Zamknij
REKLAMA

Święto Pułkowe w Kutnie

14:22, 25.05.2018 | Redaktor
REKLAMA
Skomentuj

Pod tablicą pamiątkową na Grunwaldzkiej odbyły się dziś obchody XXXVI Święta Pułkowego, tradycyjnie w  maju w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Żukowcem, która miała miejsce w dniu 26 maja 1920 podczas wojny z bolszewikami. Organizatorami byli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, I Liceum Ogólnokształcące PUL w Kutnie im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37.

Zgromadzone delegacje i mieszkańców przywitała Bożena Gajewska, prezes TPZK. I LO PUL wystawiło posterunek honorowy przy  przy tablicy pamiątkowej żołnierzy 37 pp a delegacje samorządów miejskiego i powiatowego oraz instytucji i organizacji kombatanckich, pozarządowych złożyły kwiaty.  Obecni byli: Robert Baryła radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Zagajewski  w imieniu Wojewody Łódzkiego pana Zbigniewa Rau. Marek Jankowski Przewodniczącego Rady Powiatu, Jolanta Pietrusiak  - Wiceprzewodnicząca Rady PowiatuKutnowskiego i dyrektor Biura Poselskiego pana Tadeusza Woźniaka, Zbigniew Wdowiak zastępca Prezydenta Miasta Kutna, Rafał Jóźwiak członek Rady Miasta Kutna i wnuk żołnierza 37 pp, delegacja Muzeum Regionalnego w Kutnie z dyrektorem Grzegorzem Skrzyneckim, Andrzej Olewnik z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, przedstawiciele Stowarzyszenia Clonovia.  podharcmistrz Krystian Olęncki Komendant  Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Kutno i delegacja harcerzy, Wiesław Aksman z seniorskiego  Kręgu  Dębowego Liścia Komendy  ZHP w Kutnie, Anna Wrzesińska  prezes  Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina,

- Przez wiele lat byli z nami liczni weterani  37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną chwałę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu. W 1921 roku żołnierze przybyli do naszego miasta, by przez 18 lat współtworzyć historię Kutna, a w 1939 roku przelewać swą krew lub oddać życie za Ojczyznę. W  imieniu  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 serdecznie witam  wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na uroczystość 36. Święta Pułkowego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Na pierwszym miejscu witam Was -  dzieci pułkowe, czyli członków Kręgu Rodzin  Wojskowych 37 pp. Co roku raduje nas Wasza obecność – dziękujemy za  to  trwanie na straży pamięci Waszych ojców – żołnierzy 37 pp.  Witam członków  Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej, która objęła honorowym patronatem dzisiejszą  uroczystość. W imieniu organizatorów dziękuję za ten zaszczyt nam uczyniony - mówiła Bożena Gajewska.  - Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie. W całym kraju realizowane są projekty poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości.”  Święto Pułkowe to projekt, który  realizujemy w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia odzyskania niepodległości i TPZK uzyskało  zgodę Biura  Programu  „Niepodległa”  na używanie logo Niepodległej.

Na uroczystość przybyły delegacje dzieci i młodzieży  z  pocztami sztandarowymi: Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9, I LO im. J.H. Dąbrowskiego, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, Zespół Szkół Zawodowych nr 2  im. dr Antoniego Troczewskiego,  Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Liceum Katolickiego w Kutnie.

"Chwila refleksji  i wspomnień nad minionymi latami ...

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Jest to wspaniała okazja by wspomnieć o tym, że  37 Łęczycki Pułk Piechoty im. księcia  Józefa Poniatowskiego, jako   oddział piechoty Wojska Polskiego II RP także ma 100 lat. W listopadzie 1918 r. po 123-letniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Od pierwszych chwil swojego istnienia nowe państwo musiało toczyć walki o granice. Rodowód 37 pp sięga Przemyśla, gdzie na początku listopada 1918 r. por. Leon Kazubski zbierał Polaków w koszarach ck 45. Galicyjskiego Pułku Piechoty „Arcyksięcia Józefa Ferdynanda" na Zasaniu". Gdy w 1928 roku tworzono odznakę pułkową, to na ramionach krzyża odznaki pułkowej wpisano  datę jego powstania „3 XI 1918”. W ten sposób powstał 18 pp  który 14 listopada przemianowano na 10. pp, bowiem dołączył batalion zapasowy ck 10 pp. z Nowego Sącza, tworząc III batalion. Ponieważ walczył on z Ukraińcami na innym obszarze niż pułk macierzysty, występował nawet w okresie 25 11-18 IV 1919 r. jako odrębny 39. pp. Dopiero po tym czasie znalazł się ostatecznie w składzie 3-batalionowego 37. pp, bowiem taka nazwa ustaliła się w lutym 1919 r.  16 września1919 roku batalion zapasowy 37 pp został przeniesiony z Przemyśla do Łęczycy, zaś 23 stycznia  1920 r. do Kutna (porosyjskie koszary przy ul. Warszawskiej 175), powstały w ten sposób pierwsze związki tego oddziału z ziemią łęczycką. Od 25 lutego 1919 nosił nazwę 37 Pułku Piechoty, a w latach 1920-1937 - 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej. W wojnie polsko-ukraińskiej walczył o otwarcie drogi do broniącego się Lwowa zajmując Gródek Jagielloński a następnie brał udział w walkach o Sambor, Drohobycz i Stanisławów, nad Dniestrem i Zbruczem.

W wojnie polsko-bolszewickiej, do lipca 1920, brał udział w walkach pod Korosteniem, Koziatynem i Żukowcem, nad Berezyną, Niemnem i Bugiem. W sierpniu uczestniczył w zwycięskim boju pod Baboszewem, po czym został przetransportowany w rejon Lwowa, gdzie po ciężkich walkach zajął Rohatyń i w pogoni za nieprzyjacielem doszedł do Wiśniowca. Po zakończonej wojnie został rozlokowany w Kutnie (1921-1939)  i Łęczycy. W przewrocie majowym 1926 wziął udział w walkach w Warszawie po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego. 37 pp przybył do Kutna w 1921 roku i przebywał tu przez 18 lat. 37 pp stacjonował nieprzerwanie w Kutnie do września 1939 roku. W składzie Armii "Poznań", a później Armii "Pomorze" brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Od Wągrowca przez Inowrocław, okolice Kutna dotarł na pola Bitwy nad Bzurą, gdzie walczył do 18 września 1939 roku, po czym resztki pułku przekroczyły Bzurę i przez Puszczę Kampinoską dotarły do Warszawy. I tak oto, po 18 latach  współtworzenia historii Kutna, we wrześniu  1939 roku żołnierze 37 pp znów przelewali swą krew  i  oddawali  życie za naszą Ojczyznę. Po zakończeniu kampanii wrześniowej pułk został rozwiązany.

36 lat temu zrodziła się idea upamiętnienia pobytu 37 pp w Kutnie tablicą pamiątkową, umieszczoną na budynku byłych koszar pułkowych.  Zarząd TPZK i dyrekcja ZPR „Miflex” wspólnie ufundowały tablicę pamiątkową. Jej uroczyste odsłonięcie miało miejsce dnia 9 września 1983 r.  Ważnym elementem dekoracyjnym tablicy jest panoprium sztandarowe, zwieńczone orłem w koronie, wówczas pierwszym tego rodzaju akcentem historycznym w Kutnie, który udało się kutnowskim regionalistom przemycić. Od tego momentu corocznie spotykamy pod tablicą tradycyjnie    w dniu 26 maja. Przez wiele lat byli z nami liczni weterani  37 pp, niestety kolejno odchodzili na wieczną wartę. Dzisiaj są z nami już tylko ich rodziny oraz wszyscy ci, którym pamięć o kutnowskim pułku piechoty jest bliska sercu.

Dzisiaj my, członkowie TPZK,  z satysfakcją stwierdzamy, że tradycja Święta pułkowego  w Kutnie zyskała wielu zwolenników wśród mieszkańców Kutna  i nie jesteśmy już osamotnieni  w jego kultywowaniu.  20 czerwca 2017 roku Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy   dla nowo powstałego ronda o treści: dla ronda stanowiącego skrzyżowanie  ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grunwaldzkiej, dr Antoniego Troczewskiego i Żwirki Wigury nadaje się nazwę 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego."

Prezes TPZK skierowała  wyrazy podziękowania   pod adresem  profesora dr habilitowanego inż. Remigiusza Wiśniewskiego dyrektora I LO PUL oraz Wiesława Paluchowskiego prezesa    Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 za   partnerstwo  w  organizacji tego wydarzenia oraz Tadeusza Kalenika z Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kutnie za grę na werblach podczas składania kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Po zakończeniu   uroczystości przy tablicy pamiątkowej uczestnicy udali się  do Dworku  Modrzewiowego przy  ul. Narutowicza 20 w Kutnie, gdzie członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 prezentowali  wyposażenie i umundurowanie żołnierzy września 1939r.  Z ogromnym zainteresowaniem wszyscy słuchali  opowieści Kazimierza  Ciążeli,  przedstawiciela Kręgu Rodzin Wojskowych 37 pp.

Prezentacja multimedialna nt. 37 pp przygotowana  przez Stowarzyszenie   Historyczne Pułk 37 na podstawie materiałów użyczonych przez MiPBP im. Stefana Żeromskiego w Kutnie  przedstawiona została przez Konrada Podwysockiego i Wiesława Paluchowskiego.  Te niezwykle ciekawe fotografie, dokumenty zrobiły wrażenie na uczestnikach spotkania, długo trwały rozmowy  na temat dziejów  37 pp i jego żołnierzy.  Nasz gość specjalny pan Zbigniew Zagajewski, który reprezentował Wojewodę Łódzkiego,  a jednocześnie historyk i pasjonat 37 pp,  z niezwykłą swadą opowiadał o uzbrojeniu wojska 37 pp, jego  szlaku bojowym. Swoimi barwnymi opowieściami i wiedzą  ujął zebranych.

Podczas Święta Pułkowego wręczone zostały medale i odznaki  pamiątkowe poświęcone 37 pp.

Medal „37 Łęczycki Pułk Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego” (medal pamiątkowy wybity w 1986 roku  dla upamiętnienia stacjonującego w latach międzywojennych w Kutnie 37 pp Ziemi Łęczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego) został zaprojektowany przez  Lechosława Kubiaka i Andrzeja Urbaniaka, wykonanie – Ewa Olszewska-Borys. Wybity został w Mennicy Państwowej w Warszawie.

Medal otrzymali: mjr Artur Łęcki,  Andrzej Olewnik, Maria Jóźwiak, Jerzy Piątek, Bożenna Dąbrowa-Dercz, Zofia Kuś-Mikołajczyk, Grzegorz Dębski.

Odznakę pamiątkową w 2018 roku otrzymali: Konrad Podwysocki członek Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 i Zbigniew Zagajewski, historyk , pasjonat 37 pp.

Bożena Gajewska

 

Galeria

(Redaktor)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

zesSterowanyzesSterowany

2 0

I tak 3mać! 13:56, 26.05.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone