Zamknij
REKLAMA
Załadunek i rozładunek towaru , przechowywanie i składowanie towaru, obsługa systemu oraz dokumentacja magazynowa, monitorowanie zapasów magazynowych
StPr/23/0076
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Czynności polegające na wspieraniu procesów produkcyjnych lub kompletowaniu, konfekcjonowaniu oraz weryfikowaniu jakości towarów oraz inne.
StPr/23/0067
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Prace porządkowe, dźwiganie ciężarów, wykonywanie podstawowych prac porządkowych, mycie i dezynfekcja zakładu przetwórstwa mięsa.
StPr/23/0063
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Odbieranie asortymentów z linii produkcyjnej, sortowanie. Pakowanie asortymentu według norm technologicznych i jakościowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z zakresem obowiązków na stanowisku pakowacza. Dźwiganie ciężarów: kobieta - do 12 kg; mężczyzna - do 30 kg.
StPr/23/0060
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Odbieranie asortymentów z linii produkcyjnej, sortowanie. Pakowanie asortymentu według norm technologicznych i jakościowych. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodnych z zakresem obowiązków na stanowisku pakowacza.
StPr/23/0061
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2023
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Podawanie wlewów witaminowych dożylnie.
StPr/23/0059
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Praca na rozbiorze
StPr/23/0054
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Kontrola dowodów księgowych i ich kwalifikowanie do ujęcia w księgach Dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych. Prowadzenie ewidencji księgowych  i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,kontrola nad prawidłowym przebiegiem transakcji, tworzenie raportów i analiz. Udział w przygotowaniu i sporządzaniu sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości GUS.
StPr/23/0047
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Praca i opieka nad dziećmi w spektrum autyzmu
StPr/23/0042
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Obsługa maszyn. Kontrola procesu produkcji. Kontrola stanu technicnego urządzeń i sprzętu.
StPr/23/0041
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 900 PLN