Zamknij
REKLAMA

Czas na UCZCIWOŚĆ, POTRAFISZ POLSKO! Teofil Trybura Kandydat do Rady Powiatu Kutnowskiego

00:18, 17.10.2018 | Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Kukiz'15
REKLAMA

Czas na UCZCIWOŚĆ, POTRAFISZ POLSKO! Teofil Trybura Kandydat do Rady Powiatu Kutnowskiego Lista nr 8 Okręg 1 miejsce 1

Teofil Trybura – ur. 10 kwietnia 1973 r. w Kutnie, żona Edyta (nauczycielka j. polskiego w szkole katolickiej), dwoje dzieci, nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego i angielskiego, historyk, absolwent UŁ, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kupieckiej oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, były wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, prezes Stowarzyszenia Kutno Plus.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Teofil Trybura, poseł Tomasz Rzymkowski
 

#uczciwy samorząd

    Już w przyszłym miesiącu Polacy będą obchodzić stulecie odzyskania swojej niepodległości. Mam nadzieję, że mieszkańcy powiatu kutnowskiego, tak jak 100 lat temu Polacy, dokonają mądrego, odważnego wyboru i wybiorą ludzi uczciwych, nieskażonych ani rządzeniem ani np. współpracą ze służbami PRL- u bo tylko tacy - nowi, niezdeprawowani władzą i profitami płynącymi z jej sprawowania, mają szansę, żeby wprowadzić nowy ład i porządek. Będzie to swoisty sprawdzian czy Polacy zasługują na niepodległość i potrafią uwolnić się od układów i zależności, i zawalczyć o lepszą przyszłość swoich dzieci, które nadal są zmuszane do migracji i emigracji. Jako jaskrawy przykład tego zjawiska mogę podać mieszkańca, który aktywnie zaangażował się w moją kampanii w ostatnich wyborach samorządowych – młodego, zdolnego człowieka, dla którego nie było miejsca w Kutnie, a teraz mieszka ... w Australii.
   Głosując na tych samych ludzi co dotychczas, skazujemy się na te same afery (niektóre nawet zgodne z prawem) oraz pozbawiamy się możliwości rozwoju, gdyż skostniały układ nie dopuszcza ludzi młodych do władzy ani do jakichkolwiek zmian. Tylko Ci, którzy byli już przy władzy mają, w ich opinii, mandat do rządzenia - wyłącznie oni mają doświadczenie, bo byli radnymi, urzędnikami, wójtami, prezydentami, burmistrzami, a pozostałym odmawia się prawa do udziału we sprawowaniu władzy. Zapomina się o tym, że demokracja to ustrój, w którym to WSZYSCY LUDZIE sprawują władzę i każdy ma PRAWO GŁOSU. Jako przykład można się tutaj odwołać do historii - w starożytnych Atenach w początkowym okresie losowano ludzi, którym powierzano stanowiska urzędnicze. Tymczasem w Polsce coraz częściej się dziedziczy stanowisko urzędnicze, które nie pochodzi z wyboru, czy nawet pracę. Co więcej: nawet procedura wyborcza i jej upartyjnienie rodzą kolejne wynaturzenia: w sejmie można już spotkać tatę i jego synka, a na poziomie samorządu - sprawowanie władzy przez kilka kadencji, przekształca się, niczym w monarchii, w zasadzie w dożywotnie sprawowanie władzy. 
Ugrupowanie Kukiz’15, wbrew powszechnej opinii, nie jest partią, lecz ruchem społecznym dążącym do upodmiotowienia obywateli i oddaniu im faktycznej władzy. Nie chodzi tutaj też, jak twierdzą niektórzy o przysłowiowe „dopchanie się do koryta”, gdyż trzeba tutaj przypomnieć, że Kukiz’15 nie pobiera dotacji na działanie z budżetu państwa, tak jak robią to inne partie. W związku z tym, że ugrupowaniu Kukiz’15 zarzuca się też brak programu poniżej przedstawiam najważniejsze założenia naszego programu wyborczego do rady powiatu. Dodam tutaj, że nie prowadzimy kampanii negatywnej, ale dostrzegamy bolączki mieszkańców naszego regionu i chcemy po wejściu do Rady Powiatu je rozwiązać.

   Czas na UCZCIWOŚĆ, POTRAFISZ POLSKO!

                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                     Teofil Trybura 

 

Powiat Kutnowski w naszej opinii wymaga wdrożenia programu naprawczego, zakres i poszczególne zadania mające na celu poprawę funkcjonowania samorządu będą wynikały z wniosków końcowych audytu zewnętrznego.

Po pierwsze szpital:

- w ciągu kadencji doprowadzimy do bilansowania się szpitala. Po prostu szpital powinien przestać się zadłużać i przynosić straty;

- będziemy współpracować z miastem w zakresie przekształcenia szpitala w szpital miejski, przy założeniu, że miasto wykupi udziały w postaci obligacji, trzeba bowiem pamiętać, że niemal połowa mieszańców powiatu kutnowskiego mieszka w Kutnie;

- podejmiemy działania w zakresie otworzenia w szpitalu kolejnych oddziałów specjalistycznych np. urologii.

Domy Pomocy Społecznej:

-poprawimy funkcjonowanie DPS-ów na terenie powiatu kutnowskiego:

-będziemy racjonalnie gospodarować środkami finansowymi;

- stworzymy więcej miejsc w DPS-ach dla ludzi starszych i schorowanych;

- oprócz zwiększenia liczby miejsc w DPS-ach, ze względu na starzejące się społeczeństwo powiatu kutnowskiego, uważamy, że trzeba też zadbać o ludzi tam pracujących. W naszej ocenie otrzymują oni naprawdę za niskie pensje w stosunku do ciężkiej wymagającej od nich dużego poświęcenia pracy.

Szkolnictwo:

- rozwiniemy szkolnictwo zawodowe dostosowane do lokalnego rynku pracy, co spowoduje zmniejszenie migracji ludzi młodych z powiatu i zmniejszy bezrobocie.

Praca:

-wdrożymy programy wraz z Powiatową Radą Rynku Pracy zmierzające do produktywnego zatrudnienia w powiecie.

Poprawa jakości pracy Rady i urzędu:

- uchwalimy aktualny statut Powiatu Kutnowskiego;

- usprawnimy obsługę interesantów w PCPR, PUP czy wydziałach urzędu jak np. wydział komunikacji

Drogi , infrastruktura, nieruchomości, finanse:

- poprawimy infrastrukturę drogową powiatu;

- podejmiemy starania w celu maksymalnego wykorzystania zasobów powiatu dla dobra mieszkańców np. gospodarowanie nieruchomościami,

- zlikwidujemy stanowiska, generujące niepotrzebne koszty jak np. rzecznik szpitala

Kultura:

- z pomocą rządową wykupimy zamek w Oporowie;

- przedstawimy zintegrowaną ofertę kulturalną dla mieszkańców powiatu włączając w to MDK i zachęcając do współpracy Gminne Ośrodki Kultury w poszczególnych gminach.

Kandydaci do Rady Powiatu Kutnowskiego Kukiz’15 LISTA NR 8:

OKRĘG nr 1

OKRĘG 1 – MIASTO KUTNO

1 TEOFIL TRYBURA

2 KRYSTYNA JAROCKA- KURASZKIEWICZ

3 PAWEŁ BABECKI

4 TOMASZ NOLBRZAK

5 BARBARA KARCZEWSKA

6 STANISŁAW ŁAZIŃSKI

7 MALWINA KULAWKA

8 ANNA ŻÓŁTOWSKA

9 ANDRZEJ STANISZEWSKI

10 BRONISŁAWA MOTYLEWSKA

11 TOMASZ PODOLSKI

OKRĘG nr 2

OKRĘG 2 – GMINA KROŚNIEWICE, GMINA DĄBROWICE, GMINA NOWE OSTROWY

1 ANETA STELMASIAK

2 MIROSŁAW MIKLAS

3 PIOTR GRZANKOWSKI

4 ANNA WAWRZYNIAK

5 MICHAŁ GOLONKA

OKRĘG nr 3

OKRĘG 3 – GMINA BEDLNO, GMINA OPORÓW, GMINA STRZELCE

1 TOMASZ ŻÓŁTOWSKI

2 EDYTA ŻYROMSKA

3 JAROSŁAW ŁĄPIEŚ

4 ANNA KASZUBSKA

5 DAMIAN MARUSZEWSKI

OKRĘG nr 4

OKRĘG 4 – GMINA I MIASTO ŻYCHLIN

1 HUBERT SŁUBIK

2 MARTYNA KWIATULSKA

3 ŁUKASZ MATUSIAK

4 AGNIESZKA MROWICKA

5 KAMIL ADAMCZYK

OKRĘG nr 5

OKRĘG 5 – GMINA KRZYŻANÓW, GMINA KUTNO, GMINA ŁANIĘTA

1 IWONA SZAFRAŃSKA

2 DOMINIK BARABASZ

3 JADWIGA POTERAŁA

4 WŁODZIMIERZ CIĄGŁO

5 RADOSŁAW MINISZEWSKI


 

(Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Kukiz'15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone