Zamknij
REKLAMA
Czyszczenie i segregacja jelit zwierzęcych
StPr/23/0083
data rozpoczęcia pracy od 27.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Jazda samochodem ciężarowym
StPr/23/0080
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 400 PLN

Szkolenie pracowników w ogólnych aspektach bhp i prowadzenie dokumentacji, administrowanie dokumentacją z ww. szkoleń, realizacja planowych audytów wg checklist oraz doraźnych wg wytycznych Kierownika lub Specjalisty,przygotowywanie zaleceń dot. niezgodności, ustalanie i dokumentowanie okoliczności i przyczyny wypadku wg. wytycznych Specjalisty / Kierownika, przygotowywanie raportów i zestawień, przygotowywanie opini instrukcji na stanowiskowych.
StPr/23/0078
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Znajomość zasad bezpieczeństwa,umiejętność uruchamiania i zatrzymania maszyn,znajomość zasad poprawnego pakowania produktu,nauka podstawowych asortymentów,zarządzanie zasobami ludzkimi,kontrola pracowników.
StPr/23/0079
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Załadunek i rozładunek towaru , przechowywanie i składowanie towaru, obsługa systemu oraz dokumentacja magazynowa, monitorowanie zapasów magazynowych
StPr/23/0076
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Czynności polegające na wspieraniu procesów produkcyjnych lub kompletowaniu, konfekcjonowaniu oraz weryfikowaniu jakości towarów oraz inne.
StPr/23/0067
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Prace porządkowe, dźwiganie ciężarów, wykonywanie podstawowych prac porządkowych, mycie i dezynfekcja zakładu przetwórstwa mięsa.
StPr/23/0063
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Odbieranie asortymentów z linii produkcyjnej, sortowanie. Pakowanie asortymentu według norm technologicznych i jakościowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z zakresem obowiązków na stanowisku pakowacza. Dźwiganie ciężarów: kobieta - do 12 kg; mężczyzna - do 30 kg.
StPr/23/0060
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Odbieranie asortymentów z linii produkcyjnej, sortowanie. Pakowanie asortymentu według norm technologicznych i jakościowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z zakresem obowiązków na stanowisku pakowacza.
StPr/23/0061
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2023
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Podawanie wlewów witaminowych dożylnie.
StPr/23/0059
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN