Zamknij
REKLAMA

Masz pomysł dla kutnowskiej społeczności? Sprawdź jak zgłosić projekt do KBO

10:08, 04.04.2021 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Do 18 kwietnia można będzie wysyłać projekty do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na tej stronie https://kutno.budzet-obywatelski.org/ znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. 

Jak zgłosić projekt?

 • Projekt do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Kutno, który uzyskał poparcie dla swojego projektu od minimum 30 mieszkańców Miasta Kutno. Każdy projektodawca ma prawo zgłosić jeden projekt w każdej z trzech kategorii.
 • Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów zgłoszonych do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 • Zgłoszenie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami następuje wyłącznie poprzez jego wysłanie za pośrednictwem internetu w terminie i w sposób określony w harmonogramie przeprowadzania Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 • Zgłoszenie projektu przez osobę małoletnią wymaga zgody opiekuna prawnego. Zgoda opiekuna prawnego w formie skanu lub zdjęcia musi być załączona do projektu.
 • Projektodawca, składając projekt, musi podać aktualny adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy. Dalszy kontakt z projektodawcą może odbywać się drogą telefoniczną lub mailową.
 • Informacje dotyczące zgłoszonych projektów oraz informacja o tym, kto jest projektodawcą danego projektu do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego są jawne.
 • Zgłoszone projekty powinny uwzględniać – o ile to możliwe – uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473).
 • W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać tylko takie projekty, które będą ogólnodostępne dla mieszkańców. Zachowanie wymogu ogólnodostępności stwierdza na etapie oceny merytorycznej (w tym analizy finansowej i technicznej), kierownik lub naczelnik właściwej komórki merytorycznej.
 • W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji projektu w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy.
 • Projektodawca może w porozumieniu z projektodawcą innego projektu podjąć decyzję o połączeniu dowolnej ilości projektów w jeden. W przypadku połączenia projektów autorzy projektów wskazują projektodawcę odpowiedzialnego za projekt.
 • Projektodawca ma prawo do wycofania zgłoszonego przez siebie projektu bez podania przyczyny, w terminie nie później niż na 1 dzień przed ogłoszeniem listy projektów zakwalifikowanych do głosowania.

W ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:

 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności;
 • które  naruszają  obowiązujące  przepisy  prawa,  prawa  osób  trzecich,  w  tym prawo własności;
 • naruszające zasadę uczciwej konkurencji, w tym wskazujące bezpośrednio lub pośrednio podmiot realizujący projekt, tryb jego realizacji, a także zastrzeżone znaki towarowe;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w  tym  w  szczególności  z  planami  zagospodarowania  przestrzennego, programami    strategicznymi    czy    zadaniami    wpisanymi    do    Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 • dotyczące obszaru, którego gmina nie jest właścicielem lub na którym gmina nie może zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych;
 • dotyczące opracowania samej dokumentacji lub dokonania czynności prawnej, jeśli nie jest ona częścią składową projektu;
 • dotyczące dróg, dla których zarządcą nie jest Prezydent Miasta Kutno;
 • dotyczące  realizacji  stacji  roweru  miejskiego,  zmian  układu  linii  lokalnego transportu zbiorowego;
 • które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. eksploatacja w ciągu roku  od  wytworzenia  projektu przekraczałyby 30% wartości projektu;
 • których koszt szacunkowy już na etapie weryfikacji przekroczy maksymalną kwotę dla danej kategorii projektów,za wyjątkiem projektów małych, które po konsultacji   i   uzyskaniu   zgody projektodawcy można  zakwalifikować  do kategorii projektów dużych;
 • których  realizacja  pozostawałaby  w  sprzeczności  z  zasadami  współżycia społecznego lub prowadziłaby do naruszenia dobrych obyczajów;
 • które mają charakter projektów autorskich, chyba, że przewidują nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Miasto Kutno i wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym,  w  tym  oparciu  o  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień publicznych;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźniej gotowości do współpracy w formie pisemnej, np. oświadczenia.
(O.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (9)

Niestety nie mogę...Niestety nie mogę...

2 1

Społeczne - Centrum doradcze dla imigrantów.
Edukacja - Zielona szkoła dla dzieciaków, sadzenie drzew i krzewów.
Ochrona środowiska - domki dla ptaków.
Sport - obozy letnie dla dzieciaków.
08:48, 18.03.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jeśli nie możeszjeśli nie możesz

0 3

To zacznij móc. 00:57, 20.03.2021


stale krętactwastale krętactwa

5 2

https://ekutno.pl/pl/680_o-tym-sie-mowi/45821_na-przeciaganie-liny-z-silowni-juz-nie-skorzystasz-koniec-oszukiwania-.html
W Kutnie takie siłownie były i udawały ,że dla profesjonalistów i niektórzy tzw asystenci niektórych nawet tam zdobywali licencję na przeciąganie liny i jeszcze się tym chwalili w dobie pandemii. To dopiero oszustwo. Niektórzy tez cały czas działali pod przykrywką szkoły tańca . Pogięło tych ludzi. Ale przecież w Kutnie sanepid i inne służby chyba głuche i ślepe udające ,że nic nie widzą i nic nie wiedzą. Tylko kara pieniężna otrzeźwi te chore umysły. 08:42, 05.04.2021

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

LelenLelen

2 3

Akurat u nas wszystko działa zgodnie z prawem. O co ci chodzi? 14:55, 06.04.2021


pytampytam

2 1

U was to znaczy gdzie? 08:39, 07.04.2021


nie radnynie radny

12 0

To się powinno nazywać Kutnowski Budżet Radnych Poparcia Prezydenta. Nie ma sensu składać pomysłów do kutnowskiego budżetu obywatelskiego, bo i tak przeważnie przechodzą te projekty składane przez radnych, którzy mają przychylność władz. A nawet jeśli już jakiś projekt złoży ktoś spoza tej grupy to i tak musi swoje odleżeć. Albo zapomną albo urzędnikowi odpowiedzialnemu za realizację się nie chce mimo, że ma to w swoich obowiązkach. Warto byłoby zapytać Biuro prasowe UM, jakie projekty nie zostały zrealizowane i dlaczego. Bo brak kasy nie jest wytłumaczeniem, skoro znalazły sie na kolejny rok a i w trakcie znajdują się na jakieś psie parki 18:19, 06.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CzytelnikCzytelnik

9 0

No właśnie, Pani Redaktor. Może Pani wystosuje takie zapytanie do Urzędu Miasta np. w ramach cyklu "Czytelnicy piszą, pytają"? Czy to pytanie z gatunku niewygodnych? Pewnie tak ale po to są tzw. rzetelne media nieprawdaż? 09:41, 07.04.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

6 0

Pytanie wysłane 12:54, 07.04.2021


ściana łezściana łez

3 1

Czy ktoś wie czy działa już fontanna na tym betonowisku w centrum miasta ? 09:35, 09.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%