Zamknij
REKLAMA

Klasyfikacja usług bankowych

15:41, 04.07.2019 | (.)
Skomentuj

Jakie usługi i produkty oferują banki klientom indywidualnym oraz korporacyjnym?

Każdy bank posiada własny wachlarz produktów oraz usług, który oferuje swoim klientom.

Można też określić klasyczny podział takich usług, które są obecne w każdej instytucji finansowej bez względu na jej nazwę czy pozycję na rynku.

Wyróżniamy sześć podstawowych usług świadczonych przez banki:

1. Usługi depozytowe. Odnoszą się do gromadzenia i przechowywania środków wpłaconych przez klientów.

2. Usługi kredytowe. Zajmują się kompleksową obsługą działu udzielania pożyczek długo oraz krótkoterminowych.

3. Usługi rozliczeniowe. Tutaj bank występuje z pozycji pośrednika w rozliczeniach dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Chodzi o wpłaty gotówkowe, polecenia przelewów oraz polecenia wypłat.

4. Usługi związane z obsługą wszelkich transakcji zagranicznych. Są to usługi, gdzie banki pośredniczą w transakcjach, które zawierają strony krajowe oraz zagraniczne. Podczas tych operacji bank i klient mają świadomość ponoszonego ryzyka kursowego lub dewizowego w zależności od rodzaju usług jakie świadczą.

5. Usługi w zakresie rynku kapitałowego. Są to operacje związane z papierami wartościowymi i mają istotne znaczenie dla zaopatrzenia gospodarki w kapitał.

Za operacje o charakterze kapitałowym uznaje się operacje bankowe, polegające na emisji, sprzedaży i zakupie papierów wartościowych, a także przechowywanie i administrowanie nimi. Operacje na rynku kapitałowym dzielą się na operacje emisyjne, operacje “depot” oraz handel papierami wartościowymi.

6. Usługi dodatkowe. Wszystkie inne operacje, które bank świadczy swoim klientom.

Z punktu widzenia klienta danego banku oraz podziału czynności bankowych klasyfikacja usług może wyglądać nieco inaczej. Wyróżnia się tutaj:

Operacje finansujące, które mają na celu natychmiastowe lub nieco opóźnione zwiększenie środków płatniczych klienta.

Operacje depozytowe, które umożliwiają konsumentowi blokowanie w przestrzeni banku czasowo wolnych środków.

Usługi związane z obsługą płatności klientów, gdzie banki realizują zlecenia, wykonują operację rozrachunkowe i płatnicze, a także operacje inicjowane przez bank.

Usługi różne.

Obejmują świadczenie swoim klientom usług informacyjnych oraz pośredniczenie w działalności na rynku kapitałowym. Natomiast ze względu na obszar działalności usługi bankowe można podzielić na:

Bankowość detaliczna.

Ten rodzaj usług skupia się na obsłudze osób fizycznych, określanych mianem klientów indywidualnych. Zadaniem tych usług jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych klientów, takich jak płacenie, pożyczanie, inwestowanie, oszczędzanie, ubezpieczanie czy zabezpieczanie.

Bankowość elektroniczna.

Dotyczy to szczególnie bankomatów i usług bankowych realizowanych za pomocą urządzeń informatycznych oraz telekomunikacyjnych.

Bankowość hipoteczna.

Odnosi się ona do wszystkich usług związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych i za niektóre działania z tym związane, czyli emisje listów zastawnych, obligacji, usług kustoidalnych oraz wycenę nieruchomości.

Bankowość korporacyjna.

Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi o finansowanie inwestycji, zarządzanie ryzykiem oraz pozyskiwanie funduszy.

Klasyfikacja usług bankowych jest zróżnicowana w zależności od perspektywy jej oceny. Inaczej usługi definiują banki, inaczej podchodzą do nich klienci, a jeszcze inaczej widzi je rynek finansowy.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej informacji o bankowości w Polsce, odwiedź portal https://darmowekontobankowe.org/

( (.))
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone