Zamknij
REKLAMA

III edycja Krajowego Kongresu Forów Skarbników pod naszym patronatem

11:14, 26.04.2021 | Marta Strzelecka-Saternus
Skomentuj

Zbliża się III edycja Krajowego Kongresu Forów Skarbników! Już za niecały miesiąc odbędzie jedno z najistotniejszych wydarzeń, dotykających tematu budżetów samorządowych. W terminie 11–12 maja 2021 r., przy współudziale przedstawicieli strony rządowej i samorządowej dojdzie do wielu ważnych dyskusji prowadzonych w gronie ekspertów oraz praktyków!

Mimo rzeczywistości pandemicznej aktywność Regionalnych Forów Skarbników i ich Krajowej Rady nie zmalała. Dzięki temu, wiele z pojawiających się cały czas problemów dla budżetów samorządowych, znajdowało rozwiązanie. Wciąż pozostaje jednak wiele tematów do dyskusji. Dlatego właśnie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST postanowiły zorganizować kolejną, trzecią już edycję Krajowego Kongresu Forów Skarbników.

- Wydarzenie to, przygotowywane na nowoczesnej platformie, to jedyny bezpieczny sposób, by, w obecnych czasach, przedyskutować najważniejsze kwestie dotyczące perspektyw finansowych jednostek samorządowych w realiach pandemicznych. Dzięki ciężkiej pracy, przez ostatnich kilka tygodni, nawet miesięcy, przygotowaliśmy program, który odpowiada na realne potrzeby środowiska Skarbników - mówi Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. -=Przez dwa dni Kongresu przedyskutowana zostanie duża liczba tematów, których znaczenie dla prowadzenia rocznej i wieloletniej polityki finansowej w samorządach jest bardzo duże - dodaje.

Na bieżąco uzupełniana jest strona wydarzenia. Pojawiają się dokładniejsze informacje na temat sesji plenarnych, program równoległych dyskusji rozrasta się z tygodnia na tydzień. Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem skarbników. Wszystko to dzięki programowi dostosowanemu do realiów oraz starannemu doborowi prelegentów, akademików- posiadających bogaty dorobek naukowy, skarbników- praktyków doświadczonych w zarządzaniu finansami samorządowymi, ekspertówprezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych kontrolujących wykonywanie budżetów przez jst, oraz doświadczonych trenerów, specjalistów szkolących merytorycznie samorządowców w całej Polsce.

Wprowadzeniem w atmosferę kongresu będzie odbywająca się 5 maja konferencja prasowa, w której wezmą udział Minister Michał Cieślak, członkowie Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST, przedstawiciele Rady Krajowej RIO, oraz dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Samo wydarzenie rozpocznie się od inaugurującej debaty na temat stanu finansów samorządowych. Uczestnictwo potwierdził Minister Michał Cieślak oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej Sebastian Skuza. Głos zabiorą także Zygmunt Frankiewicz, Senator i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Mirosław Legutko, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO. Debatę będzie moderował Prezes FRDL Cezary Trutkowski.

Drugi dzień Kongresu rozpocznie się od debaty na temat Systemu korekcyjno–wyrównawczego, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czyli tak zwanego „Janosikowego”. Zaproszeni do dyskusji w tej tematyce eksperci, m.in.: prof. Paweł Swianiewicz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz przedstawiciele Krajowej Rady Forów Skarbników i Skarbnicy JST przedstawią stan istniejący i przedyskutują postulowane zmiany Bogaty program dwóch dni dotykać będzie wielu elementów złożonej problematyki finansów samorządów, omawianych przez przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Grzegorz Czarnocki, Prezes RIO Opole, Zastępca Przewodniczącego KR RIO, omówi tematykę systemu gospodarowania odpadami w gminach, możliwości bilansowania tego systemu, kwestii wysokości opłat i ich odbioru przez mieszkańców. Luiza Budner-Iwanicka, Prezes RIO w Gdańsku, Zastępca Przewodniczącego KR RIO przedstawi Raport Regionalnych Izb Obrachunkowych na temat stanu finansów samorządu. O bieżących problemach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości opowie, posiadająca doświadczenie samorządowe, Lucyna Hanus, Prezes RIO we Wrocławiu, specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej i ekspert w dziedzinie finansów publicznych.

Kongres to także uznani w kraju specjaliści z zakresu problematyki finansów samorządu. Prezentację na temat udzielania ulg w spłacie podatków przedsiębiorcom przez wójta, burmistrza czy prezydenta przygotował prof. Leonard Etel, prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego. Artur Gluziński, ekspert ds. współpracy z NGO wprowadzi skarbników i gości kongresu w tematykę zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych w związku z covid-19. Specyfikę aspektów finansowo-księgowych dla projektów z nowych środków unijnych, w tym w ramach Krajowego Planu Odbudowy omówi Małgorzata Rulińska, ekonomistka, ekspert w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE omówi aspekty finansowo-księgowe. Bardzo ważny temat zaprezentuje Damian Grzelka, Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w RIO w Kielcach. W panelu „Skarbnik a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” przedstawione zostaną, na przykładach z orzecznictwa komisji orzekających, czyny naruszenia działalności finansów publicznych, związane z realizacją obowiązków głównego księgowego. Te, oraz wiele innych tematów, pokazują, że program Kongresu, dobór tematyki paneli, jest odpowiedzią na realne problemy samorządów oraz stanowi bogate źródło wiedzy dla prognoz i planów na działania w latach następnych.

-Zakres pracy skarbnika jest bardzo szeroki. To potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie, bieżące sprawdzanie zmian prawnych i interpretacji przepisów. To alternatywne rozwiązania dla szefów, najbardziej korzystne dla wspólnot. W sumie stanowimy taki niewidzialny „back office” z dużą odpowiedzialnością- mówi Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników, Pani Małgorzata Kern, skarbnik Miasta Chorzów.  - Na szczęście regionalne fora FRDL dają nam możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad palącymi problemami. (…)Wsparcie FRDL stwarzam nam możliwość działania tak, aby za naszymi oknami, za oknami nas jako mieszkańców, było nadal pięknie.

Każda z dwóch poprzednich edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników gromadziła ponad 400 reprezentantów środowiska skarbników, innych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. Intencją organizatorów jest, by ta tegoroczna, odbywająca się w przystępniejszej formule online, również zgromadziła kilkuset uczestników, zainteresowanych realiami i perspektywami finansów samorządowych.

Warto zarezerwować w kalendarzu termin 11–12 maja i wziąć udział w Kongresie w wygodnej formule on-line! Szczegóły rejestracji na stronie: www.kongresskarbnikow.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%