Zamknij
REKLAMA

Podwyżki opłat za śmieci i nieruchomości w Kutnie

14.38, 02.12.2022 Ola Rzadkiewicz Aktualizacja: 14.54, 02.12.2022
Skomentuj
REKLAMA

22 listopada odbyła się sesja Rady Miasta Kutna. Obradowało 18 radnych, nieobecni byli Bartosz Czechowski, Grzegorz Chojnacki, Rafał Jóźwiak. 

Radni podnieśli opłaty za odbiór śmieci, 37 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 74 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.  Dla  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stawka jest pomniejszona o 4 zł.

Prezydent wyjaśnia, że w przetargu została złożona jedna oferta, która zmusza do podniesienia obowiązujących stawek, gdyż wysokość wpływów, jakie miasto obecnie uzyskuje od mieszkańców, w oparciu o obowiązujące opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu, uwzględniającego wyniku przetargu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ewa Rzymkowska powiedziała, że Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował przeciw podwyżce opłaty za odbiór śmieci jak i za innymi podwyżkami.

- To hipokryzja bo to jest wszystko m.in. z powodu działań waszego rządu - powiedział Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna. - Inflacja w jakiejś części spowodowana jest działaniami rządu, ileś związane jest z wojną, pandemią ale przecież też z jakąś nieudolnością władzy. Rząd zabiera nam z PITu Polskim Ładem, to my musimy szukać innych źródeł żeby to się finansowało.

- Przykro mi, że zarzuca pan nam hipokryzję, kolejny raz dostało się naszemu rządowi. A czy przypadkiem miasto nie otrzymało transzy wyrównawczej? - spytała E. Rzymkowska.

- Dostaliśmy i to dwie jedna 6 mln zł, druga 6,3 mln zł ale stracimy w przyszłym roku przez zmiany w podatkach 25 mln zł - odparł prezydent. 

Rada przegłosowała podwyżkę opłaty za odbiór śmieci 12 "za", 6 "przeciw".

Radni zmienili też uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, za drugą godzinę w nowym roku będziemy płacić 2,40 zł; Zwiększają się opłaty za parkowanie w Strefie bez uiszczonej opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu postoju wskazanego na bilecie parkingowym (lub w systemach płatności mobilnych). W terminie 3 kolejnych dni roboczych po dniu wystawienia wezwania w wysokości 30 zł, wniesionej po 3 dniu roboczym od dnia wystawienia wezwania w wysokości 150 zł.

Zmiany w uchwale o parkowaniu wynikają z konieczności wprowadzenia progresywnego narastania opłaty za pierwsze trzy godziny postoju, oraz tym, iż bardzo duża ilość opłat dodatkowych przekazywana jest na rachunek bankowy miasta. W przypadku gdy okres od parkowania do dokonania przelewu przedzielają dni wolne lub święta, zobowiązani nie mają możliwości dochowania terminu trzech kolejnych dni. Aby uniknąć takich sytuacji wprowadza się zasadę trzech dni roboczych.

Radni przyjęli uchwałę 12 głosami "za" i 5 "wstrzymującymi się". 

Rada Miasta zmieniła też wysokość podatku od nieruchomości na 2023 rok w następujących wysokościach: 

1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,09 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,51 zł od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

- Wzrost stawek podatkowych spowoduje przyrost rocznych dochodów o około 5.200.000,00 zł, które będą przeznaczone na finansowanie wzrostu kosztów cen energii, wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów bieżących spowodowanych inflacją - tłumaczy wnioskodawca uchwały.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8 %). 

Rada Miasta Kutna podjęła uchwałę o podwyżkach opłat za nieruchomości 12 "za", 4 "przeciw", 1 "wstrzymujący się".

(Ola Rzadkiewicz)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (31)

NickoNicko

22 1

Zaraz, zaraz. A kogoż my tam mamy w zarządzie jedynego oferenta biorącego udział w przetargu dot odbioru odpadów. Nic ta osoba nie miała do powiedzenia? Pan prezydent podpiera swoją motywację dotyczącą podwyżek m.in. nieudolnością obecnej władzy i koniecznością szukania "innych źródeł" finansowania. Jest w tym trochę racji, Ale czemu tymi źródłami mają być mieszkańcy miasta? I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie nasuwające się z wypowiedzi pana prezydenta, chyba retoryczne: gdyby naszym Krajem rządziła obecna opozycja, to tych podwyżek by nie było? 17:21, 02.12.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

cezarcezar

9 2

jak, po ,dorwie sie do koryta to bedziemy płakać i płacić po 100 złoty za ,śmieci bo opozycja ma ministre Leszczyne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17:38, 02.12.2022


MrrrMrrr

9 3

Pan prezydent powiedział wyraźnie ,że skoro rząd obniżył podatki dla obywateli, ( podniósł wolną kwotę od podatku) to miasto otrzymało mniej kasy ! Jak po dorwie sieci władzy to podniesie podatki dla nas, obywateli ! 19:27, 02.12.2022


AnonimAnonim

1 0

Rząd nie obniżył podatków tylko zamienił je na składkę zdrowotną, a ta nie wpływa do samorządów. Obywatele nie płacą mniej.
Zasada jest prosta : jeśli ilość pieniędzy w budżecie Państwa rośnie to znaczy że podatki wrosły. Nawet jak Kowalski ma mniejszą kwotę na PIT to nie znaczy, że mniej płaci. Np. przez wzrost podatków płaconych przez piekarza rośnie cena chleba i tu już płaci Kowalski. 09:15, 05.12.2022


swojakswojak

22 4

czy predzio Burzyński nie powinien już być na emeryturze????????? Jest nieudolny ,mało operatywnyi zwala swoją nieudolnośc na innych!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17:43, 02.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RockyRocky

22 1

A miasto to kto zadłużył na 200 milionów 17:55, 02.12.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

normanorma

4 9

jak kto? PISzambole 19:17, 02.12.2022


AniaAnia

1 1

Norma to krypto kobiton. 21:35, 02.12.2022


MrrrMrrr

16 1

" niedobry" rząd obniżył podatki obywatelom, podniósł kwotę wolną od podatku i pan prezydent Burzyński wraz ze swoim dworem podniósł cenę wywozu śmieci! Podniósł też podatek od nieruchomości dla mieszkańców! Pytam ,dlaczego pewna firma prawie co roku zwalniana jest z podatku od nieruchomości? Mimo ,że nie opłacała składek ZUS swoim pracownikom? Czy w tym roku też będzie zwolniona? Co powoduje że ta firma ma takie fory? za kare 19:23, 02.12.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

władza się wyżywiwładza się wyżywi

9 1

Tak jest, wystarczy przeczytać wywieszoną przy kasie listę firm i osób zwalnianych z podatków albo im umarzanych. Są firmy i osoby, którym takie prezenty władze Kutna robią od wielu lat rok w rok. I jakby się zagłębił w powiązania i koneksje, połączył nazwiska z aktualnymi lub byłymi pracownikami Urzędu Miasta to ho ho ho... A lekką ręka na prawo i lewo wydawanie publicznych pieniędzy, często na bezsensowne czy mniej potrzebne megalomańskie projekty, to jak nazwać? Skoro taka bieda i coraz mniej pieniędzy na bieżące sprawy, po kiego diabła władze Kutna wywalają grube pieniądze na kontrowersyjny i miejscami śmieszny pomysł dziwnej i podejrzanej inwestycji jaką jest "Łoś miasta"? Skoro trzeba oszczędzać, to nie realizuje się takich absolutnie niestrategicznych inwestycji. A potem na forum czyni się zarzuty, że wszystkiemu winien jest ten rząd w tym kraju. Panowie włodarze i inne osoby mające wpływ na wydatki - planujcie z rozumem. Z jednej strony narzekacie na rząd (niektórzy nawet na niego wręcz plują) a z drugiej strony żądacie od niego kasy. Czy nie jest to hipokryzja? Dla was ta podwyżka to jak zgubienie złotówki - przecież w sierpniu 2021 daliście sobie spore podwyżki a po kilku miesiącach kolejne też niemałe podwyżki - i to rzędu po kilka tysięcy na twarz. Zresztą radni też sami sobie je przyznali, to co im tam taka śmieszna podwyżka złego w kieszeniach uczyni? Komunistyczny premier z czasów PRL na problemy z zarobkami i brakiem podstawowych artykułów potrzebnych wówczas do życia powiedział, że "władza się wyżywi" 16:44, 03.12.2022


TikakTikak

16 1

Moja konkubina rzekła tak - byłabym z tobą gdyby twe urządzenie prokreacyjne szło tak w górę jak śmieci 20:03, 02.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrzeginaciePrzeginacie

17 1

Proponuję pójść na całość i walnąć opłaty za wywóz śmieci w wysokości 1000 zł Czemu się ograniczać widać w Urzędzie Miasta zarabiają kupę forsy a my ich wybraliśmy nic nie robią w tej kwestii halo panowie urzędnicy czas podnieść tyłeczki z krzesełek i zastanowić się czy czasami za długo tam nie siedzieliście 20:22, 02.12.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

apolitycznyapolityczny

0 0

Dokładnie - wy ich wybraliście... 12:41, 09.12.2022


Tonacy brzydko sie cTonacy brzydko sie c

21 2

Panie Burzyński, uszy więdną na pana argumenty o podwyżkach opłat dla mieszkańców Kutna od pana! Gdzie są pieniądze mieszkańców Kutna, które pan i dwór przejadał przez 20 lat pana rządów ??? Znam pana "guru" i jego odpowiedź: "...pieniądze w budżecie miasta to nie są pieniądze mieszkańców..." 200 mln długu to jest dług mieszkańców Kutna! Temu panu już DZIĘKUJEMY. 20:43, 02.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KutniokKutniok

12 2

Tych mądrości Burza nauczył się w kinie od *%#)!& 21:38, 02.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Byłem w BydgoszczuByłem w Bydgoszczu

17 4

Mądrości burzy przewyższał tylko magister ekonomii Vincent Rostowski ,,piniendzy nie ma i nie będzie" 21:45, 02.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KutnianinKutnianin

6 13

Straszna przyszłość rysuje się przed Miastem jak się Państwo oponenci dorwą do władzy... ilość środków finansowych potrzebnych do ogarnięcia takiego miasta, tylu zadań, ludzi i ciągle zmieniających się przepisów na pewno pozwoli Wam dać prawnie i sprawiedliwie wszystko i wszystkim, nie brać opłat i podatków, a przy tym najeść się do syta. Powodzenia, będzie Wam potrzebne... 05:12, 03.12.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

 Tol Tol

10 1

Po takich rządach.....fakt będzie trudno to ogarnąć 10:46, 03.12.2022


NickoNicko

7 1

Jak to "dorwą się"? Jeżeli już,to zostaną demokratycznie wybrani. 14:19, 03.12.2022


Panie NickoPanie Nicko

4 1

Demokratycznie to będzie jak 50% + 1obywateli uprawnionych do głosowania odda głos na jedno ugrupowanie i tym samym upoważni do sprawowania władzy w ich imieniu... 06:52, 04.12.2022


REKLAMA

. .

5 9

Miasto Łęczyca właśnie podwyższyło stawki za śmieci. 39,5 zł.
Kutno ma tanie śmieci po tej podwyżce, wystarczy porównać. Zakres też by się przydało porównać bo wiemy jak to wygląda np. w gminie Kutno... 07:34, 03.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AlikAlik

6 5

Niektórzy pytają gdzie pieniądze , obejrzyj się
może coś zobaczysz wokół siebie 09:16, 03.12.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

rzarza

16 2

Masz na myśli tę wielokrotnie przepłaconą betonozę ? 11:18, 03.12.2022


ciekawyciekawy

15 3

A ile ten tzw. prezydent burmistrz musiał dopłacić do tego pałacyku saskiego? Brakuje pieniążków? 11:39, 03.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

władzasięwyżywiwładzasięwyżywi

17 0

Tak jest, wystarczy przeczytać wywieszoną przy kasie listę firm i osób zwalnianych z podatków albo im umarzanych. Są firmy i osoby, którym takie prezenty władze Kutna robią od wielu lat rok w rok. I jakby się zagłębił w powiązania i koneksje, połączył nazwiska z aktualnymi lub byłymi pracownikami Urzędu Miasta to ho ho ho... A lekką ręka na prawo i lewo wydawanie publicznych pieniędzy, często na bezsensowne czy mniej potrzebne megalomańskie projekty, to jak nazwać? Skoro taka bieda i coraz mniej pieniędzy na bieżące sprawy, po kiego diabła władze Kutna wywalają grube pieniądze na kontrowersyjny i miejscami śmieszny pomysł dziwnej i podejrzanej inwestycji jaką jest "Łoś miasta"? Skoro trzeba oszczędzać, to nie realizuje się takich absolutnie niestrategicznych inwestycji. A potem na forum czyni się zarzuty, że wszystkiemu winien jest ten rząd w tym kraju. Panowie włodarze i inne osoby mające wpływ na wydatki - planujcie z rozumem. Z jednej strony narzekacie na rząd (niektórzy nawet na niego wręcz plują) a z drugiej strony żądacie od niego kasy. Czy nie jest to hipokryzja? Dla was ta podwyżka to jak zgubienie złotówki - przecież w sierpniu 2021 daliście sobie spore podwyżki a po kilku miesiącach kolejne też niemałe podwyżki - i to rzędu po kilka tysięcy na twarz. Zresztą radni też sami sobie je przyznali, to co im tam taka śmieszna podwyżka złego w kieszeniach uczyni? Komunistyczny premier z czasów PRL na problemy z zarobkami i brakiem podstawowych artykułów potrzebnych wówczas do życia powiedział, że "władza się wyżywi" 16:45, 03.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzajspieniądzSzajspieniądz

6 1

A gdyby tak Śmieci z NBP zwane złotówkami szły tak w górę jak Śmieci ze Śmietnika to była by Ameryka 12:53, 04.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

hip hophip hop

12 0

beton plac sie nie bilansuje, aqa park sie nie bilansuje, co to tam jeszcze bedzie, stajnia krola sasa, tez rentowna nie bedzie, strefa platnego parkowania uprzyksza zycie mieszkanca, nie dokonczona droga na jozefowie to juz hit sezonu, moze warto o tym porapowac;) skoro jest problem ze smieciami, a miasto ma mzk...to moze tez miec miejski zaklad komunalny...zamiast dotowac jakies glupoty, niech kupia pare smieciarek 21:40, 04.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

QbaQba

11 0

Ile to sobie podwyższyli!? Kwoty w tysiące ... co miesiąc. Zaraz, zaraz, jest trend ... Tam również burza podwyższał ... Zaraz wodę i ścieki podniosą - żeby można było pontonem pływać na obwodnicy ... 13:11, 05.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

alaala

2 0

Ostatnio głośno jest o kombinowaniu ''biednych'' włodarzy miast z zasiadaniem w zarządach i radach nadzorczych różnych samorządowych spółek. Ciekaw jestem gdzie nasza ''trójca'' korzysta z takiego dodatkowego koryta. 22:52, 10.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

cyk brykcyk bryk

1 0

ŁĘCZYCA rozwija się... PKS w Łęczycy zwinął wszystko co możliwe... pozostał w rękach pracowników...a nasze wszystko wyprzedali.....została jeno miejska....dotowana i to nie mało... trzeba było przegubowce zakupić
07:50, 12.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nie no tyle to nienie no tyle to nie

0 0

I to jest wlasnie burzynskosc, ktora na zawsze wejdzie to kanonu kutowskiego stylu rzadzenia.....mysmy, wysmy, bysmy, wszyscy winni tylko nie my, to nie nasze rece, nas tam wcale nie bylo, prawda, ze brzmi znajomo. Jak tam wypadaja w kwestii oplacalnosci uzytkowania autobusy elektryczne? moze cos o zyskach z parkingu podziemnego?Miejski zaklad oczy-szczania miasta trzeba utworzyc, zeby nie tworzyc nie potrzebnych struktur organizacyjnych i stolkow dyrektorskich, dla swoich kolesi, wlaczyc go pod zarzad mzk, kolejny etap utworzenie punktu selektywnej zbiorki odpadow, podpisanie kontraktow na dostarczanie belowanej makulatury z papierniami, przetworstwo plastiku na granulat, nowoczesna spalarnia i wysypisko smieci, spalarnia zasilajaca turbiny produkujace energie elektryczna...ktos z wizja i dobrymi doradcami da rade rozwiazac problemy 22:59, 13.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%