Zamknij
REKLAMA

Tytuł wykonawczy - co to takiego?

19:57, 29.06.2018 | (.)
Skomentuj

Masz nierzetelnego kontrahenta, który pomimo prób polubownego odzyskania długu nie chce oddać Ci pieniędzy? Nadeszła pora by pomyśleć o wyegzekwowaniu tego co Twoje z pomocą komornika. Nie jest to jednak takie proste. Najpierw musisz pozytywnie przejść postępowanie egzekucyjne. Aby je rozpocząć, niezbędny jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Co to jest tytuł wykonawczy i co oznacza rygor natychmiastowej wykonalności? Na te pytania w dalszej części artykułu odpowiedzi udziela kancelaria windykacyjna Vindicat.

Tytuł wykonawczy – definicja

Do wszczęcia egzekucji niezbędny jest tytuł egzekucyjny, ale nie jest on wystarczający. Oprócz niego konieczny jest też tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności zostaje nadana dopiero w momencie, gdy wierzyciel wystąpi o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w taką adnotację. Gdy zostanie ona udzielona, sprawa zgodnie z prawem może trafić do komornika, który powinien rozpocząć egzekucję.

Rodzaje tytułów wykonawczych

Zasadniczo wyróżniamy 4 rodzaje tytułów wykonawczych: tytuły wykonawcze cywilne, powstałe w toku postępowania z powództwa cywilnego, tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania administracyjnego, tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne i tytuły wykonawcze wystawiane w toku postępowania karno-skarbowego.

Dosyć istotne jest, że komornik nie ma obowiązku sprawdzić, czy tytuł wykonawczy przeciwko wskazanemu dłużnikowi jest zasadny. Jeśli dłużnik postanowi złożyć sprzeciw wobec komornika, będzie on bezpodstawny.

Czym jest klauzula wykonalności?

W praktyce klauzula wykonalności polega na umieszczeniu na dokumencie tytułu egzekucyjnego odpowiedniej pieczęci lub też nadruku. Wydaje ją sąd na wniosek złożony przez wierzyciela na posiedzeniu bez udziału żadnej ze stron. Potem z kolei zadaniem sądu jest dostarczyć postanowienie do wierzyciela oraz do dłużnika.

Stosuje się dwa rodzaje klauzuli wykonalności: prostą i rozszerzoną (konstytutywną). Pierwsza zostaje nadana przeciwko osobie figurującej w dokumencie tytułu egzekucyjnego i jest ona najczęściej wykorzystywana. Jest też możliwość wydania klauzuli wykonalności przeciwko osobom podanym w tytule egzekucyjnym i dzieje się to przy przejściu praw lub obowiązków określonych w tytule wykonalności na inny podmiot.

Więcej na temat klauzuli wykonalności przeczytasz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-tytul-wykonawczy/.

Jakie dokumenty mogą być tytułem egzekucyjnym?

W praktyce tytułem egzekucyjnym może stać się m.in.:

  • prawomocne orzeczenie sądu,
  • nieprawomocne orzeczenie sądu, ale podlegające rygorowi natychmiastowej wykonalności,
  • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego,
  • orzeczenie referendarza sądowego podlegającego rygorowi natychmiastowej wykonalności,
  • wyrok sądu polubownego,
  • ugoda zawarta przed sądem polubownym.

Warto w tym miejscu wspomnieć, jaki cel ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jego zadaniem jest przyspieszyć całą procedurę dochodzenia zaległych roszczeń od nierzetelnych kontrahentów. Dzięki niemu powód może od razu wnioskować o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, nie musi czekać aż wyrok się uprawomocni.

Więcej informacji na temat tego co daje rygor natychmiastowej wykonalności i czy zawsze jest możliwe jego nadanie znajdziesz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-oznacza-rygor-natychmiastowej-wykonalnosci/.

((.))

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone