Zamknij
REKLAMA

Mieszkańcy wzywają Radę Miasta Kutna do usunięcia naruszenia prawa

09:29, 30.07.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Mieszkańcy Łąkoszyna państwo Baranowscy i Michalakowie wzywają Radę Miasta Kutna do usunięcia naruszenia prawa dokonanego w uchwale  Rady Miasta Kutno z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej, w szczególności w zakresie powiększenia cmentarza oraz § 18 obejmującego ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U. To konsekwencja wcześniejszej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi uchylającego  podobną uchwałę z roku 2001. Sąd przyznał rację mieszkańcom, jednak prezydent Zbigniew Burzyński nie zgodził się z tym orzeczeniem i miasto wniosło kasację do NSA.

- Skarżący jako właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym ustaleniami planu mają legitymację do zaskarżenia ww. uchwały, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 października 2017 r. wydanym na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżących. Wyrokiem z dnia 28 lutego 2018 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 7 marca 2001 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kutnie przy ul. Staffa i Łąkoszyńskiej. Należy przypomnieć, iż Rada Miasta zignorowała skierowane przez skarżących wezwanie z 15 grudnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa, doprowadzając do sytuacji, w której Sąd stwierdził nieważność całej uchwały – pomimo że skarżący kwestionowali jedynie postanowienia dotyczące powiększenia cmentarza - podaje pełnomocnik skarżących radca prawny Piotr Tarała-Kowalczyk.

Kwestionowana uchwała z 2015 roku obarczona jest tymi samymi wadami, co uchwała z 2001 roku, tj.:

  • wszczęcie procedury planistycznej pomimo braku wniosku biskupa diecezjalnego o przeznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza, w tym pod budowę kaplicy cmentarnej (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2013 r., poz. 1169)
  • rozszerzenie cmentarza bez zgody właściwego inspektora sanitarnego (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295),
  • przeznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza bez przeprowadzenia badań potwierdzających spełnienie wymogów określonych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 2 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Trzeba dodać, że uchwała z 2015 roku została podjęta z naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z uwagi na sprzeczność planu z ustaleniami studium, polegającą na przeznaczeniu w planie pod inwestycję sakralną (powiększenie cmentarza oraz budowę kaplicy) terenu przeznaczonego w studium pod tereny usługowe. Z § 1 kwestionowanej uchwały wynika wprost, że Rada Miasta nie stwierdziła zgodności planu z ustaleniami studium, a tym samym doszło do rażącego naruszenia art. 20 ust. 1 u.p.z.p.

O tym jak kutnowscy radni zignorowali prawo pisaliśmy TUTAJ.

Mieszkańcy Kutna od lat dochodzą swoich praw i dowodzą dzięki decyzjom sądów, że prezydent i rada miasta łamią prawo w kwestii uchwał dotyczących cmentarza na Łąkoszynie. Kilka lat temu zniweczona została przez prezydenta próba polubownego załatwienia sprawy tj. uznania uwag mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas pomimo zgodnych ustaleń, prezydent wycofał się z tego i Rada Miasta Kutna przegłosowała samowolę budowlaną i niezgodne z prawem ustalenia. Pomimo decyzji sądów miasto dalej brnie w naruszenie prawa i jak pisaliśmy wcześniej dołączył do miejskiego samorządu i Starosta Kutnowski Krzysztof Debich, wydając pozwolenie na budowę w trakcie trwających postępowań o samowolę budowlaną. Do tego tematu wkrótce wrócimy.

Mieszkańcy wielokrotnie podnosili, że w studium teren 5U jest przeznaczony pod usługi, a zatem niedopuszczalne było przeznaczanie tego terenu pod inwestycję sakralną ani pod poszerzenie istniejącego cmentarza. Tak samo, jak cmentarz nie może być uznany za obiekt usługowy w zakresie tzw. "usług kultu religijnego" (pojęcie użyte w § 18 kwestionowanej uchwały), tak samo kaplica nie może być obiektem usługowym. Posłużenie się określeniem "zabudowa usług kultu religijnego" stanowi próbę obejścia wymogu zgodności planu z ustaleniami studium. Sprzeczne ze studium było poszerzenie obszaru cmentarza o fragment terenu 5U przeznaczony według studium pod usługi. Co więcej w decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 01 września 2015 r. wynika iż budowa kaplicy na tej działce wymaga przeznaczenia tej nieruchomości na cele sakralne.

Czy Rada Miasta Kutna po pozytywnych decyzjach sądu dla mieszkańców znów odrzuci wezwanie o zaprzestanie naruszania prawa? O tym napiszemy po sierpniowej sesji rady.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (28)

czytajcieczytajcie

12 1

http://www.tekstowo.pl/piosenka,zespol_reprezentacyjny,krol.html
Warto przeczytać tekst . 09:53, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aQaaQa

15 1

Super piosenka i bardzo na temat :) I nie poradzisz nic - bracie mój :) 10:17, 30.07.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

niezłeniezłe

7 0

Tekst piosenki:jest więcej zwrotek

Jego dynastia mocno tkwi
Jego dynastia mocno tkwi
W siodle, które dźwigamy my
W siodle, które dźwigamy my

Nie poradzisz nic bracie mój
Gdy na tronie siedzi ....

Buntu nie boi się władca ten
Buntu nie boi się władca ten
Co by z powiek spędzał mu sen
Co by z powiek spędzał mu sen

Nie poradzisz nic bracie mój
Gdy na tronie siedzi ....
itd
16:22, 30.07.2018


RencistaRencista

24 3

Zbigniew Burzynski na starość się zrobił złośliwy strasznie... Nie radzi sobie z urzędem i nie chce się do tego przyznać... Powinien iść na emeryturę 11:21, 30.07.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NickoNicko

0 7

Gdyby to od niego zależało... 12:06, 30.07.2018


DankaDanka

26 3

Zbyszek wnukami się zajmij. Tęsknią! W polityce już Ci nie idzie ... Widać na każdym kroku. 12:07, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DankaDanka

20 4

Z debichem masz coś wspólnego Zbyszek!? Wstyd!!! 12:08, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

edwardedward

22 2

Nie głosuje na żadnego z.nich to będzie boczkej czy burza.Prawo prawem a oni swoje 12:29, 30.07.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JózikJózik

15 1

To znaczy ,że oni są ponad prawem? Dziwne , ale w Kutnie wszystko możliwe szczególnie jak dotyczy tzw elity. 13:21, 30.07.2018


SKodaSKoda

17 4

Pan Prezydent już sobie nie radzi że stanowiskiem. Już wiek nie ten, staje się nieporadny. Najlepiej jakby przeszedł na emeryturę, przecież po tej kadencji miałby już 71 lat :o 15:02, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KubaKuba

16 2

To już jest koniec , nie ma już nic 16:10, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zaden zaden

17 3

żaden radny nie dostanie ode mnie głosu z tej kadencji. 19:12, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XavierXavier

15 5

Głosujcie na kogo chcecie, na Pis, Po, nowoczesną, kukiza, sld, psl, a nawet na myszkę miki, ale zastanówcie się kilka razy zanim znowu zagłosujecie na Burzyńskiego i jego ludzi!!! 19:20, 30.07.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

dARKdARK

4 13

Gdyby nie pan Zbigniew Burzyński Kutno nadal wyglądałoby jak po zbombardowaniu Zapomnieliście już ile ten człowiek zrobił dla miasta . Wojenki na górze powodują że miasto przestanie się rozwijać a zacznie w województwie lądować na marginalnych miejscach ludzie Otwórzcie oczy i zobaczcie komu na tym zależy powoli widać że inwestycje w kutnie nie dochodzą do skutku i patrzeć tylko jak przestaną budować 19:51, 30.07.2018


do dARKdo dARK

7 1

Przestańcie z tym co on zrobił dla Kutna, a co za swoje zrobił? Każdy na jego miejscu by to robił bo to po prostu jego praca a właściwie ludzi którzy to robią czyli kstkują Kucienko. Jakie inwestycje? Strefa? Wolne żarty. Zwalnianie z podatku zawsze tych samych , co może nie? A brudy i syf dookoła to co nie widzisz ty wazeliniarzu dARK? To że lekceważy ludzi i jest w obyciu nieprzyjemny to chyba standard jeśli chodzi o tych co nie z przysłowiowym Mieciem , a reszta to tylko pożyteczni idioci przy urnach. 10:16, 31.07.2018


REKLAMA

skandalskandal

14 4

Coi niby zrobił? Piniemu parking!? Mieszkania dla swoich radnych? BURZYŃSKI NA EMERYTURE nie radzi sobie. Kutno spada w rankingach 20:30, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BlackBlack

16 2

Dark jeszcze napisz że jest zmowa kolegów Burzy przedsiębiorców i dają wysokie kwoty wykonawstwa bo pis rządzi. HAHAHA Niedoszacowanie inwestycji to raz, ambitne pomysły, które kiedy by je wykonać z szacunkiem dla przestrzeni, mieszkańców (patrz niezliczone obietnice) i jakościowo dobrze to kosztowałyby tak jak oceniają przedsiębiorcy. Dwa od tego jest prezydenta jak *%#)!& od *%#)!& aby za prawie 13 tysków wykonywał swoją pracę dobrze więc nie pisz że co zrobił Burzyński dla miasta i nie bij pokłonów, bo jak ty w pracy chały nie odwalasz i dobrze pracujesz na swoją pensję to ci nikt pokłonów i podziękowań nie składa. Facet ma pensję z naszych podatków, pracuje na niego sztab urzędników i to oni wykonują robotę, a on od czasu do czasu wyjdzie do ludzi jak to Słońce Ratusza i tyle. Nic nadzwyczajnego. Przypominam to jest jego praca, na którą składa się praca powiedzmy specjalistów. Różowi fanatycy muszą pokazywać świat jedynie w tym kolorze, to normalne, ale trzeba myśleć racjonalnie. Zobacz ile spraw, które są ważne dla zwykłych mieszkańców czeka bo duże mieszkanie musiał dostać naczelnik Adamski, radny Michalski, fajne lokum pani Swędrowska - chyba z tej samej rodziny co naczelnik i proboszcz, bo prawo nie ma znaczenia, bo można wydać mega kasę na rzeczy zbędne, i tak można wymieniać wymieniać... 20:48, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WhiteWhite

17 2

Trzeba dodać setki tysięcy złotych wyprowadzone i nierozliczone z budżetu miasta, ukradzione pod okiem super skarbnika, konta bankowe w banku zarządzanym przez żonę i listę dłużników z szafy pewnego Włocha. Tym niech się martwią przed wyborami, zdjęciami z imprez u PP, filmikami, pobytami w spa, willami, dramatycznym stanem wody w Kutnie i zakładach w strefie 20:52, 30.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SebcioSebcio

14 2

Burzyński i jego niema rada. WSTYD!!! 01:52, 31.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wacław Wacław

7 4

Co w tej sprawie powie Pani Rzymkowska? Ważki temat, proszę o głos kandydatki. 20:41, 31.07.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

EwaEwa

4 6

yyyyyyyyy, eeeeeeeee, yeyeyyyyy, eh. 21:37, 31.07.2018


NickoNicko

5 1

Czepiacie się pani Rzymkowskiej zupełnie jak byście zapomnieli jakie macie referencje polityczne i gdzie ulokowaliście swoje głosy. A złapcie za gardła swoich radnych, na których postawiliście! Wam łatwiej zaatakować kandydatkę, której i tak nie wybierzecie. 11:31, 01.08.2018


mmmm

1 9

następny odcinek dreszczowca jak to Baranowskiemu i Michalakowi cmentarz sen z powiek spędza bucha cha a kazał wam się ktoś budować przy cmentarzu?? 21:44, 31.07.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

yyyy

11 0

Nie ściemniaj buchaczu. Ci ludzie najpierw pobudowali domy, a ksiądz potem zaczął bezprawnie powiększać cmentarz, w czym Zbigniew Burzyński z zapałem mu dopomógł. 22:59, 31.07.2018


JacekJacek

7 1

Panu Burzyńskiemu łatwo jest pomiatać cudzą własnością w imię interesów z księdzem 07:31, 01.08.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Jacek S.Jacek S.

5 0

Dodać tu należy, że w imię swoich osobistych interesów z księdzem związanych z wyborami. 08:38, 01.08.2018


NiktNikt

3 0

DoDark
Tak, nasze Słońce Zibi wyciągnęło z własnego konta pieniądze i to wszystko dzięki Niemu! 22:27, 02.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

normalnynormalny

1 4

nie dajcie sie omamic tym dyzurnym ujadaczom, nie ma lepszego kandydata od burzynskiego. 10:29, 03.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone