Zamknij
REKLAMA

Rada Miasta Kutna za podwyżkami diet i pensji prezydenta (Na żywo)

19:00, 22.11.2021 | O.R.
Skomentuj fot. Urząd Miasta Kutna
REKLAMA

Jutro będą obradować radni miejscy w Kutnie. W mieście róż powstały nowe ulice, a Rada uchwali dla nich nazwy: Stanleya Musiala, ks. Jana Sposoba, Edwarda Piszka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Pendereckiego, Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, Czesława Niemena,  Anny German, Zdzisława Beksińskiego,  Ekonomiczna.

Program Pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora” to propozycja prezydenta dla 60 i 70-letnich mieszkańców.  Określa ona zasady przyznawania pomocy kutnowskim seniorom w drobnych domowych naprawach. Celem Programu jest świadczenie pomocy w postaci bezpłatnych usług naprawczych w drobnych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniora.  Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu świadczone będą bezpłatne usługi naprawcze spełniające następujące kryteria: 1) niewymagające specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień; 2) niewymagające natychmiastowej interwencji; 3) drobne naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. poprzez wspólnotę mieszkaniową, administrację budynku itp. 2. Świadczenie usług naprawczych obejmuje : 1) wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience; 2) udrażnianie zatkanych odpływów; 3) naprawę uszczelki w urządzeniach wodno–kanalizacyjnych; 4) naprawę/wymianę spłuczki; 5) montaż/wymianę deski sedesowej; 6) podłączenie pralki/zmywarki; 7) naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego lub włącznika światła; 8) montaż żyrandola; 9) regulację/uszczelnienie drzwi i okien; 10) naprawę klamek/zamków w drzwiach i oknach; 11) przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek; 12) inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez MOPS.

Pomoc w postaci usługi jest nieodpłatna i skierowana jest do osób, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym lub na osobę w rodzinie nie przekracza 220% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust 3. 3. Z pomocy mogą skorzystać również osoby fizyczne w wieku powyżej 60 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów bądź orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, bez względu na posiadany dochód.

Radni uchwalą wzrost podatku od nieruchomości, który spowoduje przyrost rocznych dochodów o około 1.200.000,00 zł, które będą przeznaczone na finansowanie wzrostu kosztów cen energii oraz wynagrodzeń i pochodnych.

Na koniec sesji radni zapoznają się z informacją Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych i sprawami różnymi.

 

Z relacji 

Na 21 radnych, obecnych jest 19. Ewa Rzymkowska w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłasza zmianę porządku obrad, chodzi o wprowadzenie stanowiska Rady Miasta Kutna w sprawie funkcjonariuszy polskich przy granicy z Białorusią. Oświadczenie odczytuje radny Janusz Kołodziejski. Zarządzono przerwę aby sformułować stanowisko Rady Miasta w sprawie wsparcia dla wojska polskiego na granicy polsko-białoruskiej.

Grzegorz Chojnacki w imieniu Klubu Porozumienia dla Kutna wnosi o zmianę porządku obrad. Chodzi o uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta w związku z nowym rozporządzeniem premiera, które określa możliwość wprowadzenia przez samorządy znacznie większych stawek wynagrodzenia dla funkcjonariuszy publicznych. Przewodniczący rady Mariusz Sikora wniósł pod obrady wniosek prezydenta dotyczący podwyżek diet dla radnych.

Program Pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora” to propozycja wyborcza prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego dla 60 i 70-letnich mieszkańców.  Od 1 stycznia będą oni mogli wezwać bezpłatnie „złotą rączkę" do pomocy przy drobnych domowych naprawach i usterkach.

- Chcemy pomóc mieszkańcom, którzy mają niekiedy problem na przykład z wymianą kranu. Sami nie mogą tego zrobić, muszą płacić za fachowców lub liczyć na rodzinę. Wiemy, że większość seniorów ma poważne wydatki związane głównie z lekami i ochroną zdrowia, dlatego odciążamy ich budżety dzięki właśnie takiej pomocy – podkreśla Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

Z pomocy będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy ukończyli 70. rok życia oraz osoby w wieku powyżej 60 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Spektrum pomocy będzie bardzo szerokie i obejmować będzie prace, przy których nie trzeba specjalistycznych uprawnień.

- Chodzi przede wszystkim o pomoc na przykład przy wymianie kranu, instalacji żyrandola, wymianie gniazdek i włączników światła, naprawie spłuczki, udrożnieniu odpływów, mocowaniu obrazów lub wymianie klamek w drzwiach – wylicza Mariusz Sikora, przewodniczący Rady Miasta w Kutnie.

- Akcja prowadzona będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i to tam będzie trzeba zgłaszać potrzebę skorzystania z usług „złotej rączki".  Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie. O pomoc będą mogli wnioskować również pracownicy socjalni. Sygnały od mieszkańców będą weryfikowane przez odpowiednich pracowników. Przed wizytą wykonującego usługę, Senior otrzyma dane, które umożliwią potwierdzenie tożsamości, a wykonujący usługę będzie zobowiązany okazać dokument potwierdzający te dane - informuje Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna. 

Radni byli zgodni co do tego projektu. Bartosz Czechowski z PiS zaproponował aby potrzebę naprawy można było zgłosić również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Zespole ds. Orzekania przy ul. Wyszyńskiego w Kutnie. 

Radny Łukasz Walczak zapytał o koszty tej uchwały i wykonawców.  Z. Wdowiak odparł, że około 100 tys. zł a prace będą wykonywały osoby na umowę zlecenie albo Spółdzielnia Socjalna. 

- Uchwała jest pilotażowa. Porównywaliśmy z tym co robią inne miasta, powstanie też broszura - mówi Zbigniew Wdowiak.

Radni zwracali też uwagę na sprzeczne logicznie zapisy uchwały.

18,9 tys. wynagrodzenia dla prezydenta Kutna

Wiceprzewodniczący Grzegorz Chojnacki referował projekt uchwały o podwyżce wynagrodzenia dla prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego. Chodzi o rozporządzenie rady ministrów z z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Chojnacki mówił o przyjętej minimalnej kwocie 16,5 tys. zł pensji dla prezydenta.  

Z tabeli rozporządzenia wynika, że wójt burmistrz w miastach powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców ma mieć maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego 10 430 zł i maksymalny dodatek funkcyjny 3450 zł.

- Od pierwszego listopada również nie wnosimy o stawki maksymalne, jednocześnie zmieniamy składniki pensji prezydenta - mówił Chojnacki. 

- Przyjmujemy, że podwyżki dla radnych były dawno, oba projekty uchwał zostały nam przedstawione dość późno, wczoraj i dziś. Jako Klub wstrzymamy się od głosu i nie będziemy popierać takiego rozwiązania - powiedziała wiceprzewodnicząca Ewa Rzymkowska. 

Rada ustaliła dla prezydenta wynagrodzenie od 1 sierpnia do 31 października: zasadnicze 8 616 zł, dodatek funkcyjny 2760 zł, dodatek specjalny 3412,80zł, dodatek za wieloletnią pracę 1723,20 zł. 

A od 1 listopada zasadnicze 10 000 zł, dodatek funkcyjny 3000 zł, dodatek specjalny 3 900 zł, dodatek za wieloletnią pracę 2000 zł.

Rada Miasta Kutna głosami Klubu Porozumienie dla Kutna uchwaliła również podwyżki diet dla radnych. Zapytaliśmy Biuro Prasowe o konkretne stawki dla poszczególnych stanowisk w radzie. 

(O.R.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (64)

wetoweto

17 5

Chciałbym panu Prezydentowi i wszystkim radnym zadać proste pytanie. Czy w historii Kutna nie ma więcej osób dla Kutna zasłużonych ? Mieszkańców Kutna i okolic !!! Nauczycieli , społeczników , trenerów , działaczy kultury , dyrektorów różnych przedsiębiorstw którzy rozwijali zakłady i miasto , lekarzy , pielęgniarki , ludzi duchownych , artystów , rzemieślników , żołnierzy, itd .!!! Pytanie retoryczne. Oczywiście , że tak . A jak ich można upamiętnić aby dla innych pokoleń byli wzorem ? Nazwy ulic . Proszę przygotować bank takich życiorysów aby w przyszłości mogła Rada Miejska do niej sięgnąć bez kłopotów. Proszę upamiętnić miejscowych bohaterów dnia codziennego Kutna a później sięgajcie do zasobów kraju i świata. Taki lokalny patriotyzm . 19:21, 22.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Klub WNZK PDKlub WNZK PD

6 0

Wychodząc naprzeciw inicjatywy powstania ,,banku życiorysów'' przy zachowaniu światowych
standardów proponujemy-
- przemianować
ul. Sklęczkowską na ul. Piniego
ul. Staszica nas ul.Erwińskiego
ul. Witosa na ul.Śmigielskiego
ul. Barei na ul.Serendy
ul.Królowej Jadwigi na ul.Jasińskiej
ul. Bajkową na ul. Drabika
skwer Skwer Druhny Harcmistrzyni Pelagii Ładykowskiej-Zys na Plac Woźniaka
ul.Krzywą na ul. Erotomanów
ul. Braci Śniadeckich na ul. St.Pauli albo De Wallen
ul. H. Ch. Andersena na ul. Rzymkowskiego
ul. Peowską ul. Jońskiego

- nowo powstałe nazwać imieniem Andrzeja Bargiela i Łukasza Wójcika
_____________________________________________________________________________
Ponad to rekomendowalibyśmy przyjąć portalowi eKutno Patronat Christiny Chubbuck oraz
oficjalnie zabronić zbliżać się na odl. 1km do nr 3 na ul. 29 Listopada holeckiej i lichockiej !!!
____________________________________________________________________________________________
Służymy wszelką pomocą !!! 14:44, 23.11.2021


^^^^^^

3 2

Mam wrażenie, że jest robione jedno i drugie, czyli lokalni i Wielcy Polacy. Natomiast jakich ci jeszcze wybitnych księży lokalnych brakuje, pytam na serio? Jest Woźniak, Oziębłowski, Sposób, jest Wyszyński i Jan Paweł II. Więcej księży? Trenerów? Dyrektorów zakładów pracy? Których? 20:48, 22.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

kutnowskie ulicekutnowskie ulice

2 0

Z księży jest jeszcze księdza Długosza, Popiełuszki, Staszica. Dalej jest ulica księdza Skargi, Ściegiennego, Świtkowskiego, Kordeckiego. Ufff. Pewnie jeszcze coś jest. Ciekawe kogo brakuje? 20:56, 22.11.2021


Jarząbek Jarząbek

11 9

Z trenerów to Paweł Ślęzak. Z dyrektorów zakładów pracy to tylko komuniści przychodzą mi do głowy, także dziękuję. Z księży to jest ich tylu, że dla zdrowotności proponuję małą przerwę, tak na 50 lat. Proponuję ulicę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 21:05, 22.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

renren

12 1

A Owsiak z jakiej rodzin ? Jego ojciec był z swego czasu najmłodszym pułkownikiem milicji w PRL-u!!! Czyli bardzo dobry czekista i na pewno członek PZPR . A Jureczek nie zaczynał swojej kariery od Towarzystwa Chińskich Ręczników i Rozgłośni Harcerskiej w latach 80-tych? Ta ikona tolerancji i dialogu jak zachowuje się na sali sądowej w procesie z blog erem Matka Kurka gdy słyszy bardzo dla niego niewygodne pytania o jego firmy Złoty Melon i Mrówka Cała i ich zyski przy obsłudze WOŚP !!! Jak odpowiada dziennikarzom na takie pytania ? Gonić ich , gonić ! Wszystko jest w Internecie . Wystarczy obejrzeć . 09:54, 23.11.2021


radorado

7 1

Idąc z centrum w kierunku PKP nazwy ulic przypominają Watykan - Kard. S. Wyszyńskiego, Papieża JP II, księdza J. Popiełuszki, błogosławionego M. Wożniaka - a dalej to już normalnie - ul. Sieniewicza, III Maja no i stacja 21:46, 22.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

andiandi

4 0

Jeszcze bek ulicy tego sprzedawczyka... Tadeusza Woźniaka
10:49, 23.11.2021


Obserwator Obserwator

19 2

Proponuję nazwać ulicę np. Korupcyjna 08:32, 23.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PepitaPepita

0 0

A ja proponuję ul. Cnót Niewieścich 14:26, 28.11.2021


wetoweto

9 4

A kto nie był w PZPR ( to nie komuniści ) w latach 1945 - 1990 na kierowniczych stanowiskach w Polsce ? W każdej dziedzinie życia. Kłania się prawo z owego okresu , czyli każdy od brygadzisty w górę musiał mieć rekomendacje PZPR , żeby móc zajmować takie stanowisko. Ile to milionów osób ? Ilu ojców, matek , dziadków , babć, synów , córek, wujków , ciotek , kuzynów , znajomych i sąsiadów? Na studia aby być przyjętym trzeba było mieć punkt za pochodzenie. Gdy ktoś chciał się uczyć wieczorowo czy zaocznie na różnym poziomie też musiał mieć pozwolenie zakładu pracy. Reasumując , np. jeśli uczyli i kierowali oświatą członkowie PZPR to dyplomy i świadectwa do weryfikacji z tego okresu? Absurd. Podawać i piętnować Tajnych Współpracowników i Osobowe Źródła Informacji służb specjalnych tego okresu po wcześniejszym zbadaniu sprawy. ...A z tych nowych patronów ulic np. Andrzej Wajda nie był w PZPR ? To był pieszczoch władz tego okresu. Tylko kompletni ignoranci historyczni mogą myśleć inaczej. Nic by on nie mógł zrobić bez ich pozwolenia! Cała dzisiejszych plejada gwiazd kina , filmu , teatru , muzyki , itd.. A także większość dzisiejszych autorytetów też należała . Nasi milionerzy czyli dzisiejsi właściciele wielu przedsiębiorstw. Aktualna generalicja wszelkich resortów. Kariery zaczynali w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku czyli w PRL-u. . Nikt nie mógł inaczej awansować. Ale wśród nich byli i są też przyzwoici ludzi , którym należy się szacunek i upamiętnienie. Bez wielu osób w Kutnie nie byłoby choćby wielu zakładów pracy. Jakby te miasto dzisiaj wyglądało ? .......Śmieszą mnie Ci dzisiejsi "sprawiedliwi ", którzy mają usta pełne frazesów niczym nie ryzykując. Wystarczy choćby przeczytać porozumienia sierpniowe 1980 roku i inne postulaty z tych lat żeby zobaczyć , że nigdzie nie było napisane o zmianie ustroju ówczesnego !!! Proszę sobie przypomnieć słowa marszałka Piłsudskiego na zjazdach pierwszej brygady ! A także napisać jak Kutno rozliczyło agentów z okresu PRL-u na swoim terenie ? 09:42, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Szok co tutaj piszą Szok co tutaj piszą

2 5

Co za paszkwili. Andrzej Wajda nie był członkiem PZPR! 09:50, 23.11.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

gośćgość

6 0

Naprawdę ? Proszę nie czytać tylko Wikipedii !!! 09:56, 23.11.2021


andiandi

9 0

Wajda był komuchem lub współpracował, bo jak by mu dali nakręcić tyle filmów ? 10:46, 23.11.2021


andiandi

19 2

To jeszcze im mało... tym karierowiczom
10:50, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Panowie ChiSPanowie ChiS

20 1

A ci dwaj tylko o kasie dla siebie i ich przewodnika !!! Widzimy po co oni tam poszli. 11:00, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Y.W.Y.W.

5 1

To jest jakiś skandal ! Dlaczego nadal nie ma ul.AWRUKA ( A.rcy W.ażnego R.dzennego U.rwisa
K.utnowskiego) ? Wybitnego wolnomyśliciela, patrioty, bohatera. Prawdziwego Syna tej ziemi.
DLACZEGO ???
P.s. W takim razie po kiego On na wieść o nominacji Rzymkowskiego na wice ministra oświaty
skoczył do Ochni i gdzieś popłynął...??? NO PO KIEGO ??? 11:14, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Stary (Uk)ŁadStary (Uk)Ład

21 2

Od kiedy obecny premier polskiego rządu jest autorytetem dla władz Kutna, że tak szybciutko jego decyzje wykorzystują, by przysporzyć sobie korzyści? Żeby oni inne kwestie wprowadzane przez aktualny rząd tak ochoczo wprowadzali w życie. Skoro wg słów Prezydentów Kutna Nowy Ład mocno ograniczy przychody do budżetu miejskiego, to wypadałoby nie przyznawać podwyżek prezydentom i radnym w imię oszczędności. Łatwo się daje (i rozdaje) z nie swojej kieszeni. Takie kutnowskie, samorządowe samorozdawnictwo. 11:53, 23.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

skandalskandal

8 0

Plują na Polski Ład ,że mało kasy , ale jednak dla nich wystarczająco na podwyżki. Prezydent Kucienka ma większą pensję niż niejeden minister to dopiero niezła fucha. Czy ktoś mi może wytłumaczyć za co ten dodatek specjalnej troski bo większy niż niejedna pensja ciężko pracującego, który nie może w godzinach pracy wyskoczyć do sklepu po zakupy np do Biedronki prawda panie Z.B? 18:38, 23.11.2021


Tomasz BukowiczTomasz Bukowicz

37 3

kochani mieszkańcy!!!!!!dziś podnosimy solidarnie dwie istotne rzeczy.wam podatek od nieruchonmości,a sobie wynogrodzenie....Wesołych Świąt fra-je-rzy !!!!!! 12:47, 23.11.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

OberwatorOberwator

10 0

Pensje w zakładach, pensje w radach i jeszcze w innych robotach w jednym i tym samym czasie. To roboty czy cyborki. A dać im bilet do kina dla relaksu jeszcze. Brak nadzoru, brak kontroli, jedyna nadzieja w uczciwych, ale gdzie oni są. Naiwny jestem. Znieść ten cały bałagan finansowy powinni być radni społeczni i wtedy byśmy zobaczyli ilu ich jest. A nakręcanie i kasy bo mała, mało, mało,. I za co, przecież i tak siedzą tam w godzinach pracy. Te same godziny a kasa podwójna co na to prawo!!!!!!!!!!!!😠👎 13:14, 24.11.2021


Samuel ObiedzińskiSamuel Obiedziński

0 0

Jak Władza mówi, że da, to mówi. Jak Władza mówi, że zabierze, to zabierze. Nie jestem fra-je-rem. Idę się napić nalewki wieloowocowej od Bumeranga z Księstwa Jawabo i pojeść świeżych jaj ugotowanych na miękko od Pelagii z ul. Pereca. Co zjem i wypiję to mi już Władza nie zabierze. Trzeba myśleć. Myślenie nie boli. No to co?... Pijemy!... Z pełnego po trochu... Dla zdrowotności i wesołości... Goło być nie może, a wesoło być musi... Nadmiar alkoholu spożywany z umiarem jeszcze nikomu nie zaszkodził, a niejednej osobie pomógł... Precz z prohibicją!!!... Niech żyje Bumerang z Księstwa Jawabo!!!... Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą... Jedzmy dużo świeżych jaj!!!... Niech żyje Pelagia z ul. Pereca!!!

W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma
W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna
A jak się człowiek przejmie rolą sam pan wisz
To zaraz plecy go rozbolą albo krzyż
W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym
W tygodniu nic się nie przydarzy bo i z kim
I życie jak koszula ciasna pije nas
Aż poczujemy mus i raz na jakiś czas
W Polskę idziemy drodzy panowie
W Polskę idziemy
Nim pierwsza seta zaszumi w głowie
Drugą pijemy
Do dna jak leci
Za fart za dzieci
Za zdrowie żony
Było nie było
W to *%#)!& ryło
W ten dziób spragniony
Świat jak nam wisiał tak teraz nie jest nam wszystko jedno
Śledziem się przeje kumpel się śmieje dziewczyny bledną
Świerzbią nas dłonie i oko płonie lśni jak pochodnia
Aż w nowy tydzień świt nas wygoni no a w tygodniu
W tygodniu bracie wolno goisz kaca fest
Bo czy się stoi czy się leży jakoś jest
W tygodniu kleją ci się oczy boli krzyż
A wyżej nerek nie podskoczy sam pan wisz
W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc
A ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc
I rano gapisz się na ludzi okiem złym
Gdy nagle coś się w tobie budzi i jak w dym
W Polskę idziemy drodzy panowie
W Polskę idziemy
Nim pierwsza seta zaszumi w głowie
Do ludzi lgniemy
Słuchaj rodaku
Cicho
Czerwone maki serce ojczyzna
Trzaska koszula tu szwabska kula
Tu popatrz blizna
Potem wyśnimy sen kolorowy sen malowany
Z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany
My pełni wiary choć łeb nam ciąży ciąży jak ołów
Że żadna siła nas nie pogrąży orłów sokołów
A potem znów się przystopuje i znów gaz
I społeczeństwo nas szanuje lubią nas
Uśmiecha się najmilej ten i ów
Tak rośnie rośnie nasz przywilej świętych krów
Niejeden to się nami wzrusza słów mu brak
Rubaszny czerep ale dusza znany fakt
Nas też coś wtedy dołku ściska wilgnie wzrok
Bracia rodacy dajcie pyska równać krok
Lewa
W Polskę idziemy
W Polskę idziemy bracia rodacy
Tu się psia nędza nikt nie oszczędza
Odpoczniesz w pracy
W pracy jest mikro mikro i przykro
Tu goudą spływa
Cham lub bohater
Polska sobotnia alternatywa
Gdy dzień się zbudzi i skacowani wstaną tytani
I znowu w Polskę bracia kochani nikt nas nie zgani
Nikt złego słowa Łomża czy Nakło
Nam nie bałaknie
Jakby nam kiedyś tego zabrakło
Nie nie zabraknie....

"W życiu pewne są tylko dwie rzeczy - śmierć i podatki". - Benjamin Franklin
„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.“ — Albert Einstein

23:53, 26.11.2021


Wniosek do eKutno...Wniosek do eKutno...

15 1

Podajcie kwoty.... ile obecnie wynoszą i o ile wzrosły te diety??? 13:49, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MagiMagi

7 0

Czyli ile teraz będzie miał prezydent a ile przewodniczący rady?? 15:59, 23.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ciekawyciekawy

1 0

Czy za czas udziału w posiedzeniach rady miasta radni zatrudnieni w spółkach podległych pod UM Kutna pobierają wynagrodzenie z miejsca pracy i dodatkowo dietę radnego???? 14:22, 25.11.2021


do Magido Magi

6 1

tak na szybko licząc to prezydent 19 600 zł a przewodniczący ponad 3200 !!! 16:17, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PazernośćPazerność

22 4

Hipokryzja ogarnęła władze miasta i część radnych. Krytykują rząd i PiS, że dorwali się do władzy po to, żeby doić publiczne pieniądze a sami robią to samo. Radni lansują się w mediach, że uchwalają prawą ręką jakąś uchwałę pomocową dla seniorów a za chwilę bezczelnie lewą ręką sięgają po większe diety z miejskiej kasy. 16:37, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

? ?

6 15

Szczerze, to co to jest 3200 dla przewodniczącego?
16:51, 23.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WyborcaWyborca

18 0

Za co ten pan ponosi odpowiedzialność i co faktycznie robi oprócz lansowania się na różnych uroczystościach? 3200 zł miesięcznie do ręki bo pewnie podatku to będzie niewiele oprócz tego niezła pensja w miejskiej spółce. Ciekawe czy którykolwiek pracodawca potrąca radnym za udział w sesjach czy komisjach rady? Dieta zgodnie z przepisami powinna być rekompensatą za utratę wynagrodzenia. Kto za pełny etat pracy dostaje ok. 3000 zł netto? 19:00, 23.11.2021


Pytanie dniaPytanie dnia

12 0

Jaką podwyżkę dostałeś w tym roku? Pochwal się... 17:04, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

upup

1 13

Ale przecież te pensje stały w miejscu wiele lat, a nawet się obniżyły swego czasu. Także pytanie dnia trochę *%#)!& trzeba to porównać w dłuższym okresie. 17:36, 23.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TakTak

3 1

ale nie radnym... 17:48, 23.11.2021


mam pytaniemam pytanie

11 0

Co z wymianą oświetlenia ulicznego w Kutnie na LED? Był rozstrzygnięty przetarg kilka miesięcy temu, a teraz w BIP-ie wyświetla się kolejny przetarg na to samo. Dlaczego nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą? 18:20, 23.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zzzzzz

1 0

łoś kutna obiecywał, zbiornik retencyjny obiecywał, halę sportową obiecywał, wiadukt na grunwaldzkiej obiecywał, co jeszcze obiecywał??? 18:10, 24.11.2021


REKLAMA

muratmurat

14 1

Zbynek uwielbia napełniać własną sakwę naszą wspólną kasą no bo wszak przed nami Łotrowski Ład 18:39, 23.11.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Kubuś FatalistaKubuś Fatalista

4 2

Prędzej utyty Tom Asz Rzymkosław przejdzie przez ucho igielne niż pazerny Arcy Dziad Burzosław wejdzie do królestwa niebieskiego 15:52, 24.11.2021


kubulku drogikubulku drogi

0 1

kasa i wygląd. Tylko to umiecie ocenić, bo takie szczupłe macie kompetencje 19:50, 24.11.2021


8%8%

17 1

A pracownicy spółek i samorządu znowu dostaną poniżej inflacji? 19:04, 23.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

broklisbroklis

7 3

Da Bóg, że to już OSTATNIE SZCZYTOWANIE ZBYCHA 19:38, 23.11.2021

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

BumerangBumerang

2 2

Oby tak się stało. Ja na tą okoliczność zorganizowałbym trzydniowe Święto Dziękczynienia. Oczywiście z darmowym wyszynkiem dobrych win i jeszcze lepszych nalewek. OK?

Bo dla nas każdy dzień
I każda noc
Posłuchaj, wołam cię:
"Ze mną bądź, ze mną bądź!"

Co mi tam barwy świata
Co mi tam błękit nieba
Jedna mi świeci gwiazda
W moim śnie idziesz ze mną
Poprzez deszcz, przez równinę
Niesiesz blask pod powieką - to Ty!

To Ty... to Ty!

23:04, 23.11.2021


Pelagia z ul. PerecaPelagia z ul. Pereca

2 0

Ten Bumerang to chyba oszalał... Będzie tu mi ludzi moimi nalewkami rozpijał !!!
P.s. Na kreskę nie dam na pewno, no !!! Dość tego !!! 08:07, 24.11.2021


zzzzzz

3 0

Sam powinien podać się do dymisji ale wiadomo, że tego nie zrobi 18:00, 24.11.2021


BumerangBumerang

2 0

Takiego Bumeranga, jak go przedstawiają moi współcześni, ja nie znam. Nieraz ze zdumieniem czytam, to co o mnie różni ludzie piszą. Są to najczęściej fałsze i brednie... A ja chciałbym, aby coś z prawdy o mnie przeniknęło do potomności.

Pelagia z ul. Pereca !!!
Mimo wszystko, mimo tego co napisałaś powyżej, serdecznie Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że żartowałaś !?... Dużo zdrowia oraz wszelkiego rodzaju bogactwa duchowego i umysłowego Ci życzę. A jak Ci się materialne trafi to też racz nim nie gardzić w potrzebach naszych. Do zobaczenia! Pa!

16:44, 27.11.2021


PelaPela

0 0

Do zobaczenia... 21:46, 27.11.2021


Tymczasem w Bedlnie Tymczasem w Bedlnie

4 1

Czy to prawda że wójt ma dostać duża podwyżkę wiec podatki mieszkańcom podnieśli? A i jeszcze pożyczka 8 milionów będzie wzięta? !!!! O tym cisza . 05:24, 24.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Uważam że !Uważam że !

1 1

Jest to całkiem prawdopodobne. Zresztą tam jest wszystko możliwe, ostatnio zaczęli ,, wozić ''
się na budowie ronda ( dobrze, że nie tunelu, albo wiaduktu ), które nigdy tam nie powstanie.
I to wszystko niby w trosce o bezpieczeństwo ludzi. Z tym. że gdyby nawet odrobinę było w tym
prawdy to już dawno powinni skasować ( do momentu powstania sygnalizacji świetlnej ) dwa
bezpośrednie zjazdy z DK 92, które są z racji na ich aktualne usytuowanie przyczyną wszystkich
wypadków śmiertelnych. Za wyjątkiem tego z pieszą na pasach .
TAM BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE LUDZI KTÓRYCH OD LAT POJĄ WODĄ PRZEMYSŁOWĄ MAJĄ
GDZIEŚ, MYŚLĄ TYLKO O SWOIM. TAK BYŁO WCZEŚNIEJ, JEST TERAZ I PATRZĄC PERSONALNIE
NA CHĘTNYCH DO OBJĘCIA WŁADZY W PRZYSZŁOŚCI, RACZEJ BĘDZIE. PRZYKRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08:41, 24.11.2021


brak infobrak info

8 2

Czy już wiadomo ile zarabia sekretarz gminy Kutna ,bo jakoś cisza w eterze? Chyba już urzęduje bo takie piękne fotografie się pojawiają z uśmiechem bazyliszka. 07:57, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AnalitykAnalityk

17 2

Mnie się wydaje, a nawet jestem pewien ze Radni nie powinni decydować o swoich pensjach tylko obowiązek powinien spoczywać na wyborcach czyli mieszkańcach Kutna! 11:56, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Obserwator-żywiciel Obserwator-żywiciel

15 0

Pensje w zakładach, pensje w radach i jeszcze w innych robotach w jednym i tym samym czasie. To roboty czy cyborki. A dać im bilet do kina dla relaksu jeszcze. Brak nadzoru, brak kontroli, jedyna nadzieja w uczciwych, ale gdzie oni są. Naiwny jestem. Znieść ten cały bałagan finansowy powinni być radni społeczni i wtedy byśmy zobaczyli ilu ich jest. A nakręcanie i kasy bo mała, mało, mało,. I za co, przecież i tak siedzą tam w godzinach pracy. Te same godziny a kasa podwójna co na to prawo!!!!!!!!!!!!😠👎 13:15, 24.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tak to możnatak to można

6 0

A w godzinach pracy załatwiają sobie zakupy i nie tylko. 18:05, 24.11.2021


StażowyStażowy

8 0

Dodatek za wieloletnią pracę to zdaje się, że automatycznie i ustawowo jest doliczany do pensji i nazywa się stażowym do wysokości 20 procent. Czy zatem przyznawanie jeszcze jednego dodatku za wieloletnią pracę nie jest bezczelnością i sztucznym dublowaniem przywilejów? Czy jest to zgodne z prawem czy kombinowanie? Skoro tak to można i inne dodatki wymyślać i przyznawać do woli... 15:27, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Lecą w Lecą w

16 0

Nareszcie doczekałem się realizacji programu wyborczego: Wszystkim PODWYŻKI , nam podatków od nieruchomości ,im pensji. :))) 17:45, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

specjalna troska?specjalna troska?

7 0

Pytam za co jest ten tak wysoki dodatek specjalny? 18:04, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

obserwatorobserwator

14 1

Zważywszy na liczbę ludności w Kutnie powinien być burmistrz a nie prezydent. Ten stan prawny powinien już dawno być uporządkowany przez rządzących. W kucienku powstaje sporo nowych ulic pora więc upamiętnić przyjaciela co niektórych niejakiego piniego, nieprawdaż panie ....???? 18:06, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KOKO

6 0

Czy dowiemy się ile zarabia sekretarz gminy Kutno? Miała być ta wiadomość po jego zatrudnieniu. Już zatrudniony , już na imprezach , już z bukietami kwiatów a tu cisza. 18:12, 24.11.2021

Odpowiedzi:8
Odpowiedz

predospredos

0 1

płytka jesteś, jak patrzysz tylko na kasę 19:45, 24.11.2021


do predosdo predos

3 0

Słuchaj sługusie i pomyśl czy ten co tam został zatrudniony to zapewne nie myślał o kasie tylko poszedł tam charytatywnie a przecież mógł siedzieć w muzeum jako eksponat. 06:55, 25.11.2021


WłodekWłodek

1 1

predos ty to przy swoim zatrudnieniu to musisz być chyba głęboki jak pusty dzban. 06:58, 25.11.2021


AwrukAwruk

3 0

predos to jest asinus asinorum in saecula saeculorum. No cóż?... Głu.pich nie sieją, sami się rodzą. Kasa to nie wszystko, ale bez kasy ani rusz. Kasa potrzebna jest na mydło i powidło, na wikt i opierunek, etc, etc, etc... Za kasiorę kler się modli, za kasiorę lud się podli. O tempora, o mores!

Serdecznie pozdrawiam Renię i Panią Redaktor Olę.
Dobrego dnia!
Do zobaczenia! 09:44, 25.11.2021


ReniaRenia

0 0

Również pozdrawiam! Miło Cię znowu czytać... 14:26, 25.11.2021


TairawTairaw

0 0

,,Honesta fama melior pecuniae''
___________________________________
Gdzie Ty Jesteś, dokąd dopłynąłeś... ???
P.s. Awruk, ten Rzymkowski jest nadal wice.miń. oświaty, a w szkołach uczą się teraz na tekstach
Martyniuka. Nie wiem na pewno czy jest w zestawie lektur obowiązkowych Pan Tadeusz, natomiast
na pewno jest kawałek Zenka ,,Przez te oczy zielone " Spytaj tą emerytkę, nauczycielkę. A i jeszcze
jedno ten Kurski z trójką dzieci dostał rozwód kościelny, a na Królewskiej rządzi teraz jakiś doktor
z ojcem. Trzymaj się///💩🔥🤣 !!! 22:27, 25.11.2021


TairawTairaw

1 0

Jechał to pies, w pyszczek jeża, Awruk, kamracie, zapomniałem o najważniejszym, nie chodź
do kutnowskiego szpitala, tam teraz zastępcą ordynatora, jest jakiś Serenada czy jakoś tam,
a na mieście mówią, że on tylko na rowerze umie jeździć. No trzym się 🔥💩🤣!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22:45, 25.11.2021


AwrukAwruk

1 0

"Non omnis moriar"
<><><><><><><><>
Prawdziwy przyjacielu Tairaw ! Wybacz, że się nie odzywam. Nieszczęścia chodzą nie parami, tylko stadami. Ale NIC TO. Jak umiesz liczyć, licz na siebie.Muszę sobie jakoś poradzić. Człowieczy los nie jest bajką ani snem... Jak tylko uporam się z przeciwnościami losu na pewno się odezwę i wszystko Ci dokładnie skomentuję. Póki co, musisz wykazać się stoickim spokojem i czekać. OK?... Pozdrów Renię !!! 08:47, 28.11.2021


walerywalery

1 0

Głodne koty żebrzą pod balkonami, na śmietnikach trwa bój o odpady a BEZWSTYDNE PANISKA napychają kieszenie naszymi podatkami 12:20, 01.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%