Zamknij
REKLAMA

Ile powiat wydał na szkolenia pracowników starostwa?

16:21, 24.03.2020 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Samorządy szkolą swoich pracowników, podwyższając im kwalifikacje. Zapytaliśmy o wykaz szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2019 rok i 2020 roku oraz ich koszt. Wkrótce podobne informacje o samorządzie miejskim. W 2019 roku na szkolenia samorząd powiatowy wydał 35 716, 99 zł, a do końca 2020 - 8 803, 7 zł.  Wkrótce podobne informacje o samorządzie miejskim. 

Rok 2019

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor wydziału Raport o stanie gminy – Forum Sekretarzy 15.03.19r. – 419,00 zł, Łódź

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 28.10.19r. – 125,00 zł, Pabianice

Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzenia i dokumentowania w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 26.11.19r.- 250,00 zł, Łódź

Główny specjalista

ABC i D dokumentacji pracowniczej w 201 r. – 22.01.19r. – 437,00 zł, Piotrków Trybunalski

E-akta skracamy czas przechowywania akt pracowniczych – 31.01.19r. – bezpłatne, Kutno

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Pracownicze Plany Kapitałowe -25.09.19r.- 560,50 zł, Łódź

Inspektor

ABC i D dokumentacji pracowniczej w 201 r. – 22.01.19r. – 437,00 zł, Piotrków Trybunalski

E-akta skracamy czas przechowywania akt pracowniczych – 31.01.19r. – bezpłatne, Kutno

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r.- bezpłatne, Kutno

Inspektor

Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Żychlin

Prowadzenie biuletynu informacji publicznej – 17.09.19r. – 321,30 zł, Łódź

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

ZFŚS po zmianach od 04 maja 2019r. – obowiązki pracodawcy jednostek budżetowych w tym oświatowych – 09.10.19r. – 200,00 zł, Łowicz

Inspektor

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 03.07.19r. – 368,10 zł, Łódź

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 28.10.19r. – 125,00 zł, Pabianice

Referent

Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Kutno

Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 25.09.19r. – bezpłatne, Uniejów

Rzeczy znalezione – obowiązki starosty w zakresie przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi oraz rozliczanie kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych w 2019 roku. – 08.10.19r. – 409,00 zł, Łódź

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji – 25.11.19r. – 399,00 zł, Łódź

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych za 2019 rok – 20.12.19r. -150,00 zł, Łowicz

 

Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu

Główny specjalista Upoważnienie i pełnomocnictwa w administracji publicznej – 02.12.2019r. – 368,10 zł, Łódź

Podinspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne Kutno

Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 25.09.19r. –bezpłatne, Uniejów

Członek zarządu

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej – 5.02.2019r. – bezpłatne, Łódź

Protokół dyplomatyczny i komunikacja wizerunkowa – 24.06.19r. – bezpłatne, Zgierz

Członek zarządu

Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach JST – 9-10.05.19r. – 1345,50 zł, Gdańsk

RODO-Ocena skutków oraz analiza ryzyka w 5 krokach – 12.06.19r. – bezpłatne, Kutno

Wydział Architektury i Budownictwa

Inspektor Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne Żychlin

Inspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne Kutno

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 4-5.06.19r. 501,05 zł Słok k/Bełchatowa

Podinspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne Kutno

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 4-5.06.19r. 501,05 zł Słok k/Bełchatowa

Główny specjalista Dostępność i przestrzeń budynków dla osób z niepełnosprawnościami – 4-5.06.19r. – bezpłatne Łódź

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu

Podatek VAT w JST w 2019 r. -15.01.19r. – 375,25 zł, Łódź

Zadania organu prowadzącego, dyrektorów szkół i przedszkoli wynikające z nowelizacji ustawy prawo oświatowe- 08.02.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

Nowe podstawy opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok – 9.10.2019r. – 340,00 z,ł Łódź

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych za 2019 rok – 20.12.19r. -150,00 zł, Łowicz

Z-ca głównego specjalisty

Sprawozdawczość jed. sam. teryt. i ich jednostek organizacyjnych -18.01.19r. – 419,00 zł, Łódź

Sprawozdania finansowej zamknięcie roku 2018 w jedn. Budżetowych 05.02.19r. – bezpłatne, Łowicz

Księgowość w projektach unijnych – praktyczne problemy – 17.09.19r. – bezpłatne, Łódź

Zmiany w VAT w 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia – 05.11.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzenia i dokumentowania w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 26.11.19r.- 250,00 zł, Łódź

Inspektor

Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa na 2020 i lata następne – 22.10.19r. – 490,00 zł, Łódź

Nowe podstawy opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok – 9.10.2019r. – 340,00 zł, Łódź

Wieloletnia prognoza finansowa oraz sprawozdawczość JST po zmianach przepisów – 28.10.19r. bezpłatne, Łódź

Inspektor Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ewidencja księgowa, sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2019 30.04.19r. – 409,00 zł, Łódź

Inspektor Sprawozdania finansowej zamknięcie roku 2018 w jedn. Budżetowych 05.02.19r. - bezpłatne, Łowicz

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji – 25.11.19r. – 399,00 zł, Łódź

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych za 2019 rok – 20.12.19r. -150,00 zł, Łódź

Podinspektor Podatek VAT w JST w 2019 r. -15.01.19r. – 355,50 zł, Łódź

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Zmiany w VAT w 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia – 05.11.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji – 25.11.19r. – 399,00 zł, Łódź

Podinspektor Specyfikacja i zmiany VAT w JST w 2019 – 04.07.19r – 429,00 zł, Łódź

Nowe zasady prowadzenia rozliczeń opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności – 30.09.2019r. – 409,00 zł, Łódź

Zmiany w VAT w 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia – 05.11.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Wieloletnia prognoza finansowa oraz sprawozdawczość JST po zmianach przepisów – 28.10.19r bezpłatne, Łódź

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor wydziału Zadania organu prowadzącego, dyrektorów szkół i przedszkoli wynikające z nowelizacji ustawy prawo oświatowe- 08.02.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Kurs specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 19-20.03.19r. – 609,00 zł, Warszawa

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 28.10.19r. – 125,00zł Pabianice

Podinspektor Nowy System Informacji oświatowej 19.03.19r. – 345,00 zł, Łódź

Kontrola prowadzona przez JST poprawności danych wprowadzonych do SIO – 22.10.19r – 330,00 z,ł Łódź

Inspektor Stowarzyszenia i fundacje, kluby i związki zawodowe - 12.06.19r. 200,00 zł, Warszawa

Inspektor Ustalanie i aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oświatowej 26.02.19r. – 345,00 zł, Łódź

Podinspektor Kurs specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 19-20.03.19r. – 548,10 zł Warszawa

Stowarzyszenia i fundacje, kluby i związki zawodowe - 12.06.19r. 300,00 zł, Warszawa

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 03.07.19r. – 413,00 zł, Łódź

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

Ochrona obiektów i terenów zabytkowych na obszarze gminy na podstawie umowy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 24.09.19r. – bezpłatne, Łowicz

Archiwista Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

Ochrona obiektów i terenów zabytkowych na obszarze gminy na podstawie umowy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 24.09.19r. – bezpłatne, Łowicz

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dyrektor wydziału Fundusz dróg samorządowych – 15.01.19r. – 360,00 zł, Łódź

Dostępność i przestrzeń budynków dla osób z niepełnosprawnościami – 4-5.06.19r. – bezpłatne, Łódź

Konferencja techniczna 29-31.05.19r. – bezpłatna, Karpacz

Rozliczanie projektów w SL2014 – projekty EFRR – 06.11.19r. – bezpłatne, Łódź

Zamówienia publiczne do 30 000 euro w projektach finansowanych ze środków UE – 17.12.19r. – 399,00 zł, Łódź

Kierownik referatu Elektroniczna forma prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego – 10.06.19r. 460,00 zł, Łódź

Prawo zamówień publicznych –pozacenowe kryteria oceny ofert – 30.08.19r. – bezpłatn,e Łódź

Główny specjalista Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych w nowym prawie zamówień publicznych – 07.11.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Główny specjalista Dostępność i przestrzeń budynków dla osób z niepełnosprawnościami – 4-5.06.19r. – bezpłatne, Łódź

Główny specjalista Prawo zamówień publicznych –pozacenowe kryteria oceny ofert – 30.08.19r. – bezpłatne, Łódź

Elektronizacja zamówień publicznych – 29.08.19r. – bezpłatne, Łódź

Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych w nowym prawie zamówień publicznych – 07.11.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Główny specjalista Rozliczanie projektów 29-30.01.19r. – bezpłatne Łódź

Dostępność i przestrzeń budynków dla osób z niepełnosprawnościami – 4-5.06.19r. – bezpłatne Łódź

Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym – 26.09.2019r. – 459,00 zł Łódź

Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, czyli co kontrolowany beneficjent wiedzieć powinien – 17.10.2019 r. – bezpłatne, Łódź

Rozliczanie projektów w SL2014 – projekty EFRR – 06.11.19r. – bezpłatne, Łódź

Główny specjalista Fundusz dróg samorządowych – 15.01.19r – 360,00 zł, Łódź

Rozliczanie projektów 29-30.01.19r. – bezpłatne Łódź

Główny specjalista Rozliczanie projektów w SL2014 – projekty EFRR – 06.11.19r. – bezpłatne, Łódź

Zamówienia publiczne do 30 000 euro w projektach finansowanych ze środków UE – 17.12.19r. – 399,00 zł Łódź

Wydział Architektury i Budownictwa

Inspektor Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne Żychlin

Inspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne Kutno

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 4-5.06.19r. 501,05 zł Słok k/Bełchatowa

Podinspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne Kutno

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 4-5.06.19r. 501,05 zł Słok k/Bełchatowa

Główny specjalista Dostępność i przestrzeń budynków dla osób z niepełnosprawnościami – 4-5.06.19r. – bezpłatne Łódź

Inspektor Danych Osobowych Główny specjalista Ochrona danych osobowych w JST – 5.02.19r. – 379,00 zł, Łódź

Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO – 7.02.19r.- bezpłatne, Łódź

Analiza ryzyka i ocena skutków wg RODO/ISO 05.04.19r. – 479,00 zł, Łódź

RODO-Ocena skutków oraz analiza ryzyka w 5 krokach – 12.06.19r. – bezpłatne, Kutno

Konwent Ochrony Danych i Informacji - 19.11.19r. – bezpłatne, Łódź

Pomoc administracyjna Ochrona danych osobowych w JST – 5.02.19r. – 341,10 zł, Łódź

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

RODO-Ocena skutków oraz analiza ryzyka w 5 krokach – 12.06.19r. – bezpłatne, Kutno

Powiatowy Rzecznik Konsumentów VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa 28.02-01.03.219r. – 450,00 zł, Katowice

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Gospodarowanie nieruchomościami – aktualne zagadnienia – 28.10.19r. – 590,00 zł, Warszawa

Podinspektor Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 30.09.19r. – bezpłatne, Uniejów

Podinspektor Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w gminie i powiecie 30.04.19r. – 469,00 zł, Łódź

Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Żychlin

Podinspektor Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Żychlin

Audytor Wewnętrzny Dokumentacja pracownicza, PPK, e-zwolnienia, potrącenia wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych – 28.01.19r. – 532,00 zł Łódź

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne ,Kutno

Zmiany w ZFŚS 2018/2020 z uwzględnieniem nowych przepisów w RODI i PIT – 04.11.19r. – 504,00 zł, Łódź

Konferencja Współczesne wyzwania dla audytu wewnętrznego – bezpłatne , Poznań

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu

Inspektor Warsztat pracy radnego – 2.02.19r. – bezpłatne Ozorków

Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Główny specjalista Gospodarka odpadami w 2019 r. – 25.01.19r. – 567,00 zł, Łódź

Zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie nielegalnego gospodarowania odpadami – 28.05.19r. – bezpłatne, Łódź

Główny specjalista Gospodarka odpadami w 2019r. – 25.01.19r. – 522,00 zł, Łódź

Zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie nielegalnego gospodarowania odpadami – 28.05.19r.- bezpłatne, Łódź

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu – 27.08.19r. – 345 zł, Warszawa

Inspektor Prawne aspekty ochrony gruntów rolnych i leśnych – dziś i jutro 12.04.19r. – 550,00 zł, Warszawa

Inspektor Usuwanie drzew i krzewów – 22.03.19r. – 365,00 zł Warszawa

Postępowanie administracyjne ogólne – 30.08.19r. – 345 zł, Warszawa

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt w procesie usuwania drzew i krzewów – 05.12.19r. – 405,00 zł, Warszawa

Podinspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Ochrona obiektów i terenów zabytkowych na obszarze gminy na podstawie umowy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 24.09.19r. – bezpłatne, Łowicz

Główny specjalista Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł, Kutno

Podinspektor Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania – 08.11.19r. – bezpłatne, Swolszewice Małe

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik referatu Szkolenie w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.- 18.01.19r. bezpłatne, Łódź

Podinspektor Szkolenie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 30.01.19r. – bezpłatne, Skierniewice

Szkolenie obronne – 17-18.10.19r. bezpłatne, Stryków

Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej – 18-20.11.19r. 402,00 zł, Kraków

Inspektor Szkolenie dot. Bezpieczeństwa energetycznego regionu -06.09.19r. – bezpłatne, Płock

Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej – 18-20.11.19r. 402,00 zł, Kraków

Ochrona informacji niejawnych – 26-27.11.19r. - 686,00 zł Łódź

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Główny specjalista ABC i D dokumentacji pracowniczej w 201 r. – 22.01.19r. – 437,00 zł, Piotrków Trybunalski

Zadania organu prowadzącego, dyrektorów szkół i przedszkoli wynikające z nowelizacji ustawy prawo oświatowe- 08.02.19r. – 150,00 zł, Łowicz

Zmiany w ZFŚS 2018/2020 z uwzględnieniem nowych przepisów w RODI i PIT – 04.11.19r. – 504,00 zł Łódź

Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor wydziału Rejestracja pojazdów- nowe przepisy dot. nakładania kar za niezarejestrowanie pojazdu od 1.01.2020 – 11.12.19r. – 360,00 zł Warszawa

Inspektor Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Żychlin

Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 30.09.19r. – bezpłatne Uniejów

Kierownik referatu Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Publiczny transport zbiorowy – 02.09.19r. -370,00 zł, Warszawa

Inspektor Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej -10.12.19r. – 329,00 zł, Łódź

z-ca dyrektora Konferencja wiosenna Zadania wydziałów komunikacji – 09-12.04.19r. – 852,00 zł, Jastrzębia Góra

Inspektor Rejestracja pojazdów – nowe przepisy dot. nakładania kar za niezarejestrowanie pojazdu od 1.01.2020r. – 14.10.2019 – 360,00 zł Warszawa

Inspektor Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej -10.12.19r. – 329,00 zł, Łódź

Podinspektor Rejestracja pojazdów – nowe przepisy dot. nakładania kar za niezarejestrowanie pojazdu od 1.01.2020r. – 11.12.2019 – 360,00 zł Warszawa

Podinspektor Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art. 130 – 4.09.19r. – 321,30 zł, Łódź

Pomoc administracyjna Publiczny transport zbiorowy – 02.09.19r. -370,00 zł, Warszawa

Podinspektor Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Żychlin

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodeta powiatowy Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej 19.03.19r. – bezpłatne, Kutno

Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 30.09.19r. – bezpłatne, Uniejów

Warsztaty szkoleniowe dla służby geodezyjnej i kartograficznej – 25.10.19r.bezpłatne Łódź

Kierownik PODGiK Warsztaty szkoleniowe dla służby geodezyjnej i kartograficznej – 25.10.19r. bezpłatne Łódź

Podinspektor Nowelizacja KPA w związku z wejściem w życie RODO – 14.06.19r. – bezpłatne, Żychlin

Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 30.09.19r. – bezpłatne, Uniejów

Geodeta Konferencja techniczna dot. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 17-18.10.2019r. -bezpłatne, Legnica

Podinspektor Konferencja techniczna dot. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 17-18.10.2019r. –bezpłatne, Legnica

Referat Promocji i Informacji

Inspektor Protokół dyplomatyczny i komunikacja wizerunkowa – 24.06.19r. – bezpłatne, Zgierz

Pomoc administracyjna Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej – 5.02.2019r. – bezpłatne, Łódź

Pomoc administracyjna Protokół dyplomatyczny i komunikacja wizerunkowa – 24.06.19r. – bezpłatne, Zgierz

Archiwista Protokół dyplomatyczny i komunikacja wizerunkowa – 24.06.19r. – bezpłatne, Zgierz

Starosta Kutnowski Kontrola i wykrywanie nieprawidłowości w spółkach JST – 9-10.05.19r. – 1345,50 zł, Gdańsk

Wicestarosta Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego – 23.08.19r. – 55,56 zł Kutno

Wydział Drogownictwa

Dyrektor wydziału Fundusz dróg samorządowych – 15.01.2019r. – 360,00 zł, Łódź

Inspektor Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 25.09.19r. – bezpłatne, Uniejów

Podinspektor Administrowanie pasem drogowym dróg publicznych lokalizacja zjazdów 15.03.19r. – 379,00 zł , Łódź

Praktyczne wykorzystanie profilu zaufanego na przykładzie ePUAP i innych usług elektronicznych – 25.09.19r. – bezpłatne , Uniejów

Podinspektor Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego. – 17.10.19r. – 409,00 zł , Łódź

Wprowadzenie organizacji ruchu na drodze. Prawo, praktyka i organizacja – 4.12.19r. – 459,00 z,ł Łódź

Konserwator Kierowanie ruchem drogowym – 22.11.19r. – 275,00zł Skierniewice

Robotnik gospodarczy Kierowanie ruchem drogowym – 22.11.19r. – 275,00zł Skierniewice

Konserwator Kierowanie ruchem drogowym – 22.11.19r. – 275,00zł Skierniewice

Sekretarz Powiatu Raport o stanie gminy – Forum Sekretarzy 15.03.19r. – 419, 00 zł, Łódź

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 28.10.19r. – 150,00 zł, Pabianice

Cyberbezpieczeństwo w samorządach – 4.12.19r. – bezpłatne, Łódź

Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzenia i dokumentowania w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 26.11.19r.- 250,00 zł, Łódź

Wykaz szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Kutnie 2020 rok

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor wydziału Raport o stanie gminy (powiatu) – 07.02.2020r. – 419,00zł, Łódź

Wydział Finansowy

Skarbnik powiatu „Podatek Vat w 2020 roku – nowe obowiązki JST wynikające z Białej listy podatników, Mechanizmu podzielonej płatności, Mikrorachunku podatkowego. Nowa matryca stawek VAT; Wiążąca informacja stawkowa; Nowe zasady dotyczące deklaracji i JPK. Przygotowania do korekty rocznej wskaźnika i prewskaźnika VAT za 2019 r. ” – 24.01.2020 r. – 445,55 zł, Łódź

Zamknięcie roku 2019 w JST oraz zmiany i nowe obowiązki w rachunkowości na 2020 r.- 31.01.2020r. – 300,00 zł, Łowicz

Inspektor Zamknięcie roku 2019 w JST oraz zmiany i nowe obowiązki w rachunkowości na 2020 r.- 31.01.2020r. – 300,00 zł, Łowicz

Podinspektor „Zmiany przepisów w zakresie likwidacji zaległości w dochodach cywilnoprawnych jst od 2020 roku – 09.01.2020 – 459,00 zł, Łódź Podatek Vat w 2020 roku – nowe obowiązki JST wynikające z Białej listy podatników, Mechanizmu podzielonej płatności, Mikrorachunku podatkowego. Nowa matryca stawek VAT; Wiążąca informacja stawkowa; Nowe zasady dotyczące deklaracji i JPK. Przygotowania do korekty rocznej wskaźnika i prewskaźnika VAT za 2019 r. ” – 24.01.2020 r. – 445,55 zł, Łódź

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podinspektor Szkolenie dot. kwalifikacji wojskowej – 19.02.2020r. bezpłatne, Skierniewice

Inspektor Szkolenie dot. kwalifikacji wojskowej – 19.02.2020r. bezpłatne, Skierniewice

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dyrektor wydziału Obliczanie dotacji oświatowych i ich pierwsza aktualizacja – 10.03.2020r. – 358,00 zł, Łódź

Inspektor „Działalność instytucji kultury w 2020 roku z punktu widzenia kontroli RIO” – 22.01.2020r. – 350,00 zł, Łódź

Dotacje oświatowe na 2020 rok – zmiany przepisów, nowe wysokości, wykorzystanie oraz kontrola kształcenia specjalnego – 30.01.2020 r. – 340,00 zł, Łódź

Podinspektor Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 12.02.2020r. – 300,00 zł, Łowicz

Archiwista Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 12.02.2020r. – 300,00 zł, Łowicz

Wydział Architektury i Budownictwa

Inspektor Proces inwestycyjno-budowlany od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie – 18.02.2020r. – 345,00 zł, Łódź

Podinspektor Proces inwestycyjno-budowlany od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie – 18.02.2020r. – 345,00 zł, Łódź

Inspektor Proces inwestycyjno-budowlany od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie – 18.02.2020r. – 345,00 zł, Łódź

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Główny specjalista Zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w lipcu 2019r. ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości – 31.01.2020r. – 679,00 zł, Warszawa

Spółki wodne- zasady korzystania z dotacji celowych oraz nowe zadania i uprawnienia starosty nad rejestracją, funkcjonowaniem i świadczeniami realizowanymi przez spółkę – 20.02.2020 – 388,55 zł, Łódź

Główny specjalista Zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w lipcu 2019r. ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości – 31.01.2020r. – 679,00 zł, Warszawa

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Główny specjalista Dotacje oświatowe na 2020 rok – zmiany przepisów, nowe wysokości, wykorzystanie oraz kontrola kształcenia specjalnego – 30.01.2020 r. – 340,00 zł, Łódź

Wydział Komunikacji i Transportu

Podinspektor Nowe dyspozycje prawne i cenowe dot. przeprowadzania badań technicznych na SKP w 2020 r. – 14.02.2020r. – 149,50 zł, Łódź

Kierownik referatu Nowe dyspozycje prawne i cenowe dot. przeprowadzania badań technicznych na SKP w 2020 r. – 14.02.2020r. – 149,50 zł, Łódź

Sekretarz Powiatu Raport o stanie gminy (powiatu) – 07.02.2020r. – 419,00 zł, Łódź

Wydział Drogownictwa

Podinspektor Projektowanie , opiniowanie i zatwierdzanie stałej organizacji ruchu – 05.02.2020 – 409,00 zł, Łódź

Członek zarządu Spółki wodne- zasady korzystania z dotacji celowych oraz nowe zadania i uprawnienia starosty nad rejestracją, funkcjonowaniem i świadczeniami realizowanymi przez spółkę – 20.02.2020 – 388,55 zł, Łódź

 

(O.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (7)

??

4 0

Przepraszam bardzo, ale kto jest dyrektorem wydziału organizacyjno administracyjnego? 17:03, 24.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NazwiskaNazwiska

3 0

https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/41703_czytelnicy-pytaj-o-wynagrodzenia-i-wyksztalcenie-kadry-w-starostwie.html 17:26, 24.03.2020


addadd

4 0

A informatyka na żadne szkolenie nie wysłali. Co tak słabo? 20:10, 24.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lmnlmn

5 0

Co wniosły te szkolenia do wiedzy pracowników a szczególnie do wiedzy niektórych szkolących się? 08:42, 25.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Miś GogoMiś Gogo

5 0

Członek zarządu
Protokół dyplomatyczny i komunikacja wizerunkowa
Ciekawe który to członek zarządu był na tym szkoleniu? 17:42, 25.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Pan-daPan-da

4 0

Członek Walczewski, który orze jak może 18:49, 25.03.2020


esperantoesperanto

2 0

W jakim języku było przeprowadzane to szkoleni dyplomatyczne? 16:16, 26.03.2020


REKLAMA
REKLAMA