Zamknij
REKLAMA

Badanie sprawozdania finansowego - co trzeba o nim wiedzieć?

10.23, 24.01.2023 . Aktualizacja: 10.23, 24.01.2023
Skomentuj

Kiedy jesteś właścicielem firmy, spółki lub przedsiębiorstwa, jesteś zobligowany na podstawie Ustawy o rachunkowości do badania sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdań finansowych jest obowiązkowe dla osób, które podlegają tej ustawie. Za niezłożenie sprawozdania finansowego grożą bardzo duże konsekwencje, nie tylko finansowe w postaci kary grzywny, ale i szersze w postaci pozbawienia wolności. Przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego przysługuje prawo złożenia go w formie elektronicznej wraz z podpisami elektronicznymi. Obowiązek badania jest wyznaczony w danym czasie, nie można go przekroczyć. 

1. Co to są badania sprawozdania finansowego?

2. Badania sprawozdań finansowych — kto podlega?

3. Roczne połączone sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe opiera się o bilansową metodę ustalania wszystkich produktów, operacji, sprzedaży towarów i produktów, które wykonała firma. W sprawozdaniu umieszcza się wszystkie przychody. Sporządzamy je w walucie polskiej. W bilansie zawiera się wszystkie dochody netto ze sprzedaży towarów i produktów. Co jeszcze powinno się o nim wiedzieć? 

Co to są badania sprawozdania finansowego?

Roczne sprawozdania finansowe jednostek, które wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych, są obowiązkowe. Obowiązek przeprowadzenia audytu mają pozostałe jednostki, u których suma aktywów bilansu obrotowego stanowiła równowartość 2.500.000 euro. Jest to obowiązek jednostek, w których średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Badanie sprawozdania finansowego nie może być odkładane w czasie.

Osoby podlegające ustawie są zobowiązane do inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Bilans powinien być przeprowadzony w zakresie stosowania zasad rachunkowości. Powinna w nim być zawarta informacja o obrocie papierami wartościowymi. Obowiązkowi sprawozdania podlegają jednostki, których równowartość w walucie polskiej przychodów od towarów i produktów i operacji finansowych stanowiły 5.000.000 euro. Obowiązek badania sprawozdania finansowego pojawia się również wszędzie tam, gdzie są przychody od produktów oraz operacji finansowych i prowadzone są księgi rachunkowe. Sprawozdanie jest weryfikowane przez komisję nadzoru finansowego. 

Badania sprawozdań finansowych — kto podlega?

Sprawozdanie finansowe jest obowiązkiem jednostek działających na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Badaniu podlegają właściciele oddziałów instytucji kredytowych, jednostek zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oddziałów zakładów reasekuracji, oddziałów banków zagranicznych, instytucji pieniądza elektronicznego, oddziałów zakładów ubezpieczeń, spółek akcyjnych, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych. Ponadto dotyczy głównych oddziałów banków krajowych, krajowych instytucji płatniczych oraz jednostki zainteresowania publicznego działającej na podstawie przepisów. Audyt finansowy przeprowadza biegły rewident, czyli specjalista z uprawnieniami przyznanymi przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Roczne połączone sprawozdania finansowe

Połączone sprawozdania finansowe funduszy sporządza się, sumując odpowiednie pozycje jednostek z wydzielonymi subfunduszami. Do sprawozdania nie bierze się pod uwagę subfunduszy jednostkowych, które znajdują się w likwidacji lub zostały zlikwidowane w roku bilansowanym. Możemy do sprawozdania włączyć takie subfundusze, jeżeli w sposób jasny uniemożliwiałyby przedstawienie bilansu. Jeżeli włączamy je do sprawozdania, należy pamiętać o umieszczeniu informacji o przyczynie włączenia do bilansu. 

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%