Zamknij
REKLAMA

Rada Miasta nie zajmuje stanowiska w sprawie łamania prawa

12:56, 14.08.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Mieszkańcy Łąkoszyna państwo Baranowscy i Michalakowie wzywają Radę Miasta Kutna do usunięcia naruszenia prawa dokonanego w uchwale  Rady Miasta Kutno z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej, w szczególności w zakresie powiększenia cmentarza oraz § 18 obejmującego ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U. (TUTAJ więcej)

To konsekwencja wcześniejszej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi uchylającego  podobną uchwałę z roku 2001. Sąd przyznał rację mieszkańcom, jednak prezydent Zbigniew Burzyński nie zgodził się z tym orzeczeniem i miasto wniosło kasację do NSA.

Dziś radni nad zajęciem stanowiska w sprawie usunięcia naruszenia prawa dokonanego w uchwale  Rady Miasta Kutno z dnia 17 listopada 2015 r głosowali w 19-osobowym składzie. 11 radnych zagłosowało przeciw, 5 za i 3 wstrzymało się od głosu.

-Wyrokiem z dnia 28 lutego 2018 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 7 marca 2001 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej. Należy przypomnieć, iż Rada Miasta zignorowała skierowane przez skarżących wezwanie z 15 grudnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa, doprowadzając do sytuacji, w której Sąd stwierdził nieważność całej uchwały – pomimo że skarżący kwestionowali jedynie postanowienia dotyczące powiększenia cmentarza - informuje pełnomocnik skarżących radca prawny Piotr Tarała-Kowalczyk.

Kwestionowana uchwała z 2015 roku obarczona jest tymi samymi wadami, co uchwała z 2001 roku, tj.:

  • wszczęcie procedury planistycznej pomimo braku wniosku biskupa diecezjalnego o przeznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza, w tym pod budowę kaplicy cmentarnej (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2013 r., poz. 1169)
  • rozszerzenie cmentarza bez zgody właściwego inspektora sanitarnego (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295),
  • przeznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza bez przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie wymogów określonych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 2 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Trzeba dodać, że uchwała z 2015 roku została podjęta z naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z uwagi na sprzeczność planu z ustaleniami studium, polegającą na przeznaczeniu w planie pod inwestycję sakralną (powiększenie cmentarza oraz budowę kaplicy) terenu przeznaczonego w studium pod tereny usługowe. Z § 1 kwestionowanej uchwały wynika wprost, że Rada Miasta nie stwierdziła zgodności planu z ustaleniami studium, a tym samym doszło do rażącego naruszenia art. 20 ust. 1 u.p.z.p.

Rada Miasta nie zajęła stanowiska w sprawie wezwania mieszkańców. I ta uchwała więc trafi pod obrady sądu. Widać miasto lubi przegrywać wieloletnie batalie prawne i wyrzucać naszą kasę w błoto.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (11)

mieszkaniecmieszkaniec

16 4

No to co panie i panowie przy urnach wyborczych zajmą stanowisko bo wy macie ludzi w części ciała poniżej pasa. Pokazujecie ciągle swoją butę i arogancję w stosunku do zwykłych mieszkańców.Nawet wyroki sądów was nie obowiązują . Wy wiecie wszystko lepiej. 14:16, 14.08.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

urzędnikurzędnik

3 6

Znam szczegóły tej sprawy i twierdzę mieszkańcu, że twój pogląd w sprawie jest błędny. Takie stanowisko rady wynika z faktu wniesienia kasacji. Odmienne stanowisko byłoby przedwczesne i dowodziłoby o bezmyślnością radnych. Poczekajmy na ostateczne stanowisko sądu. Ponadto takie stanowisko rady, pozwala zainteresowanym mieszkańcom dochodzić swych racji na drodze sądowej. A tak obiektywnie ta sprawa to spór proboszcza z mieszkańcami, który w całą sprawę wciągnął miasto. Fakt, że miasto przesadnie trzyma stronę proboszcza. Ale czy w tym kraju kogokolwiek dziwi, że kościół to dla wielu najważniejsza władza. 07:40, 16.08.2018


antyurzędnikantyurzędnik

4 0

Urzędniku ...dlatego właśnie takich słów jak buta ktoś tu słusznie użył. Jeśli masz takie zdanie jesteś tak samo odpowiedzialny za trwonienie kasy. Problem polega na tym że Ty i tobie podobni nie odpowiadacie osobiście za marnowanie kasy publicznej i staracie się przetrwać jak najdłużej w tym bagnie bo korzyści jak najbardziej do prywatnej kieszonki wpadają. 15:12, 18.08.2018


ghgh

16 2

Każdego z tych radnych przed sąd!!! 15:40, 14.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RazRaz

8 2

Ciekawe kto jest na jedynkach u Burzy? 16:34, 14.08.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DiabelDiabel

3 6

Cikawosc to pierwszy stopien do piekla 05:41, 15.08.2018


ZygmuntZygmunt

10 1

Przecież nie mogą zająć stanowiska w sprawie łamania prawa przez samych siebie. No jak mają się do tego przyznać i to przed wyborami ?Idą w zaparte, a że ludzie wiedzą ,że jest inaczej to oni to mają tam gdzie słońce nie dochodzi. 07:44, 15.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

roborobo

11 1

dlatego będzie out w październiku proste. 08:11, 15.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

można rzygnąćmożna rzygnąć

8 1

Reżimowe KCI Ślęzaka na telefon zrobi wszystko, jak niektórzy sędziowie i przekuje w kampanię wyborczą swojego karmiciela. *%#)!& anonimowe wpisy o tym że Burza, rezygnuje tematem artykułu! Ludzie takiej ściemy nie widziałem, goście którzy dzięki niemu utrzymują firmę piszą takie *%#)!& A może tak napiszą o tym o czym można tu przeczytać? 15:29, 15.08.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do można rzygnąćdo można rzygnąć

6 1

Narobiło się tera przed wyborami gazetek głównie z reklamami lub sponsorowane artykuły z tematem chwalce nas ,a kogo my ciebie a ty nas. Nawet radyjko jakieś otwierają byle dostać się do żłobu i broń Boże nikogo z poza swojego grona nie dopuścić , nawet ARRk włącza się w kampanię oferując pomoc profesjonalną , tylko przez kogo?No koń by się uśmiał i czy będzie reklama koniuchów? 20:51, 15.08.2018


JanekJanek

7 1

traktowanie prawa po kutnowsku 12:48, 16.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone