Zamknij
REKLAMA

Trwa sesja absolutoryjna w powiecie. Boks Debich vs Kowalik

14:00, 19.06.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
Dziś będzie głosowane wotum zaufania dla starosty Daniela Kowalika fot. Piotr Szatkowski

Dziś w Starostwie Powiatowym odbywa się sesja absolutoryjna. Sesja zwyczajna zwołana została na godz.14.00. W porządku obrad znalazły się sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019, rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok oraz debata nad raportem.

Relacja z komentarzem

Marek Ciąpała, przewodniczący Rady stwierdził kworum, w obradach bierze udział 19 radnych. Nie ma radnego Bartosza Serendy z KO i Marka Jankowskiego z PSL.

Głos zabrała Małgorzata Kochańska, dyrektor PowiatowegoUrzędu Pracy, pytania zadają radni Edyta Ledzion z KO, Marek Drabik z KO, Artur Gierula z PO, Magdalena Kotulska-Krupińska z PiS. Kochańska mówiła o malejącej liczbie oświadczeń cudzoziemców do pracy na naszym terenie,obecnie jest ich około 2 tysiące, o problemie z jednym z programów dla bezrobotnych z uwagi na brak chętnych. Radny Drabik pytał o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER.

- Co to jest ten power? Co to znaczy? -pytał radny Drabik.

-To nazwa własna programu. Nie my ją nadawaliśmy - powiedziała Kochańska.

Podpowiadamy panu Drabikowi: Power to słowo angielskie i znaczenia: moc, siła, władza, energia, potęga, elektryczność, prąd, zasilanie, czad, powiększ napędzać, zasilać.

Radny Jacek Sikora zapytał o skład Powiatowej Rady Rynku Pracy, czy w jej składzie są osoby z powiatu kutnowskiego.

- W ubiegłym roku rada składała się z 16 osób, w tym roku z 10. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie skąd są członkowie - odparła dyrektor PUP.

Sikora skierował pytanie do zarządu powiatu.

- Nie wiem czy mogę udzielić informacji na temat miejsca zamieszkania tych osób. Adresy radnych też nie są umieszczane w BIP - odparł Daniel Kowalik, starosta.

- Jeden z członków jest mieszkańcem Sieradza - wrzucił radny Krzysztof Debich. 

Sikora wrócił do tematu Powiatowej Rady i zapytał o to czy samorząd miejski z Kutna jest reprezentowany w radzie i czy był w ubiegłym roku.

-Tak urząd miasta był reprezentowany w radzie w ubiegłym roku - powiedziała Kochańska.

- Chcieliśmy dać szansę mniejszym samorządom, które do tej pory nie były reprezentowane w radzie - powiedział Kowalik. 

Dyskusja o Powiatowej Radzie Rynku Pracy skończyła się wymianą zdań między byłym starostą Krzysztofem Debichem i starostą Kowalikiem. Pod koniec ubiegłej kadencji panowie publicznie m.in. na naszych łamach rozstrzygali sprawę nagany udzielonej Kowalikowi (wówczas pracownikowi Wydziału Drogownictwa starostwa).  Dziś Kowalik powrócił do tej sytuacji.

Z dziejów rady powiatu kutnowskiego pamiętamy starcia Konrada Kłopotowskiego z Krzysztofem Debichem, to był boks! Dziś można powiedzieć następca byłego starostypotem wicestarosty z PiS, kiedyś jak to się mówi noszący za nim teczkę, zmierzył się ze swoim byłym pracodawcą.

Radny Krzysztof Debich fot. Piotr Szatkowski

-Może wyjaśnię panu staroście, bo nie był pan tak aktwyny w życiu samorządu żeby mógł oceniać. Zwykle wyboru dokonywało się na zasadzie consensu (Debich mówi o wyborze członków Powiatowej Rady Rynku Pracy-przyp.red.) między samorządami. Jeśli chodzi o problem bezrobocia to skala w mieście nie jest zbyt duża, to jest tzw. bezrobocie higieniczne, ale w liczbach bezwzględnych jest to najwięcej osób i to nie  jest dobre pomijać przy wyborze ten samorząd -mówił Debich

- Najpierw muszę się odnieść do ataku słownego. Z samorządnością jestem związany od długiego czasu. Podejrzewam, że mam dłuższe doświadczenie pracy w samorządzie niż pan. Nikogo nie wykluczamy w działaniach Powiatowej Rady, jeśli będzie taka potrzeba przedstawiciele Miasta Kutno i innych gmin będą zapraszani na te obrady i będą mieli tam głos doradczy i wpływ na decyzje tam podejmowane - odparł Kowalik.

- Rozumiem, że historia samorządu zaczęła się dla pana kiedy został pan starostą. Chciałbym zauważyć, że z samorządem jestem związany  od 30 lat ,zdaje się że pan jest młodszy- powiedział Debich. 

-Przykro mi, że pan znów prywatne wycieczki kieruje w moją stronę. Ja wiem, że pan mnie po prostu nie lubi, dał mi pan naganę w kampanii wyborczej. Niech pan nie wywleka swoich antypatii podczas sesji, bo rozmawiamy o sprawach poważnych. Prosiłbym aby się pan odnosił do kwestii merytorycznych - odparł Kowalik.

- Rozumiem, będą sprawy różne, w których można powiedzieć kto kogo dotyka. Wydaje mi się, że wycieczka osobista to było powiedzenie o tym ile jestem związany z samorządem - powiedział lider KO.  - Jeśli pana dobrze zrozumiałem to ma pan anse związane z tym, że udzieliłem panu nagany. To może jest okazja do tego żeby powiedzieć o oświadczeniu, które pan powinien złożyć. Jeden z pracowników dostał wcześniej upomnienie. Kiedy zaprosiłem pana do siebie miałem przygotowane dwie decyzje upomnienie i naganę, ale pan nie wykazał się zrozumieniem i znajomością przepisów prawa, i udzieliłem nagany. 

- Jest mi bardzo przykro, że wywleka pan jakieś prywatne rzeczy. Przypominam, że pan publicznie atakował pracowników, i w tym momencie też pan wywleka takie rzeczy - mówił Kowalik.

Starosta Kowalik 12 sierpnia skończy 29 lat, jak  informował  zarząd na początku kadencji posiada wykształcenie wyższe oraz ponad siedmioletni staż pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie. W 2013 roku ukończył studia na kierunku praca socjalna na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzysztof Debich z kolei był prezydentem Kutna w latach 1993- 1998, radnym powiatowym kadencji 2010-2014 i starostą w latach 2014-2018. 

Radni Jankowski i Serenda przyszli na sesję.

Radni głosują nad wotum zaufania dla starosty Kowalika

11 głosami "za", 2 "przeciw" i 7 "wstrzymującymi się" Rada Powiatu Kutnowskiego udzieliła wotum zaufania staroście. 

Radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe Powiatu Kutnowskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Kutnie z wykonania budżetu za 2018 rok, z informacją o stanie mienia Powiatu, z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kutnowskiego.

Skarbnik Sylwia Szałkowska przedstawiła sprawozdanie za rok 2018. Trwa dyskusja, w której dominującym tematem jest sytuacja spółki Kutnowski Szpital Samorządowy. Ciekawa dyskusja w osobnym artykule.

Rada Powiatu podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie za rok 2018 10 głosami "za", 8 "wstrzymującymi  się" i 1 "przeciw".

Absolutorium dla zarządu powiatu

Wiceprzewodniczący rady Tomasz Marciniak odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i radni przystąpili do głosowania uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu. Wynik głosowania 11 "za", 7 "wstrzymujących" i 1 "przeciw".

Radni  powiatowi zajęli się też bieżącymi sprawami: zmianami w budżecie  na 2019 rok, nadaniem Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kutnie, sprawozdaniem  z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2018 rok.

Radni zapoznali się ze sprawozdanimi z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2018 rok i bieżącą informacją starosty o działaniach w okresie międzysesyjnym.

W porządku obrad czerwcowej sesji znalazły się też interpelacje i zapytania oraz sprawy różne, ale upał daje się we znaki więc sesję skończono bez zbędnych dyskusji.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (25)

widzwidz

6 1

O 14.0 w taki upał i to w nieklimatyzowanej sali? Przecież mózgi mogą się zlasować.Czy w takim urzędzie nie powinno być klimatyzacji?
Nagłośnienie do bani. 14:21, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LeszekLeszek

9 3

Potwierdzam nagłośnienie ma zniechęcić ewentualnych słuchaczy wyborców do oglądania tego przedstawienia.Dlatego niech radni interweniują a najlepiej zarząd bo można uznać że PiS nie chce aby ludzie wiedzieli - słyszeli co zacni rajcy mówią? 14:27, 19.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

janjan

5 1

A szkoda, że tak słabo słychać bo to super kabaret pt.: "Układ zamknięty" i mydlenie ludziom oczu. 15:45, 20.06.2019


Ser Ser

5 0

A gdzie sarendos 14:37, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KibicKibic

8 2

Mam pytanie, to jest informacja jawna i publiczna, czy pan Kowalik kończył kutnowską filię czy całe studia dziennie w Łodzi? Czy jest magistrem czy licencjatem? Jeżeli też licencjat to gdzie? 16:48, 19.06.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

RadnyRadny

5 1

Jawna, ma licencjat i jest obecnie na studiach. 16:56, 19.06.2019


olekolek

9 2

Super wykształcony i doświadczony, nic dziwnego, że kierują nim inni. 15:50, 20.06.2019


ŻychlinŻychlin

12 2

Panie starosto ta radna kotulska to jest w zarządzie? Ona ma ciągle przemowy jakby była starostą,nie wypada trochę. Mówi za nich. 17:30, 19.06.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

LuxLux

5 12

Radna Magda bardzo
Merytoryczna dyskusja lux 18:18, 19.06.2019


mam prośbęmam prośbę

1 0

Czy jej ktoś powie ,żeby tak się nie puszyła i wymądrzała, bo wypada fatalnie i szkodzi opcji którą reprezentuje. 17:14, 24.06.2019


ulaula

10 7

Debich dudni jak pusty bęben! 20:03, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PisowiecPisowiec

11 5

Kotulska ostro kopie pod Kowalikiem. Starosta broń się! 20:45, 19.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bezpartyjnybezpartyjny

1 0

Nie tylko pod nim , pod innymi tez. 17:15, 24.06.2019


JerzyJerzy

9 3

Góreczny rozwalił system wartości, dno po prostu. 20:59, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wodzu dzikich ludzi.Wodzu dzikich ludzi.

19 4

Tupetu z doświadczeniem staroście nie brakuje... Hahaha Hahaha... Był już aktywny w samorządzie chyba jako plemnik. Skacząc u ojca z jajka na jajko.... Hahaha Hahaha 08:37, 20.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrzepichKrzepich

6 6

A Dębich pracował kiedy s czy tylko pełnił funkcję? 12:44, 20.06.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

pamięćpamięć

0 1

Zasada Centrum, ARRK i w Łęczycy (??) chyba też zanim został prezydentem 16:19, 24.06.2019


tadeotadeo

2 0

Raczej tylko pełnił. 17:17, 24.06.2019


REKLAMA

Służba beZp.Służba beZp.

6 11

Daniel chociaż pracował jako urzędnik na różnych szczeblach administracji w papierach rył i rozmawiał w terenie z ludźmi. 07:41, 21.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WyborcaWyborca

5 4

Ewidentnie z rozmowy na sesji widać, że to Kowalik zaczął. I dobrze powiedział Debich, że ma anse o tę naganę, skoro o tym gada publicznie na sesji. Jak są nagrania z sesji to nie wmówisz ludziom że jest inaczej 09:10, 21.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrzepichKrzepich

4 1

Ę tam Dębich zaczął z doświadczeniem wycieczkę. Ciągle zdenerwowany ten radny chodzi 09:56, 21.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrzysKrzys

5 0

Czemu ten radny tak rękami macha. Skąd ten niepokój? 10:01, 21.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

miśmiś

2 0

On tak zawsze wywija rączkami jakby nimi gadał. 17:19, 24.06.2019


Dżungla!!!Dżungla!!!

3 0

Chciał nie chciał, to z której strony by nie spojrzał, to w powiacikowym, politykierskim szambie jest nie tylko cuchnąca prostactwem politykierska bryndza, ale którykolwiek z pojawiających się na tym poletku tzw. ichnich "sołtysinów" (pożal się Boże!) ukazuje się lokalnej Społeczności, jako kolejny nieudacznik, o kulturze sprawowania tego urzędu lepiej nie wspominać. Przecież większość z Nas uważała (niestety błędnie!), że po upadłych komuchach i bolszewickich sługusach kacyków rodem z zsl, po menelu, społecznym i obyczajowym degeneratem matołem-dyzmą klepa-tosiem, upadłą w obyczajach i zachowaniu deberosiom ze strażackich, wiejskich potańcówek, nadętym bufonem, zarozumialcem i beznadziejnym derobicho, gorszego peło-wiacikowego "sołtysiny" już być nie może, prawda?!? A tu co, ano właśnie, nie dość, że niedokształcony prostak, to jeszcze prymityw i totalny oszołom w "prezentowaniu" się na każdym kroku iiii.... gdziekolwiek by się nie pojawił, wytwarza swoją fizjonomią ( o jego wyglądzie nie wspominając) obraz pośmiewiska, godnego pożałowania nieudacznika i ogólnego ubolewania, że wśród tak dużej społeczności zawsze trafi się jakaś niedorajda, "rozlazłe" kluchy lub nieogarnięta politykiersko-administracyjna bylejakość i zwyczajna nicość !
P.S.
Jeżeli różnego rodzaju media, także prawicowe, używają określenia na fałszywą prawicę - łże prawica -, to w tym naszym, politykierskim pół-światku (niestety) można stawiać za "wzór" takie politykierskie "ścieki", ba, chyba (?!?) można używać nawet określenia pt. wsze-prawica ewentualnie zawszawiona kacykami komuno-bolszewicko-samobronowymi upadłymi ble-ble-prawicowcami, o zgrozo !!!
No tak, to jest właśnie pokłosie "działania" na naszym terenie takich politykierskich prostaków i nieudaczników jak m.in. beznadziejny pod każdym względem sema-for z pod leczyckich ugorów "diabła boruty" nijaki <ble-ble-blaszczokk> oraz upasły zdrajca pissuarów, "kaznodzieja z białoruskich stepów", politykierski opindalacz, nijaki <tandeo vozoczek> vel <złożone, rączusie do opatrzności>, przy okazji utetłane w fałsz, obłudę i beznadziejność! 13:08, 23.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tak myślętak myślę

3 0

"Krzysztof Debich z kolei był prezydentem Kutna w latach 1993- 1998, radnym powiatowym kadencji 2010-2014 i starostą w latach 2014-2018. "
To ,że był to wiemy , ale co w tym czasie zrobił to już trudniej wymienić, prędzej może czego nie zrobił , prawda? 17:21, 24.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone