Zamknij
REKLAMA

WOT ma trzy lata. Sobotnia przysięga

13:00, 14.07.2019 | mjr Arkadiusz Rubajczyk
REKLAMA
Skomentuj

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) utworzono 1 stycznia 2017 roku. Obecnie formacja jest w trzecim rok funkcjonowania.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej (BOT), po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie BOT.

W odniesieniu do wspomnianej koncepcji, proces formowania oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) rozłożony został na lata 2016 – 2021 i podzielony na cztery etapy:

Etap I - obejmujący lata 2016 – 2018 utworzono w Warszawie Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) oraz rozpoczęto proces formowania trzech BOT w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Trzy BOT to jednostki o największym stanie ukompletowania.

Etap II - obejmującey przedsięwzięcia planowane w latach 2017 – 2019 zainicjowano formowanie kolejnych trzech BOT dyslokowanych w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim oraz utworzono Mobilny Zespół Szkoleniowy (MZSz) w składzie trzech Zespołów Szkoleniowych (ZSz);

Etap III – w ramach etapu III obejmującego lata 2018 – 2020, od stycznia 2018 roku zainicjowano formowanie kolejnych siedmiu BOT dyslokowanych w województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim.

Etap IV – w ramach etapu IV obejmującego lata 2019 – 2021 planuje się rozpoczęcie formowania struktur WOT w czterech województwach na ścianie zachodniej: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz opolskim.

Formacja jest obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów tworzenia. Szkolenia ochotników prowadzi już trzynaście brygad OT. Założone tempo budowy formacji zapewnia utrzymanie właściwego balansu pomiędzy jakością, a ilością jak również uwzględnia wnioski po pierwszym roku funkcjonowania, m.in. aspektów  demograficznych.

Obecnie w WOT służbę pełni 20 500 żołnierzy, w tym 17 400 ochotników oraz 3 100 żołnierzy zawodowych.

Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze. 

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. 

WOT jest jedynym rodzajem sił zbrojnych, w którym pełniona jest nowa forma czynnej służby wojskowej – Terytorialna Służba Wojskowa (TSW). Żołnierze – ochotnicy, pełnią czynną służbę wojskową w formie rotacyjnej (w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy) i dyspozycyjnej (poza jednostką wojskową, nie rezygnując z dotychczasowych zajęć).

Na potrzeby szkolenia żołnierzy TSW wdrożono innowacyjny trzyletni system szkolenia, system szkolenia jest skonstruowany w taki sposób by umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową.

Jednym z celów powołania Terytorialnej Służby Wojskowej jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych i rezerw osobowych poprzez zaangażowanie do służby wojskowej osób, które nie mogą lub nie są zainteresowane zawodową służbą wojskową. Pierwszy rok funkcjonowania WOT dowiódł, że ta forma służby spotkała się z bezprecedensowym zainteresowaniem i w ocenie żołnierzy umożliwi dobry balans pomiędzy życiem osobistym, zawodowym i służbą wojskową. Analizując dane oraz liczbę kandydatów do służby nie ma zagrożeń dla planowego rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej.

Struktura wykształcenia:

34% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (45%) średnie, co dziesiąty żołnierz formacji legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym lub zawodowym.

Spośród żołnierzy legitymujących się dyplomem uczelni wyższej, aż 40% posiada wykształcenie techniczne; ponad 36% ogólne; 17% humanistyczne; 2% prawnicze; 3% medyczne oraz 2% rolnicze.

Tendencje: rośnie ilość żołnierzy z wyższym wykształceniem, jeszcze w połowie 2018 roku było to 30%, spada ilość ochotników z wykształceniem gimnazjalnym. Dobrym wskaźnikiem w aspekcie służby wojskowej jest duża ilość żołnierzy z wykształceniem technicznym.

Struktura zatrudnienia:

Aż 62% żołnierzy OT deklaruje stałe zatrudnienie (umowa o pracę); blisko 5% prowadzi własną działalność gospodarczą; 3% utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych; 17% to studenci; a kolejne 15% stanowią osoby bez stałego zatrudnienia, w grupie tej są też osoby, których dochód stanowią umowy zlecenia.

Struktura wiekowa:

Żołnierze OT są ludźmi młodymi. 66% jest w wieku 35 lat oraz mniej (do 25 lat – 31%; do 30 lat – 16%; do 35 lat – 19%). 28% stanowią żołnierze w wieku od 36 do 45 lat.

Żołnierzy w wieku od 46 do 50 lat jest 4%, a ponad 50 lat tylko 1,9%.

Średnia wieku żołnierza OT to 32 lata, aż 14% to kobiety, współczynnik ten jest blisko trzykrotnie wyższy niż w wojskach operacyjnych.

Tendencje: spada średnia wieku i rośnie liczba aplikacji kobiet. Co do średniej wieku, to jest to o tyle ciekawe, że przyjęty system budowy 12-osobowych sekcji lekkiej piechoty zakłada, że w ich składzie funkcje poszczególnych specjalistów są dublowane, jeden jest żołnierzem po szkoleniu podstawowym, drugi – rezerwistą (starszym, bardziej doświadczonym).

Struktura zamieszkania:

45% żołnierzy OT pochodzi z kilkudziesięciotysięcznych miast i mniejszych miejscowości. Mieszkańcami dużych miast jest 16% żołnierzy, a z terenów wiejskich 39%.

REKLAMA
(mjr Arkadiusz Rubajczyk)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (4)

NimreNimre

2 2

Za komuny to KBW (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) - miało bronić JEDYNIE SŁUSZNEJ IDEOLOGII komunistów - a za PiS - to WOP (Wojska Obrony Terytorialnej) - podlegające nie pod sztab generalny wojska a pod bezpośrednią komendę MINISTRA (onegdaj był nim SZALONY - ANTONI) - mają bronić JEDYNIE SŁUSZNEJ IDEOLOGII -NACJO-KATO- NAZI. Takiego wojska to ruskie nie maja szans zaatakować bo nie maja adekwatnego uzbrojenia - CEPÓW PAWLAKA. 13:36, 14.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

erminermin

1 1

Te ekspert... Nie podoba się? Siedź sobie przy klawiaturce. Po kiego te głupawe komentarze? WOT szacun. 06:30, 15.07.2019


ZZ

2 3

Sam pomysł powstania Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo dobry,ponieważ żadna zawodowa armia nie wygrała wojny w historii świata.Choć mamy bataliony obrony terytorialnej dla żołnierzy rezerwy,którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową ale dzisiaj ostatni poborowi dobijają 40-tki. Nasze wojska operacyjne natychmiast bardzo mocno reformować!To nie armia tylko praca jak w każdym innym zakładzie.Dużo pisać. WOT wzorowany na Szwajcarii.A Szwajcarzy tworzyli struktury obronne swojego kraju na podstawie doświadczeń związanych z naszym Powstaniem Styczniowym ( długi temat).A wracając do realiów naszego kraju.Czas tworzenia WOT w Polsce to porażka z wielu względów i jego uzbrojenie wraz z wyszkoleniem.Bardzo długo bym musiał tu pisać ale podam jeden przykład.Gdy Rosja zajęła Krym,to w ciągu roku stworzyli pełną Dywizję gotową do działania odpowiedniku naszego WOT-u.Jedna dywizja to minimum trzy - cztery brygady.A każda Brygada,to minimum trzy bataliony.Każdy Batalion od czterystu do nawet tysiąca dwustu ludzi.Wszystko zależy od ich skadrowania osobowego ze względu na czas.Inny w czasie pokoju,zagrożenia czy wojny...Uzbrojenie WOT_u i naszej armii temat morze i zasługuje na krzyk rozpaczy.Bezpieczeństwo państwa,to głównie wojska przeciwlotnicze ( dzisiaj one decydują czy można latać nad danym terytorium) i w naszym przypadku uzbrojenie przeciwpancerne.Oba stany uzbrojenia i ich jakości pozwalają tylko umrzeć z honorem!Przykład.Przeciętny Rosyjski czołg ma pancerz 900 milimetrów.O naszych czołgach nie będę pisał aby nie pogłębiać frustracji.A nasze pociski do RPG z lat 70-tych przebijają pancerz do 300 milimetrów.A bojówki w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie mają pociski do RPG o sile niszczenia pancerza o grubości ponad 500 milimetrów. Koszt jednego pociska to 50 dolarów.Inna ciekawostka,to że Rosja na tzw. bramie smoleńskiej czyli drzwiach do Polski od setek lat,stworzyła w ciągu paru lat Pierwszą Gwardyjską Armie Pancerną!Jej siła pozwala bez najmniejszych problemów pokonać łączne siły zbrojne Łotwy,Estonii,Litwy,Polski,Niemiec,Belgii,Holandii i paru innych!To nie żart.Inny temat to siły zbrojne NATO!Dla wątpiących ciekawostka:Amerykanie w Polsce ćwiczą głównie ewakuacje.Oni kompletnie nie umieją walczyć od czasów II wojny światowej w starciach symetrycznych!Polskie lotnictwo bez kodów pierwotnych,to stan żałosny,który uprawia kanibalizm techniczny.Jak można kupować sprzęt bez kodów pierwotnych!!!Przecież traci się nad sprzętem pełną kontrolę.O marynarce wojennej lepiej nic nie pisać,gdyż jako siły jej nie ma. ....Aktualne nasze deklaracje zakupów dla armii to kpina z wielu względów.Koszt naszych zadatków finansowych na zakupu sprzętu przekroczył budżet MON-u na ich zakupy w ciągu roku.Jak to nazwać?A sprzętu wciąż brak. ...Przepraszam,że się rozpisałem ale długo bym jeszcze pisał.Dzisiaj jest nieporównywalnie gorzej niż jak byliśmy przygotowani do II wojny światowej.Gdy w najbliższym czasie doszło by do wojny z udziałem Polski,to będzie to największa porażka w dziejach naszego narodu. ...Pewne jest jedno,że trzeba bronić tego kraju i tym ,którzy naprawdę,to robią należy się szacunek. 18:59, 14.07.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

oloolo

1 0

...to trzeba jeszcze stworzyć więcej takich świadczeń, jak 500+ etc.... ; to napweno pozytwynie wpłynie na naszą obronność, wyszkolenie żonierzy i sprzęt. BRAWO jedynie słuszna DOBRA ZMIANA. hańba im !!! 18:26, 15.07.2019


REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone