Zamknij
REKLAMA

Gmina Kutno: Ponad 190 tys. na usługi jednej kancelarii (Na żywo)

11:10, 15.10.2021 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Dziś od 11.30 mają obradować radni gminni w Leszczynku. Dwie ostatnie sesje zaczęte z dużymi opóźnieniami, gorące i nie dające żadnych odpowiedzi w sprawie znacznych wydatków z budżetu na zewnętrzną kancelarię Dr Filip Śmigielski.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę 6 września tego roku. Minął ponad miesiąc. Dziś ma przedstawić protokół, dowiemy się zatem jakie zewnętrzne kancelarie lub prawnicy obsługują gminę i na jakie kwoty. Ostatnia kwota łączna z działu usług zewnętrznych na usługi prawne to 163 569 zł.

Wójt Justyna Jasińska w odpowiedzi na interpelację radnych Edyty Lewandowskiej, Anny Strynkiewicz i Dariusza Mroczka przedstawiła stan początkowy działu usług zewnętrznych w tym obsługi kancelarii zewnętrznych, który wynosił w 201 213 zł, następnie nastąpiło zmniejszenie planu o 61 000 zł - 10 000 zwiększenie rezerwy ogólnej,  51 000 zł zabezpieczenie na transport zbiorowy. Kolejnym ruchem było zwiększenie planu do 300 700 zł ( 61 000 zł zwrot środków wcześniej zmniejszonych i  239 700 zł zabezpieczenie środków na obsługę prawną zewnętrzną oraz wykonywanie innych usług). Plan po zmianach w tym dziale to 440 913 zł.

Z kolei wydatki na umowę o pracę radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kutno - Katarzyny Warczak-Wieczorek i Klaudii Milczarek na dzień składania informacji stanowią kwotę 91 194,76 zł, wydatki na usługi prawne świadczone przez kancelarie zewnętrzne oraz Kancelarię Dr F. Śmigielskiego na dzień składania informacji stanowią kwotę 163 569 zł. Kwota pozostała do wykorzystania w tym dziale do końca bieżącego roku to 149 750,44 zł.

Radni mają też podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na koniec wolne wnioski i dyskusja. 

Z relacji

Anna Strynkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisji Rewizyjnej przedłożono do wglądu kopie faktur i karty zleceń potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wójt gminy Kutno wystawionych przez kancelarię Dr Filipa Śmigielskiego. Komisja zapoznała się z treścią 9 kart zleceń, opisujących przedmiot sprawy oraz określający koszt wykonania każdej czynności związanej ze sprawą.

Komisja przejrzała 22 faktury wystawione przez kancelarię Dr Filipa Śmigielskiego za świadczone przez nią usługi dla Gminy Kutno. W  marcu 2021 roku wystawione zostały cztery faktury na łączną kwotę 11 562 zł brutto oraz 5 kart zleceń, w  kwietniu 2021 roku wystawiono cztery faktury na 20 3985 zł brutto oraz dwie karty zleceń, w maju - 5 faktur opiewających na łączną kwotę 62 730 zł brutto oraz jedna karta zlecenia, w czerwcu wystawione są cztery faktury na łączną kwotę 12 792 brutto oraz jedno zlecenie. W lipcu Kancelaria wystawiła trzy faktury na łączną kwotę 11 808 zł brutto, we wrześniu  faktury na łączną kwotę 36 408 zł brutto. Łączna kwota wszystkich faktur wystawionych za usługi tej kancelarii wynosi 159 285 zł. 

Komisja zadaje pytanie: Czy łączna wartość faktury wystawione przez jedną kancelarię na kwotę 159 285 zł brutto nie powinna podlegać już ustawie o zamówieniach publicznych?

Przewodnicząca czytała, że 7 września 2021 roku została wystawiona przez kancelarię faktura opiewająca na kwotę 34 440 zł brutto za 13 konsultacji w okresie od maja do września 2020 roku dotyczących jednej sprawy. 2460 zł brutto za każdą jednorazową konsultacje w tej sprawie i udział w postępowaniu sądowym na kwotę 2460 zł brutto. Wynika, iż jest to zapłata za zlecenie z 12 maja 2021 roku, a przedmiot sprawy wynikający ze zlecenia to dyskusja wewnętrzna i wnioski na podstawie analizy sprawy akt i dokumentów oraz innych danych, wynagrodzenie za czynności opisane w tym punkcie za każdą czynność to 11 700 zł netto zł. W punkcie drugim tego zlecenia mamy pomoc w przygotowaniu zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa bądź przestępstw, wynagrodzenie za tę czynność 2 800 zł netto za ewentualny projekt pisma bądź pisma od aktualnej potrzeby punkt. Kolejny punkt to udział w postępowaniu przygotowawczym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz bieżące konsultacje wynagrodzenie za ten czynności 2000 zł netto.

Jak mówiła A. Strynkiewicz wątpliwości Komisji budziły również faktury za toczące się postępowania z prywatnych oskarżeń wójt, udział w pierwszej instancji sprawy karnej w Sądzie Rejonowym, faktura z marca 2021 w kwocie 4 420 zł, następnie faktura z 5 marca 2021 za  opracowanie prywatnego aktu oskarżenia 1230 zł brutto (faktury w tym samym dniu). Następnie zlecenie kancelarii z 9 czerwca podjęcie kontaktu z osobą ... i wyjaśnienie sytuacji prawnej 4 laptopów przekazanych gminie przez tego przedsiębiorcę, jest to konwalidacja uzyskanie od przedsiębiorcy oświadczenia woli - za tę czynność zapłacono 984 zł brutto. 

Jedną z rzeczy na którą zwraca uwagę Komisja to brak w Urzędzie kart zleceń czy pełnomocnictw dołączonych do faktur za czynności. 

Wójt Justyna Jasińska odniosła się do protokołu w uwagach, które odczytała przewodnicząca rady Joanna Kajszczarek.

- Po zapoznaniu się z treścią przedstawionego mi 30 września 2021 Protokołu kontroli odbytej 13-25 września br. na podstawie paragrafu 53 Statutu Gminy Kutno odnoszę się do wyników. Przy ustaleniach Komisji Rewizyjnej w punkcie drugim napisano, że kilka z nich budzi duże wątpliwości pod względem celowości i gospodarności, nie podano jednak obiektywnych przyczyn tej oceny oraz uzasadnienia. Powyższe twierdzenie jest gołosłowne i razi dowolnością, jest wręcz bałamutne. Komisja Rewizyjna w punkcie 3 przy formułowaniu negatywnej oceny gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych nie podała kryteriów jakimi kierowano się przy analizie gospodarności. Wspomniano jedynie, że zasadność korzystania z dodatkowej kancelarii oceniano biorąc pod uwagę zatrudnienie radców prawnych   - mówiła J. Kajszczarek. - Nie dokonano analizy prac, kompetencji i faktycznego obciążenia zatrudnionych na 1/2 etatu radców prawnych. Zatrudnienie dwóch radców na 1/2 etatu nie przesądza o potrzebie dodatkowych usług prawnych, co wynika z kompetencji usługodawców a także ilości prowadzonych spraw. 

Wójt odniosła się również do wątpliwości Komisji związanych z prowadzeniem spraw z oskarżenia prywatnego, braku pełnomocnictw, zwracając uwagę, że ważniejsze jest zlecenie prowadzenia sprawy nie pełnomocnictwo. - Pełnomocnictwo jako takie nie kreuje zobowiązania, to zobowiązanie kreowane jest przez zlecenie- napisała w uwagach do  wyników kontroli wójt gminy Kutno. - W toku postępowania przedstawiono listę pełnomocnictw, ale komisja nie była zainteresowana takim dokumentem.

Chodzi o sprawy np. o zniesławienie czy zniewagi, które wniesione zostały przez Justynę Jasińską wójt gminy z oskarżenia prywatnego do sądu, bo taka jest ich formuła prawna, a które prowadziła kancelaria Dr F. Śmigielskiego.

Wójt zwróciła uwagę, że na podstawie statutu, sprawy objęte kontrolą Komisji Rewizyjnej są w toku i nie jest ona uprawniona do kontroli tychże spraw, z wyłączeniem faktury na 984 zł.

Sesja była przerywana z powodów technicznych oraz formalnych na sformułowanie chociażby uchwały Rady. Po przerwie. 

Rada Gminy Kutno wyraziła zgodę na kontrolę RIO w Łodzi. Padł również wniosek radnego Dariusza Mroczka aby Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła gminę. Po przerwie zmieniono uchwałą tak aby na wniosek Komisji Rewizyjnej kontrolę przeprowadziła zarówno RIO jak i NIK.

Radna Anna Strynkiewicz zapytała: Kontrolę przeprowadzaliśmy 6 września, wówczas kancelaria Dr Filipa Śmigielskiego wystawiła faktury na kwotę ponad 159 tys. zł. A ile jest teraz?

- Ponad 191 tys. zł - padła odpowiedź. 

Padło pytanie o to ile wzrosło  zatrudnienie w Urzędzie Gminy Kutno. - W BIP jest 47 osób i wakaty 3 - mówił radny. - Porównując z gminą wiejską w Łęczycy to dużo więcej, a gmina podobna. 

Wójt stwierdziła, że skończyły się ostatnie nabory i będzie ogłaszać swoje decyzje. Sprawdziliśmy w BIP i tak są kandydaci do zatrudnienia: Magdalena Stasiak podinspektor ds. organizacyjnych, Agnieszka Bujalska podinspektor ds. Biura Rady, Witold Kamiński inspektor ds. inwestycji, (wcześniej pisaliśmy o W. Kamińskim) Jacek Saramonowicz - Sekretarz Gminy. 

 

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (18)

KATASTROFAKATASTROFA

22 0

Jak można ludzkie pieniądze tak marnotrawić. Boże, przecież to jest skandal!!!!! 15:30, 15.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Spójrz ludziom w oczSpójrz ludziom w ocz

8 1

Witek graj 16:36, 15.10.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Brawo Brawo

3 7

Bardzo dobrze ze tutaj jest. Zna się na tym co robi. Brawo 👍 19:04, 15.10.2021


kacvegaskacvegas

14 0

Widzisz i nie grzmisz.... 18:06, 15.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wlodi12wlodi12

15 1

Jak głosowaliście , tak macie,

18:20, 15.10.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zzzzzz

0 4

a teraz siedźcie cichutko 11:13, 16.10.2021


ObatelObatel

20 0

Juz same protokoly z kontroli komisji rewizyjnej oraz protokol posiedzenia Rady Gminy i zalaczone do niego dokumenty stanowia wystarczajaca podstawe do wszczecia przez prokurature postepowania z art. 231 kk i innych. Naruszenie przepisow prawa wydaje sie ewidentne i nic tu nie pomoga tlumaczenia wladzy. Swoja droga zawarcie w oficjalnym pismie skierowanym do radnych stwierdzen typu goloslowne, dowolne, balamutne swiadczy o poziomie autora. Zycze irganom sciagania owocnych miesiecy. 19:10, 15.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lexlex

8 0

Przepisów pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi kancelarii np. w sprawie zastępstwa procesowego. Jeśli tak było to wszystko jest ok, tylko kwota jest spora.


19:43, 15.10.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ObatelObatel

6 0

Spora? Delikatnie mowiac 19:57, 15.10.2021


ObatelObatel

2 1

Poza tym w moim komentarzu nie mialem na mysli pzp. Chodzilo mi o zupelnie inne dzialania lub zaniechania okreslone w 231 :) 20:15, 15.10.2021


WójtekWójtek

16 0

Ale blamaż!!!,wstyd!!! 21:22, 15.10.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Karla Karla

9 0

Jak jest kasa to wstyd ona to za grosz honoru nie ma do prokuratur podać bo zniszczyć wszystko co napotka na drodze 15:47, 16.10.2021


AdamAdam

15 0

Gmina wpuściła sobie lisa do kurnika, drugi raz ostrożnie! 14:05, 16.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rotrot

12 1

WSTYD ! Gmina Kutno nie zasłużyła sobie na tak niechlubną reklamę - info jak z kroniki kryminalnej 13:04, 17.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bez zbędnej zwłokibez zbędnej zwłoki

10 0

To sekretarz tak wzorowo przeszedł konkurs i jeszcze nie jest zatrudniony? 20:18, 17.10.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AlikAlik

10 0

Może się rozmyślił, wpadać w szambo?😡😡😡😡 08:12, 18.10.2021


REKLAMA

JędrasJędras

7 0

Po RANCZO WIKOŁYJE niebawem zaczną kręcić serial RANCZO GMINA KUTNO a rolę wójta zagra - ... 11:54, 18.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

alikalik

5 0

Śmigielski jest z Poznania a wójtowa spod Konina to i Gmina Kutno dla nich to nie rodzina - NO TO CO ? 20:15, 18.10.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%