Zamknij
REKLAMA

Wiek małżonka

16:22, 25.09.2018 | (.)
Skomentuj

Zdarzają się sytuacje, w których problematyczną kwestią jest wiek osoby, która chce zawrzeć związek małżeński. Tego typu problemu pojawiają się dosyć często, co mogą potwierdzić adwokaci, że liczba porad prawnych w tym zakresie jest dość wysoka.

Dlatego jeśli nie w urzędzie stanu cywilnego nie uzyskaliśmy satysfakcjonującej nas odpowiedzi lub chcemy dowiedzieć się więcej wystarczy udać się po poradę czy to do adwokata czy np. do punktu nieodpłatnej pomocy prawej, gdzie uzyskamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania i będziemy mogli dokładnie zaplanować dalsze kroki związane z zawarciem związku małżeńskiego. Pomoc możemy uzyskać sięgając do ustawy kodek rodzinny i opiekuńczy, gdzie w artykule 10 opisane mamy sytuacje związane z wiekiem osoby, chcącej zawrzeć związek małżeński.

Artykuł ten w pierwszej kolejności jasno daje nam do zrozumienia kto nie może zawrzeć związku małżeńskiego z uwagi na wiek, który posiada. Nie może zawrzeć małżeńska osoba, która nie ukończyła jeszcze osiemnastu lat. Od tej zasady mamy jednak wyjątki. Sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić kobiecie na zawarcie małżeństwa bez wymogu ukończenia lat osiemnastu, jednak nie może mieć ona mniej niż szesnaście lat. Dodatkowo z okoliczności sprawy musi wynikać, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Czym są owe ważne okoliczności, które sprawiają, że kobieta może zawrzeć związek małżeński po ukończeniu szesnastek roku życia? Te sytuacje opisane są już tylko w orzeczeniach sądów, w treści ustawy nie znajdziemy opisu czy definicji „ważnych powodów”. Przesłankami uzasadniającymi wydanie orzeczenia przez sąd zezwalającego na zawarcie związku małżeńskiego w opisywanej sytuacji mogą być: uczucie miłości w powiązaniu z sytuacją finansową i społeczną, pragnienie posiadania potomstwa czy posiadanie potomstwa zrodzonego wcześniej z tego nieformalnego związku, choroba jeśli nie stanowi przeszkody małżeńskiej czy też potrzeba jak najszybszego zalegalizowania związku.

Warto pamiętać, że przepis artykułu 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnosi się zarówno do zawieranych małżeństw w formie cywilnej, jak i wyznaniowej. Dodatkowo trzeba podkreślić, iż ustawa przewidując dolną granicę wieku uprawniającego do zawarcia związku małżeńskiego, nie wskazuje górnej granicy wieku do zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego nawet wyjątkowo podeszły wiek osoby, chcącej zawrzeć związek małżeński, nie stanowi przeszkody do jego zawarcia.

Związki małżeńskie zawierane przez osoby w bardzo młodym wieku, statystycznie bardzo często się rozpadają i dochodzi do rozwodów. Zwłaszcza w dwudziestym pierwszym wieku ilość rozwodów osób w wieku do 30 roku życia znacząco wzrosła. Wystarczy porozmawiać z adwokatami zajmującymi się prawem rodzinnym i opiekuńczym by usłyszeć, że adwokat gdynia rozwód młodych ludzi w wieku około 25 – 30 lat stał się czymś powszechnym i nie dziwi już nikogo.

((.))

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone