Zamknij
REKLAMA

Oferta edukacyjna dla uczniów z niepełnosprawnościami. SOSW nr 1 zaprasza!

14:49, 07.08.2019 | Ogłoszenie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 W KUTNIE PROWADZI NABÓR UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO NASTEPUJĄCYCH TYPÓW SZKÓŁ:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA
 • BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
 • ZESPÓŁ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY

PROPONUJEMY SPECJALISTYCZNĄ POMOC I WSPARCIEDLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening Umiejętności Społecznych - TUS
 • Terapia psychologiczno – pedagogiczna
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Alternatywne metody komunikowania się
 • G imnastyka korekcyjna
 • Muzykoterapia
 • Arteterapia
 • Hydroterapia

OFERUJEMY:

 • bezpłatny pobyt w internacie
 • opiekę w świetlicy szkolnej
 • możliwość korzystania ze stołówki szkolnej
 • bogaty program imprez kulturalnych i sportowych
 • wyjazdy na wycieczki, ścieżki edukacyjne, zielone szkoły

ZAPEWNIAMY MIŁĄ, PRZYJAZNĄ, ŻYCZLIWĄ, ATMOSFERĘ! DOŁĄCZ DO NAS, JESTEŚMY TAK BLISKO! 

024 254 74 39  https://sosw1kutno.edupage.org/

(Ogłoszenie)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone