

16 2

A może pomóżmy naszym rodzicom,może pójdźmy do gminy wszyscy razem i poprośmy te trzy panie żeby oddały te lewe pieniążki . Może i pan wójt by zrezygnował przynajmniej z części uposażenia.Może poprośmy też księdza żeby z nami poszedł .No przecież takie nieuczciwe pieniążki ciążą...i grożą ciążą...! 09:42, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WARIATWARIAT

10 0

Wspomnicie moje słowa : DO KANONÓW PSYCHIATRII PRZEJDZIE KIEDYŚ POJĘCIE <SYNDROM BEDLNOWSKI> To taki syndrom sztokholmski turbo.
Uległa mu już połowa populacji tej gminy. To jest dekadencja,tu już nic się bez egzorcyzmów nie da zrobić!!! 09:57, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MŁODZIMŁODZI

10 0

HEJ ziomale wiksa w sobotę u małpy.Z tymi zgredami jest chyba gorzej niż można było przypuszczać...HAJDA NA KOŃ ,SKORUMPOWANEGO URZĘDNIKA GOŃ,GOŃ,GOŃ!!!
p.s. a ty lalunia (młoda dama) lepiej nie przychodź 12:42, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Agnostyk Agnostyk

17 2

Ten wariat ma rację.Dam przykład : w miejscowości Plecka Dąbrowa był rozdysponowywany fundusz sołecki ,w poprzednich latach zawłaszczany przez gminę ze względu na rzekomo ciężką sytuację finansową ( no ale wiadomo ciężarne urzędniczki kosztują) .Kworum -standard ,w komplecie śpiewające starsze panie,paru mieszkańców i nowo mianowana przez Kołacha dyr.szkoły(nikt z normalnych nauczycieli dyr.zostać nie chciał) Elka P.vel Ciamajdowa.Jako ciekawostkę dodam, że Elka jest niepijącą żoną miejscowego komendanta straży, który ostatnio zasłynął tym ,że został wygoniony z uroczystości 11 listopada w Bedlnie wraz z niedysponowanego druhem podobno za to,że do munduru założył łapcie.Nieważne! W geście protestu przy...olił w samochód straży z sąsiedniej jednostki,a druh poszedł jeszcze dalej i się utopił w rowie sąsiadującym z posesją komendanta(sic.)Dodać również należy ,że Elka jest także rapującą lektorką w miejscowym kościele.Ale do rzeczy ,Elka jako namiestnik Kołacha na tą miejscowość z racji ,że idą wybory zajęła się oświetleniem miejscowości.Nie przeszły żadne inne propozycje ,m in.kupno stołu pingpongowego dla młodzieży(grają na wypaczonym 40-letnim, gdzieś w szopie) Nie przeszedł też pomysł wpuszczenia młodzieży do świetlicy- zakrzyczały go starsze panie no i Elka oczywiście.Co ciekawe tam nie tylko stół w tej miejscowości jest chyba wypaczony ponieważ dyr.Elka obwieściła zgromadzonym ,że młodzież jej oznajmiła ,że żadnego prostego stołu nie chce tylko jest za oświetleniem miejscowości.Według projektu zaproponowanego przez Elkę 1lampa na 1km.Miejscowy przedsiębiorca, który chciał się zapoznać z projektem wątpiąc ,że ktoś w ogóle coś takiego mógł wymyślić skończył z urazem kręgosłupa ,gdyż Elka mu wskoczyła na plecy i projekt zabrała.
PÓKI CO GMINA BEDLNO JEST JEDYNĄ NIE OŚWIETLONĄ GMINĄ W OKOLICY,MA NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCEGO W WOJEWÓDZTWIE WÓJTA ,A MIESZKAŃCY NA WŁASNY KOSZT ZACZYNAJĄ ZAKŁADAĆ LAMPY I WIEŚ OŚWIETLAĆ OCZYWIŚCIE ZA SWOJE PIENIĄDZE.ZACZĄŁ WIESIU ,BRAT KRZYSIA,TEGO KTÓRY ZAWSZE KOŁACHA WITA I ŻEGNA SŁOWAMI <WODZU PROWADŹ>
P.S.Kiedy wariata wypuścili ,nie wiecie?I czy na długo?Znowu kurna spokojnie na wieś nie będzie można wyjść! 12:53, 26.01.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

WARIATWARIAT

3 0

Do Agnostyka: Ty lepiej na miasto nie wychodź, zapomniałeś Ty k...wa twoja mać że Plecka to miasto a nie wieś! 14:41, 26.01.2018


SabidiSabidi

0 0

NIE DA SIĘ FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZNACZYĆ NA INNY CEL. TO NIE MOŻLIWE. TE PIENIĄDZE NIE WYKORZYSTANE PRZEPADAJĄ. 13:41, 27.01.2018


REKLAMA

geodetageodeta

10 2

Hojność Wójta wobec mieszkańców Pleckiej Dąbrowy nie zna granic.Jeden z ziomków (oczywiście z Pleckiej Dąbrowy) wybudował duży obiekt częściowo na swoim gruncie i częściowo na gruntach drogi gminnej. Wiecie co zrobił wspaniałomyślny Wójt ? Za nasze pieniądze , z budżetu gminy przeprowadził postępowanie wymienne zmieniając przebieg drogi , zalegalizował samowolę . Wódz wszystko może? 13:55, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aleksandraaleksandra

16 1

Najlepiej zarabiający wójt w województwie dostaje 13 300 zł miesięcznie, najlepsza skarbniczka zarabia 8 500 zł, najlepsza zastępczyni podobnie , zaś najlepsza sekretarz ma 5 800 zł na miesiąc . Budżet obciążany jest rocznie kwotą ponad 400 000 zł (info BIP) . To jest skandal! Ciekawe ile kosztowały nas podatników te dodatki specjale wypłacane od 2010 roku ? Jaki dodatkowe obowiązki pełniły te Panie? Czy RIO będzie dalej kontrolować ? A jak z inwestycjami, z wiatrakami , z dziurą widmo, z drogami , oświetleniem , z hydroforniami, szkołami , przetargami itd ??? Szanowni Państwo czas na rozliczenie tej kliki nadchodzi . Ale nie mamy długów. Nic się w tej gminie nie robi . Czas się zabrać do roboty . Ale komu by się chciało jak jest się naj...? 16:46, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

czesławczesław

5 1

Czyżby w kwestii tej drogi chodziło o niejakiego Mikołajczyka i jego kurnik,można,można.Patologia bez granic. 16:50, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GrGr

7 1

Powiem tak to nie mieszkańcy gminy są *%#)!& tylko ci co liczą głosy w wyborach samorządowych.
Żadnych projektów unijnych typu przydomowe oczyszczalnie ścieków, fotowoltaika A o latarniach to już nie wspomnę.
Oczywiście gmina nigdy nie miała pieniędzy na utalentowaną młodzież zero stypendiów, kto zdolniejszy to ucieka z tej gminy.
Dzieci zostało tyle że zmieszczą się w jednej podstawówce ale trzeba zachowywać pozory i jest jak jest. 18:15, 26.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Bolek i OlekBolek i Olek

6 1

...bez narzekania... Jedyni w powiecie mamy wyasfaltowany pas startowy dla samolotów znajdujący się w miejscowości zwanej ,,Zieloną Wyspą" ... Można?Można! 04:42, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

skarbówkaskarbówka

10 1

W obecnej kadencji Wójt, dwie Skarbniczki i Sekretarz łącznie otrzymają gażę w wysokości ponad 1 700 000 zł. - prawie dwa miliony (sprawdź BIP oświadczenia majątkowe) . Można dobrze zarobić ? Można 07:59, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MŁODA DODAMŁODA DODA

14 1

JAK ONI MOGĄ TAK OKRADAĆ TYCH BIEDNYCH MIESZKAŃCÓW ?I TO KTO JESZCZE ,TAKIE MIERNOTY! 09:46, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młody bodyMłody body

12 0

Już sam nie wiem ,czy się śmiać ,czy płakać z tej literatury faktu...? Nawet myślałem ,że tylko ja mam takich(nawet nie wiem jak ich nazwać ) STARSZYCH.W sumie kochane ludziska,ale jak ja patrzę jak oni funkcjonują to ręce opadają.Matka ręce powykrzywiane,ledwo chodzi,ostatnio zasiedziała się u ciotki i wracając w nocy rowerem przewróciła się o jakąś gałąź(mówiła ,ze ciemnica,że świat nie widział).Starszy ,nawet nie chcę opisywać,z obory prawie nie wychodzi i na okrągło przekopuje jakieś rowki bo melioracja nie działa ,podobnie u sąsiada,któremu na dodatek zalało piwnicę i paszarnię .Przez równo cztery dni jeździli do gminy po pomoc i wypompowanie wody przez straż ,nigdy wójta nie zastali(22-25 .01),wypompowali sami wozem asenizacyjnym(uszkadzając przy okazji traktor).Siostra w garkach gotuje wodę do dojarki bo padł podgrzewacz wody (podobno od kamienia).Brakło gazu. Jadę po gaz i po flaszkę dla starego i sąsiada.Pod sklepem młodzież na deszczu raczy się piwem i zabawia telefonami i rozmową .W świetlicy wiejskie śpiewaczki przygotowują stoły na zebranie walne straży(główni goście -wójt i pani skarbnik).Wracam do domu ,zgred z sąsiadem już rozpracowują flaszkę z inseminatorem (hust wie skąd ją wzięli) i nawzajem sobie udowadniają kto jest ojcem dzieci gminnej skarbniczki i czy Baśka przy trasie jeszcze daje.
Myję się w wodzie z garka która ma być do dojarki(siostra robi focha),przebieram się i szykuję do Bedlna na busa.Wcześniej proszę mamę o 150zł na skrypty,daje mi stówe bo mówi ,że nie ma , bo muszą zapłacić podatek do gminy.
Zapier....lam na pieszo ,wszyscy na.....bani,a siostra nie ma prawka(poza tym i tak by mnie nie zawiozła bo wybrałem jej wodę) Po drodze nabieram w buty wody,są miejsca ,gdzie idę po podmurówkach ogrodzeń.Docieram.Na krzyżówkę wjeżdża SUW z panem wójtem i panią skarbnik...
Dojeżdżam do akademika ,kładę się spać.
Rano dzwonię, żeby spytać ,czy nie zostawiłem rękawiczek, grzecznościowo pytam <a tak co słychać>Konsternacja ,matka mi zaczyna opowiadać o walnym....finguję przerwanie połączenia.Kurna ,nie dowierzam ,oddzwania (a wie ,że ze stacjonarnych jest drogo) i zaczyna wymieniać kto był na walnym...aha i jeszcze , że wywalili z pracy siostrę radnego z domu opieki i że sąsiadowi w polu (90 lat,sam)gmina nie chce dać ,ani na węgiel, ani na pampersy ,ani go wziąć na zimę do domu opieki , bo nie ma pieniędzy)
MUSZĘ IŚĆ POBIEGAĆ...!!!
JAK IM POMÓC??? 13:54, 27.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

młody xxlmłody xxl

4 0

Możesz napunktować Saudę,on Twoją matkę obraził zaocznie twierdząc,że rowerami w nocy jeżdżą menele .Mogę pomóc! 08:52, 29.01.2018


młoda 7młoda 7

13 1

To jest tak nieprzyzwoite ,że aż nieprawdopodobne !!! Jak ten wójt i te kobiety mogą ludziom w oczy spojrzeć? Koszmar ,nic tylko stąd wiać !!! 14:04, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młody XXLMłody XXL

12 0

Gdzieś tu przeczytałem ,że dziadki twierdzą,że nie ma nikogo na wójta!Skoro tak twierdzą i są ślepi nie mogąc nikogo dostrzec TO TRUDNO :NIE TO NIE ( choć nawet ja znam paru sztywnych gostków za którymi ten aktualny wójt by nawet chodzić nie nadążył) to może niech poproszą tą Panią redaktor Rzadkiewicz może ona by się zgodziła kandydować.Widać,że babka nie wymięka...i ma ...to coś...!
Ktoś powie ,że nie stąd,nie szkodzi ! Pozwala na to Kodeks Wyborczy Dz.U.2011 nr 21 poz.112 .No chyba na to ich jeszcze stać. My małolaci jesteśmy ZA,ZA i i jeszcze raz ZA!
NO CHYBA ,ŻE SIĘ NIE ZGODZI - NO TO MY SIĘ ZA TO WEŹMIEMY.W KOŃCU KTOŚ MUSI TEGO kubka i całe to dziadostwo W P...DU PRZEGONIĆ! CO NIE? 20:02, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

MŁODZI GNIEWNI W PYTMŁODZI GNIEWNI W PYT

8 0

HEJ ZIOMALE HAJDA Z PANIĄ OLĄ NA KOŃ
I DZIADOSTWO GOŃ,GOŃ,GOŃ I JESZCZE RAZ GOŃ
pozdro z wiksy nad wiksami 20:15, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młodzi MścicieleMłodzi Mściciele

14 0

Te Kołach Ty wójcie od siedmiu boleści podobno jak zaczynałeś wójtowanie to wziąłeś z budowy szkoły do zwożenia swoich liści buraczanych paru gostków.Jednego *%#)!& lina,przeleżał parę miesięcy w szpitalu (dane do wiad.redakcji) .Dlaczego mu ogonie utrudniłeś wzięcie odszkodowania ( szczegóły znamy,co koło dupy się paliło katolikowi?), a sam jak masz kuku to nawet paroma groszami nie pogardzisz i nawet w dochodach to wykazujesz,szkoda że o innych zapominasz(przypomnimy Ci) .TAKI JESTEŚ LEGALISTA - NO TO POSŁUCHAJ-
-masz mu to wszystko wynagrodzić
-przeprosić jego i rodzinę
-wreszcie masz to wynagrodzić nam(przepraszać nie musisz),nie po to nasi starzy płacili podatki , żebyś Ty je łachudro podkradał
KAPISKO! I nie kombinuj z przedawnieniem,albo nie próbuj w to wrobić nieżyjącego przedsiębiorcę ,jego dość wyślizgałes...
P.s.Tylko się pośpiesz ,bo w kolejce czekają chronologicznie inne klimaty

pozdro z wiksy nad wiksami,precz z mendami 22:41, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

młodzi gniewoszemłodzi gniewosze

8 0

Hej ziomki Hajda pióra w dłoń i na koń
A sprzedajne ku...wy i złodziei goń,goń,goń 23:10, 27.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

riorio

3 0

A co w Kutnie rio odkryło? Ukradzionych prawie 200 tysięcy nie widziało? Żarty? 09:03, 28.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

koneksjakoneksja

3 0

No widocznie nie zmienili okularów , a układziki są takie ,że sprawie łeb ukręcono ,żeby prominenci nie mieli kłopotów. Przecież ani są , ani prokurator nie spytali o konkretne sprawy , o których w poście napisał jeden z forumowiczów . Układ, układ układ.To ,że rio nie widział to jeszcze nic bo oni sprawdzają czy zgadza się na końcu rubryczki , ale ,że przez tyle lat nie widzieli przełożeni i to ponoś z doktoratami? 17:22, 28.01.2018


RolnikRolnik

8 0

Ja z rodziną więcej na Pana Kołacha głosu nie oddam.Na gówniarzy też nie zagłosuję.Natomiast ,gdyby się zgodził kandydować,chętnie poprę Pana Gajewskiego. 10:45, 28.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DociekliwyDociekliwy

3 0

W tym komentarzu zostało użyte określenie "gówniarzy". Co mam przez to rozumieć? Wiek potencjalnych kandydatów czy stan umysłu? Może warto byłoby zmienić myślenie o młodych ludziach, bo już ponad 2 miliony takich ludzi wyjechało z tego kraju i na tym traci nasza gospodarka, system emerytalny. Z naszej gminy też ludzie wyjechali np. na studia wyższe i nie wrócili. Polityka obecnego Pana Wójta i Pana Przewodniczącego Rady Gminy ich nie przekonuje, pomimo tego, że ci dwaj Panowie nie są gówniarzami. 15:59, 28.01.2018


xx

4 0

b 10:55, 28.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młodzi do Starych Młodzi do Starych

9 0

A Wy co, piszecie,piszecie,piszecie...
I czego oczekujecie ecie,ecie,ecie ?
Że co,że będzie lepiej na świecie...
Bo Wy tak chcecie ecie,ecie,ecie ?
Od tego Waszego pisania...
Większość młodych boli bania ania,ania,ania
A samym pisaniem i tak nic nie zrobicie...
Jeżeli zadów Swych nie ruszycie ycie,ycie ycie
I sobie gdzieś nie pójdziecie...
Dając młodym decydować o świecie ecie,ecie,ecie
Więcej nas nie nabierzecie...
Że coś naprawdę zmienić chcecie ecie ,ecie,ecie
Sami żeście do tego doprowadzili...
ŻE JUŻ NIE MOŻEMY BYĆ DLA WAS MILI ILI,ILI,ILI,ILI,ILI,ILI, ILI, ILI, ILI,ILIcz Lenin.,n,n,n,,n,n,n,n,n,n,n,n... 11:44, 28.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JolaJola

6 1

Też oburącz zagłosuję na Pana Stanisława.Chyba należy się nam wreszcie ktoś gwarantujący :przyzwoitość,uczciwość i kompetencję! 15:01, 28.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

młoda odamłoda oda

6 0

Pani Jolu,ja bardzo przepraszam,ale przed którą wojną się Pani urodziła? Czy Pani nie wie,że w dzisiejszych czasach głosowanie na dwie ręce jest karalne? Podpowiem,że oburącz to może Pani wypałałować capa,powodzonka!
HEJ,HEJ ZIOMKI HAJDA NA KOŃ I OSZUSTÓW WYBORCZYCH GOŃ ,ALE TO GOŃ... 20:12, 28.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młody PsychoanalitykMłody Psychoanalityk

10 0

Mieszkańcy Gminy Bedlno, ziomale, macie znakomitą szansę znaleźć się po właściwej stronie mocy i do nas dołączyć,ale najpierw odpowiedzcie na parę pytań poniżej,mianowicie:
CZY ROZPIERA CIĘ DUMA?
1-Bo masz najlepiej zarabiającego wójta w województwie
2-Bo twoją gminę stać na dwie wysokonakładowe księgowe
3-Ponieważ żyjesz wśród wspaniałych ludzi,którzy z własnych środków np.oświetlają wsie
CZY BĘDZIESZ BARDZIEJ DOWARTOŚCIOWANY?
1-Gdy Twój wójt będzie najlepiej zarabiającym wójtem w Polsce
2-Jeżeli w Twojej gminie będzie dwóch sekretarzy i trzy księgowe
3-Wtedy kiedy sołtysi zamiast Naszej Gminy przyniosą Ci do skrzynki naj.nr Playboya
CZY SZYBCIEJ ZAŚNIESZ,WYOBRAŻAJĄC SOBIE ,ŻE KOŁO CIEBIE LEŻY?
1-Sekretarz Golis lub radny Sauda
2-Księgowa Wasiak ewentualnie sołtys Masłowski
3-Iza Drabik bądź Mikołaj Roznerski
CZY CHCIAŁBYŚ ABY KRZYŻÓWKĘ POMÓGŁ CI ROZWIĄZAĆ?
1-Dysierewicz Maniek +Olejniczak Gienek
2-Kołach Krzysiek+ Ścibor Romek
3-Gajewski Stasiek+Martenka Heniu
CZY WOLAŁBYŚ ,ABY NA TWOIM ŚLUBIE <Ave maryja> ZAŚPIEWAŁA?
1-Pieńkowska Tereska z Alą Stępień
2-Tarkowska Basia z Czarneckim Krzyśkiem
3-Wasilewska Marysia z Torzewskim Markiem
CZY IDĄC NA BASEN PORTFEL Z PIENIĘDZMI BYŚ ZOSTAWIŁ?
1-Dzięgielewskiej Monice wraz z właścicielem skupu złomu w Wojszycach
2-Kołach Krzyśkowi ze Zdziarskim Krystianem
3-Lejwodzie Robertowi i Kornelowi Morawieckiemu
CZY CHCIAŁBYŚ ,ABY ZASTĘPSTWO LEKCJI RELIGII I ETYKI POPROWADZILI?
1-Trusiński Krzysiek z Ciężarek Anetą
2-Kołach Krzysiek z Rosół Jolą
3-Kwiatkowska Beata z Stankiewicz Ireną
CZY UWAŻASZ,ŻE TRADYCJĘ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH MOGĄ GODNIE KONTYNUOWAĆ?
1-Masłowski Wiesiek z Krzyśkiem Kołach
2-Drabik Marek z Kubaczykiem Zdzichem
3-Nie ma takich
Z KIM BYŚ CHCIAŁ ZOSTAĆ NA BEZLUDNEJ WYSPIE?
1-Z Katarzyną Golis i Marianem Dysierowiczem
2-Krzysztofem Kołach i Krystyną Pawłowicz
3- Aleksandrą Rzadkiewicz i Robertem Górskim
JESTEŚ?
1-Transwestytą
2-Gejem lub lesbijką
3-Nie ujawniam preferencji seksualnych

A TERAZ WYBIERZ W KAŻDYM PYTANIU JEDNĄ ODPOWIEDŹ I POLICZ PUNKTY!!! 23:38, 28.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Młodzi ptoMłodzi pto

4 0

UWAGA!TEST jest rozwiązywany telepatycznie.Zbieżność nazw,nazwisk i faktów przypadkowa.Chodzi o etymologię i wydźwięk.Np.Czarnecki =hetman,europoseł-czy tak kojarzyłeś ?Jeśli inaczej nie zawracaj sobie członkostwem u nas rozczochranej.

Jeżeli zdobyłeś 30 pkt.możesz do nas dołączyć (gratulacje) HAJDA!
Jeżeli masz 25-30 pkt.możesz dołączyć ale warunkowo!(musisz zdać dodatkowy test)
Jeżeli twój wynik to 15-25 pkt.zacznij brać BALDLIPARAN(bez recepty) i pij dużo wody ,tylko nie z gminnego wodociągu!
Jeżeli natomiast masz poniżej 15 pkt.zgłoś się natychmiast do Gostynina(tylko nie jedź sam ,niech Cię ktoś zawiezie-stwarzasz już realne zagrożenie dla społeczeństwa)
KONTAKT:PTO /POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIECENIOWE
NASZ ADRES:pto mlodzi 2018@op.pl
08:41, 29.01.2018


REKLAMA

Wariat Wariat

5 0

A ja myślałem ,że ta pogoda to tylko na mnie tak działa... 09:13, 29.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NemoNemo

7 0

Młody Psychoanalityku, super tekst!!! Prosimy o więcej pytań, które pomogą mieszkańcom lepiej zorientować się w "realiach" Gminy Bedlno i jej włodarza. 10:01, 29.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Młodzi ptoMłodzi pto

0 0

Jest dużo poprawkowiczów, test w najbliższym czasie. 13:43, 29.01.2018


Młodzi ptoMłodzi pto

6 0

Adres mailowy mlodzi2018@onet.pl 11:00, 29.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WyborcaWyborca

2 0

I co w związku z tym e-mailem? Kto to są młodzi? Konkretne nazwiska? Czy mają pomysł na ten syf? 12:28, 29.01.2018


Młodzi ptoMłodzi pto

7 0

MŁODZI 2018 pto to głównie pokolenie pookrągłostołowe i dżigici z JP2. Masz problem, chcesz o nim porozmawiać? No to jeżeli nie jesteś gminnym kapusiem i masz odpowiednią ilość punktów - pisz, kontakt znasz!Mamy nadzieję, że za Bieleckiego i Urubko się pomodliłeś? 13:42, 29.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PisiorPisior

3 3

Chcecie zmian? Glosujcie na PiS 15:21, 31.01.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Młody strażnik ptoMłody strażnik pto

2 1

Ej Ty pisior ,czy jak Ci tam,chcesz głosować to sobie głosuj ,ale agituj w Do Rzeczy , W Sieci ,GPC-Sakiewicza,albo w Toruniu, a z poważnego portalu-WYPAD!!! KAPISKO!!!
A młodzi będą wiedzieli na kogo zagłosować.NA PEWNO NIE NA UBABRANYCH I STARYCH OCZYWIŚCIE,KTÓRZY SWÓJ CZAS PRZESPALI I POZWOLILI DOJRZEĆ TAKIM ABERRACYJNYM KLIMATOM JAKIE MAMY NP.PIERWSZA PARA GMINNA(patrz wójt + skarbnik) ZARABIAJĄCA WIĘCEJ NIŻ PIERWSZA PARA R.P.Dla przypomnienia prezydent R.P.-20138zl. + pierwsza dama -0 zł(funkcja reprezentacyjna).RAZEM-20138zł.Wójt Gminy Bedlno-13300zł.+pierwsza dama-8500zl.RAZEM-21800zł.
I co najgorsze w tej ''C I E M N E J '' gminie dzieje się to w przedorgazmistycznych stanach połowy ludności.A M A G E D O N!!! 22:14, 31.01.2018


Młoda paraMłoda para

2 0

HAJDA MŁODZI, PIÓRA W DŁOŃ I NA KOŃ
K...WY I AGITATORÓW GOŃ,GOŃ,GOŃ... 23:23, 31.01.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młody psychoanalitykMłody psychoanalityk

2 0

Pisior to nie jest agitator to jest p r o w o k a t o r! To tak a propos...

Wiksa w sobotę ponownie u małpy ,nara!

08:41, 01.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Młodzi ptoMłodzi pto

2 0

Sprostowanie:Dot.wpisu Młody z 24. 01.2018 godz.23.06.Jest 320 tys.zł.Winno być 32 tys.zł.
Nasza pulpa ,sorry! Młody pisał pod kołdrą i się śpieszył,wiadomo dlaczego...Dobrze ,że się nie zapalił! Mówi,że stary jest strażakiem i na pewno by go nie ugasił! Przykre ,no cóż...
Za uwagę dziękujemy! 14:22, 01.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZEZZEZ

6 0

40% dodatku do pensji dla Anetki, 36% dla Tereski i 20 % dla Kasi od 2010 roku do dziś . Razem panie miesięcznie odbierają kwotę ponad 7 000 zł. miesięcznie brutto. Niezgodnie z prawem, ale nie muszą oddawać. Bez komentarza. 12:15, 17.02.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

zez owa tyzez owa ty

3 0

Krew się burzy! Dlaczego nie muszą oddawać? Nie ma prokuratora ? RIO ma obowiązek zgłosić naruszenie prawa przez urzędnika , a w razie umorzenia przez lokalną prokuraturę zaskarżyć jej postanowienie. 17:43, 17.02.2018


cap owa tycap owa ty

3 0

Król Jan III Sobieski miał trzy pieski,
Czerwony, zielony, niebieski.
Wójt CAPucyn I trzy kozy pasie,
Anetkę, Tereskę i Kasię.
NO I...???... Wio, capiku, a jak się postarasz, na kolację zajedziemy akurat. Tobie lodów nakręcimy zaraz, z gminnej michy pyszne frukty będziem jeść. MŁODZI...???... Co się stało z naszą kasą???... 17:00, 19.02.2018


ku ma tyku ma ty

7 0

"Dlaczego nie muszą oddawać?" Bo Gmina Bedlno jest wyjęta spod prawa. Tu decydentem, panem, władcą i królem jest niezatapialny, nieusuwalny, niezniszczalny, nienasycony kozolub, lokalny warchoł i hochsztapler, miejscowy oligarcha, tyran i satrapa, dychtator jakich mało, pełen egoizmu, nepotyzmu i cynizmu, nieznośny mistrz ceremonii, bez serca i bez duszy wyznawca św. mamony, złodziej nad złodziejami, zgred, jełop i kanalia, pasożytniczy grzyb, mag i ster CAPucyn Pierwszy. Bo Gmina Bedlno to jest "draństwo w państwie". Draństwo Krzysztofa PSLdowatego w państwie Jarosława PiSdowatego. No cóż? Dziwny kraj! Dziwne obyczaje! Kruk krukowi oka nie wykole. Qrwa *%#)!& łba nie *%#)!& Trącał to pies. Mnie już to wszystko zbrzydło. I PiS i Platforma i Kopacz i Szydło. Cały kraj jest chory. Same trujące grzyby rosną. Muchomory Donaldy i sromotniki Kaczory. A w Gminie Bedlno to już koniec świata. Tak to w skrócie wygląda Wielce Szanowna Pani Redaktor. Larum grają... Ojczyzna w potrzebie... A Wy co robicie.... Tylko paciorki, fikołki i koziołki..... Zjeżdżacie po równi pochyłej do dna.... Tabula rasa.... uj, upa i kamieni kupa.... Nie o taką Polskę walczyłem.... Pozdrawiam wszystkich nieszczęśliwych ku ma tych i szczęśliwych zez owa tych. Spokojnych snów i dobrego niedzielnego dnia Wam życzę. Te Deum Gminodamus. Qvo vadis Capie? 23:17, 17.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

MŁODZIMŁODZI

2 0

NO I...??? 18:46, 18.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

proboszczproboszcz

4 0

Krew się burzy! Usta milczą! Dusza śpiewa! Bez miłości świat nic nie wart - wiejscy lenie! To nie grzech mieć trzy kozy i dbać o nie! To jest dopiero bardzo wielkie poświęcenie!
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Bez komentarza. 00:20, 20.02.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Rekin SłodkowodnyRekin Słodkowodny

0 0

Usta milczą, dusza śpiewa.... bez eKutno świat nic nie wart.... 22:51, 11.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone