Zamknij
REKLAMA
Zszywanie przygotowanych elementów odzieży na maszynie stębnówce.
StPr/20/0796
data rozpoczęcia pracy od 13.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ochrona mienia.
StPr/20/0792
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Realizacja zleceń transportowych na trasach krajowych,przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym czasu pracy,terminowe wypełnianie dokumentów,ekonomiczna dbałość o narzędzie pracy.
StPr/20/0783
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

-Przygotowywanie,aktualizacja procedur i instrukcji oraz dokumentacji powiązanej zgodnie z wymogami GMP.
StPr/20/0767
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Tworzenie dokumentacji technicznej, schematów technologicznych i rysunków technicznych,pomoc przy nadzorze nad aparaturą kontrolo-pomiarową,kwalifikacja urządzeń.
StPr/20/0766
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Kontrola prawidłowości pracy obsługiwanej instalacji technologicznej. Prowadzenie zapisów z przebiegu procesu produkcyjnego.
StPr/20/0758
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Prace przy konstukcjach metalowych.
StPr/20/0750
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 4 100 PLN

Prace przy konstrukcjach metalowych.
StPr/20/0751
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Prace przy konstrukcjach metalowych.
StPr/20/0752
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Kontrolowanie i utrzymanie należytego stanu zabezpieczeń maszyn i urzadzeń,wykrywanie i usuwanie usterek,obsługa maszyn w zakresie mycia i dezynfekcji,prace związane z obowiązującymi dokumentami.
StPr/20/0745
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 300 PLN