Zamknij
REKLAMA

Pomoc dla powiatu, skarga na komendanta oraz obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze

11:45, 18.03.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Jutro sesja Rady Miasta Kutna. Radni zapoznają się z informacją o realizacji zadań aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku oraz o zamierzeniach na 2019 rok. i podejmą uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania „Kompleks Rekreacyjno-Sportowy, określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Kutno", nadaniu nazw ulicom oraz wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Kutno położonej w Kutnie przy ulicach  Zduńskiej,  Narutowicza, Sklęczkowskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i przy Wschodniej na rzecz Pini Polonia.

Miasto chce udzielić pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 83 776 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pod nazwą "Kompleks Rekreacyjno - Sportowy".  Chodzi o utworzeniu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 kompleksu rekreacyjno - sportowego dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów placówki i ich rodziców oraz osób zamieszkałych w bliskim sąsiedztwie placówki. Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się przy wielofunkcyjnym boisku szkolnym i sensorycznym placów zabaw "Barnaba", który został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. W części rekreacyjnej kompleksu będą: stół do ping - ponga i betonowa konstrukcja do gry w piłkarzyki, natomiast w części fitness (siłownia zewnętrzna) będą zainstalowane urządzenia do ćwiczeń siłowych, w tym dwa urządzenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Teren na którym zadanie będzie wykonane jest własnością Powiatu Kutnowskiego.

Radni zajmą się również uchwałą o współdziałaniu z gminą Łanięta w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przyjęciem Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kutno na lata 2019 - 2021.

W programie  wymienia się m.in. kierunki działań w zakresie lokalnego systemu wspierania rodziny w latach 2019- 2021, które dotyczyć będą w szczególności następujących obszarów: • stałe diagnozowanie sytuacji rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, • zapewnienie rodzinom specjalistycznego poradnictwa i wsparcia, • podejmowanie działań na rzecz powrotu do rodziny naturalnej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, • wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, • podejmowanie działań w celu zapewnienia nadzoru kuratora nad małoletnimi pozbawionymi dostatecznej opieki ze strony rodziców, • wsparcie rodzin w zakresie pozyskania zatrudnienia, • promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności lokalnej. 

W porządku obrad znalazły się również zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2019 - 2030 i budżetu na 2019 rok. 

Radni miejscy jak wcześniej pisaliśmy przyjmą Regulamin wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Miasta Kutno. Projekt uchwały rady Miasta Kutna będzie mógł wnieść Komitet inicjatywy uchwałodawczej złożony z co najmniej 15 osób z czynnym prawem wyborczym i znajdujących się w stałym rejestrze wyborców. Uchwała taka nie może być w sprawie projektu budżetu, wieloletniej prognozy gospodarczej czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Komitet wnosi projekt uchwały do Rady Miasta Kutna i jeśli przejdzie on pomyślnie formalno-prawną analizę wówczas musi zebrać podpisy co najmniej 300 osób  z czynnym prawem wyborczym i znajdujących się w stałym rejestrze wyborców. W tym czasie komitet prowadzi kampanię promocyjną projektu w dozwolony prawem sposób. 

Rada powoła doraźną Komisję Rady Miasta Kutna do spraw Wyróżnień Honorowych i Nagród Miasta Kutno i rozpatrzy skargę z dnia 20 lipca 2018 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. na Komendanta Straży Miejskiej w Kutnie. Komisja zostanie powołana w związku z tym, iż grupa radnych Prawa i Sprawiedliwości 1 marca złożyła wniosek do Rady o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutno Księdzu Janowi Sposobowi SDB.

 

(O.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

klimacikklimacik

3 1

Skarga była zapewne niezasadna,co? 20:53, 18.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

z miastaz miasta

2 1

Ciekawe czy skarżący się pojawi? Może weźmie sobie wolne w starostwie? 09:32, 19.03.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone