Zamknij
REKLAMA

Burmistrz Krośniewic nie należy się wyższe wynagrodzenie. Rada Miejska przeciw

22:42, 03.12.2019 | O.R
Skomentuj
REKLAMA

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach rozpatrywany był wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości o podwyższenie wynagrodzenia Burmistrz Krośniewic Katarzynie Erdman.  Mariola Łukomska szefowa klubu odczytała wniosek. Dotychczas K. Erdman zarabiała 7950 zł brutto, na tę kwotę składało się wynagrodzenie zasadnicze 4000, dodatek funkcyjny 1500, stażowe 800, dodatek specjalny 1650 zł. Propozycja PiS to podwyżka o 1570 zł brutto czyli 4700 podstawa, 1900 funkcyjne, 940 stażowe i 1980 zł dodatek specjalny, co daje 9520 zł brutto.

- Rocznie byłaby to kwota 20 tysięcy złotych. Obecnie najwyższa stawka dla prezydenta, burmistrza miesięcznie to 10180 zł brutto. Wniosek uzasadniamy tym, że pani burmistrz otrzymuje najniższe wynagrodzenie w powiecie kutnowskim, mimo większej liczby mieszkańców gminy - mówiła Mariola Łukomska i podała przykładowe wynagrodzenia wójtów.

Dorota Dąbrowska Dąbrowice 2 tysiące mieszkańców 10180 zł, Tomasz Szczęsny Łanięta 2,5 tys. mieszkańców 8 740 zł , Robert Pawlikowski Oporów 2,5 tys. mieszkańców 9580 zł, Zdzisław Kostrzewa Gmina Nowe Ostrowy 3,5 tys. mieszkańców 10 068, Tomasz Grabowski 9900 4 tys. mieszkańców, Justyna Jasińska Kutno 9888 zł 8,5 tys. mieszkańców.

- Nasza gmina ma około 8,5 tysiąca mieszkańców. Wynagrodzenie poprzedniej pani burmistrz wynosiło miesięcznie brutto 11 180 zł, rocznie razem z wiceburmistrzem ponad 220 tys. zł, a obecnie urzędującej pani burmistrz i wiceburmistrza przez 3 miesiące to 114 tys. zł. Różnica za ten rok to 113 tys. zł. Pomimo nowelizacji ustawy w maju ubiegłego roku zgodnie z którym od 1 lipca obowiązywały inne składki wynagrodzenia burmistrza, Rada Miejska w Krośniewicach nie zmniejszyła wynagrodzenia byłej pani burmistrz. Było to około 20 % obniżki - mówiła radna M. Łukomska. - Łączny koszt poprzedniej burmistrz w 2018 z odprawami 240 tys. zł. Katarzyna Erdman w tym roku pozyskała dla gminy 3 mln zł na takie inwestycje jak budowa sali gimnastycznej w Nowem (1,3 mln zł) przebudowa dróg gminnych (1,3 mln zł) , wyposażenie hali sportowej (60 tys.), dotacja na drogi dojazdowe do gruntów (280 tys.zł). Zostały złożone wnioski na drogi Wychny i Suchodoły (3,3 mln zł), przebudową drogi w Szubinie (1,6 mln zł). Należy podkreślić, że pozyskiwane środki przez byłą panią burmistrz były na podobnym poziomie, a różnica wysokości wynagrodzenia to ponad 3 tys. zł. 

Głos zabrał radny Marek Krysiak - Pani burmistrz będę głosował przeciw podwyżce wynagrodzenia dla pani, dlatego że nie zostały wykonane zadania w moim okręgu wyborczym 11, a które były przegłosowane przez radę. Proszę wyznaczyć termin spotkania z mieszkańcami wsi Wychny, w związku z wytłumaczeniem im braku wykonana zadań remontów dróg. Proszę o terminie powiadomić sołtys wsi. 

 Z kolei Mieczysław Król zapytał Skarbnika Gminy Beatę Mitlas o to czy Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze pracy pani burmistrz? 

- RIO pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze - odpowiedziała skarbnik.

- Mam pytanie do pana przewodniczącego. 10 radnych głosowało przeciw, co jest przyczyną, że jesteście przeciw podwyżce dla pani burmistrz? - spytał radny M. Król. 

- Ile wniosków zostało złożonych do RPO w czasie kiedy pani objęła stanowisko? -  radna Anna Chmielecka.

- Nie ma z nami niestety już Agnieszki Piech, która była odpowiedzialna za wyszukiwanie programów. Jutro mam spotkanie z pracownikiem innej gminy, którego jeśli się uda zatrudnimy do wyszukiwania programów i pisania wniosków - odpowiedziała burmistrz Katarzyna Erdman.- Z bólem serca muszę powiedzieć, że kiedy odeszła pani Agnieszka skończyło się pisanie wniosków. Natomiast moi pracownicy są tak obłożeni pracą, że w tym momencie kulejmy.

-Ile wniosków do RPO i jakie to były wnioski złożyła pani Agnieszka Piech, kiedy była zatrudniona na umowę zlecenia w Gminie? - spytała A. Chmielecka.

- Nie wiem tego czy akurat do RPO- odparła burmistrz.

- To pani nie informowała? - spytała radna Chmielecka.

- W dużej mierze pani Piech współpracowała z panem kierownikiem Lipskim, Składała poprzednio wnioski na drogi, gdzie dostaliśmy dofinansowanie. Pomogła pisać też wnioski na te dwie kolejne drogi - informowała K. Erdman.

- Kończy się okres programów RPO i przespaliśmy ten rok - podsumowała A. Chmielecka. 

- Składaliśmy wniosek na przedszkole i go broniliśmy - powiedziała burmistrz.

- A czy został złożony wniosek na kanalizację?

- Próbowaliśmy w marcu wysłać wniosek, siedzieliśmy do późnej nocy, ale program nie przyjął wniosku - powiedziała burmistrz.

- Jak to nie przyjął? Generator wniosków otwarty jest przez dwa tygodnie.

- Mieliśmy czas do 24.00, program nie przyjął wniosku. Nie ma z nami pani Agnieszki mogłaby powiedzieć dużo więcej i też nie ma pana Sławka na sali (kierownik Sławomir Lipski- przyp. red.) 

- Ile zadań w przyszłym roku budżetowym pani zaplanowała? - pytała dalej radna Anna Chmielecka. 

- Zaplanowaliśmy siedem zadań.

- Siedem inwestycji na cały rok?

- Przyszły rok będzie ubogi finansowo z uwagi na to, że nie dostaniemy dywidendy z ZUKu (Zakładu Usług Komunalnych - przyp. red.)

- Czy w takim razie skoro przyszły rok zapowiada się tak ubogo, to czy właściwym jest składanie wniosku o podwyżkę?

Burmistrz powiedziała, że w gminie jest bardzo dużo pracowników, są zabezpieczone pieniądze na ich podwyżki czyli spełnienie ustawy o zmienionym najniższym wynagrodzeniu oraz na podwyżki dla niej.

Radna A. Chmielecka zapytała o planowane przez burmistrz pozyskanie środków na zadanie: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz dom pobytu dziennego. Czy wniosek został na takie zadanie złożony do RPO Województwa Łódzkiego?

- Nie został, ale będą jeszcze konkursy,

- To był ostatni konkurs, w tym zakresie okienko się już zamknęło. został już ogłoszony harmonogram RPO - powiedziała A. Chmielecka. 

- Będą jeszcze.

Następnie głos zabrał radny Adam Nowicki, który mówił o nierozliczeniu projektów ważnych z uwagi na obciążenie budżetu i wyraził też brak aprobaty dla zerwania umowy na zadanie Mój rynek. 

- W mojej ocenie decyzja troszkę pochopna, bo niesie obciążenie roku 2020, dotacji już nie zwiększymy, a przecież wydatki już ponieśliśmy - mówił A. Nowicki. - Chciałabym aby samorząd też prężniej szukał inwestorów, nowych miejsc prac dla mieszkańców. Zasadniczo nie jestem przeciwny co do podwyżki, ale mam wątpliwości co do wyniku przetargu na Mój Rynek. 

Radny Andrzej Konwerski z kolei nawiązał do poprzedniej burzliwej sesji, na której jednym z wątków był napastliwy artykuł pt. Co ukrywa Kępisty?w Kurierze Krośniewickim nr 2/2019 wydawanym przez  MEA PATRIA sp. z o.o. z Łodzi, w którym Urząd Miejski w Krośniewicach umieszcza materiały reklamowe.

- Myślałem, że ustaną tego typu ataki, i państwo wstrzymacie się z tym wnioskiem, że wyciszy się tego typu zachowania. Jednak pani burmistrz nie odcięła się od tego artykułu i nie rozwiązała umowy z wydawcą. Ja na jej miejscu bym tak zrobił- mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny A. Konwerski. - Mam pytanie do Klubu Prawa i Sprawiedliwości jakie jest stanowisko klubu wobec tego artykułu, atakującego kolegę radnego, czy nie od niego odcina.

- Nie odcinamy się od wniosku o podwyżkę, a nie wiedzieliśmy że taki artykuł się ukaże. Pani burmistrz wyjaśniała, że ukazał się on na stronie, która nie jest opłacana przez gminę - odparła Mariola Łukomska. - Zachowujemy stanowisko obojętne wobec tego artykułu. 

Jadwiga Piotrowska zwróciła uwagę na porównania wynagrodzenia poprzedniczki z obecnej burmistrz, a przecież Julianna Barbara Herman miała 25 lat stażu pracy w samorządzie, a Katarzyna Erdman rok. 

- Nie odetniemy się od tego artykułu, bo tam była sama prawda w artykule. Pan przewodniczący Kępisty przekroczył przepisy i jest podejrzany o korupcję w sprawie kupna działki w Ostałowie, to raz, i jest podejrzany również o uprawę gruntów za targowicą - mówił radny Mieczysław Król. - Przez sześć lat nikt nie płacił za to podatku i to jest w dokumentach gminnych. Dlatego absolutnie nie wycofujemy i nie mówię tu o jakimś przepraszaniu. Sprawa jest u wojewody i u organów ścigania.

- Kto użytkuje te grunty przy targowicy o których mówi pan Król? - zapytała burmistrz radna J. Piotrowska. 

- Z uwagi na RODO nie mogę powiedzieć nazwiska, ale na pewno nie użytkuje ich pan Sławomir Kępisty - odpowiedziała burmistrz Erdman. 

- Jest wniosek u wojewody o wygaszenie mandatu temu panu.Jest nowy wojewoda, zmienił się - mówił radny Król. 

- Jako radny niezależny chciałbym się odnieść do artykułu w Kurierze - stanowczo się odcinam, a jeśli chodzi o podwyżkę, to nie byłbym przeciw ale w tej chwili to jest falstart - powiedział Andrzej Bonawenturczak.

- Pani burmistrz czy prawdą jest, że od 6 lat nikt nie płaci podatku za tę ziemię za targowicą? - spytał radny Król.

- Tak to prawda.

- Niech pan się nie zasłania Kubasińskim - powiedział radny Król. 

- Pytał pan dlaczego jesteśmy przeciw podwyżce. Uważamy, że przedwczesne jest mówieniu o pozyskaniu środków, o dopiero co złożonych wnioskach. Pozyskane środki będzie można uznać wtedy kiedy zostaną zaksięgowane na koncie. Nie zgadzamy się na politykę kadrową pani burmistrz. Uważamy, że polityka pani burmistrz jest zła, prowadzi do preferencji mieszkańców pewnego miasta - mówił przewodniczący rady S. Kępisty. - Sprawa nieopublikowania audytu, po szumnych zapowiedziach wykrycia wielkich afer. Termin oddania audytu był przekładany, gmina za niego zapłaciła, a pani burmistrz stwierdziła, że zawiera on błędy i opublikowanie go naraziłoby gminę na procesy. Do dziś nie usłyszeliśmy, jak rozliczono wykonawcę ( Union 4 Future Sp. z o.o z Błoni reprezentowana przez Agnieszkę Piech - przyp. red.) za nierzetelne wykonanie zlecenia. Pani Burmistrz zajęła się też "aferą piecową", odniosła się nawet na oficjalnej stronie gminy do tych doniesień, choć jako mieszkanka wspólnoty decydowała o likwidacji pieców. Do dziś nie możemy się dowiedzieć tutaj jak zakończyła się "afera piecowa". Prokuratura kolejny raz umorzyła postępowanie. Współpraca z panią burmistrz praktycznie nie istnieje. 

Burmistrz wyjaśniła sytuację dotacji dla zadania Mój Rynek. Urząd Marszałkowski w Łodzi zgodził się aby inwestycję wykonać w dwóch etapach. Burmistrz nie zna jeszcze jej kosztów. Burmistrz stwierdziła, że gmina nie ponosi odpowiedzialności za redakcyjne materiały w Kurierze Krośniewickim. Adwokat Maciej Kucharski na pytanie o możliwość rozwiązania umowy, powiedział, że obowiązuje ona do końca roku i że można ją rozwiązać. Kierownik Anna Straszewska wyjaśniła dlaczego wybrana została formuła zamówienia stron w gazecie prywatnej a nie wydawanie własnego biuletynu.Chodziło o koszty. Straszewska mówiła, że dokonała rozpoznania rynku w zakresie druku i przygotowania przy wydawaniu gazety przez gminę. 

- Protokół kontroli nie zostanie opublikowany, mam prawo nie zgodzić się z pewnymi informacjami które w nim są. Żeby pewne kwestie zostały wyjaśnione raport został oddany do CBA i prokuratury - powiedziała burmistrz Krośniewic.

Radni przeszli do podjęcia uchwały o podwyżce wynagrodzenia Katarzynie Erdman. Czterech radnych było "za'', ośmioro przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Rada Miejska w Krośniewicach nie uchwaliła wyższego wynagrodzenia dla burmistrz.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (38)

FanFan

38 3

Ktoś kto nie chciał, żeby PiS kiedykolwiek wygrał wybory samorządowe w Kutnie, wymyślił to co się dzieje w Krośniewicach. 23:34, 03.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DSDS

41 3

Kwota podwyżki czy dodatku specjalnego (a na co ten dodatek?) to są kwoty jakie niektórzy zarabiają na miesiąc, a tu za co ta podwyżka ma być?Co ona już się tak bardzo narobiła i co zrobiła ,żeby takie kwoty dostawać? Opamiętajcie się ludzie. 06:47, 04.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

w.pw.p

39 5

Po prostu jej nie należy się podwyżka. 08:08, 04.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

widzwidz

15 2

Nie należy. Jaka praca, taka płaca. Dobrze zrobili radni, że nie dali się zaszczuć. Cały tydzień przed głosowaniem w radiu Q leciała informacja o podwyzce dla burmistrzowej, jakby to ich miało nie wiem jak przekonac. 21:35, 04.12.2019


ebeebe

38 3

Podwyżka to się należy ale raczej pracownikom, bez których jak widać burmistrz nie jest w stanie sama nic zrobić ani nawet odpowiedzieć na zadane jej pytanie.... To za co ona chce podwyżkę?? Równie dobrze można by posadzić na jej miejsce kukłę, żadnej różnicy nie będzie widać... 08:58, 04.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jaja

30 0

No właśnie posadziliśmy Kukłę. 09:19, 04.12.2019


e.ue.u

27 1

I tak wygląda jak kukła. 09:27, 04.12.2019


wstydwstyd

39 4

Nie uważacie ,że te odpowiedzi Burmistrz to żenada?! 09:26, 04.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BenBen

16 1

Ale przynajmniej się odezwała. Normalnie postęp! 21:11, 04.12.2019


DziwakDziwak

4 25

Za to radni maja za karzde zebranie i to im odpowiada 10:07, 04.12.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

123123

23 7

Nieprawda - mają miesięczny ryczałt, w dodatku ograniczany za każda nieobecność - proszę sprawdzić uchwalę w tej sprawie 12:45, 04.12.2019


jaja

16 0

Naucz się pisać analfabeto a nie próbujesz się mądrzyć. 20:43, 04.12.2019


zainteresowanazainteresowana

10 4

Pytanie do radnych: co zrobiliście dobrego przez ten rok? Czym możecie się pochwalić? Chyba tylko ilością złożonych interpelacji. 22:46, 05.12.2019


JaJa

4 3

A kto rządzi Gmina?Kto bierze za to ładne pieniądze?Rada?Tak właśnie wyborcy P.Erdman znają się na prawie samorządowym!! Żenada! 21:34, 07.12.2019


No nie !!!No nie !!!

33 2

Wnioski UE w tych czasach dla samorządu to niesamowicie ważna kwestia.
Burmistrzowa, która nie korzysta z tego tematu to zasługuje na obniżkę a nie podwyżkę.
Płacze, że nie ma jakiejś Pani Agnieszki , że siedzieli do północy i niezdążyli wysłać, ciekawe czy mieli kłopoty merytoryczne z wnioskiem z jego treścią, czy może strona internetowa do obsługi wniosków ich nie przepuszczała przez kolejny etap, a to by świadczyło o braku doświadczenia w jej obsłudze.

Jak Burmistrzowa może mówić że nie zgadza się z raportem z audytu jak go przyjęła podpisała i za niego zapłaciła? 11:01, 04.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JAJA

10 0

Żeby było śmieszniej, oddała raport/z którym się nie zgadza!!/do CBA i prokuratury!! 14:23, 05.12.2019


Szczera prawda!!!Szczera prawda!!!

28 3

Tak między Bogiem a prawdą, to żadna/żaden wójt, burmistrz, prezydent (miasta do 50 tys mieszkańców) w skali kraju nie powinien więcej zarabiać, jak odpowiednio - 4900/5400/6300 zł brutto, maxymalnie oczywiście. Dlaczego - bo z reguły osoby które zostają wybrane na takowe stanowiska w 99% nie posiadają, w chwili namaszczenia na te stanowiska, żadnej merytorycznej wiedzy w zakresie zarządzania, organizacji, stosowania i zrozumienia procedur finansowych, nadzoru nad merytorycznymi pracownikami urzędów, a co za tym idzie są lub mogą być tylko stażystami ewentualnie praktykantami na tychże stołkach. Pisząc wprost są to dyletanci i pospolite administracyjno-politykierskie tłuczki (może nie wszyscy, ale przynajmniej większość z nich), a w naszych terytorialno-lokalnych uwarunkowaniach można takowe przypadki mnożyć. Biorąc pod uwagę stronę poszczególnych (w większości przypadków) personali samorządowych "mędrców" i niezwykle odpornych na wiedzę tzw. wiejsko-miejskich "sołtysinów" ( z całym szacunkiem do prawdziwych i autentycznych Sołtysów), to jeżeli już, winni otrzymywać, ni mniej ni więcej, do maximum 2250 zł brutto. Ot i wszystko na powyższy temat. 12:01, 04.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

bezstronnybezstronny

12 0

W 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 % popieram. Nic dodać, nic ująć. 23:33, 04.12.2019


MikołajekMikołajek

5 0

Niektórzy nawet nie potrafią sklecić zdania nie mówiąc o merytoryce w różnych tematach a zarabiają powyżej 10 tys. To policzek dla ludzi wykształconych. 07:59, 06.12.2019


GraziaGrazia

34 7

I niestety dla burmistrzowej rada jest mądra i wie czego chce To nie sa prostaczki których da sie zmanipulować albo zastraszyć droga p burmistrz..Wielkie brawa dla Rady 13:52, 04.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DziwakDziwak

3 32

Jak by bylo glosowanie o podwyrzki dla radnych to wszyscy byli by na TAK 14:11, 04.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

123123

28 0

No widzisz..... Mogą a jednak o podwyżki nie wnoszą
Aha w słowie "podwyżki" jest "ż" a nie "rz". To tak na przyszłość, bo trafisz na jakiegoś złośliwca i będzie wypisywał, że "analfabeta", że "nie zna polskiego",albo "naucz się pisać" itp. A po co złośliwcom dawać do tego powód? Ja tam myślę, że zwyczajnie się pomyliłeś pisząc w pośpiechu. 14:51, 04.12.2019


REKLAMA

Prosze sama to przemProsze sama to przem

29 3

Przez kogo sytuacja z ochroną?
Przez kogo sytuacja z gazetą?
Przez kogo sytuacja z moim rynkiem?
Przez kogo sytuacja z audytem?
Przez kogo sytuacja z wnioskami UE?
Kto sugerował takie a nie inne zachowania wobec radnych?
Kto sugerował takie a nie inne zachowania wobec pracowników?
Przez kogo zaczęły wpływać skargi?
Kto doradzał rozwiązania i ruchy, które potem kosztowały wiele stresu?
Kto ma z tego korzyść?
Kto wie bardzo dużo, kto wie jak tą wiedzę wykorzystać?

Proszę wyciągnij wnioski bez niczyich sugestii.
Jeśli snuto przed Tobą różne wizje, opowieści, opowiadano o wspaniałych znajomych, pięknej przeszłości. Także powiedz "sprawdzam" i także wyciągnij wnioski. 14:45, 04.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

TT

26 1

Do tego trzeba mieć mózg 16:01, 04.12.2019


PytekPytek

6 0

Krąży nawet hipoteza że ostatnia próba przeniesienia starego busa z MDK do MOPS wzięła się stąd że Selder zna się i nie lubi z szefową MDK od czasów swojego biznesu w Miksztalu...

Ileś osób już zwracało pani Burmistrz uwagę na tego pana prywatnie oraz publicznie i nic. 11:42, 07.12.2019


Kazimierz WielkiKazimierz Wielki

30 1

Może Pani Burmistrz wyjaśni co sie dzieje z konkursem na dyrektora MZGKiM ? Czemu nie powołany? 19:55, 04.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

IxiIxi

23 1

Pewnie i tak nie odpowie bo pracownika nie będzie akurat... 20:49, 04.12.2019


jaja

3 0

Już ona wie kogo powołać !Konkurs/ha,ha/ dawno rozstrzygnięty. 22:19, 08.12.2019


Bolesław ChrobryBolesław Chrobry

26 1

Podobno, kandydatka się wystarczająco nie podobała pani ..., a kobitka miała odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w kierowaniu ludźmi. Szkoda, że taka zmarnowana szansa na pozyskanie dobrego dyrektora, no ale cóż, kto inny się podobał bardziej!
21:21, 04.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xyzxyz

26 1

Wynik konkursu jaki by nie był, chyba powinien byc podany na bip. To lekceważące ze nie podaje się kto wygral konkurs. Ile mozna wybierać. 21:30, 04.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TT

28 1

Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak, by swoim pojmowaniem sprawy nie peszyć przełożonego. 22:20, 04.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ALiALi

27 4

Uzasadnienie projektu uchwały, z całym szacunkiem, Pani Radna Łukomska, Pani sama to wymyśliła??? 10:31, 05.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

leszekleszek

22 5

Cały szacunek do tej Pani straciłem. 14:25, 05.12.2019


poetapoeta

21 1

Rok mija,
a Gmina jakby niczyja... 14:48, 05.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

GosiaczekGosiaczek

15 23

Jaka rada taka gmina. Nie mają czasu, bo muszą pisać interpelacje... Wszystkiemu się sprzeciwiają... 22:50, 05.12.2019


PytekPytek

15 8

Interpelacje mają prawo pisać, bo inaczej nikt by nic o tym co się dzieje w gminie nie wiedział. A że treść tych interpelacji dla Burmistrz i jej guru jest niewygodna, no cóż... 11:36, 07.12.2019


odliczanieodliczanie

8 5

Do Głosowania nad votum zaufania w najgorszym przypadku pozostało 203 dni. 08:58, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Janusze1Janusze1

2 1

Wcześniej. Już jest komitet do zbierania podpisów za odwołaniem radnych. 16:15, 10.12.2019


REKLAMA
REKLAMA