Zamknij
REKLAMA

28. rocznica wydania Karty Praw Rodziny. Wspólne stanowisko

13:29, 08.04.2019 | Ogłoszenie

Z okazji przypadającej dwudziestej ósmej rocznicy uroczystej promocji KARTY PRAW RODZINY, która miała miejsce 3 kwietnia 1991, poseł Tadeusz Woźniak Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej w Sejmie przekazuje stanowisko Wspólne stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło – Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Polskiego Komitetu Praw Rodziny.                       

 „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę.” św. Jan Paweł II

Wspólne stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło – Życie,
Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Polskiego Komitetu Praw Rodziny przyjęte w Warszawie, dnia 03 kwietnia 2019 roku.

Przypadająca w dniu dzisiejszym dwudziesta ósma rocznica uroczystej promocji KARTY PRAW RODZINY, która miała miejsce dnia 3 kwietnia 1991 r. w Instytucie Studiów nad Rodziną

w Łomiankach k/Warszawy, przywołuje bogate nauczanie św. Jana Pawła II poświęcone małżeństwu i rodzinie.

Myśląc z troską o rodzinie, Jan Paweł II, m. in. w Adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym świecie „Familiaris consortio”, pisał: „Do zadań społecznych rodziny należy również wyrażanie opinii w formie interwencji politycznej; rodziny winny więc zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny powinny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tzw. „polityki rodzinnej” oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa: w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie.”

Powinnością zatem samych rodzin jest zdecydowane angażowanie się w życie społeczne oraz obrona swej własnej suwerenności i integralności, które zakreślają prawa rodziny zapisane w KARCIE PRAW RODZINY. Do obowiązków władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli należy uznawanie wartości rodziny opartej na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny. Wobec usilnych prób podejmowanych przez niektóre siły polityczne i destrukcyjne grupy społeczne, aby wprowadzić do zajęć szkolnych programy seksualizacji dzieci i młodzieży oraz ich swobodnej demoralizacji w przestrzeni publicznej, przywołujemy art. 5 KARTY PRAW RODZINY: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. /…/”.

Z naciskiem podkreślamy, że respektowanie praw i obowiązków rodziców należy do podstawowych wartości kultury europejskiej i jest zarazem poszanowaniem demokracji, u której podstaw leży dobro rodziny i małżeństwa. Podejmowane w ostatnim czasie inicjatywy na rzecz pozbawiania praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami stanowi ciężkie naruszenie ładu społecznego oraz zasad demokratycznego społeczeństwa i nie służą dobrze ani przyszłości samych dzieci, ani rodziny, ani Polski, ani Europy. Ponawiamy zatem prośbę o podjęcie przez całe społeczeństwo wysiłków na rzecz odbudowania szacunku dla rodziny i jej praw.

Zwracamy się z apelem do wszystkich władz i ludzi dobrej woli o bezzwłoczne podjęcie działań, które trwale zabezpieczą małżeństwo będące związkiem kobiety i mężczyzny, rodzinę opartą na małżeństwie oraz prawa rodziców jako pierwszych i głównych wychowawców dzieci.

Wzywamy Polki i Polaków, którym leży na sercu dobro rodziny, dobro Polski i dobro Europy do aktywnego przeciwstawiania się wszelkim próbom ataku na rodzinę i na dzieci oraz do oddawania głosów w wyborach wyłącznie na te siły polityczne i poszczególne osoby, które gwarantują działania na rzecz dobra rodziny i dobra dzieci, a tym samym na rzecz dobra naszej cywilizacji.

Robert Telus Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu

Członków i Sympatyków Ruchu Światło - Życie,  Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Tadeusz Woźniak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej,

Przewodniczący Polskiego Komitetu Praw Rodziny

 

(Ogłoszenie)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone