Zamknij
REKLAMA

Uwaga! Bakteria coli w wodzie w gminie Kutno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o pogorszeniu jakości wody z ujęcia w Strzegocinie w gminie Kutno. W miejscowościach Boża Wola, Byszew, Dębina, Dudki, Franki Wroczyńskie, Gnojno, Grabków, Julinki, Kalinowa, Kolonia Strzegocin, Leszczynek, Leszno, Marianki, Nagodów, Nowa Wieś, Obidówek, Piwki, Siemiennik, Stanisławów, Strzegocin, Włosków, Wroczyny, Wysoka Duża, Wysoka Wielka stwierdzono obecność bakterii coli w liczbie 7 jtk/100ml. czytaj więcej

Klan z Krośniewic i pierwsze posiedzenie nowej PRRP

Powołana przez starostę Daniela Kowalika Powiatowa Rada Rynku Pracy wczoraj ukonstytuowała się. Spośród swojego składu członkowie na przewodniczącego wybrali wicestarostę Marka Jędrzejczaka, a na wiceprzewodniczącego Grzegorza Andrzejczaka reprezentanta Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. czytaj więcej

Burmistrz Erdman bez wotum zaufania i z absolutorium za 2018

Dziś VIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach. Rozpocznie się ona debatą nad „Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2018 rok”. Następnie radni podejmą uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic. czytaj więcej

Rafał Małyszek. Nowy prezydent to więcej dla Kutna

Kandydat na Prezydenta Miasta Kutna w wyborach 21 października 2018 Rafał Małyszek (ur. 22 marca 1986 w Kutnie) – lokalny działacz polityczny, specjalista ds. przetargów publicznych, magister międzynarodowych stosunków gospodarczych. czytaj więcej

Trup w szafie cz.2 Skarbnik odchodzi i cofa pełnomocnictwa

Nieciekawa sytuacja szpitala i brak skarbnika to pechowy początek kadencji . Pisaliśmy już o trupie w szpitalnej starej szafie. A teraz zarząd powiatu komentuje sytuację w dziale finansów. czytaj więcej

Czytelnicy pytają o decyzję Jacka Sikory w sprawie kandydowania

- Czy Jacek Sikora będzie startował do Rady Powiatu w Kutnie? Czy stan zdrowia mu nie przeszkadza, bowiem mówił, że nie może być koordynatorem WOŚP ze względu na chore serce? A polityka jest bardziej pracochłonna i stresująca niż WOŚP. Czy może być tak, że po starcie zrezygnuje z mandatu z uwagi na stan zdrowia? A jego start jest tylko po to, żeby nabić głosy komitetowi Krzysztofa Debicha? - pyta mieszkaniec powiatu kutnowskiego. czytaj więcej

Kandydaci KW Wolni i Solidarni zarejestrowani

Kandydaci KW Wolni i Solidarni do Rady Powiatu Kutnowskiego zostali zarejestrowani jako ostatni. czytaj więcej

Aktualizacja: Związki zawodowe pracowników oświaty o proteście

Wczoraj informowaliśmy o absencji z powodu choroby nauczycieli w kutnowskich przedszkolach. Sytuację komentował wówczas Jarosław Kotliński, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Kutna. Dziś prezentujemy stanowiska przedstawicieli związków zawodowych pracowników oświaty w Kutnie Jolanty Bujalskiej Kowalczyk przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” i Mariusza Kozarskiego przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie. czytaj więcej

Radny powiatowy został dyrektorem w Łodzi

Radny powiatowy Artur Gierula (PO) został dyrektorem Centrum Kultury Młodych w Łodzi. Specyfika działalności centrum to prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Łódź", DZPiT "Łódeczki", organizacja Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, Wojewódzkich Konfrontacji Teatralnych Szkół Ponadpodstawowych. czytaj więcej

Kandydaci KW PiS do Rady Powiatu Kutnowskiego

Kandydaci KW PiS do Rady Powiatu Kutnowskiego. czytaj więcej

© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone