Zamknij
REKLAMA

Czytelnicy pytają o wynagrodzenia i wykształcenie kadry w starostwie

10:33, 19.11.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

W naszym cyklu Czytelnicy piszą, Czytelnicy pytają publikujemy odpowiedź Starostwa Powiatowego w Kutnie w sprawie pensji (brutto), wykształcenia i ukończonych szkół przez etatowych członków Zarządu Powiatu, dyrektorów wydziałów oraz dyrektorów podległych placówek.

Zarząd Powiatu i dyrektorzy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Kutnie

Daniel Kowalik Starosta Kutnowski wyższe – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 10 044,00

Marek Jędrzejczak Wicestarosta średnie – Technikum Elektrotechniczne im. M. Pożarskiego w Żychlinie 10 440,00

Jolanta Pietrusiak Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego średnie – Technikum Ogrodnicze w Mieczysławowie 7 721,00

Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego średnie – Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 5 w Warszawie 7 560,00

Kwota wszystkich składników wynagr., w skład których wchodzą: wynagr. zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, dodatek stażowy;

Iwona Kaca Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji 6620,00

Iwona Kowalska Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu wyższe – Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi/ Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania 5267,80

Anna Szafoni – Nowak Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa wyższe – Akademia Techniczno – Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 6060,00

Małgorzata Świtkiewicz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wyższe – Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie – Wydział Administracji i Nauk Społecznych/ Wydział Studiów Europejskich 6020,00

Anna Tarnowska Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wyższe – Politechnika Warszawska – Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 5864,50

Kwota dotyczy łącznie wszystkich składników wynagrodzenia, w skład których wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy;

Pani Justyna Jasińska Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Pan Tomasz Kapruziak Dyrektor Wydziału Drogownictwa przebywają na długotrwałym urlopie bezpłatnym i obecnie nie świadczą pracy i nie pobierają wynagrodzenia.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Kutnowskiego

Anna Antczak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie wyższe – Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna w Łowiczu – Wydział Pedagogiczny 7 960,00

Wioletta Burbul Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 wyższe – Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku – Wydział Pedagogiczny 6 256,00

Dorota Ćwirko -Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Tęcza” w Kutnie wyższe – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych 6 076,00

Joanna Szymańska Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie wyższe – Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu Wydział Pedagogiczny 6 026,00

Katarzyna Ignaczak Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie (na zastępstwo) wyższe – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Wydział Psychologii 5 574,45

Anna Janowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach wyższe – Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 7 170,00

Izabela Kosowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pniewie wyższe – Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna w Łowiczu – Wydział Pedagogiczny 6 346,00

Radosław Pawlak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze – Wydział Pedagogiczny 7 170,00

Małgorzata Walczak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wyższe – Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna w Łowiczu – Wydział Pedagogiczny 6 088,00

Kwota dotyczy łącznie wszystkich składników wynagrodzenia, w skład których wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy;

Pani Małgorzata Kochańska w sierpniu br. została odwołana ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.

Dyrektorzy szkół, ośrodków, muzeów, bursy i MDK

Wojciech Banasiak Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów magisterskich kierunek maszyny robocze i pojazdy - Wyższa Szkoła Komunikacji i Łączności w Żylinie 6.880,40 na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny

Artur Ciurlej Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku historia – Uniwersytet Łódzki 6.151,38 na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny

Grzegorz Chojnacki Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich dziennych na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w zakresie pedagogiki specjalnej specjalność: rewalidacja upośledzonych umysłowo – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 7.505,63

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dod. za pracę w warunkach trudnych,  dodatek z tytułu prowadzenia zajęć w warunkach uciążliwych

Cezary Frontczak Dyrektor Bursy Nr 1 w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich dziennych na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Wydział Pedagogiczny 5 300,00

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny

Jacek Gałka Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Wydział Humanistyczny 5 404,37

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny

Marzena Kurpiewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich – zaocznych – na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze 7 105,63

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad., dodatek stażowy,  dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny,  dod. za pracę w warunkach trudnych,  dodatek z tytułu prowadzenia zajęć w warunkach uciążliwych

Urszula Macioszczyk Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczewskiego w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich dziennych na Wydziale Melioracji Wodnych – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza w Warszawie 6 883,96

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny – wyn. za godz. ponad.

Anna Majewska-Rau Dyrektor Muzeum - Zamek w Oporowie wyższe – magister sztuki Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich dziennych na Wydziale Sztuk Pięknych w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej; Dyplom uzyskania tytułu licencjata na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu; 6 600,00

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny

Tomasz Rapsiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Żychlinie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku informatyka w zakresie inżynierii systemów informatycznych – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Informatyki Stosowanej; Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich uzupełniających na kierunku Pedagogika w zakresie informatyki i mediów w edukacji – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny; 6 689,50

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad., dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny – wynagr. za godziny ponadwymiarowe

Ewa Rutkowska Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich dziennych na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8.195,68

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy dodatek funkcyjny dodatek motywacyjny – wynagr. za godziny ponadwymiarowe dodatek za pracę w warunkach trudnych

Agnieszka Ryczkowska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie – Azorach wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku matematyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy; Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich uzupełniających na kierunku matematyka – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy; 7.285,23

na wynag. składa się:  wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy  dodatek funk. dodatek motywacyjny – wynagr. za godziny ponadwymiarowe

Ksenia Stasiak Dyrektor Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach wyższe Dyplom uzyskania tytułu licencjata (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem) – Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie; Dyplom uzyskania tytułu magistra w zakresie zarządzania firmą na kierunku Zarządzanie i Marketing Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; 4.200,00

na wynag. składa się:  wynagrodzenie zasad.  dodatek stażowy  dodatek funkcyjny

Anna Stelmaszewska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji 6.562,10

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad.  dodatek stażowy dodatek funkcyjny  dodatek za pracę w warunkach trudnych dodatek motywacyjny

Jolanta Śmiałek Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów magisterskich dziennych na Wydziale Pedagogicznym w zakresie nauczania początkowego - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 6.080,40

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad. dodatek stażowy dodatek funkcyjny

Agnieszka Wajgner-Matusiak p.o. Dyrektora Zespołu Szkól Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku chemia - Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Chemii; Dyplom ukończenia studiów wyższych uzupełniających na kierunku chemia w zakresie chemii – Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Chemii; 6 927,73

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad.  dodatek stażowy dodatek funkcyjny  dodatek motywacyjny – wynagr. za godziny ponadwymiarowe

Przemysław Zawadzki Dyrektor I LO im Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wyższe Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Wydziale Historycznym w zakresie historii specjalność archiwistyczna nauczycielska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 6.000,00

na wynag. składa się: wynagrodzenie zasad.  dodatek stażowy dodatek funkcyjny  dodatek motywacyjny

 

REKLAMA
(O.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (62)

kutnianinkutnianin

32 1

Wykształcenie wicestarosty i członków zarządu nie napawa optymizmem - rządzą nami ogrodnicy, elektrycy... a już niżej, do roboty są ludzie po studiach, którym podczas konkursów na stanowiska stawia się wyśrubowane wymagania... przydałaby się prawdziwa weryfikacja... 11:00, 19.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

anonimanonim

2 14

Dla mnie to może nawet rządzić sprzątaczka lub kucharka jeżeli nie ma prawnie postawionego wymogu (bariery) posiadania określonego wykształcenia. Ważne, żeby była efektywna. 19:54, 19.11.2019


Do anonimDo anonim

10 2

To idz do sprzataczki niech ci wleczy np zlamaną nogę,niech ci wyrwie lub leczy zęby,zrobi protezę,niech ci zrobi kanalizację żebyś nie chodzil za stodolę. 09:24, 20.11.2019


Do ,,Do anonim"Do ,,Do anonim"

3 4

,,Efektywna" jest kluczowym słowem w moim komentarzu. Jeżeli weryfikujesz profesjonalizm po samym poziomie wykształcenia to mogę Tobie życzyć tylko powodzenia z takim podejściem. 16:05, 20.11.2019


123123

25 2

Nie matura lecz chęć szczera..... 11:02, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kadrykadry

27 3

Pani Redaktor... dla pełnego obrazu posiadanego wykształcenia osób publicznych warto podać jeszcze, czy ukończone studia/szkoła były w trybie dziennym, czy wieczorowym, bądź zaocznym. Rożnica poziomu kształcenia pomiędzy edukacją dzienną a wieczorową/ zaoczną jest ogromna. Przykład: Ukończył/a studia magisterskie 5 - letnie w trybie dziennym i posiada tytuł inż/mgr z zakresu... Pozdrawiam 11:33, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

anonimanonim

5 8

To nie ma znaczenia jeżeli nie stali się wybitnymi ekspertami w tematyce, którą studiowali i nie wnieśli do niej nic nowego co jest użyteczne. 19:45, 19.11.2019


Do pani OliDo pani Oli

12 1

Brakuje większości osób na stanowiskach kierowniczych w starostwie. 12:21, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

9 1

Taką odpowiedź otrzymaliśmy. Są adnotacje kogo nie uwzględniono: dwa wydziały i dyr. PUP. Będziemy dalej pytać. Proszę się uzbroić w cierpliwość. 12:26, 19.11.2019


..

13 7

Mnie zaskoczyła żenująco niska pensja dyrektorów najlepszych i najważniejszych szkół średnich - Dąbrowszczaka i Kasprowicza.
12:26, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RodzicRodzic

8 2

Może zobacz ile uczniów z tych szkól chodzi na korepetycje 09:26, 20.11.2019


StarostwoStarostwo

2 5

Napisz jakich, jak jesteś tak poinformowany 12:26, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JackJack

13 3

Osoby na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej to dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy wydziałów, biur, referatów oraz samodzielne stanowiska pracy i pełnomocnicy. Dalej ich zastępcy. Zastępcy to osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, to oczywiste. Przede wszystkim jeszcze skarbnik i sekretarz. Także brakuje wielu stanowisk. 12:42, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CzytelnikCzytelnik

10 5

W mieście zapytać jak zarabiają i w podległych spółkach wiecznie tylko piszą tu o powiecie. 12:56, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Kaśka P.Kaśka P.

6 1

Chyba jednak nie jest tak jak piszesz. A zapytaj, urząd na pewno co odpowie
https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/40310_pracownicy_urz_du_dostali_nagrody_nawet_do_6_tysi_cy_z_otych.html
https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/40992_w_urzedzie_miasta_kutna_tez_byly_podwyzki.html
https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/40171_pensje_dla_kierownik_w_jednostek_i_wi_ksze_dodatki_dla_zast_pc_w_prezydenta_kutna.html
https://ekutno.pl/pl/11_wiadomosci/37509_jakie_w_samorzadzie_miejskim_maja_pensje_sekretarz_i_skarbnik.html 13:20, 19.11.2019


MieszkaniecMieszkaniec

17 3

Fajnie by było, gdyby mieszkancy powiatu dowiedzieli sie jakie wykształcenia posiadaja i gdzie pracują radni powiatowi. 14:42, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mam prawo pytaćmam prawo pytać

19 4

Starosta Kowalik niby wyksztalcenie wyższe ale magister czy licencjat?
RadnaPietrusiak to chyba powinna zająć się zielenią powiatową z racji wyksztalcenia czyż nie?
Radny Walczewski wlaściwiewiadomośc o wyksztalceniu nic nie znacząca bo co to znaczy Zespól Szkól Ekonomicznych?
Szafoni zajmuje się architekturą po Akademii Techniczno Rolniczej?
Świtkiewicz Europeistyka?A jakimi językami europeiskimi wlada?
Większośc na stanowiskach to po takich lokalnych szkołach typu Kutno,Łowicz,Płock,Zielona Góra itp.Niektórzy to nawet po nauczaniu wczesno szkolnym zarządzają dorosłymi.
Pieniadze jak na wyksztalcenie calkiem duże.
Ma racje jeden z internautów ze pominięto np sekretarza i czy skończyli studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne. 14:51, 19.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

anonimanonim

6 5

Dla mnie ich wykształcenie nie ma dużego znaczenia jeżeli nie są wybitnymi ekspertami z użytecznym dorobkiem w swojej tematyce. 20:07, 19.11.2019


koperekkoperek

4 2

Anonim ty chyba coś wąchałeś , co? 08:03, 21.11.2019


anonimanonim

1 2

do ,,koperek"
Tak, koperek, żeby sprawdzić jego świeżość. Jeżeli masz jakieś konstruktywne pytanie to je zadaj, bo wyzywanie się na necie nic dobrego nie wniesie. 12:01, 21.11.2019


REKLAMA

zzzzzz

18 3

Co niektórzy nie za bardzo mają się czym chwalić 14:55, 19.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

anonimanonim

4 1

Tak, a efektywnością w działaniu to większość. 20:03, 19.11.2019


JolantaJolanta

4 0

Pochwalić to się mają czym szczególnie kasa bo przy takim wykształceniu to ze świecą szukać. 16:40, 20.11.2019


MatiMati

13 0

A skarbniczka to chyba tez stanowisko kierownicze ile zarabia? 15:12, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

obserwatorobserwator

13 0

Brakuje Sekretarza, Ochrony Środowiska,Wydziału Geodezji, Rzecznika Praw Konsumenta 15:25, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EWeEWe

12 3

Panie radny Walczewski co to zanaczy Zespół Szkół Ekonomicznych?
Czy pan jest technikiem ekonomistą?W którym roku pan ukończył ten Zespół Szkół Ekonomicznych aż w Warszawie,bo w Kutnie był zbyt niski poziom?
16:00, 19.11.2019

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

anonimanonim

2 10

Jakie to ma znaczenie? Czy jest efektywny w tym co robi, czy nie? 19:59, 19.11.2019


Wiśta wioWiśta wio

13 0

Nie jest, bo w sumie co on robi? 20:03, 19.11.2019


anonimanonim

6 2

Jeżeli nie jest to nie powinno się głosować na niego w kolejnych wyborach. Na pewno robi 7560,00zł miesięcznie na synekurze. 20:20, 19.11.2019


do anonimdo anonim

4 2

A możesz podać jego efektywność poza pensją? 07:32, 20.11.2019


NIE EKONOMISTANIE EKONOMISTA

6 1

W jednym z wcześniejszych artykułów bylo,ze ma średnie uzyskane w 2000r z tytulem zawodowym pracownik administracyjno biurowy .Warto o tej szkole poczytać. 09:31, 20.11.2019


BenBen

4 0

Ekonomem :) 10:53, 20.11.2019


Do ,,do anonim'Do ,,do anonim'

4 1

Tak, mogę. Tylko proszę mi podać jego wszystkie obietnice wyborcze jako kandydata na radnego powiatu i jego działania w ich realizacji od momentu zostania radnym i członkiem zarządu. 17:19, 20.11.2019


RedakcjaRedakcja

16 0

Rozszerzony wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany 16:18, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

podatnikpodatnik

11 1

Z tych informacji wynika, że obecny zarząd powiatu kosztuje podatnika ok. 35 tysiecy złotych. 4 płatnych czlonków zarządu. Poprzedni zarząd w ostatnim roku kosztował podatnika znacznie mniej, bo 2 członkow zarządu ok. 22 tys. Różnica to ok. 13 tysięcy złotych (w stosunku rocznym) to prawie 150 tys. złotych wiecej. Czas na małe podsumowanie roku kadencji. Jakie są efekty tych wydatków w zarządzaniu starostwem? Jakie osiągnięcia ma obecny zarząd? Pani Redaktor warto spytać o to. 17:40, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

7 0

Podsumowania robimy zawsze w styczniu i jak zawsze do starostwa pójdą odpowiednie wnioski. 20:02, 19.11.2019


? ?

8 3

Czy Zbigniew Burzyński nie zarabia obecnie przypadkiem 9500 zł brutto? 17:43, 19.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

do?do?

9 3

O jej ale się wykazałeś troską o tego co niby mało zarabia?A o rozliczenia mieszkań , koszykówki , piłki nożnej i innych rzeczy to się nie troszczysz? 07:09, 20.11.2019


. .

1 4

Wiele razy wyjaśnianie. 09:24, 20.11.2019


gawełgaweł

4 0

Niestety nic nie zostało wyjaśnione. 08:05, 21.11.2019


Czytelnik pyta Czytelnik pyta

13 1

A kiedy Pani Redaktor napisze o innych urzędach mam na myśli miasto i gminy 21:42, 19.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

7 0

Wnioski w przygotowaniu, jak będą odpowiedzi to napiszę. Wniosek w starostwie złożony był 1 października, niedawno odpowiedź, tak więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. 09:30, 20.11.2019


CzytelnikCzytelnik

5 1

Dziękuję bardzo p. Olu
Serdecznie Pozdrawiam 16:49, 20.11.2019


tylko w Kutnietylko w Kutnie

11 0

To,że ktoś jest na urlopie bezpłatnym to nie zwalnia od tego ,żeby podać wykształcenie i zarobki przed urlopem.Zresztą jakie to urlopy bezpłatne a zajmowanie stanowisk w innym urzędzie lub zajmowanie się prywatnym biznesem? Te urlopy to zostawienie sobie furtki na powrót na ciepły stołek , tak? 07:31, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do pana WalczewskiegDo pana Walczewskieg

15 3

Czy pan Walczewski skończył klasę integracyjną w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 5 w Warszawie? Szkoła prowadzi zajęcia dla osób z dysfunkcjami i to bardzo ważna informacja dla mieszkańców powiatu.

Ze strony szkoły: Zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne w klasach
Praca indywidualna z uczniami
Pomoc przy tworzeniu indywidualnych planów pracy wychowawczej dla uczniów wymagających szczególnej pomocy
Zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców
Pomoc socjalna (stypendia szkolne i unijne)
Współpraca przy działaniach profilaktycznych
Działania mające na celu pozyskanie praktykantów do współpracy
Praca z dziećmi z ADHD
Współpraca indywidualna z rodzicami
Pomoc uczniom w realizacji obowiązku szkolnego
Przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym
Organizacja pomocy materialnej dla uczniów najbardziej potrzebujących
Wyrównanie mikrodefektów w ramach pracy korekcyjno- wychowawczej
Udział w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz lepszego funkcjonowania szkoły 09:21, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

????????????????????

9 0

A czy w Kutnie nie ma przypadkiem takiej szkoły? 09:34, 20.11.2019


REKLAMA

? ?

9 0

Pani Olu, no właśnie, czy jak ktoś jest na urlopie bezpłatnym to jest pracownikiem czy nie? 09:25, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WaldekWaldek

10 1

Oczywiście ,że jest pracownikiem tylko ,że na urlopie. Ja chciałbym wiedzieć kto tzn który starosta , kiedy i na jaki czas dał tym osobom urlop bezpłatny i jakie było uzasadnienie takich urlopów bo te osoby zajmowały stanowiska kierownicze? 13:53, 20.11.2019


Nie powala!Nie powala!

12 1

Tak między Bogiem a prawdą, to ta menażeria i politykierski folklor w peło-wiacikowym "sołtysostwie" pt. nie-rząd praktycznie nie posiada stosownego wykształcenia, ba, do tego dochodzi kompletny brak jakiegokolwiek doświadczenia w zarządzaniu chociażby małymi zespołami ludzkimi, bo o odpowiedzialnym, profesjonalnym zarządzaniu, organizacji pracy, nadzorze nad poważnymi komórkami, wydziałami w samorządowych jednostkach nie może być mowy, niestety! I mamy odpowiedź, iż kolejne politykierskie elementy "zarządzające" czymkolwiek, to jedno wielkie, niekompetentne towarzycho niedouków i administracyjno-kadrowych miernot! Ot po prostu, takie fachmany do tzw. ulicznej roboty tudzież usług czystościowo-porządkowych (aczkolwiek w specjalistycznym sprzątaniu np. jednostek medycznych zapewne też nie byłoby żadnego pożytku z tego kadrowego "fajansu"). Takich oto fachmanów od siedmiu boleści nasadził na wysokie zydle nijaki politykierski "tuman kurzu" pt. chłopeczek z pod <leczyckiej> wiochy od <diabla boruty>. No ale , u nich i w wielu tego typu przybytkach najważniejsza jest służalczość na kolaniskach, bezhołowie iiii.... co najważniejsze, aby ten konglomerat nieuków nie stwarzał zagrożenia/konkurencji dla swojego/swoich politykierskich pryncypałów, o zgrozo!!!
P.S.
Całość powyższego zagadnienia zamyka się w ciągle aktualnym powiedzeniu - jakiego mnie Panie Boże stworzyłeś takiego mnie masz! 11:23, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Obserwator Obserwator

3 7

Zastanawiam się czy ujawnianie pełnych informacji o pracownikach samorządowych tj. Imię nazwisko wykształcenie oraz wynagrodzenie nie narusza przepisów RODO? Nie mam wątpliwości co do tych którzy sprawują funkcje z wyboru czy też Ci którzy wydają decyzje administracyjne. Natomiast pozostali?
Po drugie czy wykształcenie idzie w parze z umiejętnościami? Znam osoby po zawodówkach które są świetnymi menadżerami czy biznes ami a magistrowie mają problem z napisaniem pisma w sprawie nie mówiąc o jej należytym załatwieniu. 20:09, 20.11.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

anonimanonim

3 3

,,Po drugie czy wykształcenie idzie w parze z umiejętnościami?"
Oczywiście, że nie. Jednak większość uznaje kredencjalizm za jedyne kryterium oceny. Co można zauważyć w komentarzach. 20:45, 20.11.2019


bez tajemnicbez tajemnic

5 2

No to zobacz sobie ulotki tych osób jak startowali w wyborach to nawet pisali ile mają dzieci , co robią , co zrobią dla ludzkości nie tylko dla powiatu. Osoby funkcyjne to nie tajemnica co do nazwiska , wykształcenia i zarobków bo otrzymują je z naszych podatków.Jeżeli ktoś staje do konkursu na dane stanowisko to też jest podawane wykształcenie i nie tylko.Tu nic nie ma co byłoby tajemnicą 21:18, 20.11.2019


anonimanonim

0 3

do ,,bez tajemnic"
Przypuszczam, że odnosisz się do mnie tutaj w ramach innego wątku dotyczącego oceny efektywności działań Walczewskiego. Ja na niego nie głosowałem i nie znam jego obietnic wyborczych. Również nie posiadam jego ulotki wyborczej. Jednakże zaproponowałem jedno kryterium oceny z punktu widzenia wyborcy. 21:54, 20.11.2019


radzęradzę

3 2

Anonim weź ty się ogarnij lub zmień lekarza. 08:08, 21.11.2019


anonimanonim

1 1

do ,,radzę''
Ja za to proponuję Tobie poświęcić więcej czasu na osobisty rozwój intelektualny, żebyś mógł w przyszłości wnieść coś konstruktywnego w komunikacji międzyludzkiej. 12:08, 21.11.2019


mieszkaniecmieszkaniec

10 0

Niestety ,ale dziś kultura i wiedza jest obciążeniem szczególnie w Kutnie. 08:14, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec powiatuMieszkaniec powiatu

10 0

Kiedy Pan Debich posprzata swoje plakaty? Na terenie Kutna widziałem, na terenie Gminy Oporów. Pewnie jeszcze w kilku miejscowościach by sie znalazły. 16:55, 21.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Tez mieszkaniecTez mieszkaniec

3 0

Nie tylko on ale inni tez jeszcze straszą swoimi facjatami. 21:07, 22.11.2019


IwonkaIwonka

3 0

Niezłe pensje mają w starostwie 06:59, 23.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RysiekRysiek

3 0

Porównując wyksztalcenie i kompetencje to pensje mają ogromne. 10:08, 23.11.2019


Brutto czy nettoBrutto czy netto

2 0

Należałoby określić czy to brutto czy netto. 19:37, 23.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

bruttobrutto

2 0

Czytaj ze zrozumieniem . Jest napisane brutto, ale nawet brutto to o wiele za dużo. 19:23, 24.11.2019


REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone