Zamknij
REKLAMA

Dyskusja na sesji Rady Powiatu Kutnowskiego

10:10, 06.12.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
Sylwia Szałkowska nowy skarbnik powiatu fot. Piotr Szatkowski

Trwa nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. Obrady można oglądać TUTAJPrzewodniczący Rady Marek Ciąpała stwierdził, że na sali obecnych jest 16 radnych, w tym nieobecność usprawiedliwili Jacek Urbaniak i Artur Gierula, którzy dotrą na obrady. 

Na obrady dotarli spóźnieni Bartosz Serenda i Artur Gierula. Do godz. 10.52 nie ma radnych Jacka Urbaniak i Magdaleny Krupińskiej-Kotulskiej.

Radny Bartosz Serenda zwrócił uwagę na przygotowane uchwały z wydziału edukacji i inwestycji, chodziło o pozostawienie 2 zł do wykorzystania do końca roku 2018 w dziale dotacji dla organizacji pozarządowych oraz o sformułowanie "specyfika młodzieży" w uchwale o przyznaniu środków na kolejne remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Żychlinie. 

Radny Krzysztof Debich wspomniał o tym, że inwestycja remontu w MOS rozpoczęta została za czasów rządów PiS-PO kiedy starostą była Mirosława Gal-Grabowska i radnym Ryszard Olesiński. 

- Była to tak źle przygotowana inwestycja, że poprawialiśmy ją całą kadencję i długo jeszcze będzie trzeba do niej dokładać pieniądze - powiedział Debich.

Przy 19 głosach "za" radni podjęli uchwałę o ustaleniu wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, tym samym etapy inwestycji w MOS w Żychlinie, będą mogły być realizowane nieprzerwanie. 

- Jak co roku ta uchwała mi się nie podoba. Ale nikt nic nie robi w tej sprawie- zabrał głos Bartosz Serenda w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kutnowskiego w 2019 roku. - Jak zawsze w niektórych miejscach, w niektórych gminach nie ma dyżurów aptek w niedzielę. Wiem, że to kwestia właścicieli aptek, ale może trzeba wreszcie powiedzieć NIE zaproponowanym przez nich godzinom. Uważam, że w tym zawodzie interes społeczny jest ważniejszy od interesu ekonomicznego. 

- To uchwała, którą przygotował poprzedni zarząd - stwierdził Marek Drabik. - A kto z obecnego zarządu pochylił się nad tym projektem?

- To uchwała przygotowana przez obecny zarząd panie Drabik - odpowiedział wicestarosta Marek Jędrzejczak. - Nie mamy prawnych możliwości przymuszenia właścicieli aptek do innych godzin pracy. Na podstawie przepisów prawa na terenie powiatu ma mieć dyżur jedna apteka. Uchwałę przygotował Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu. 

- Wszyscy włodarze miast i gmin zaopiniowali pozytywnie ten projekt, tylko okręgowa izba aptekarska dała negatywną opinię - powiedział Serenda. - Nie będę głosował za tą uchwałą, bo co roku jest to samo, nikt nie rozmawia z aptekarzami, żeby wydłużali godziny pracy w aptekach w gminach. 

Ciąpała stwierdził o 11.40, że nieobecny jest nadal Jacek Urbaniak i nie ma radnego Marka Jankowskiego. Magdalena Krupińska-Kotulska jest już na sali. O 12.50 przewodniczący stwierdził, że jest 21 obecnych radnych. Radni głosują nad wyrażeniem zgody o zabraniu głosu przez Piotra Łaszewskiego Skarbnika Powiatu, który złożył wypowiedzenie stosunku pracy.

Piotr Łaszewski odnosi się do wypowiedzi starosty Daniela Kowalika w mediach o jego rezygnacji z pracy na stanowisku Skarbnika, żądając przeprosin za nieprawdziwe informacje przez niego przekazywane. 

- W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi mojej osoby, chciałbym się do nich odnieść. Prawdą jest, że rozwiązałem stosunek pracy, a pracodawca zgodnie z prawem zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Decyzja moja podyktowana została względami osobistymi, ale także etycznymi i światopoglądowymi. Sesja w dniu 21 listopada, w której uczestniczyłem jako widz, potwierdziła moje przypuszczenia, co do przyszłej roli skarbnika, niekoniecznie jako organu doradczego współpracującego ze Starostą, lecz jako osoby, którą się stawia przed faktami dokonanymi. Przykładem niech będzie fakt, że nikt nie zapytał mnie jako urzędującego skarbnika, czy w budżecie na 2018 rok są zabezpieczone środki na wynagrodzenie dodatkowego etatowego członka zarządu, a przecież zgodnie ze statutem uchwały rady powiatu dotyczące zobowiązań finansowych winny wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte - mówił Piotr Łaszewski.- Jestem w tej komfortowej sytuacji, że zgodnie z moim wykształceniem i doświadczeniem otrzymuję propozycję pracy. Mogę sobie zatem pozwolić na wybór pracodawcy, z czego zresztą ostatecznie skorzystałem. Jestem świadomy, iż skarbnik pełni istotną rolę w funkcjonowaniu starostwa i musi być osobą zaufaną sprawującego władzę, czego wyrazem jest chociażby procedura odwołania skarbnika – przez Radę Powiatu na wniosek Starosty bez konieczności uzasadnienia. Nie może być zatem zaskoczeniem dla obozu władzy, który wygrał wybory i teoretycznie może samodzielnie rządzić, iż złożyłem wypowiedzenie. Przedkładam bowiem kompetencję ponad lojalność do tymczasowego zarządcy starostwa. Ponadto wynik wyborczy zobowiązuje do wzięcia odpowiedzialności za własne decyzje, jak i decyzje swoich ludzi, zaś funkcjonowanie w Zarządzie Powiatu Kutnowskiego nie polega tylko na przyjmowaniu kwiatów, ale przede wszystkim na ciężkiej pracy, związanej również z realizacją obietnic przedwyborczych. Jednakże ta ciężka praca nie może polegać na bieganiu z pustą taczką tam i z powrotem oraz tłumaczeniu, że jest tyle roboty i nie ma nawet czasu załadować. Proszę nie szukać winy czegoś lub kogoś, tylko we współpracy z nowo powołanym skarbnikiem stworzyć własny budżet na 2019 rok i wziąć za niego odpowiedzialność. Jestem zbyt doświadczonym samorządowcem, żeby nie wiedzieć, jaką rolę odgrywa polityka w obsadzaniu stanowisk i bieżącym funkcjonowaniu urzędów, a argumenty polityczne przy podejmowaniu decyzji zawsze można wpleść w argumenty merytoryczne, czego przykładem jest brak absolutorium za 2017 rok przy realizacji inwestycji na ponad 13 mln zł, czyli jednym z najlepszych wyników w historii tego powiatu. Zresztą w kadencji 2014–2018 było więcej takich sukcesów – prowadzenie racjonalnej polityki finansowej i brak konieczności zaciągania kolejnych kredytów, poprawa wynagrodzeń wielu grup pracowników we współpracy ze związkami zawodowymi czy też współpraca z gminami przy inwestycjach drogowych i z miastem przy inwestycjach w szpitalu. Dodatkowo należy podkreślić, iż w trakcie poprzedniej kadencji w Starostwie nie było prowadzone żadne postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dziwi mnie ten skomasowany atak na mnie zarówno ze strony starosty, reprezentującego komitet Prawa i Sprawiedliwości, jak i czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej. Jest to tak zaskakujące jak aktualne głosowania na sesji rady powiatu, gdzie podczas głosowań tajnych i jawnych zbieżność poglądów występuje za każdym razem u 14 radnych. Zatem z jaką koalicją rządzącą mamy do czynienia? Mam nadzieję, że w żadnym klubie radnych nie zasiada odpowiednik Wojciecha Kałuży. Nieprawdą jest, że moje odejście spowodowało przerwę w pracy Wydziału Finansowego. Nie wstrzymałem prac nad projektem przyszłorocznego budżetu, gdyż ten został zgodnie z ustawą przygotowany do 15 listopada br. Nieprawdą jest również, iż nie przekazałem nikomu swoich obowiązków. Wszelkie dokumenty, wszelkie sprawy zostały przekazane pracownikom Wydziału Finansowego, z którymi utrzymuję kontakt oraz służę radą i informacjami na bieżąco - kontynuował Łaszewski. - Do wczoraj byłem na przysługującym mi urlopie. Przez cały ten okres pomimo sygnałów o zamiarach zmiany skarbnika byłem gotów do rozmów na temat ewentualnej współpracy, nikt decyzyjny jednak takiej współpracy mi nie zaproponował. Do wszelkich czynności zastrzeżonych przepisami prawa dla skarbnika powiatu upoważnienie miała moja zastępczyni. Zostało ono cofnięte na czas wypowiedzenia, czyli od 6 grudnia. To jednak wystarczający był czas, aby powołać zgodnie z wcześniejszym planem nowego skarbnika. Podkreślam, że w trosce o ciągłość pracy i stabilność finansów powiatu nie wycofałem swoich upoważnień z  dnia na dzień, chociaż teoretycznie miałem do tego prawo. Nieprawdą jest, iż wiele zastrzeżeń do dokumentu projektu budżetu na 2019 rok miała Regionalna Izba Obrachunkowa, jak dotąd nie było żadnych zastrzeżeń. Wszelkie te nieprawdziwe informacje przekazywane w mediach muszą zostać przez autorów sprostowane wraz z przeprosinami, w innym przypadku będę zmuszony rozważyć sądowe środki obrony mojego dobrego imienia. Uciekanie na zwolnienie chorobowe w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej czy też w ostatnich dniach sprawowania funkcji, tak powszechne swego czasu, jest mi obce. Uwagi o irracjonalności, złośliwości, działalności na szkodę powiatu z ust osób, które kierują się być może innymi standardami w pracy i w życiu są po prostu niestosowne. Mimo wszystko w trosce o dobro powiatu i jego mieszkańców życzę obecnemu zarządowi sukcesów, które przy obecnej polityce wspierania przez rząd tylko jednostek samorządu terytorialnego, gdzie władzę sprawuje opcja rządowa, mogą być na niektórych polach prawdopodobne. Dziękuję jednocześnie wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za współpracę i znakomite relacje, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych. Mam też nadzieję na jej kontynuowanie w nowych realiach funkcjonowania Powiatu Kutnowskiego.

Rada Powiatu 14 głosami "za" i 7 wstrzymującymi odwołała Piotra Łaszewskiego z funkcji Skarbnika Powiatu. 

Ciąpała przeczytał wniosek starosty o powołanie Sylwii Szałkowskiej na stanowisko skarbnika. W 2003 zakończyła ona studia zarządzania finansami, studia podyplomowe administracji, ma certyfikat księgowego do prowadzenia księgowości usługowo, pracowała w banku, w firmach, jako główna księgowa w DPS w Kutnie, ostatnio jako dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Urzędzie Gminy Kutno. 

-W grudniu pani Szałkowska będzie zatrudniona na pół etatu, a od stycznia na cały etat - powiedział starosta Kowalik.

Sylwia Szałkowska stanęła przed radnymi, którzy chcieli jej podobnie jak cztery lata temu Piotrowi Łaszewskiemu, zadawać pytania. Rozgorzała gorąca dyskusja o tym aby nie przepytywać osoby, która jeszcze nie objęła tego stanowiska. Starli się Daniel Kowalik z Krzysztofem Debichem, Marek Drabik dolewał oliwy do ognia. 

- Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam na różnych stanowiskach pracy, które wymagały dużej odpowiedzialności. Posiadam wiedzę z zakresu oświaty, księgowości, prawa pracy, zagadnień płacowych. Moim atutem jest pracowitość, obowiązkowość oraz łatwość nawiązywania kontaktów - mówiła Szałkowska. - Jestem osobą ambitną, cechuje mnie odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań. Praca na stanowisku skarbnika będzie dla mnie realizacją planów zawodowych.

- Chciałbym zadać pytanie, czy pan przewodniczący już otrzymał zgodę na to abyśmy mogli zadawać pytania? - spytał Drabik. 

- Na tej sali siedzieli różni starostowie z SLD, PO i można było zadawać pytania. Nie twórzmy sytuacji z czasów 40-stych, 70-tych - zabrał głos radny Jacek Sikora. 

- Chciałbym tę panią lepiej poznać, zadając jej pytania. Ciekawie zaczynacie rządy. Żądam możliwości zadawania pytań - powiedział Drabik.

- Powinniśmy zadać kilka pytań, chciałabym zadać pytania czy zapoznała się pani z budżetem na ten rok i na przyszły. To nic złego - powiedziała Edyta Ledzion. 

- Proszę poddać pod głosowanie prośbę o możliwość zadawania pytań pani Szałkowskiej - powiedział starosta Kowalik.

- Rozumiem intencje państwa, że to nowa osoba, niekoniecznie potrafiąca sobie dziś dać radę z publicznym wystąpieniem - powiedział Serenda. - Nie jestem księgowym, ale chciałbym zapytać o wizję finansów powiatowych wg nowej pani skarbnik. Nowością stały się takie sytuacje, w których w ogóle nie można zadać pytania. My społeczność kutnowska musimy wiedzieć kim jest kandydatka na skarbnika, chciałbym dać kredyt zaufania, ale nie wiem za kim będę tak naprawdę głosował. Taka forma dyskusji obraża moją inteligencję, nasz udział w tym procesie powołania skarbnika nie powinien polegać tylko na podniesieniu ręki. 

- Uważam, że to co powiedział starosta nie jest wnioskiem formalnym, a wy chcecie go w ten sposób głosować - rzucił Drabik.

Krzysztof Debich powiedział, że wszyscy powinni mieć na sali dostęp do informacji na temat finansów powiatu, być może zmian organizacyjnych w dziale finansów. Prosił o zastanowienie się przez zarząd powiatu nad możliwością zadania pytań, aby i mieszkańcy oglądający obrady mogli czegoś się dowiedzieć. Na jego prośbę przewodniczący rady ogłosił przerwę.

- Kolejna kwestia to pan powiedział, że skarbnik będzie na pół etatu. Nie może tak być. To ma być skarbnik powiatu a nie osoba dochodząca, nawet jeśli ma to trwać miesiąc - mówił Debich.

A po nim zabrał głos starosta Kowalik. 

- Pan Debich miał świadomość, że pan skarbnik wycofał upoważnienia dla księgowych z dniem 6 grudnia. Ta dyskusja w tej chwili to próba dezorganizacji pracy starostwa, rady powiatu - powiedział Kowalik i przytoczył odpowiedź Debicha jako starosty w 2015 roku w podobnej sytuacji kiedy powoływano Łaszewskiego na Skarbnika. - A w tej chwili zostawił nas pan w o wiele gorszej sytuacji. Jak panu nie wstyd? Jak panu nie wstyd zostawiać powiat w takiej sytuacji i w tym momencie rzucać frazesami. To jak będzie pracował skarbnik wyjdzie wkrótce, a pan to co robi to podpalanie powiatu i dezorganizacja pracy starostwa.

- Przy uchwalaniu ostatniego absolutorium dla poprzedniego starosty, odbyła się rozgrywka polityczna, którą kierował pan Marek Jędrzejczak, który niemerytorycznie głosował za tym aby nie udzielić absolutorium. Ja nie chciałem być jej elementem. Teraz ten sam pan Marek Jędrzejczak nie dopuszcza nas abyśmy mogli zadawać pytania skarbnikowi w powiecie, który ma 100 tys. mieszkańców i budżet z wielkimi milionami. Ludzie oglądacie to w internecie. Popieracie to? - powiedział Drabik. 

Debich odniósł się do słów starosty Kowalika - Przytoczył pan słowa, które nie odnosiły się do tego, że nie można było zadawać pytań panu Łaszewskiemu, tylko do braku w nich merytoryki. Wówczas zadawał pytania pan Kłopotowski jako lider Prawa i Sprawiedliwości mówił: "My jako opozycja musimy sprawdzić, czy pan się nadaje na to stanowisko, a jest tak że jest ono polityczne". To jest nie pierwszy raz, kiedy źle to odczytujecie co my mówimy. 

W wyborach w 2014 roku Piotr Łaszewski kandydował z Komitetu Obywatelskiego do rady powiatu, a w wyborach 2018 Sylwia Szałkowska była kandydatką z Prawa i Sprawiedliwości. 

Rada Powiatu powołała Sylwię Szałkowską na stanowisko Skarbnika Powiatu Kutnowskiego 13 głosami "za", 5 "przeciw", 1 wstrzymującym.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (42)

WidzWidz

11 3

Bartek zapytaj pani Ryszardy to ona powinna najlepiej wiedzieć dlaczego zostało dwa złote 10:53, 06.12.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Wyborca Wyborca

16 4

Drapik i Serena to porażka. Oni chyba siebie nie słyszą. Masakra!!! Kto ich wybrał????????????? 10:59, 06.12.2018


ludzie porażkaludzie porażka

15 2

Oni to taka opozycja protestująca , natrętna i za nic nieodpowiadająca. Wypuszczają z siebie pustosłowia tylko żeby zaistnieć . Żałosne ludziki tym bardziej ,że byli radnymi w poprzedniej kadencji. 14:45, 06.12.2018


ortoorto

2 9

Bartosz to klasa 08:06, 07.12.2018


19181918

19 5

Odwołać Marka Ciąpałe. Ten człowiek jak było słychać żyje w 1918 roku i nie potrafi przewodniczyć radzie! To już nawet śmieszne nie jest! To żałosne wręcz. 11:22, 06.12.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

fuzja gruzjafuzja gruzja

3 2

Odwołać natychmiast! 14:06, 07.12.2018


Apteka Apteka

10 6

Monolog syreny pół godz trwa... Ech 11:36, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Podrap sięPodrap się

23 1

Ale Drabika boli porażka!Pierdzieli głupoty. Jaki pewny, a potem okazuje się że nieprawda. 11:43, 06.12.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MietekMietek

0 2

Znowu wszedł do rady i może mówić co chce. Chciałbym zaliczyć taką "porażkę"... 22:20, 07.12.2018


TRANSPARENTNOŚĆTRANSPARENTNOŚĆ

2 0

On jest porażką dla społeczeństwa powiatu. A można wiedzieć czym się ten radny zajmuje poza zmianami zdań i barw? Jakie ma osiągnięcia zawodowe,co zrobił dla wyborców i jak wywiązał się z obietnic wyborczych?Niech nie punktuje innych niech w punktach powie o sobie.Ja jako wyborca chce to wiedzieć.Uczciwość tego wymaga , prawda radny? 10:08, 09.12.2018


nnnn

6 0

Fatalna jakość głosu. 13:13, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

chaotyczne trele morchaotyczne trele mor

20 7

Serenda ciebie to już nie da się słuchać . Gadasz i gadasz kolejną kadencję i nic z tego nie wynika. Nakazać to możesz sobie i przestań na okrągło pod publiczkę . Co robiłeś chłopie jako radny przez 4 lata? Coś z tej gadki doprowadziłeś do końca.Nie męcz słuchaczy.


14:36, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pigularzpigularz

12 6

Mogłeś człowieku skończyć farmację to byś sobie wydłużył czas pracy głównie dyżurów w niedziele i święta i w dni wolne od pracy? Trzeb było się uczyć i byłbyś może właścicielem apteki.. Może jeszcze przychodnie otworzyć w niedziele i w święta co panie radny? 14:42, 06.12.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

lobbylobby

1 3

Uderz w stół... 08:10, 07.12.2018


anikanik

22 1

szpital zadluzony a czemu poprzednia starosta nie informował Radę Powiatu!!! 15:27, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

edytkaedytka

19 4

kto prowadził i był odpowiedzialny za kontakt szpitala z poprzednim zarządem dobrze zadał obecny starosta.No.przeciez musiał prezes informować krzepicha chyba i sytuacji 30 baniek jest minus 15:31, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

nicnic

16 4

Czy ktoś rozumie Serendę i Drabika? 18:36, 06.12.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

h  nmh nm

6 2

Nie rozumiem tego bełkotu! 10:27, 07.12.2018


inteligentinteligent

6 0

Tak zapewne większość osób. 14:10, 07.12.2018


JurekJurek

4 1

Jeden i drugi kaleczy język polski, mówią niewyraźnie,"zjadają" końcówki, jeden wielki bełkot .To są tylko popisy nie mające nic wspólnego z merytoryką. 18:27, 07.12.2018


455455

1 3

A Ciąpała i inni mówią jak spikerzy radiowi? 12:44, 09.12.2018


REKLAMA

Bezczelny typBezczelny typ

15 6

Bezczelność pana Marciniaka poraża, oświadcza że nie jest w koalicji z pis, i nie jest partyjny ale samorządowy. Typ jeden zapomniał ze jest członkiem władz nowoczesnej, że się chwalił na fb udziałem w konwencji powyborczej nowoczesnej w Łodzi. Nie dosyć, że kpi ze swoich wyborców współpracując z pis to jeszcze śmie wmawiać że on niepolityczny. Mój głos na niego to największy błąd. 20:43, 06.12.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KaśkaKaśka

4 0

A ta nowośmieszna to przecież już się rozleciała i bardzo dobrze. 18:29, 07.12.2018


gumisgumis

3 0

bezczelny typ to ty jesteś , widocznie nie słuchasz co Marciniak mówi , jak jesteś taki odważny anonimku to przyjdź na sesję i powiedz co napisałeś ,to Marciniak cie rozjedzie koleś , jesteś przemądrzały jako anonimek, a to cecha ludzi słabych.
11:03, 08.12.2018


obserwator sesjiobserwator sesji

12 11

brawo Piotr na to czekalismy czlowiek ktory caly czas klamie nie powinien pelnic zadnych funkcji a tym bardziej byc Starosta zobaczymy jak goreczny od liczenia glosow i tokarz z zychlina niedlugo sprzedadza kowalika kwestia czasu facet kompletnie nie ma pojecia o zarzadzaniu samorzadem i zasobami ludzkimi farsa 20:59, 06.12.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tak sadzetak sadze

3 0

No tak zarządzali ,aż nikogo nie informowali a długi rosły. W głowie im było tylko zrobić szpital publiczno-prywatny. Czyli prywatny bierze kasą a wykłada publiczny. 18:31, 07.12.2018


Facet z ŻychlinaFacet z Żychlina

3 12

Proponuję wymienić starostę , Drabik na starostę , może on pomoże . Taki geniusz. 22:24, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pytanie jestpytanie jest

13 2

Czy ktoś się przyzna z imienia nazwiska kto głosował na Drabika? 22:46, 06.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pytanie jestpytanie jest

8 4

Pan były skarbnik powiedział że w propozycjach w sumie może wybierać jak w ulęgałkach. A co robi pan Debich? Czy już ma pracę? Gdzie? 23:21, 06.12.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

bankomatbankomat

3 0

Po co wybierać może od razu zgłosić się na ministra finansów,co?Może na szefa jakiegoś banku? 18:33, 07.12.2018


odpowiedźodpowiedź

3 0

Czy przypadkiem nie stworzą im stanowisk specjalnie dla nich i dobrze płatnych? Kumple czuwają , co? 10:13, 09.12.2018


JacekJacek

10 1

Posłuchałem, jedna wielka kicha. Informatyk starostwa do wymiany, facet który nagłaśnia sesję do wymiany, nie znają się na sprzęcie. Głosowania nie są jawne. Powinny wyświetlać się imiona nazwiska radnych i jak głosują, a nie zbiorcza informacja. Radni opozycji powinni działać w tej sytuacji 08:09, 07.12.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Filip z konopiiFilip z konopii

3 0

Mogli działać jak rządzili. Do rozliczenia tego co to tak chwali się remontem SORu 18:38, 07.12.2018


DzekuśDzekuś

3 0

Masz rację informatyk i ten od nagłaśniania do natychmiastowej wymiany. 18:40, 07.12.2018


KubaKuba

9 5

"Geniusze" uciekli, przychodzą normalni :-) 08:35, 07.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PytaniePytanie

11 3

Panie Debich jakoś jak radna Gal Grabowska chciała na koniec kadencji od pana takie dane to nie byłeś Pan taki rozmowny. 09:06, 07.12.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TadekTadek

0 3

Pytanie nie jest merytoryczne. jak się nie wie o co pytać to się sieje nienawiżć. 14:15, 07.12.2018


L4L4

8 3

Boże chroń finanse powiatu... 10:48, 07.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WłodekWłodek

8 3

" Decyzja moja podyktowana została względami osobistymi, ale także etycznymi i światopoglądowymi. "
Panie co ma do prowadzenia powiatowych finansów światopogląd i etyka?Światopogląd jest pana osobistą sprawą i nikogo to nie interesuje, a etyką się pan nie popisał bo etyka nakazuje w takim przypadku zachować się przyzwoicie i zdać te swoje działalności skarbnika nie zważają na światopogląd. Zdecydowanie przemawia przez pana brak pokory , wywyższanie się , robienie z siebie czegoś lepszego od innych.Mówię panu ,że są od pana bardziej wykształceni , mający zdecydowanie większy dorobek , też po doktoratach i nie tylko, i są ludźmi skromnymi.Współczuję panu. 18:21, 07.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

MikołajekMikołajek

6 0

Panie Debich pan chce informacji na temat finansów Powiatu? No to gdzie był pan przez 4 lata, co pan nie wie jakie są? No panie chce pan ,żeby teraz społeczeństwo mogło się o wszystkim dowiadywać , a jak to było jak radni pytali a pan nie odpowiadał?Pan na wiele pytań nie odpowiadał i z niczym i z nikim się nie liczył poza swoimi klakierami czyż nie tak? Pan nie może pogodzić się z porażką? No cóż tak w życiu bywa ,że raz na wozie ,raz pod wozem.Nie interesują mnie opcje i gierki polityczne . Interesuje mnie praca i wywiązywanie się z obietnic wyborczych bo za to bierzecie pieniądze. 09:56, 09.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bez emocjibez emocji

6 0

Panie Łaszewski za dużo w pana wystąpieniu polityki. Przemawia przez pana żale, że nikt z panem nie rozmawiał ,a kto miał rozmawiać jak pan u wcześniej już złożył swoją rezygnację?Nie można na siłę kogoż zatrzymywać jak zwalnia się ze względów osobistych , etycznych i światopoglądowych jak sam pan powiedział.Co do pana Kałuży to może lepiej popatrzeć na swoją formację , co? 10:03, 09.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

złote myśli radnychzłote myśli radnych

5 0

Sesja 25.02.2015
Debich-"odnośnie pytań do skarbnika,każdy może i ma prawo zadawać pytania,ale te są zadawane w złej wierze." 10:47, 09.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone