Zamknij
REKLAMA

Burmistrz Erdman bez wotum zaufania i z absolutorium za 2018

08:56, 27.06.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Dziś VIII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach. Rozpocznie się ona debatą nad „Raportem o stanie Gminy Krośniewice za 2018 rok”. Następnie radni podejmą uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krośniewic wotum zaufania.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krośniewic.

W porządku obrad czerwcowej sesji znalazły się również uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 r. ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok oraz sprawy różne.

OBRADY NA ŻYWO

Na sali obecnych jest 14 radnych, radna Łukomska nieobecna. Przewodniczący rady Sławomir Kępisty odczytał pismo byłej burmistrz Julianny Barbary Herman.

Julianna Barbara Herman w piśmie odniosła się do informacji o zadłużeniu gminy po roku 2018, podając że każdorazowo skarbnik gminy aprobowała zaciągnięcie pożyczki, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie opiniowała wykonanie budżetu. Zadłużenie nie zagrażało nigdy budżetowi samorządu. Byłą burmistrz stwierdziła, że ci którzy wyrazili swoje zdziwienie, że Krośniewice w ogóle mają zadłużenie, musieli w ogóle się nie interesować gminą.

- Radni zawsze byli informowani o wskaźnikach finansowych gminy. Zawsze były zadawalające i pozytywne, bo inaczej RIO nie wydałaby pozytywnej opinii dla zadłużenia gminy – czytał Kępisty .-Specyfiką niezbyt zamożnych samorządów jest zaciąganie pożyczek, kredytów na działania inwestycyjnych. Ich spłata rozłożona była na kilka lat.12 lat temu, obejmując fotel burmistrza też miałam do spłaty 6 mln zł po poprzedniku.

Herman w piśmie wymieniła wszystkie inwestycje (m.in. drogi, chodniki, wjazdy, modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowem, budowa wodociągów,budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji deszczowej, budowa boiska, termomodernizacja budynku urzędu gminy, zakup 3 autobusów szkolnych, termomodernizacja przedszkola, budowa placów zabaw, modernizacja hali sportowej, modernizacja świetlic w Kajewie i Teresinie,rozbudowa oczyszczalni ścieków) z lat ubiegłych i kosztów.  Na te inwestycje niezbędne było posiłkowanie się pieniędzmi zewnętrznymi i kredytów. Aktualne zadłużenie Krośniewic 3,35 mln zł.

- Środki pożyczone na te wszystkie inwestycje przyczyniły się przez te lata do zwiększenia wartości majątku gminy o 80 mln złotych. Radzę wziąć się do pracy, bo nie zostawiłam worka pieniędzy na imprezy integracyjne.Teraz odniosę się do słów pana Jankowskiego z sesji Rady Miejskiej (byłego już wiceburmistrza- przyp.red.) : Gmina to nie sklepik z proszkami do prania i tutaj zostają wszystkie dokumenty w wersji papierowej. Z komputera zostały usunięte brudnopisy. Mi też nikt nie przekazywał gminy płynnie czy nie. Nie wiem zresztą jak miałoby wyglądać takie przekazywanie,co spisywać dokument po dokumencie. Na pewno też nie było potrzeby odtwarzania żadnych dokumentów o czym wskazany głosił na zebraniach sołeckich. Utyskiwanie, że nie były znane moje plany co do roku następnego, było bezsensowne bowiem zostawiłam projekt budżetu. Czekam na wyniki kontroli w gminie, której termin zakończenia jest ustawicznie przedłużany. Do dziś nie ma jej na BIP. Czyżby wynik kontroli nie spełniał oczekiwań zlecającego? - zapytała była burmistrz i przytoczyła powiedzenie: Puste garnki najbardziej brzęczą (Pus­te naczy­nia ro­bią naj­więcej hałasu - William Shakespeare - przyp. red.)

I my drogą wniosku o udostępnienie informacji publicznej żądaliśmy od burmistrz Katarzyny Erdman wyników kontroli w gminie. Niestety ustawowy termin na jakąkolwiek odpowiedź nie został dotrzymany, burmistrz nie poinformowała też o przedłużeniu terminu, stąd pozostaje wyegzekwowanie wyników kontroli na drodze administracyjno-sądowej. AKTUALIZACJA  1 lipca 2019 Jak informuje nas burmistrz Krośniewic 25 czerwca odpowiedź została do nas wysłana, jednak nie dotarła. Dziś sekretariat przekierował poprzedniego maila i otrzymaliśmy wyniki kontroli, które wkrótce opublikujemy na naszych łamach.

Przewodniczący następnie rozpoczął debatę nad stanem gminy Krośniewic, udzielając głosu mieszkańcom głos zabrał Sławomir Selder zapytał o wydatki na promocję gminy w 2018 roku.

- Ponad 30 tys. zł wydano na cały rok, koszt gazety Krośniewice Extra i ogłoszeń w mediach, zakupowano puchary i słodycze na imprezy - informowała burmistrz Katarzyna Erdman. 

Dalej burmistrz odpowiadając na pytania mieszkańców informowała o stanie w gospodarce mieszkaniowej, składowisku odpadów w gminie Krośniewice, którego gmina jest właścicielem.

- W 2018 roku prezesem Zakładu Usług Komunalnych był Krzysztof Janiak. ZUK ma majątek około 9 mln zł. W ubiegłym roku stawka za odbiór odpadów w sposób selektywny wynosiła 6 zł w sposób zmieszany 10 zł. Za zeszły rok spółka poniosła straty - mówiła Erdman.

W tym roku prezesem jest Aleksandra Gniazdowska - Pucek, w 2018 roku prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp.zo.o w Łęczycy  a dyrektorem ZUK Zbigniew Linkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Mieszkańcy pytali również m.in. o Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, o Gminne Centrum Kultury Rekreacji i Sportu, jak burmistrz ocenia działalność kulturalną w gminie, o stan bezrobocia w gminie, place zabaw, fundusz sołecki, budżet obywatelski.

Następnie Rada Miejska przystąpiła do głosowania uchwały o udzieleniu wotum zaufania Katarzynie Erdman. Czworo radnych było za, a 10 wstrzymało się odgłosu. Radni nie udzielili burmistrz Krośniewic wotum zaufania. 

W dyskusji nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 przewodniczący Sławomir Kępisty wrócił do zadłużenia gminy Krośniewice, którego jego zdaniem jest na bezpiecznym poziomie oraz do wyników audytu, który na zlecenie burmistrz Erdman wykonywała firma  Union 4 Future Sp. z o.o. z Błoni, ( (U4F) jest firmą konsultingową wspierającą przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (przede wszystkim z krajowych i europejskich źródeł publicznych) na rozwój ich działalności (projekty inwestycyjne, szkoleniowe, doradcze) - czytamy na stronie firmy).

Kępisty mówił, że burmistrz źle oceniła pracę firmy, raport zawiera błędy, których firma nie poprawiła, a gmina już go opłaciła. 

- Pani burmistrz miała już w grudniu pierwsze wyniki raportu, brnie nadal w ten temat, nie jest on upubliczniony, a powinien bo pani burmistrz już za niego zapłaciła- mówił radny Kępisty. - On jest nierzetelny, czy były podjęte kroki niezapłacenia za niego, korygacji kwoty?

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  w 2018 roku 12 głosami "za", 2 "wstrzymującymi się". Absolutorium za rok 2018 zostało burmistrz udzielone  12 głosami "za" i  2 "wstrzymującymi się".

Burzliwe sprawy różne

Burmistrz Erdman odniosła się do wypowiedzi przewodniczącego o raporcie z audytu w sprawach różnych.

- Macie państwo zanonimizowany raport, a ja nie. Przedłożę go odnośnym władzom w celu sprawdzenia zawartych w nich danych -powiedziała burmistrz. - Komisja inwentaryzacyjna zajmowała się mieniem gminy, mieniem kolejki wąskotorowej i sprawę kolejki oddam do prokuratury.

Z kolei Klub Przyjazna Gmina złożył oświadczenie w sprawie użyczenia dyrektorowi MZGKiM Cezaremu Jankowskiemu samochodu służbowego Zakładu do celów prywatnych. Radna Anna Chmielecka powiedziała, że samochód służbowy powinien służyć wszystkim pracownikom zakładu do celów służbowych a nie jako urozmaicenie pracy dla dyrektora zakładu. Podkreśliła, że taka umowa użyczenia będzie generowała koszty dla zakładu a burmistrz powinna dbać o mienie gminy.

Katarzyna Erdman odparła, że były dyrektor Rosiak też tak używał auta. Kępisty powiedział, że nie miał umowy użyczenia do celów prywatnych.

Radny Mieczysław Król krzyknął - Jeździł nim do domu. Jak wy wstydu nie macie! Zróbcie referendum to 90% z Was nie wejdzie. Nie pasuje wam, że nie ma Rosiaka.

Radny Andrzej Konwerski zapytał o budowany na działce prywatnej maszt telefonii komórkowej, pytał czy nie była potrzeba konsultacji społecznych i przypomniał, że należy pomalować blachę dachową na budynku MZGKiM.

Radna Beata Czerwińska przekazała burmistrz listy z podpisami pod petycją o modernizację targowiska i odniosła się do nierzetelnych jej zdaniem publikacji w Gońcu Krośniewickim. - Pani burmistrz prosimy o informacje kto przekazał takie informacje o sposobie zbierania podpisów przez nas, w przeciwnym razie uznamy,że to pomówienia w publikacji - mówiła Czerwińska. 

Przewodniczący zwrócił się do burmistrz o udostępnienie dwóch stron radnym w Gońcu Krośniewickim we wniosku formalnym. - Gazeta jak poprzednia wydawana jest za pieniądze publiczne, chcielibyśmy jako radni mieć również w niej swój głos - mówił Kępisty.

Radni przegłosowali ten wniosek 11 "za" 3  "przeciw". 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (120)

WidzWidz

52 9

Powinno się dziać! Burmistrzowa wydała prawie 60 tyś na monitoring urzędu, wydaje tę podejrzaną gazetę, przy drogach gminnych leży pełno śmieci, zero remontów nawierzchni, NIC się nie dzieje w tej gminie!!! Paniusia tylko fotografuje się gdzie może i z kim może. A powiedzieć nic z głowy nie potrafi. Żal patrzeć na to co się dzieje, ale erdmanka pogrzebie tę gminę do końca 10:43, 27.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HenioHenio

9 15

Się okaże czy pogrzebie, narazie to jestem ciekaw raportu, który Pani redaktor otrzymała od Urzędu Miejsiego. Czemu nie jest publikowany,może jest coś,co jest niewygodne dla poprzedników?Pani Olu,proszę odkryć karty.Jestesmy ciekawi, co kontrola wykryla, ile kasy szło z Urzędu..
Bo teraz tylko czepiacie się nowej władzy.Przejrzycie na oczy,niebawem.....
Może wreszcie ktoś się tym zainteresuje....
Ulica mowi że chcę się dowiedzieć prawdy. 23:33, 29.06.2019


JanuszekJanuszek

21 47

Widz. dla Ciebie wszystko jest podejrzane. Jak poprzedniczka wydawała gazetę był dobrze. Jak poprzedniczka wynajmowała zewnetrzne firmy które bogaciły sie kosztem gminy, tez było dobrze. A dziś jest żle bo Erdmanowa? Bo nie jest tak wygadana? Jakoś zdobyła 280 tys na grogi,gdy poprzeniczka przez dwa lata nic, jakoś dostała 60 tys na sport, jakoś dostała 26 tys. na OSP. Pewnie że to mało w morzu potrzeb, ale to nie z naszych bezpośrednich podatków. Boli, bo może coś zrobić co?
Mam konkret. Pokaż że potrafisz lepiej i wiecej 11:05, 27.06.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

LogikLogik

6 16

Trzeba wywalić ile gmina musiala oddać kasy do Lodzi za poprzedników, co dzieje się z kolejka Krośniewice,ulica musi sie dowiedzieć .Pani Burmistrz, jesteśmy z Panią

23:40, 29.06.2019


olkaolka

5 0

Typowy Janusz,niekumaty,głupi,niedouczony ,korzystający z 500+,który uzurpuje sobie prawo rządzenia Krośniewicami,Polską!!! Tragedia! 22:40, 03.07.2019


GraziaGrazia

45 9

Mam nadzieję ze rada stanie na wysokosci zadania i zaglosuje tak jak oczekuje większość mieszkańców 11:07, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Widz do JanuszkaWidz do Januszka

48 13

Januszku drogi, póki co erdmanka nie zrobiła nic, tylko psuje i niszczy gminę. Pokaż co ona zrobiła? wydała kasę na panią od kontroli i jej firmę, wydaje kasę na gazetę, która nie jest legalnie wydawana, wydaje kasę na firmę ochroniarską z łodzi...dno 11:13, 27.06.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Tomek Tomek

6 23

Widzę Grzesiu że nadal chcesz spotkać się ze mną 14:38, 27.06.2019


GrubasGrubas

10 17

W poprzedniej kadencji też była ochrona, za wieksze pieniadze, jak mówi ulica. 11:22, 30.06.2019


OlaOla

49 6

Jak to nic się nie dzieje? Kaska do swoich płynie szerokim strumieniem. Audyt po rządach Erdmanowej będzie nieodzowny. I raczej nie skończy się dobrze. Póki co poszły już pierwsze zawiadomienia do CBA, zobaczymy jak będzie się tłumaczyć Podła Zmiana??? 11:51, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RemekRemek

23 18

A ja się zastanawiam dlaczego ma odpowiadać za stan gminy, w której de facto rządziła 2 miesiące w roku 2018. Jeśli absolutorium nie dadzą to strzelą sobie w kolano, to tak jakby sami mieli zastrzeżenia do własnej pracy w zeszłym roku. Niech burmistrz odpowiada za swoją kadencję, a nie za poprzedników 12:29, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Hi Hi :)Hi Hi :)

28 0

No i Owczarek dostał po nosie :)) 12:29, 27.06.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Podhalański Podhalański

3 1

A kto to jest Owczarek? Nie czytałem powieści i nie bardzo orientuje się........ 13:57, 27.06.2019


KrosniewiakKrosniewiak

19 0

Mieli racje radni, trzeba pilnować finansów w gminie. Pracownicy już tęsknią za poprzednim dyrektorem. 18:10, 27.06.2019


Derektor Derektor

9 21

A co????? Nowy do roboty zagonil???? 18:31, 27.06.2019


HahaHaha

12 0

I dobrze, że dostał. Radni są po to żeby pilnować gminnej kasy. Brawo państwo Radni!!! W Was nadzieja 19:10, 01.07.2019


olaola

39 1

przypominamy wszystkim ze absolutorium byle dla Julianny Barbary Herman nie dla obecnej. Ta jak na razie nle zasłużyła. ciekawe co za rok będzie w raporcie gminy informacji o stanie mienia jak się nic nie dzieje nic nie robią wpisza zera. nie mogę się doczekać. 14:09, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

madziamadzia

43 2

Pani skarbnik już powinna się bać przyszłego roku i RIO. co napisać w sprawozdaniach. kłamstwo ????? 14:12, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WieszczWieszcz

44 0

W przyszłym roku to RIO nie nadąży kierować wniosków do prokuratury 14:37, 27.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KwiatekKwiatek

5 14

Myślę że już nie nadazy, jeśli burmistrz prawdę powiedziała na sesji że wnioski poskladala, chyba czas się bac.... 11:28, 30.06.2019


REKLAMA

WidzWidz

29 0

A ten pan co zabierał głos w debacie to nie jest brat tego co pełnomocnikiem erdmanki był? 14:43, 27.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OlaOla

7 12

Jeśli mieszkaniec gminy to nie może? 16:28, 27.06.2019


sdfdsdfd

37 0

Brak votum zaufania za rok może oznaczać duże problemy. Ktoś Pani Burmistrz chyba źle doradza. 15:05, 27.06.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

RokRok

13 7

Przez rok to się może dużo zmienić i wydarzyć. 15:25, 27.06.2019


TomcioTomcio

25 0

Trzeba może przemysleć swoj stosunek do rady i przestać ich lekcewazyc. Trzech radnych to troche za mało żeby dostać absolutorium i wotum w przyszłym roku. 17:52, 27.06.2019


tomuchnatomuchna

21 0

przy takich podpowiadaczach może być jeszcze gorzej 18:00, 27.06.2019


big bębenbig bęben

32 1

Poza wypowiedziami Pana Amiłowskiego byłem zdziwiony po co pozostałe osoby zapisały się do debaty. Na pytania w stylu jakie są w gminie zasiłki, czy promocja gminy, można uzyskać bardzo łatwo odpowiedź bez debaty. Dziwna była ta debata, wręcz nienaturalna. 15:13, 27.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

sołtyssołtys

25 0

Czytana z kartek, i odpowiedzi tez czytane. To już norma 17:43, 27.06.2019


Wyborca Wyborca

23 0

A dlaczego nie ma dostępnych obrad na youtubie?!!!!!! To obowiązek wynikający z ustawy, że każdy może obejrzeć i jest taka rejestracja zawsze dostępna! Wyborca PiS 15:31, 27.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaJa

5 1

Obrady dostępne są na portalu krosniewice.esesja.pl. 16:36, 27.06.2019


fidelfidel

20 0

Wchodzę na tą stronę esesja i są wszystkie poza aktualną. O co chodzi? niewygodna jakaś czy co? 16:58, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

40 1

No i mamy Panią Burmistrz bez wotum zaufania... Daje do myslenia 17:40, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ulaula

35 2

Czas ochronny się już skończył, minęło pół roku i to dość żeby poznać prawdziwe potrzeby gminy. Może trzeba już zejść z chmur i przestać myśleć o muszli koncertowej w parku a zająć się lepiej drogami, koszeniem rowów i targowicą! 18:00, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KamaKama

20 0

Nie ma dostępnych dzisiejszych obrad na sesja.pl ani na yt. Dlaczego? Poprzednie są, dzisiejszej sesji brak. Chciałabym obejrzeć i czytam że nie tylko ja. Ktoś coś? 18:14, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PatronPatron

13 1

Oj Januszek Januszek, w du...e byłeś, g..wno wiesz 23:01, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WładzaWładza

5 32

Poprzednicy już się nachapali, teraz nasza kolej. A jak wam się nie podoba, to won z Krosniewic! 23:03, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

odliczanieodliczanie

27 0

Kolejne głosowanie za około 365 dni. Czas ruszył. Z każdym dniem bliżej do tego głosowania. Po drodze trzeba będzie przedstawić swój budżet, wykazać się, być rozliczoną już tylko za swoje czyny. Co dziś Pani zrobiła, aby za rok była jakaś szansa na pozytywne głosowanie? Więc mamy jeden dzień mniej. Czas szybko płynie. 09:31, 28.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GucioGucio

29 0

Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania wobec wójta, burmistrza, prezydenta będzie skutkowało tym, że rada będzie mogła wnioskować/rozpisać referendum. Nie oznacza to, w świetle nowych przepisów, dymisji tejże rady. Więc czekamy.👍 10:18, 28.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jolkajolka

31 0

Referendum odwołujące brmistrza mogą zorganizować sami mieszkańcy, nie potrzeba czekać aż rok 11:06, 28.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

observerobserver

18 0

Jeden chętny już bardzo pracuje na siebie, kolejny spotyka się z ludźmi i analizuje poparcie. 11:15, 28.06.2019


BercikBercik

15 31

Chciałem troszkę pokłócić się w wpisującymi, ale jest to tak niski poziom, że zakrawa o śmieszność. Mam Wasze wpisy w głębokim poważaniu, bo wiem, że jesteście nikim, nic Wam się w życiu nie układało i nadal nie układa. Po co obwiniać za to obecną panią Burmistrz. Pani Katarzyno głowa do góry i proszę rozmawiać tylko z mądrymi. Tacy w Gminie są, no może poza pisarczykami z Rady. Trudno, takich nie sieją, sami się rodzą. A była Władczyni Gminy niech zajrzy do encyklopedii co to jest : honor, dobre zasady i wysoki poziom obycia. Czekam na obrzucenie mnie błotem....bo to Wam najlepiej wychodzi. 13:38, 28.06.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AndziaAndzia

20 5

A Ty se gęby nie wycieraj byłą burmistrz, bo to nie ona zniesławiła i obsmarowała w gazecie obecną, tyko odwrotnie, i gdyby Erdman miała za grosz honoru to by przeprosiła. Widać jacy ludzie obecnie dorwali się do władzy. Ciekaw tylko jestem co Erdman pokarze w przyszłym roku na sesji absolutoryjnej - może album ze zdjęciami z funkcjonariuszami PISowskimi oraz WIELKĄ FEJSBUCZNĄ KSIĘGĘ MĄDROŚCI NA KAŻDY DZIEŃ (choć gdyby się do takowych stosowała, może już dawno opróżniłaby urząd...) 15:34, 28.06.2019


AlaAla

21 0

Rozumiem, że ci mądrzy to są ci, z grona Erdmanki czyli pełnomocniki, byli zastępcy, albo ludzie z komisji inwentaryzacyjnych.to rzeczywiście ludzie mądrzy, ludzie sukcesu, wystarczy prześledzić ich przeszłość i już wiadomo, że to królowie życia, twarze z pierwszych stron magazynu Forbes 15:46, 28.06.2019


jaja

5 0

Ty Bercik powinieneś się wstydzić sam siebie.Taki wpis neguje cię jako człowieka,obywatela ,Polaka.Do budy..... 22:24, 03.07.2019


KlemensKlemens

29 3

Kolejna sesja i kolejne bezczelne zachowanie burmistrzowej, czy nikt tam z jej otoczenie nie przetłumaczy tej kobiecie że na sesji to ona jest GOŚCIEM i szczytem braku wychowania i kompletnej nieznajomości prawa jest przerywanie radnym o przewodniczącym już nawet nie wspominając 15:56, 28.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

6 0

Czego się po niej spodziewać ... ??? 22:27, 03.07.2019


ło matkoło matko

24 2

Słuchałem wypowiedzi burmistrzowej do radia Q . Pani Burmistrz niech się douczy co to jest votum zaufania, votum nie jest udzielane dla przyszłych zadań nie dla przeszłych. 18:37, 28.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ło matkoło matko

21 0

przepraszam błąd pisowni votum jest dla przyszłych zadań a nie dla przeszłych 18:39, 28.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TransmisjaTransmisja

7 0

Pojawiła się transmisja na krosniewice.esesja.pl 07:34, 29.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

e.ue.u

35 5

Erdman zniszczy Krośniewice, ma doświadczenie z Niezabudki. 07:38, 29.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

??????

11 2

A co zrobiła takiego złego w Niezabudce, może ktoś napisze? 11:24, 30.06.2019


 Alik Alik

29 5

Poza parciem na szkło i fotki zero dzialania,daruj se ten stołek!!! 19:34, 29.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

JaJa

30 0

Biedny ten p.o dyrektora mzgkim. Zróbmy może zrzutkę i kupmy mu coś do jeżdzenia. Skuterek chociaż jakiś. 01:13, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AligatorAligator

33 1

Przypomnę tym, którzy zapomnieli - jedno z haseł wyborczych Erdmanki - walka z bezrobociem... przekłada się w Krośniewicach na zwalnianiu ludzi z Krośniewic, a zatrudnianiu ludzi z Łęczycy i Zgierza, a ten Linkowski, to już która osoba zatrudniona "ze świata"? Kolejny, który dostał nagrodę za pomoc w kampanii Erdmanki, ludzie obudźcie się wreszcie! 17:46, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrolinaKrolina

28 0

na koncie Fb Przyjazna Gmina Krośniewice radni udostępnili pismo przewodni od go raportu z kontroli. Ręce opadają, pieniądze wrzucone w błoto, a sam raport zrobiony na podstawie donosów, mało tego zanonimizowany, to już jest 18:23, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JurekJurek

30 0

Jankowski nie ma samochodu aby jeździć do domu? Czy nie ma kasy na busa? Ile zarabia Jankowski? Jest dyrektorem placówki jednostki samorządowej więc to jawna informacja. Chcę wiedzieć, czy nie stać go na drogę do pracy, bo mnie musi być stać bo pracuje w strefie w Kutnie. 19:06, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CzytelnikCzytelnik

26 0

A dlaczego burmistrz nie ujawniła audytu? To niezgodne z prawem. U nas starosta odpowiada na wnioski o informację publiczną. Wubiegłej kadencji takie składałem, nawet kilka. I mi odpowiedzieli. A redakcji nie chcą?!Będzie awantura i znów źle w telewizji będą mówić o Krośniewicach. 19:15, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObserwerObserwer

30 0

To jest jawna kpina z tym samochodem dla Jankowskiego. Widać da równi i równiejsi. Niech se gościu kupi samochód. Bo my wszyscy płacimy na ten służbowy , którym się wozi. 20:16, 30.06.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ZzzZzz

10 15

A jak przez 12 lat poprzedni dyrektor jeździł tym autem to dobrze? 12:20, 01.07.2019


JaJa

13 0

Karygodne. To pieniądze podatników. Stać gminę na fundowanie takich przywilejów? 14:59, 01.07.2019


Do ZzzDo Zzz

8 7

Widać jest jakaś różnica skoro wtedy nie przeszkadzało a teraz bulwersuje nie? 19:13, 01.07.2019


UWAGA!!!UWAGA!!!

24 2

Raport pokontrolny nie zostanie podany do publicznej wiadomości bo są tam pomawiane firmy i osoby prywatne. Ujawnienie raportu zagrozi pozwami przeciwko urzędowi. 21:08, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MiejscowyMiejscowy

27 0

Zachodzie w głowę, czym się pani Burmistrz kierowała dając temu człowiekowi tak ważne stanowiska w naszym mieście. Co o nim wiedziala/
wie? Czas oprzytomniec... 21:46, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZmielonaZmielona

26 0

Ja czytałam ten raport, wstyd w ogóle coś takiego pokazać. Nie wiem za co były wzięte pieniądze przez te panią kontrolerkę, ale ortografia kuleje. Faktycznie uważam, ze jak ten raport zostanie ujawniony, to firmy, które do tej pory współpracowały z gminą zniszczą gminę pozwami. Na miejscu rady to zażądałabym żeby ta pani kontrolerka przyjechała na sesję i omówiła cały ten raport 23:08, 30.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MirekMirek

25 0

Raport po audycie przeprowadzonym za pieniądze podatników z mocy prawa powinien być udostępniony i opublikowany na BIPie. Tutaj nikt łaski nie robi. A samochód służbowy to auto firmy, gminy, nie Prywatna taksówka 23:42, 30.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

transparentnosćtransparentnosć

19 0

Nawet raporty pokontrolne NIK są dostępne dla obywateli więc i audyt też powinien być udostępniony. A nazwiska i nazwy firm można zakryć . 12:26, 01.07.2019


REKLAMA

pytampytam

17 1

"W tym roku prezesem jest Aleksandra Gniazdowska - Pucek, w 2018 roku prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp.zo.o w Łęczycy"
Ile ludzi do Kutna i Krośniewic będzie sprowadzonych z Łęczycy na różne funkcje? 07:43, 01.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

darodaro

13 11

Daj Boże niech tu przyjdzie jeszcze jedna, ale ta najważniejsza osoba z Łęczycy i niech Krośniewice zobaczą jak może wyglądać sukces. Pani Moniko czekamy. 09:03, 01.07.2019


KedziorKedzior

24 0

Kutno, Łęczyca pół biedy. Tu są bardziej egzotyczne transfery z nikomu nieznanych miejsc... 09:13, 01.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sąsiadsąsiad

18 0

ale ogólnie jest wesoło!!! 10:12, 01.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WyborcaWyborca

28 2

Wypowiedź pana króla dla mnie nieakceptowalna. 10:21, 01.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

8 0

Stary,niekumaty człowiek,przypadkowo wybrany i nie bardzo orientujący się w rzeczywistości 21 wieku,która go przerasta!! 22:21, 03.07.2019


radnyradny

15 0

a w Bedlnie nic się nie robi a wójt i absolutorium dostał i wotum zaufania. Klakierzy jak automaty mu przytakują a on nadal milczy. teraz szkoły podobno mają zamykać. ? 10:31, 01.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzkodaSzkoda

27 2

0:1 dla burmistrz Erdman (votum) to wynik osiągnięty w dużej mierze dzięki "doradcom" pani Burmistrz. Kto wymyślił audyt, reorganizację urzędu? Kto węszy wszędzie podstęp, kanty, "układ"? Kto straszy prokuraturą i CBA? 18:26, 01.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WściekłyWściekły

29 1

To gó...no co to napisane przez te agniesie od audytu to jest raport? przecież to nawet strony ma nieponumerowane. A ile błędów ortograficznych, o merytorycznych nie wspominając. Do tego wszystko szyte grubymi nićmi, bo na podstawie jakichś donosów, anonimów. Ja na miejscu burmistrzowej to bym żądał zwrotu pieniędzy, bo to jest jakaś zbitka, nie wiem notatki, coś co trudno określić. Na stronach innych urzędów są raporty z takich kontroli, ale to są rzeczywiście RAPORTY, a nie to badziewie. Miała być dobra zmiana, a tu kolejny strzał w kolano, niestety z KAŁASZNIKOWA💩 21:58, 01.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

E.UE.U

4 0

Jak się umie, tak się pisze, taka jest p.Er 19:14, 05.07.2019


NormanNorman

29 1

Jeżeli ani Burmistrz ten raport podpisała to to już nie jest raport jakiejś tam firmy. To jest raport za ktory burmistrzowa bierze odpowiedzialność. To jest jej raport i nikogo innego. Przynajmniej przed podpisaniem mogł go prawnik zaopiniować. 00:09, 02.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MoniaMonia

25 2

Żyjemy chyba w jakimś Matrixie. W maleńkich Krośniewicach dyrektor może służbowy samochód wykorzystywać do celów prywatnych. To chyba jakaś kpina. Na wczasy też nim z rodziną pojedzie? A może tak zafundować mu jeszcze prywatnego kierowcę? A, co tam stać nas. Dobra zmiana wszystko potrafi. Nieprawda, ha, ha, ha. 07:37, 02.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

LolaLola

11 0

Samochód, kierowcę, kieszonkowe i kwaterę służbową, co by się nie wykosztowal za wiele... 22:59, 02.07.2019


GrubyGruby

25 0

Mam nadzieję, że burmistrzowa naprawi ten błąd. Proszę sobie kupić samochód, drogi panie!!! Nie czujesz pan wstydu ? 09:54, 02.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Przsemyśl to sobiePrzsemyśl to sobie

32 1

Z czyjej inicjatywy nastąpiła zmiana w ochronie? (przez wielu źle odebrana)
Kto doradzał przy kontrowersyjnych *%#)!& kadrowych?
Kto podpowiadał określone zachowania wobec radnych (nic nie dały poza tym że się zdenerwowali)?
Kto podpowiadał określonych kontrahentów? (kolejny powód do składania wyjaśnień)
Kto otrzymał kontrowersyjne stanowisko?
W jaki sposób wybrano firmę kontrolującą i jak wyglądała jej praca i efekt końcowy?
Przez kogo odsunęli się polityczni przyjaciele?
Przez kogo kłopoty z gazetą?
Kto zamiast namawiać do zgody i jedności z radą, namawia do innych działań?
Przez kogo na mieście pojawiły się plotki natury osobistej?
Kto doradzał przy innych decyzjach, które przyczyniły się do kolejnych stresów?

Doradca który ma dobre intencje pomaga rozwiązywać problemy a nie ich przysparza.
Przemyśl to sobie.

10:06, 02.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Brawo!Brawo!

18 0

Nic dodać nic ująć... Trafniej bym tego nie ujął. Z daleka od takich ludzi - i w pracy, i w towarzystwie... 12:02, 02.07.2019


KING KONGKING KONG

8 25

ZGADZAM SIĘ Z HERMANKĄ , że puste garnki najgłośniej dzwonią, czego dowodem są wszystkie powyższe wpisy. Podawanie kłamstw że Gmina ma tylko 3,5 mln. długu jest dowodem, że nie wie pani hermanowa ile faktycznie długów narobiła. Będę na Sesji domagała się ujawnienia faktycznego zadłużenia i niech przewodniczący rady wytłumaczy się dlaczego okłamuje mieszkańców. " puste garnki najgłośniej dzwonią" - święta prawda. 11:26, 02.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

olkaolka

11 0

Ty King Kong najlepiej jakbyś siedział w tej swojej puszczy i nie zabierał głosu na poważne tematy ,bo....wstyd!! 22:31, 03.07.2019


JolantaJolanta

18 0

Czy niedługo nasze miasto zmieni nazwę na Spady Krośniewice? Kim jest ta pani Gniazdowska - Pucek? Dlaczego odeszła z prezesa PEC w Łęczycy? Kim jest ten pan Linkowski? Czy oboje mają coś wspólnego z partią rządzącą? Kto zdecydował , że te osoby objęły stanowiska w krośniewickim ZUK? A może to tylko plotka? Niech ktoś sprawdzi i odpowie. Transparentność przede wszystkim. 08:01, 03.07.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZuzkaZuzka

15 6

Ale niech się zmienia. Wymienione przez Ciebie osoby znają się na swojej pracy. W gminie Pani Brygier i Pani Straszewska też są kompetentne i znają się na pracy. Miejmy w nosie z jakiej są partii jeżeli tylko fachowo wywiązują się z obowiązków. Zobacz że ich działania i decyzje są merytoryczne i nie budzą kontrowersji. Chodzi o normalny rozwój tej gminy i to ma być cel. Prawdziwe kontrowersje wywołują działania i zachowanie trzech osób i miejmy nadzieję że PiS i radni rozwiążą ten problem. 09:55, 03.07.2019


BenBen

13 1

No linkowski to tak z nurtem płynnie, partyjny karierowicz, erdmanka podziekowała mu posadą za pomoc przy wyborach. On to akurat ze zgierza, ale czy się nadaje na stanowisko dyrektora- watpię, bo nic o jego wykształceniu tudzież miejscach pracy nie wiadomo, za to kariera polityczna niczym za dawnych dobrych czasów PZPR no i mamy "z zawodu dyrektora" 10:38, 03.07.2019


kinguśkinguś

5 21

od razu wiadomo kto boi się ujawnienia Raportu. Nie ważne jak się on nazywa ten dokument ale ważne żeby został on upubliczniony. Ważne są nazwiska którym pani Hermanowa wypłaciła kilka milionów złotych. Niech pan przewodniczący rady się nie pruje bo i tak wszystko wypłynie na wierzch - a wtedy odmelduje się pan w łęczycy żeby porozmawiać z tamtymi panami. HaHaHa. 13:32, 03.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

14 0

Ten raport to porażka i wyciąganie pieniędzy z kasy Gminy.Wstyd i hańba Pani Burmistrz!. 22:45, 03.07.2019


AndrzyAndrzy

20 0

Kinguś ty nie wprowadzaj ludzi w błąd bo to właśnie rada i przewodniczący od początku żądają ujawnienia raportu. Mnie za to interesuje co innego, pani od raportu i firma, którą reprezentuje zgarnęła łącznie od urzędu coś koło 25 tyś zł, to jest sprawa dla prokuratora 15:05, 03.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ProfitProfit

4 0

Pamiętacie czym polecieli nasi do
Smoleńska .A to caddy to też nie jest za nowe, może niech ,,DYREKTOR,, jakoś reprezentuje firme bezpiecznie 19:47, 03.07.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

MichuMichu

7 0

Mercedesa może? Niech gmina zaciągnie kredyt i mu kupi :-)))))))))) Będzie fest reprezentacyjny ;-P 21:49, 03.07.2019


Do michuDo michu

1 1

Uspokuj się,damy radę.. 22:07, 03.07.2019


??

4 0

Najbezpieczniej będzie na piechotę 08:53, 05.07.2019


Spora dzidaSpora dzida

2 0

Kredytów.. Ów.ow.. Mamy dość. Z czego się cieszycie..wy malutkie zapominajki.. Buzka dla was. Caluje 23:16, 07.07.2019


IzaIza

7 2

Widać Łęczyca nie poznała się na "kompetencjach" tych ludzi i znaleźli się w Spad Krośniewice ha, ha ,ha. Czekamy na kolejnych (kolejne) "Kompetentne" osoby z Łęczycy a może i ze Zgierza? 09:52, 04.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

9 0

Ja tam wolę Łęczycę niż Łódź i Rypin. 09:57, 04.07.2019


OdliczanieOdliczanie

8 0

Pani Burmistrz następne głosowanie nad absolutorium i wotum w najgorszym wypadku za 360 dni. Czas leci. Jutro to już będzie tylko 359. 09:53, 04.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

IgorIgor

11 0

Zastanawiam się czy pan Rosiak zareaguje na wypowiedź radnego Króla. Ciekawe jak radny Król udowodni że Rosiak jeździł służbowym samochodem do domu. No, chyba, że ma na to twarde dowody. W przeciwnym razie to chyba będzie pomówienie. A, tak w ogóle to jak tam z tym złomem z kotłowni? Sprawa się posunęła? 10:05, 04.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

12 0

A kogo pan radny jeszcze nie pomówił ? Wszyscy powinni się zebrać, wziąć dobrego adwokata i wspólnie założyć dziadowi sprawę o pomówienie. Diety do końca kadencji by mu zabrakło na odszkodowania. 14:03, 04.07.2019


Renia Renia

19 1

Przeczytałam cały raport! I według mnie ten "TWÓR" jest odzwierciedleniem tego, jaka jest obecna władza w Krośniewicach: merytorycznie dno, cała masa błędów, wypaczeń i niedomówień, wszystko oparte na donosach (ciekawostka) i podejrzeniach. Ogólnie to szukanie na siłę afery tam gdzie jej nie ma. Nawet pani kontrolerce nie chciało się zrobić paginacji stron. Bardzo niechlujnie to wszystko wygląda i mało wiarygodne. Na pierwszy rzut oka widać, że głównie chodziło o przetrzepanie urzędu o GCKSiR (to pewnie na zlecenie pana od ochrony, bo wiadomo, że mści się na pani dyrektor). Ogólnie oceniam, że pani od kontroli robiła coś takiego pierwszy raz w życiu i dlatego jakość tego jest mierna. Zresztą od listopada ub.r. Krośniewice stały się poligonem doświadczalnym na wielu polach, zarówno personalnych (obecny po dyrektora MZGKiM), jak i ochroniarskim oraz wydawniczym 10:41, 04.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

StanisławStanisław

11 4

Erdman leci po równi pochyłej. MIało być tak pięknie, a nie ma dosłownie nic. Tylko lans z pisowskimi politykami i nic więcej. Zawalony Mój Rynek, program dofinansowania na edukację przedszkolną też zawalony. Dziwne, że obie te rzeczy mają związek z panią od audytu. i jeszcze ten nieudolnie spisany raport, który pociągnie za sobą wiele spraw o ochronę dóbr osobistych. Nie wiem czy właśnie ta pani od audytu nie została podstawiona żeby pogrzebać politycznie Erdman? 15:25, 06.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JanuszekJanuszek

6 5

Reniu, czy jak ci tam. Kto się nakim mści i za co? Bo jakoś rzucasz coś a pewnie nie wiesz co mówisz. Pani Dyrektor to chyba pracowała u tego pana, a nie odwrotnie,no chyba że to ona doprowadziła z Tobą do plajty. Facet od ochrony ma pozwolenie na broń, jest kwalifikowanym pracownikiem ochrony i pracował w firmie ochroniarskiej na kierowniczym stanowisku, to gdzie ten poligon? Na kolejce, przy dwóch ochroniarzach. Jesteś śmieszny. 20:36, 06.07.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

aroaro

5 0

no jeśli firma splajtowała, to albo szef był na tyle nieudolny, że nie potrafił prowadzić, i do niczego się nie nadawał, albo współpracownicy to byli geniusze i doprowadzili do plajty tak dobrze prosperującego przedsiębiorstwa...wybierz sam, choć dla ciebie żadne rozwiązanie nie jest dobre 23:09, 06.07.2019


Do aroDo aro

2 4

Szef był *%#)!& zbyt dobry.. Wykorzystałes to.. Więc spadaj...cieszysz się 23:24, 06.07.2019


FeliksFeliks

5 0

jak tu teraz bomba pier.....nie to nie będzie co zbierać 23:14, 06.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do feliksDo feliks

5 0

Bomba była. Teraz będzie atom 22:02, 07.07.2019


Do aroDo aro

3 3

Szef był *%#)!& zbyt dobry.. Wykorzystałes to.. Więc spadaj...cieszysz się 23:30, 06.07.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

aroaro

4 0

Kurcze, czyli on jest sprytny i przebiegły, czy taka dobroduszna ciapa, która tylko dobro niesie? 00:19, 07.07.2019


Do aroDo aro

2 3

Nie masz o grosz rozsadku.przemysl to,czlowiek dal Ci prace..zaufal a Ty takie cuda *%#)!& 21:37, 07.07.2019


RomanRoman

10 0

Do Stanisława: Zapomniałeś jeszcze o polityce kadrowej. Ciekawe czy ktoś każe tych ludzi zatrudniać w naszym mieście? Kto steruje tymi marionetkami i pacynkami? 12:13, 07.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RomanRoman

1 0

Walczymy.. Bitwa była teraz będzie wojna.. Już wszystko wiesz 22:26, 07.07.2019


AntypolitykAntypolityk

11 0

Ja nie jestem za żadną opcją, ale mam pewne spostrzeżenie - w kampanię Erdman zaangażowanych było tyle ludzi, tyle sił, teraz jak się na to patrzy, to znaczy, nie wiem czy do wielu to dotarło, że są frajerami, bo narobili się, a nieliczni teraz dostali nagrody. Ba dostają nagrody ci, którzy w ogóle nic w kampanii nie robili. Żal ludzi i zaangażowania, para poszła w gwizdek, a ludzie już nie wierzą Erdman. Widzę, że wielu żałuje swojej decyzji, czują, że zostali okłamani albo nie wszystko im się mówiło. Ja nie głosowałem, bo musiałbym wybrać mniejsze zło, czyli byłą burmistrz, fakt dla wielu nie było kandydata, ale po mieście krążą plotki o referedndum 12:43, 07.07.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

xzxz

7 0

Referendum chyba niedługo stanie się faktem. W całej reszcie swojej wypowiedzi też masz rację. 09:02, 08.07.2019


pisiorpisior

3 1

jak nie głosowałeś to dzisiaj nie masz prawa krytyki - kolokwialnie mówiąc "mordka w kubeł" 18:16, 08.07.2019


AntypolitykAntypolityk

2 0

Pisiorze, jakby ci to wytłumaczyć, żebyś zrozumiał, bo do łba ci za daleko, może tak - ja się po prostu śmieję z tego, jak robiona jest "polityka" na najniższym szczeblu. Ludzie za obietnice angażują swój czas, pieniądze, poświęcają się, a później okazuje się, że w zamian nie ma nic, bo przyjedzie senator i zarządzi, albo są bliżsi do podziału łupów. Słabe jest to wszystko. A i jeszcze jedno, bo może nie wiesz, ale istnieje jeszcze resztka wolności i coś takiego co się nazywa "swoboda wypowiedzi", no w sumie możesz nie wiedzieć, bo PIS to partia o struktu 12:15, 09.07.2019


odliczanieodliczanie

9 0

Następne głosowanie nad votum zaufania w najgorszym wypadku za 355 dni. Czas leci. 11:08, 08.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WiktorekWiktorek

8 0

Dlaczego nie ukazują się kolejne opowieści o carycy? Chcemy PGR. 12:07, 08.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ja być KaliJa być Kali

10 0

Słowa pani burmistrz na udostępnianym przez nią w necie filmiku z konferencji prasowej :
a) Jestem burmistrzem gmina Krośniewice
b) chciałabym podziękować zarządu
c) droga przyda się dla mieszkańców miejscowości
d) dziękuję za tą owocną współpracę
Pora się nauczyć mówić po polsku 15:59, 08.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JolaJola

7 0

Kończmy ten cyrk. Krośniewiczanie kończmy ten cyrk. Kogo tu jeszcze delegują z pobliskiego miasta? Czarzasty niedawno powiedział, że blisko władzy zawsze pojawiają się mendy. 11:31, 09.07.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone