Zamknij
REKLAMA

Określenie liczby godzin zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

10:32, 16.09.2020 | (.)
Skomentuj

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oznacza dla dyrektora konieczność określenia liczby godzin, które będą realizowane. Dyrektorzy skarżą się na niewystarczającą liczbę godzin przyznanych przez organy prowadzące – kto i w oparciu o jakie kryterium w rzeczywistości powinien decydować o tej liczbie?

Przepisy nie określają wymiaru godzin realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki indywidualnie z uczniem. Liczbę godzin i sposób organizacji pomocy uczniowi w tej formie ustala dyrektor szkoły (§ 12 ust. 8 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

W prawie oświatowym wskazano jedynie, że w ramach zindywidualizowanej ścieżki muszą być realizowane wszystkie zajęcia edukacyjne, a jedynym kryterium ustalenia wymiaru godzin powinno być zapewnienie realizacji podstawy programowej. Zgodnie z § 12 ust. 8 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.

Mogą to więc być zajęcia realizowane wyłącznie indywidualnie, w mniejszej niż w ramowym planie nauczania liczbie godzin, część zajęć może być realizowanych indywidualnie, a część z klasą. Decydująca przy tym powinna być analiza sytuacji uczennicy i jej potrzeb.

Przepisy nie określają liczby godzin zajęć realizowanych indywidualnie lub z zespołem klasowym. Jedynym kryterium, jakie wynika z przepisów, a które dyrektor musi wziąć pod uwagę jest konieczność opanowania przez ucznia wymagań programowych. Decyzja w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki należy więc do dyrektora.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 r. poz. 1591 ze zm.) – § 12.

Marzenna Czarnocka – ekspert portalu ePedagogika.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA