Zamknij
REKLAMA

Fotowoltaika - dofinansowanie

17:15, 22.01.2020 | (.)
Skomentuj

W naszym kraju nieustannie wzrasta popularność odnawialnych źródeł energii. Na posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej decyduje się coraz większy krąg właścicieli prywatnych gospodarstw. Obecnie w naszym kraju można uzyskać korzystne dotacje na fotowoltaikę, dzięki czemu inwestycja ta jest nie tylko pro ekologiczna lecz także zwraca się już po kilku latach.

Do niedawna wiele osób oraz przedsiębiorców rezygnowało z zakładania paneli słonecznych ze względu na wysokie koszty ich instalacji. Dziś z pomocą wielu inwestorom przychodzi dofinansowanie na fotowoltaikę. W jaki sposób można uzyskać dotacje do fotowoltaiki?

Unia Europejska, a fotowoltaika dotacje

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii, które to są w pełni ekologiczne oraz bezpieczne dla zdrowia człowieka. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej do 2020 roku, w naszym kraju udział energii pochodzącej z elektrowni słonecznych ma wynosić piętnaście procent. Tymczasem wskaźnik ten dla innych krajów członkowskich wynosi dwadzieścia procent, zatem nasz kraj znacznie odbiega od norm unijnych. W celu zachęcenia właścicieli gospodarstw oraz właścicieli prywatnych firm do budowy przydomowych elektrowni słonecznych rząd oraz samorządy lokalne poszczególnych województw oferują korzystne dofinansowanie fotowoltaika.

Fotowoltaika dofinansowanie – czyli skąd można otrzymać wsparcie finansowe na budowę elektrowni słonecznej?

W celu otrzymania fotowoltaika dofinansowanie warto szczegółowo zapoznać się z oferowanymi w naszym kraju dotacjami, zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym.

Po wybraniu korzystnej oferty osoba planująca zainwestować w panele fotowoltaiczne powinna złożyć w odpowiedniej instytucji stosowny wniosek. Aby został on przez urzędników pozytywnie zweryfikowany zainteresowany inwestor musi wykazać, że poprzez budowę elektrowni słonecznej zamierza w znacznym stopniu eliminować zużycie nieodnawialnych źródeł energii. Musi on wykazać, że zamierza przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego.

W Polsce fotowoltaika dofinansowanie dotyczy kilku programów zielonej energii, a ich koordynatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto dofinansowaniem do fotowoltaiki zajmują się poszczególne jednostki samorządowe rozlokowane we wszystkich województwach. Finanse, które oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to środki pozyskane nie tylko z funduszy krajowych lecz także z Unii Europejskiej. Ponadto w ich składa wchodzą środki norweskie i EOG oraz środki które udało się zgromadzić w ramach systemu zielonych inwestycji GIS.

Poszczególne dotacje do fotowoltaiki są przeznaczone nie tylko dla prywatnych inwestorów, lecz także dla wielu instytucji administracji państwowej oraz organizacji, które posiadają cechy użyteczności publicznej. Więcej informacji na temat dofinansowania znajdą Państwo na stronie: https://www.sunes.pl/oferta/fotowoltaika-dofinansowanie/
 

Program Prosudent, a dofinansowanie do fotowoltaiki

Program Prosument to jeden z najpowszechniej oferowanych programów zajmujących się dofinansowaniem do fotowoltaiki. Jego realizacja jest przewidziana do 2022 roku. To korzystne rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim dla osób fizycznych oraz funkcjonujących w naszym kraju spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Priorytetowym zadaniem tego programu jest redukcja emisji szkodliwego dla środowiska naturalnego dwutlenku węgla.

W ramach tego programu można otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki w wysokości od 15 do 30 procent. Ponadto program Prosument oferuje udzielenie opłacalnej pożyczki, które oprocentowanie wynosi tylko jeden procent w skali roku.
 

Program Bocian, a dotacje na fotowoltaikę

Niezwykle korzystne dla inwestorów warunki są również oferowane w ramach realizacji programu Bocian. Pozwala on na w pełni korzystne finansowo tworzenie odnawialnych źródeł energii. Podobnie jak w innych programach najważniejszym celem udzielenia tego wsparcia finansowego jest ograniczenie emitowanego do atmosfery CO2.

Program ten jest dostępny dla inwestorów już od 2015 roku, a zakończenie jest przewidziane na rok 2023. Jego zadaniem jest efektywne wspieranie inicjatyw związanych z wdrażaniem instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy nie mniejszej, niż 40kW. Natomiast górna granica mocy instalacji fotowoltaicznych wynosi 1MW.

Najważniejszym warunkiem otrzymania dotacji jest wykazanie, że planowana inwestycja nie przekroczy dziesięciokrotności mocy zainstalowanej dla każdego OZE. W ramach programu Bocian inwestor spełniający powyższe warunki ma szansę na uzyskanie korzystnego kredytu w wysokości, aż do 85 procent planowanych kosztów inwestycji. Program ten jest skierowany w dużej mierze do przedsiębiorców oraz właścicieli różnorodnych firm prywatnych.

Program Zielone Powietrze, a budowa instalacji fotowoltaicznej

Nadrzędnym celem programu „Zielone Powietrze” jest doprowadzenie do znacznej poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów pochodzących z budynków jednorodzinnych. W celu uzyskania tego dofinansowania do fotowoltaiki należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego programu inwestorzy mogą liczyć na dotację mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów wyłącznie w formie stu procentowej pożyczki.

Dofinansowanie w ramach innych Regionalnych Programów Operacyjnych obowiązujących w latach 2014-2020

Dofinansowanie na fotowoltaikę w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pochodzi głównie ze środków Unii Europejskiej. W tym przypadku wysokość wsparcia finansowego jest w dużej mierze uzależniona od woli poszczególnych jednostek terytorialnych. Do dyspozycji zainteresowanych osób jest dostępnych szesnaście programów regionalnych, a więc przypada po jednym na każde województwo. Program w ramach RPO jest skierowany głównie do przedsiębiorstw oraz jednostek Samorządu Terytorialnego.

To tylko niektóre z oferowanych w naszym kraju dotacji przeznaczonych na budowę ekologicznych instalacji fotowoltaicznych. Nasze społeczeństwo z roku na rok ma coraz większą świadomość w zakresie zanieczyszczania środowiska przez szkodliwy dwutlenek węgla emitowany przez tradycyjne elektrownie. Nic zatem dziwnego, że programy oferujące dotację cieszą się coraz większą popularnością. Każdy inwestor, który zdecyduje się na skorzystanie z dofinansowania nie tylko wpływa korzystnie na ochronę środowiska, lecz także zapewnia sobie na przestrzeni lat znaczną redukcję wydatków ponoszonych na zakup energii elektrycznej.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Sun Energy Solutions.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone