Zamknij
REKLAMA

Tajne przez poufne w gminie Kutno i 100 tys. zł na adwokata. Sesja na żywo

10:32, 06.09.2021 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w Radzie Gminy Kutno w piątek, 3 września grupa radnych nie otrzymała do wglądu pełnomocnictw wójt Justyny Jasińskiej udzielonych Markowi Śmigielskiemu do czynności wykonywanych na rzecz urzędu gminy Kutno. Wójt zasłaniała się klauzulą poufności nadaną tym pełnomocnictwom. Umowy z Kancelarią Adwokacką Dr Filip Śmigielski również radni nie otrzymali do wglądu, jedynie klauzulę, która na jawność wydawanych pieniędzy publicznych nakłada tajemnicę handlową i adwokacką. 

Bez problemu radni za to mogli dowiedzieć się na przykład ile zarabia obsługa prawna Centrum Kultury Gminy Kutno czyli Centrum Obsługi Prawnej IURISTA Sp. z o.o. czy adwokat Paweł Śmiałek, wreszcie obecna na części posiedzenia komisji radca prawny Katarzyna Warczak – Wieczorek. Wraz z radcą prawnym Klaudią Milczarek do tej pory są zatrudnione w urzędzie na 1/2 etatu. 

Wójt przedstawiła klauzule ogólne do porozumienia w sprawie usług prawnych Kancelarii Dr Filip Śmigielski na rzecz wójta gminy Kutno, gminy Kutno i Urzędu Gminy Kutno, na ich podstawie dane wynikające ze zleconych usług w szczególności oferowanego przez kancelarię wynagrodzenia za daną usługę, podziału wynagrodzenia, przyjętego sposobu rozliczeń z klientami, przyjętego sposobu postępowania, przyjętego sposobu etapowego podziału prac, przyjętej przez kancelarię metodyki postępowania stanowią tajemnicę handlową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa kancelarii. Kancelaria stwierdza również, że wyżej wymienione dane są informacjami poufnymi i nie powinny być udostępniane bez zgody kancelarii. Dane objęte zleceniami chronione są też tajemnicą adwokacką, podlegają ścisłej ochronie i objęte są tajemnicą z uwagi na dobro prowadzonych postępowań, ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.

Wójt Justyna Jasińska broniła informacji o tym, ile mieszkańcy gminy Kutno płacą za prowadzenie spraw z jej zawiadomień do prokuratury czy wytoczonych urzędowi spraw pracowniczych przez kancelarię adw. Filipa Śmigielskiego. Liczba spraw w ustach dyrektora zarządzającego kancelarią urosła do kilkunastu, wójt skwapliwie zaprzeczała, że gmina tylu nie prowadzi. Zaprzeczała też kiedy M. Śmigielski mówił o  "tonach dokumentów" w sprawach prowadzonych dla gminy przez jego syna.

Wszystkie sprawy pracownicze są w toku, dwie przed pierwszym posiedzeniem, na którym być może dojść do ugód.  

Summa summarum zarówno wójt, jak i dyrektor zarządzający przyznali, że od lutego tego roku z budżetu gminy Kutno wypłacono tej kancelarii około 100 tys. zł brutto. 

Sprawy, o których już pisaliśmy na naszych łamach dotyczą pracowników byłych pań sekretarz i informatyka. Sprawy karne, o których mówił M. Śmigielski to zakończona już sprawa, która gminę kosztowała 3 tys. zł oraz postępowanie w sprawie niepochlebnych czy obraźliwych komentarzy na naszym portalu dotyczących wójt Justyny Jasińskiej.  Dyrektor wymienił zatem 5 postępowań, o inne z udziałem gminy zapytaliśmy Prezesa Sądu Rejonowego w Kutnie. 

Godziny rozmów na spotkaniu grupy radnych gminnych z udziałem Komisji Rewizyjnej zakończyły się wnioskiem, aby to jednostka nadzorująca finanse w samorządzie -Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi- przeprowadziła kontrolę zasadności wydatków na obsługę prawną i inne w gminie Kutno.

W piątek powołując się na Art. 35. ustawy o finansach publicznych dotyczący wyłączenia jawności, poprosiliśmy wójt o wykazanie istotnego interesu publicznego albo ważnego interesu państwa z powodu, których broni dostępu do konkretnych informacji o wynagrodzeniu kancelarii Dr Filip Śmigielski i za co jest ono uiszczane. 

Art. 35. fin. publ. Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności

Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub w przypadku gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa.

Komisja Rewizyjna kontrolowała również porównawczo koszty urzędu gminy (wynagrodzenia i inne) z lat 2018- 2020, otrzymała stosowne dokumenty od Małgorzaty Tulińskiej, skarbnik gminy, inwestycję drogową oraz wydatki Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku.

Dziś o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kutno odbędzie się sesja nadzwyczajna. Radni na poprzedniej sesji nie zdecydowali się na kredyt długoterminowy. Warunkiem jego udzielenia była przejrzystość finansów gminy Kutno. Jak będzie dzisiaj?

Aktualizacja 6 września godz. 12.11

Sesja rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. Od 10.00 do 12 00 radni obradowali na komisjach. Radca prawny Klaudia Milczarek wyjaśniła właśnie radnym, że co do zasady istnieje jawność wydatków publicznych, chyba że zostanie wykazany istotny interes publiczny czy państwa, który powoduje nieujawnienie przez przedsiębiorcę takich danych. Jednakże wówczas druga strona czyli na przykład wójt może nie zgodzić się z taką decyzją partnera umowy.

Anna Strynkiewicz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała Radę Gminy Kutno o piątkowym posiedzeniu grupy radnych i komisji oraz o klauzuli, jaka była odczytana radnym, blokującej zdaniem Kancelarii Dr Filip Śmigielski i Wójt Gminy Kutno dostęp do informacji o wynagrodzeniu kancelarii i za co je ona dostaje.

- Wydaje nam się to mało przejrzyste, z uwagi na to że chcieliśmy skontrolować wydatki za usługi adwokackie, a które pochodzą z podatków mieszkańców naszej gminy - mówiła Anna Strynkiewicz. - Wydaje mi się, że te wydatki powinny być jawne i nie powinny być dla nas tajemnicą. Powinniśmy wiedzieć czy te kwoty są wysokie, czy stać nas na te koszty. Niemniej jednak nie udało nam się tej kontroli przeprowadzić i wystąpiłam z wnioskiem abyście wy jako Rada Gminy wyrazili zgodę aby ta kontrola mogła się odbyć.

- W tej chwili musimy przegłosować zmianę porządku obrad, za zgodą 5 radnych (wnioskodawców sesji nadzwyczajnej) - powiedziała przewodnicząca Rady Gminy Joanna Kajszczarek. 

W porządku obrad znalazło się zlecenie kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej wydatków na obsługę prawną. Kontrola ma odbyć się od 13 do 25 września. A protokół przedłożony Radzie do 30 września.

- Jestem za tym aby taka kontrola się odbyła - stwierdziła wójt.

- Czy jako rada mamy możliwość obniżenia kosztów lub rezygnacji z kosztów na obsługę prawną? - zapytał radny Dariusz Mroczek. - Czy nasza uchwała może spowodować ograniczenie wydatków na obsługę prawną, kancelarii zewnętrznej?

- Jednym takim głównym sposobem jest uchwalanie budżetu na kolejny rok. Jest to ten moment kiedy rada może decydować o środkach na ten cel - odparła radca prawny Klaudia Milczarek. 

Radny zapytał też o ograniczenie wydatków Urzędu Gminy, o limity zamówień publicznych. 

- W przypadku zamówień publicznych oznacza się je konkretnie w budżecie. A czy wydatki są potrzebne to pod kątem kontroli wójta i kwestii jakie są wydatki bieżące, na co... - mówiła radca prawny. - Macie państwo możliwość kontroli działalności wójta, zlecania pewnych zadań. Macie Państwo możliwość ustalić jakie są potrzeby, powstające w trakcie działalności, również w kwestii stałej obsługi prawnej. Tutaj to kwestia dyskusji nad budżetem, jak państwo jesteście w stanie dowiedzieć się jakie są plany, jaki zakres, jakie wydatki.

Skarbnik Małgorzata Tulińska poinformowała, że zaraz będzie projekt budżetu na przyszły rok i wówczas na komisjach będzie można ustalić potrzeby w odpowiednich działach.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (29)

AferaAfera

28 0

Śmiechu warte - to się nadaje do prokuratury 10:49, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

asdasdasasdasdas

25 0

Cudze się łatwo wydaje, ciekaw Czy Pani Wójt zapłaciła by tyle z prywatnych pieniędzy, poza tym ciągle nie wiemy za co te wydatki, bo chyba nie za popisy medialne "dyrektora zarządzającego" jednoosobową działalnością gospodarczą (już samo to stanowisko to kiepski żart), kabaret, w ciągu 5 minut każdy jest w stanie wskazać lepszy sposób na wydanie 100.000 PLN z gminnych pieniędzy 11:01, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kocham Kutno za darmKocham Kutno za darm

17 0

Dobre. Dobre.... 11:35, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Oto jest pytanie Oto jest pytanie

22 0

Czy miał dostęp do danych osobowych i wrażliwych? Wcześniej zanim informatyk został zwolniony 11:53, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Replay <odpadki&gReplay <odpadki&g

17 0

Kompromitacji ciąg dalszy - "Tak między Bogiem a prawdą, to wszelkie doradztwa, pełnomocnictwa, dyrektory i menagery od siedmiu boleści, są w tych samorządowych przybytkach tak potrzebni, jak zającowi dzwonek. Pytamy się - po kiego grzyba potrzebna jest ta cała ferajna pospolicie zwana "obibokowe doradztwo", jeżeli są zatrudnieni na poszczególne stanowiska merytoryczni Pracownicy (bynajmniej winni być przygotowani merytorycznie, tak?!) i są dobrze opłacanymi urzędnikami i zapewne nie mają wynagrodzeń na poziomie tzw. najniższej krajowej i, ci pracownicy, powinni wykonywać wszelkie zadania i obowiązki wynikające z Ustawy o Pracownikach Samorządowych, gminnych wewnętrznych regulaminach, instrukcjach i innych ustawowych zadań, a wszelkie pomagiery, to jak nic, tylko spłacanie zobowiązań tudzież długów przedwyborczych. Poza tym, jak wójtówna nie daje sobie rady z zadaniami mając do pomocy tak duży zespół pracowników, to z niej taki kierownik jednostki gminnej (precyzyjniej politykierski "sołtysina"), jak z kozich rogów armata! To jest właśnie tak, jak namaszcza jakiś tam politykier z <bozej laski> (m.in. sema-for z podlęczyckich bagien bleszczok) osobników/osobniczki wg politycznych kryteriów na wzór post-komuszo-bolszewickich szwadronów zła, obłudy i zakłamania pt. <tawariszcz naczjalnik ma być mierny, ale dozgonnie i ślepo wierny, prawda> ?!!
P.S.
Oczywiście My Świadomi Ludzie, Porządni Obywatele tego Regionu wiemy doskonale, że wszelkie, post-parlamentarne popłuczyny typu - senatorki, posełki etc. etc. zawsze namaszczają takie mało udaczne persony , aby nie stanowiły zagrożenia dla ich stołków, lub jak kto woli, politycznych, wysoko płatnych zydli. Ot i wszystko na powyższy temat."
12:17, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Tomasz BukowiczTomasz Bukowicz

22 0

czy to nie czasem ostatnio wszyscy radni bili brawa na stojąco pani wójt?????
Teraz widzicie sami jakimi jesteście klakierami. 12:46, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A potem będzie A potem będzie

24 0

Konferencja prasowa i foszek pójdzie że to bajki pomówienia i inne takie ta Pani zła dziennikarka piszę na portalach. Zło normalnie. 12:48, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

21 0

Radni bierzcie przyklad z rady Krosniewic a nie tylko przyklaskiwac p.wójt 14:22, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NIKNIK

23 0

Czy jest jakaś instytucja przed którą ta pani nie będzie miała nic do ukrycia i wykaże na co idą publiczne pieniądze? To przecież jej obowiązek bo nie płaci z własnego portfela tylko z podatników pieniędzy. 15:19, 06.09.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PrawnikPrawnik

11 0

RIO, Prokuratura, Sąd 17:01, 06.09.2021


tosiektosiek

28 0

WÓJTOWA MA GEST i nie dziwota, że Śmigielscy śmigają mercami i mają za co szpanować na Królewskiej 15:56, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

KrośniewiakKrośniewiak

23 0

Krośniewice ponownie łączą się w bólu z Gminą Kutno... 17:12, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ReniaRenia

24 0

Może to złudzenie ale z tego co pani pokazuje,to jest koszmarek! 20:42, 06.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

dorndorn

23 0

Pani Wójt to człowiek demolka 09:08, 07.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PowiatPowiat

23 0

Jak teraz P. Wójt spojrzy w oczy swoim pracownikom, jaki daje przykład, kłamstwem daleko nie zajedziesz. Niech teraz radni i mieszkańcy zobaczą kogo popierają, jak długo to będzie trwało? 09:16, 07.09.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

cyrkcyrk

6 0

Radni bić brawo i to na stojąco. 21:01, 07.09.2021


d13d13

19 0

A KASA - no to cicho sza TAJEMNICA; a za ONEJ to jeszcze urząd czy już WIELKOPOLSKA LOŻA MASOŃSKA 10:04, 07.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xenonxenon

21 0

tak wybraliście w wyborach to teraz są efekty
10:44, 07.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mata co chcieliśta Mata co chcieliśta

25 0

Paradoksalnie to ja bym głównymi winowajcami tej sytuacji nazwał tych, którzy na złość lub z innych powodów zagłosowali przeciwko byłemu wójtowi. Czyli wg starego porzekadła " Zamienił stryjek siekierkę na kijek" 15:23, 07.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

astrooastroo

26 0

Kiedy to wreszcie się skończy? Czy gmina Kutno nie może mieć normalnego wójta, który nie bawi się w takie głupoty i nie wydaje pieniędzy na prawo i lewo?? 16:11, 07.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

alikalik

18 0

ludzie, nie bójta się wójta!!! 08:48, 08.09.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TakTak

2 1

To tekst byłego Wójta Ozdowskiego. 08:28, 09.09.2021


tuniatunia

15 0

KTO MIECZEM WOJUJE - ten od miecza ginie A OBYWATELI GMINY - swoją drogą SZKODA 10:27, 08.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

ArsArs

13 0

Wójtowej mecenasi - to JAKBY NIE NASI a i ONA jakby na mieszkańców gminy nabzdyczona 10:29, 08.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AsAs

15 0

A co na to pani skarbnik?! 14:13, 08.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

p88p88

10 0

Jadą wozy z Wielkopolski z prawnikami, wspierać wójta co to szasta gminną kasą - AŻ SIĘ RADA OBUDZI 20:19, 08.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

d13d13

7 0

O prawniku wójtowej to nawet głośno w Internecie - m.in. "Nie wiadomo, dlaczego Marek Śmigielski został kandydatem PSL na posła. Wiadomo, że narobił ogromnych długów. Nie wiadomo, czy PSL je spłaci. Wiadomo, że partia ma finansowe kłopoty"
Więcej: http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/marek+%C5%9Bmigielski 15:17, 10.09.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OlaOla

2 0

To nie jest prawnik Pani Wójt. Pan Marek Śmigielski nie jest prawnikiem. To ojciec adwokata Filipa Śmigielskiego, który świadczy dla gminy etc. usługi prawne. 20:44, 12.09.2021


hahahaha

0 0

100 tysięcy to jest chyba dla zamydlenia oczu. Ciekawe jak ta kwota urośnie, kiedy ktoś się przyjrzy temu dokładniej. A może okaże się, że wypływa duuuużo większy strumień? Ta kobieta nie powinna sprawować funkcji wójta. Kto na nią głosował ja się pytam!!!!!! 14:10, 15.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%