Zamknij
REKLAMA

Kontrola usterek i błędów konstrukcyjnych

16:40, 09.04.2021 | (.)
Skomentuj

W przypadku dużych projektów budowlanych ostatnią rzeczą, z jaką chciałby mieć do czynienia wykonawca, są kosztowne błędy i usterki, których usunięcie pochłania część budżetu. Czasem problem bywa naprawdę poważny, tak jak w przypadku usterki, która zdarzyła się podczas realizacji projektu stacji metra w Waszyngtonie.

W przypadku dużych projektów budowlanych ostatnią rzeczą, z jaką chciałby mieć do czynienia wykonawca, są kosztowne błędy i usterki, których usunięcie pochłania część budżetu. Czasem problem bywa naprawdę poważny, tak jak w przypadku usterki, która zdarzyła się podczas realizacji projektu stacji metra w Waszyngtonie. 1750 betonowych płyt użytych do budowy ścian stacji było wykonanych z niewłaściwej mieszanki betonowej, co w rezultacie narażało konstrukcję na działanie wody. Trzeba było pokryć panele substancją ochronną, aby zwiększyć trwałość betonu.

Usterki i błędy konstrukcyjne zdarzały się w budownictwie zawsze i zdarzają się dziś, a co gorsza mogą stać się kosztowne. Usterki mogą pojawić się w każdym momencie budowy i nie zawsze jest łatwo rozwiązać związane z nimi problemy. Jeden mały defekt może wpływać na jakość i trwałość innych elementów projektu. Usterki konstrukcyjne mogą więc wywołać efekt domina, który wpłynie na każdy element konstrukcji.

Metody postępowania w przypadku wystąpienia usterek i błędów konstrukcyjnych

Przyjęcie planu działania w przypadku pojawienia się poważnej usterki lub błędu konstrukcyjnego pozwoli szybko rozwiązać problem, zmniejszyć ilość szkód, zapobiec rozległym przeróbkom i zapewni terminowe zakończenie pozostałej części projektu budowlanego.

Pierwszym krokiem jest ustalenie powodu usterki i kto ponosi za nią winę. To równie ważne jak naprawienie usterki. Dotarcie do źródła problemu jest podstawową znalezienia rozwiązania. Dokonanie pełnej analizy usterki może zapobiec jej ponownemu pojawieniu się w innym projekcie albo jeśli błąd wynikał z kiepskiej jakości materiałów, umożliwi zmianę dostawcy, który oferuje produkty lepszej jakości, co może zapobiec dalszym problemom z przestojami. Ważna jest dokumentacja zdjęciowa usterki. Przy pomocy oprogramowania do współpracy w terenie zdjęcia można osadzać bezpośrednio w arkuszach, więc dokumentacja jest dostępna dla całego zespołu.

Usterki i błędy konstrukcyjne nie powinny być ukrywane. Cały zespół projektowy musi zostać powiadomiony o zaistniałym problemie i jego potencjalnym wpływie na inne aspekty projektu.

Nie każdą usterkę można od razu usunąć. Konieczne może być skoordynowanie działań z różnymi wykonawcami, podwykonawcami, specjalistami – hydraulikami czy elektrykami, którzy będą potrzebni do usunięcia usterki. Ważne jest zatem, niezależnie od rozmiaru problemu, stworzenie harmonogramu usunięcia usterki uwzględniającego potrzebne środki, materiały i zasoby ludzkie. Trzeba pamiętać, by plan usunięcia usterki uwzględnić w ogólnym harmonogramie budowy. Jeśli usterka jest poważna, konieczne może być skorygowanie całego harmonogramu budowy i koordynacja pracy z innymi podmiotami.

Zapobieganie usterkom budowlanym

To oczywiste, że od właściwego postępowania w przypadku wystąpienia usterek lub błędów konstrukcyjnych lepszym wyjściem jest zapobieganie wystąpieniu usterek. Błędy ludzkie są rzeczą naturalną i nieuchronną. Statystycznie im więcej osób jest zaangażowanych w projekt, tym większa szansa na wystąpienie usterek i błędów. Zmniejszenie liczby tych usterek można osiągnąć poprzez automatyzację niektórych zadań, takich jak wprowadzanie danych i nadmiarowe procesy. Zmniejszyć liczbę błędów podczas wprowadzania danych można na przykład stosując narzędzia cyfrowe. Dokładniejsze informacje mogą być przesyłane do wszystkich zespołów i pracowników.

Oprócz zastosowania automatyzacji w zadaniach administracyjnych i obliczeniowych, można również zastosować większą automatyzację w rzeczywistych pracach budowlanych, stosując prefabrykację. Budowa poza placem budowy pozwala na użycie prefabrykowanych materiałów budowlanych, które zostały wstępnie przygotowane zgodnie ze specyfikacjami, które można umieścić w pozostałej części projektu budowlanego, aby skrócić czas, zmniejszyć koszty i zmniejszyć liczbę błędów ludzkich. Podczas gdy większość projektów nie może całkowicie polegać na prefabrykacji, to jednak z pewnością przeniesienie niektórych standardowych aspektów konstrukcji poza miejsce budowy może pomóc.

Kiedy występują luki w łańcuchu komunikacji, pracownicy mogą zostać źle ukierunkowani na zadania, które muszą wykonać, i są bardziej skłonni do popełniania błędów, co z kolei ma istotny wpływ na wystąpienie usterek. Dlatego kluczowe znaczenie ma wykorzystanie technologii cyfrowych w celu usprawnienia komunikacji między administracją, projektantami i innymi specjalistami a zespołami terenowymi. Oprogramowanie do współpracy w terenie umożliwia zespołom utrzymywanie synchronizacji zmian w projektach i aktualizację stanu procesu budowy w czasie rzeczywistym za pomocą urządzeń mobilnych. Narzędzia te mogą również poprawić koordynację na początku projektu, dzięki czemu w trakcie budowy jest mniej przeróbek i zmian. Odpowiednie narzędzia cyfrowe mogą także zapewnić jednolitość projektu i przestrzeganie ustalonych standardów jakości konstrukcji.

Usterki i błędy konstrukcyjne mogą być kosztowne, niebezpieczne i wpływać na przyszłe oferty projektowe. Zapewne nie da się ich całkowicie wyeliminować, choć za pomocą narzędzi cyfrowych, na przykład tych, które są stosowane w modelowaniu informacji o budynku (BIM), można liczbę usterek znacznie ograniczyć. Jak szacują specjaliści w projektach budowlanych występują zwykle 1–2 błędy konstrukcyjne na 10 m², co może skutkować przekroczeniem terminu realizacji i wzrostem kosztów projektu. Jedną z dostępnych na rynku aplikacji, która pozwala lepiej kontrolować usterki w procesie budowlanym, jest PlanRadar. Program nie tylko pozwala na cyfryzację prac poprawkowych i przesyłanie informacji na temat usterek, ale także bieżące monitorowanie prac oraz prowadzenie sprawnej komunikacji pomiędzy uczestnikami inwestycji budowlanej.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%