Zamknij
REKLAMA

Ocena zasobów pomocy społecznej i plany miejscowe zagospodarowania terenów w Kutnie

10:00, 14.05.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
fot. Piotr Szatkowski

Dziś odbywa się sesja Rady Miasta Kutna, na której radni przyjmą m.in. sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informację na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku i realizacji Programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Zachęcamy dooglądania transmisji z obrad. 

Radni zapoznają się też z oceną zasobów pomocy społecznej wraz z informacją na temat realizacji zadań pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w 2018 roku.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie na koniec ubiegłego roku zatrudniał, łącznie z zastępstwami wynikającymi z urlopów macierzyńskich i długotrwałych zwolnień, 102 pracowników (o 1 mniej niż w 2017 r.) .

Najważniejsze przyczyny trudnej sytuacji życiowej rodzin, które korzystały z pomocy społecznej w 2018 r.  niepełnosprawność – 662 rodziny (spadek o 63 rodziny, tj. 8,7% mniej niż w 2017 r. oraz spadek o 90 rodzin, tj. 11,7% mniej względem 2016 r.);  ubóstwo – 635 rodzin (spadek o 98 rodzin, tj. 13,4% mniej niż w 2017 r. oraz spadek o 188 rodziny, tj. 22,8% mniej w stosunku do roku 2016);  długotrwała lub ciężka choroba - 574 rodziny (spadek o 43 rodziny, tj. 7% mniej niż w 2017 r. oraz spadek o 28 rodzin, tj. 4,7% mniej w stosunku do roku 2016);  bezrobocie - 422 rodziny (spadek o 106 rodzin, tj. 20,1% mniej niż w 2017 r. oraz spadek o 242 rodzin, tj. 36,4% mniej aniżeli w 2016 r.). 

Najważniejsze wnioski z analizy statystyki za rok 2018 to: 1. pozostawanie na podobnym co w poprzednich latach, acz delikatnie zniżkowym, poziomie liczby rodzin objętych pomocą społeczną, przy jednoczesnej malejącej liczbie osób w tych rodzinach; 2. zmniejszenie się sumarycznej liczby osób korzystających ze wsparcia z powodu najczęściej występujących przyczyn (niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo), przy równoległym nakładaniu, wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnych powodów, np. ubóstwo powiązane jest z bezrobociem, ciężką i długotrwałą chorobą czy niepełnosprawnością; 3. wzrost kierowanych do osób starszych form wsparcia; 4. stanowienie przez osoby samotnie gospodarujące najliczniejszej grupy świadczeniobiorców, a także skokowy przyrost gospodarstw dwuosobowych; 5. zmniejszenie się, i tak wciąż największej, populacji osób samotnych wśród emerytów i rencistów 6. spadek częstotliwości udzielania pomocy rodzinom z dziećmi, pośród których dominują rodziny z jednym dzieckiem.

Rada Miasta Kutna podjęła uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutna ks. Janowi Sposobowi 19 głosami "za", dwóch radnych wstrzymało się od głosu. 

Rozpatrzenie uwag nieuwzględnionych przez prezydenta do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP oraz uchwalenia zmiany miejscowego planu  dla tego terenu są kolejnymi punktami sesji Rady Miasta Kutna. Radni przegłosują też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Armii Krajowej i Objazdowej; 

14 głosami "za" Rada Miasta nie uwzględniła uwag podobnie jak prezydent Zbigniew Burzyński. Uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Grunwaldzką i torami PKP radni podjęli 18 głosami "za" i 3 "wstrzymującymi się. 

 

(O.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

HenrykHenryk

2 0

Nie ma transmisji. Ważna sesja to robią numer. 10:33, 14.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PoldekPoldek

1 0

Od lat robią numery a wy ich wybieracie . Teraz nawet podwyżki dostali niezgodnie z ustaleniami. Kutnianin *%#)!& zarówno przed szkodą jak i po szkodzie. 12:29, 14.05.2019


REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone