Zamknij
REKLAMA

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie nauczania zdalnego

13:22, 31.03.2020 | (.)
Skomentuj

Jak należy, w świetle obowiązku prowadzenia zajęć zdalnie, potraktować odpowiedzialność dyrektora za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie zajęć prowadzonych przez szkołę?

Odpowiedź:

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (§ 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r.).

Uzasadnienie:

Zauważmy jednak, że zastosowanie tego przepisu w okresie prowadzenia zajęć zdalnych jest bardzo ograniczone. Nie sposób bowiem pociągnąć szkołę ani nauczycieli do odpowiedzialności za szkodę, której doznał uczeń w trakcie realizacji zajęć zdalnych. Zauważmy, że kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru (art. 427 Kodeksu cywilnego). W przedstawionej sytuacji szkoła nie byłaby w stanie zapobiec powstaniu szkody, stąd wyłączenie jej odpowiedzialności.

Jak już wyżej wskazano, odpowiedzialność szkoły jest znacznie ograniczona ale nie wyłączona. Szkoła musi bowiem zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych uczniów przetwarzanych w związku z kształceniem na odległość.

Zapamiętaj!

Szkoła powinna m.in. określić, jakie środki techniczne i organizacyjne stosować, aby dane te były bezpieczne np.: postępowanie zgodnie z regułą minimalizmu (przetwarzania tylko tych danych osobowych uczniów, jakie są niezbędne do realizacji kształcenia na odległość) czy też określenie zasad korzystania z komputerów przez nauczycieli (obowiązek systematycznej zmiany haseł do oprogramowania służącego do realizacji kształcenia na odległość, obowiązek wylogowania się z komputera po zakończonej pracy czy też szyfrowanie załączników w mailach z danymi osobowymi uczniów).

Przeczytaj też:

Jak prowadzić lekcje online – radzi resort cyfryzacji

Organizacja pracy pracowników niepedagogicznych w okresie zawieszenia zajęć

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) - § 2.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) - art. 427,

Michał Kowalski
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA