Zamknij
REKLAMA

Ogłoszenie

10:58, 15.03.2019 | Ogłoszenie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2018 Zgromadzenia Fundatorów i Donatorów Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie likwidacji fundacji oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 31 października 2018 roku otwarta została likwidacja Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie, adres siedziby: Pl. J. Piłsudskiego 19, 99-300 Kutno.
 
Likwidatorem Fundacji ustanowiony został Jacek Sikora.
 
Wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności na adres siedziby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres Likwidatora: ul.  Sowińskiego 13 m. 12, 99-300 Kutno.
 
Jacek Sikora
Likwidator Fundacji
 

(Ogłoszenie)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone