Zamknij
REKLAMA
Obsługa maszyn szwalniczych,utrzymanie czystości na stanowisku pracy.
StPr/21/0666
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Wytwarzanie produktów,utrzymanie czystości.
StPr/21/0668
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Nadzór nad pracą podległego personelu,konstruowanie, wdrażanie i nadzór nad realizowaniem procedur utrzymania jakości,zabezpieczenie odpowiedniej jakości produkowanych towarów,opracowywanie informacji i analiz z zakresu działalności działu zapewnienia jakości.
StPr/21/0665
data rozpoczęcia pracy od 16.06.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Praca z dziećmi w wieku 3-7 lat,asystowanie terapeucie.
StPr/21/0659
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

Wsparcie procesów produkcyjnych, obsługa maszyn, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.
StPr/21/0642
data rozpoczęcia pracy od 11.06.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Opracowywanie dokumentacji projektowej, wykonywanie kosztorysów, inwentaryzacje obiektów budowlanych na potrzeby dokumentacji projektowej.
StPr/21/0522
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

w/g programu stażu
StPr/21/0663
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- sprzątanie terenu i usuwanie śmieci, - pielęgnacja drzew i krzewów, przycinanie.
StPr/21/0436
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca z dziećmi 3-7 lat, prace pomocowe przy dzieciach.
StPr/21/0658
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

Wykonywanie prac związanych z obsługą indukcyjnych pieców tyglowych do wytopu żeliwa. Prowadzenie procesu zalewania metalem form odlewniczych.
StPr/21/0643
data rozpoczęcia pracy od 11.06.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN