Zamknij
REKLAMA

Z sesji: Projekty unijne w szkołach i docinki radnego Drabika

09:09, 06.06.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
Od lewej Marek Jędrzejczak, Marek Drabik fot. Piotr Szatkowski

Na majowej sesji Rady Powiatu gorącą dyskusję oprócz spraw szpitala wzbudziły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wprowadzenia zwiększonych limitów na rok 2019 w projektach prowadzonych przez szkoły podległe Starostwu Powiatowemu, a zmniejszając je w roku 2020. Limity te dotyczą wkładów własnych projektów Z robotyką w przyszłość, Kwalifikacje na start Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie, Gotowi do pracy Zespołu Szkół nr 3 w Kutnie.

W 2018 roku na liście zwycięskich projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Podziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe znalazły się trzy zgłoszone przez szkoły dla, których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KUTNIE złożył dwa projekty, które zarekomendowano do dofinansowania:

 • KWALIFIKACJE NA START z wnioskowanym dofinansowaniem 1 648 182,38 zł
 • Z ROBOTYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ z wnioskowanym dofinansowaniem 1 705 255,94 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE złożył jeden projekt zarekomendowany do dofinansowania:

 • GOTOWI DO PRACY z wnioskowanym dofinansowaniem 1 721 725,20 zł

- Co było powodem zwiększenia limitów i czy zostały zaakceptowane przez instytucję zarządzającą? - spytała Edyta Ledzion.

- Projekty zaczęto realizować w 2018/2019 roku i limity nie były przypisane do roku 2019 tylko do 2020 dlatego należało je przesunąć. Koordynator projektu poprosił o zwiększenie tego limitu i przeniesienie z 2020 na ten rok w związku z jego realizacją w 201 roku - odparła skarbnik Sylwia Szałkowska.

- Pani skarbnik hasłowo podała nazwy robotyka, kwalifikacje na start. Co zarząd wie o tch punktach? - spytał Marek Drabik.

- Jeśli projekty realizowane są przez jednostki oświatowe, to lepiej odpowiedziałby dyrektor takiej, bo ma całą dokumentację projektu - odpowiedziała skarbnik. 

Marek Ciąpała, przewodniczący Rady Powiatu poprosił Iwonę Kacę dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w starostwie. 

- W Wydziale Zarządu jest osoba, która prowadzi wszystkie te projekty.  Ja mogę powiedzieć, że były to projekty organizowane przez dłuższy okres niż rok dlatego podział środków był zaplanowany bez szerszej wiedzy ile w danym konkretnym roku będzie potrzebne pieniędzy. W związku z tym, żeby zrealizować zadanie w całości, należało dokonać innego podziału aby można było realizować zadnie w dalszych latach - odpowiedziała Iwona Kaca. 

 Koordynacją projektów w Starostwie Powiatowym w Kutnie zajmuje się Anna Mazur z Wydziału Zarządu i Rozwoju Powiatu.

- To o czym powiedziała pani dyrektor, powinien ktoś wiedzieć w zarządzie kto zajmuje się szkołami. Wiem, że członek zarządu od spraw edukacji nie ma do tego żadnych kwalifikacji, natomiast minęło pół roku, to już powinien coś liznąć z tego tematu i myślę, że pan Marek Jędrzejczak odpowie mi - czego dotyczą projekty Z robotyką w przyszłość, Kwalifikacje na start, Gotowi do pracy? - Drabik wywołał do tablicy wicestarostę. 

- To są bardzo szerokie projekty, które prowadzi każda szkoła z osobna. Może to źle tu wybrzmi ale zaczął pan tu używać niestosownego do mojej osoby języka. Powiem panu tak, o każdym projekcie szczegółowo dostanie pan odpowiedź na piśmie, żeby był pan zadowolony - odparł Marek Jędrzejczak. 

- Rozumiem, że na ten moment nie możemy dowiedzieć się czego te projekty dotyczą, ile uczniów bierze w nich udział - mówił Artur Gierula. - Proszę zatem o skierowanie odpowiedzi na piśmie również do komisji edukacji. 

- Informacja będzie dostępna dla wszystkich radnych, poproszę koordynatorów  o takie informacje co zrobili w 2018 roku, co planowane jest w 2019 roku, bo dziś to tylko takie ogólne liczby możemy przytoczyć - odparł Jędrzejczak.

- No ale na jakie pan pytania będzie pan odpisywał? Pan nie wie na jakie pytania, ja je muszę dopiero zadać - powiedział Drabik, choć chwilę wcześniej zadał pytanie: Czego dotyczą projekty Z robotyką w przyszłość, Kwalifikacje na start, Gotowi do pracy?- Będzie pan odpowiadał na dwa zdania, pamięta je pan? 

- Nie zapoznał się pan z materiałami, które otrzymał, a próbuje pan wciągać kogoś w szczegółową dyskusję. Powiedziałem panu są to szerokie programy, w każdej szkole prowadzi je koordynator i jeśli pan chce szczegółowe informacje to panu odpowiemy na piśmie - powiedział Jędrzejczak. 

- Całkowicie mnie ta odpowiedź pana wicestarosty nie zadowala(...) Nie skłamałem mówiąc, że nie ma pan kierunkowego wykształcenia i nie ma się co oszukiwać, wystarczyło powiedzieć nie wiem, nie pamiętam. Mi nie chodzi o żadne kwoty tylko z grubsza nakreślenie zasadności tego projektu, ogólnej informacji co tam się dzieje. Nie przepuściliście tego przez komisję, to może tu jest okazja się dowiedzieć, bo nie wiem nad czym mam głosować. 

- Taka dyskusja tylko przedłuża nasze obrady. Dziś mówimy o zmianach finansowych w tych projektach. Gdyby pan spojrzał w materiały na sesję to by pan przeczytał na przykład Z robotyką w przyszłość, cel projektu - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego - wicestarosta wymienił dalej kwoty zaplanowane w projekcie na kolejne lata. - Tak jak pani skarbnik powiedziała, przenosimy kwoty z 2020 roku na 2019 ponieważ większa część projektu realizowana będzie w tym roku. Takie prośby do zarządu skierowali dyrektorzy i koordynatorzy projektów. 

- Wydaje się, że pytania o projekty są zasadne, ale chodzi w nich o rzeczowy harmonogram projektu, listę zakupionych pomocy, liczbę odbytych staży, efekty projektu itp. Wiemy, że uczniowie wyjeżdżają na staże ale chcielibyśmy konkretne dane - radna KO Edyta Ledzion sprecyzowała potrzeby informacyjne radnych. 

- Pan ,mówi, że na piśmie odpowie, a pan wie na jakie pytania? - ciągnął swoje Marek Drabik. 

- Jakby pan był naprawdę tym zainteresowany to by pan wszedł na stronę "Staszica" na przykład i się dowiedział. A pan sformułował pytanie ogólne, żeby coś powiedzieć na ten temat - odparł Jędrzejczak. - Powtarzam dostanie pan szczegółowe odpowiedzi na temat projektów na piśmie. Tak jak pani Ledzion powiedziała.

- Ale na jakie pytania, wie pan o czym pan mówi. Wyłącz pan mikrofon i będzie spokój przynajmniej - wrzucił w swoim stylu radny Drabik. 

- Myślę, że pan jest zdenerwowany stąd tego typu zachowanie - skwitował wicestarosta. 

- Chcę powiedzieć takie moje spostrzeżenie, nie nauka lecz chęć szczera zrobią ..., czytać umi, pisać umi i jeszcze co? Ta edukacja nie ma szczęścia do członków zarządu, poprzednik skończył w jakiś określonych okolicznościach - Drabik pił do Artura Gieruli. - Dyrektor wydziału edukacji w starostwie też skończył w jakiś określonych okolicznościach (tu o Jerzym Pawlaku - przyp. red.), teraz członek zarządu od edukacji no nie nadaje się to chyba widać.

Kolega z Klubu Drabika radny Jacek Sikora skomentował, że takich dyskusji by nie było na sesji, gdyby nie były one nadzwyczajne, a zwyczajne, przed którymi odbywałyby się komisje, na których zarząd szczegółowo mógłby odpowiedzieć na pytania. 

Rzeczywiście jak mówił wicestarosta każda szkoła ma na swojej stronie szeroką informację szczegółową o projekcie z harmonogramem zajęć itpW ubiegłym roku radnym poprzedniej kadencji materiały o projektach unijnych realizowanych przez szkoły były również przedstawiane.

Projekt „Z robotyką w przyszłość” - głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZS Nr 1 St. Staszica w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej dla kierunku Technik Elektronik, przeszkolenie 4 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie następujących szkoleń dla uczniów:

 • Wymagania dla lutowania zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),
 • Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD),
 • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

• Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu,
• Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Projekt “Kwalifikacje na start” celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZS Nr 1 St. Staszica w Kutnie poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej dla kierunku  Technik Informatyk, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, podniesienie kompetencji przez 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w zakresie: 

 • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA (zwane IPC)
 • Ochrona antystatyczna (zwane ESD)
 • CISCO CCNA Security
 • LINUX

oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:

 • CISCO
 • LINUX

• Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
• Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

Projekt „GOTOWI DO PRACY” -celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Technikum kierunku technik organizacji reklamy i technik informatyk w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego  w Kutnie poprzez organizację szkoleń z branży informatycznej kończące się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej, przeszkolenie 6 nauczycieli m. in. z szkoleń z branży informatycznej, z obsługi zakupionego sprzętu oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

 • Zaawansowane metody lutowania i naprawa pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA 
 • Ochrona antystatyczna (ESD)
 • AUTOCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany
 • CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe

oraz rzeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz studia podyplomowe:

 • CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2
 • AUTOCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany
 • Studia podyplomowe z Grafiki komputerowej
 • Studia podyplomowe z Realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii
 • Studia podyplomowe z Bezpieczeństwa sieci komputerowych
 • Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu
 • Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (7)

ŻychliniankaŻychlinianka

16 4

Masakra panie Marku bylejakosc i jeszce raz bylejakosc. Jak jest sie od
Oświaty to chociaż z ciekawości powinbien pan wiedzieć co ktora szkoła robi... juz nie pisząc że to pana obowiązek. Sam pan zadawał dużo trafnych pytan w tamtej kadencji a teraz widze ze władza u buta uderzyły do głowy. A radnym sie tylko bywa to nie jest dożywocie ???? A potem chodzic po ulicach trzeba i wstydzić 10:27, 06.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MOMO

8 2

Z dialogu widać, że wicestarosta odpowiadał mu o kasie, a Drabik po prostu chciał go obrazić. Zresztą Drabik był radnym w poprzedniej kadencji i wie tylko udaje nieświadomego. To typowe chamskie zaczepki Drabika. Trzeba przyznać że Jędrzejczak nikogo nie obrażał nigdy 10:40, 06.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mo...moMo...mo

9 1

Czy wszystkowiedzacy Drabik ba i na wszystkim się znajacy od ilu lat jest bezrobotny?A może gdzieś pracuje tylko że wyborcy jakoś nie mogą się dowiedzieć.Nienawiść do ludzi wylewa się temu gościowi uszami. 11:03, 06.06.2019


CzytelnikCzytelnik

6 2

Może kiedyś przyjdą czasy że Drabik bez kierunkowego wykształcenia zajmie miejsce w zarządzie i ktoś się po nim przejedzie. Karma wraca. A nie ma co tak tego wykształcenia wytykać bo to są wybory wolne demokratyczne i ludzie go wybrali, i tyle. To nie są zarządy menadżerskie, najważniejsze aby ludzie w oświacie czuli że mają swojego członka zarządu, a tak chyba jest. 10:42, 06.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bezrobociarzbezrobociarz

6 0

Kiedyś byl wiceprzewodniczacym a tylko potrafil zamykać dyskusję. 11:06, 06.06.2019


HhhhHhhh

5 1

Beznadzieja a miało o byc tak pięknie, wszyscy sa wygadani jak sa w opozycji. A jak trzeba rządzić to nikt się wykazac nie umie. Niestety tam ani Drabika ani Jedrzejczaka byc nie powinno. 15:41, 06.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

No takNo tak

2 1

Zwykły, pospolity "robol" bez żadnych kwalifikacji, a do tego z zafajtaną przeszłością bolszewicko-komuszej uległości wobec radzieckiego okupanta dzisiaj w szeregach pisiorów próbuje (z resztą totalnie w w nieudolnym wykonaniu!!!) "zgłębiać" problematykę oświaty tudzież paplania jęzorem na powyższe tematy i, co tu dużo się rozpisywać, o czym nie ma zielonego pojęcia! To tak a propos zasobów "kadrowych" pisiorowych zaciągów z post-komuny, post-samo-brony oraz z komuszałego post-zsl. Natomiast jeżeli na zapytania innych osób, jakiś kacyk z pissuarowych nieuków nie potrafi sensownie odpowiedzieć, bo nie wie o czym jest rzeczony temat, to wiadomo, że na tzw. piśmie odpowie na takie czy inne tematy urzędnik, booo... on w przeciwieństwie do nieuków z politykierskiej, pissuarowej bylejakości zna tematy od strony merytorycznej i zgodnie z obowiązującym prawem. Pytanie zadajemy kolejny raz - po kiego grzyba jakieś tam wsze-zarządy politykierskich nieudaczników i nieuków jeżeli za nich nawet najprostsze zadania wykonują pracownicy danej jednostki, tak? Jeszcze raz stwierdzamy, że na tę politykierską, sadzawkę aparatu zła, zakłamania, obłudy, fałszu i zwykłego opindalania się, szkoda jednej złamanej złotówki ! Bo niby dla kogo? Dla zwykłych, politykierskich niedouków na wzór post-pezetpeerowskiej egzekutywy pt. <wicie, widzicie towarzysze> ?!? 11:37, 08.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone