Zamknij
REKLAMA

Sesja w Krośniewicach: Skarga na burmistrz Erdman zasadna

09:44, 29.04.2019 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
fot. Cezary Kucharczyk

Dziś na VII sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021, uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, zmienili skład Komisji skarg wniosków i petycji.

Trwa rozpatrzenie skargi na burmistrz Katarzynę Erdman. Skargę do Rady złożyła była burmistrz Julianna Barbara Herman po ukazaniu się na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach pisma Erdman do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy i artykułu w prasie lokalnej dotyczącego postępowania z zawiadomienia radnego Mieczysława Króla w sprawie mienia Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 25 i mienia gminy. Przed wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Krośniewicach Król zwrócił uwagę nowej burmistrz na toczące się postępowanie w prokuraturze. 

- Gmina Krośniewice jako strona prowadzonego postępowania powinna poznać powody mojego zawiadomienia co niniejszym czynię. Wprawdzie fakty jakie ujawniam dotyczą poprzednich włodarzy gminy Krośniewice, ale ciągłość sprawowania władzy samorządowej nie zwalnia obecnych włodarzy z uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu, co jesteśmy winni mieszkańcom bloków wyjaśnić. To mieszkańcy poprzez działania na ich szkodę poprzez firmę z Gostynina będą spłacać zobowiązania jeszcze przez ok. 20 lat. Kotły olejowe, które wyjechały w nieznanym kierunku i w ten sposób „zmieniały właściciela” - były zakupione ze środków budżetowych Gminy Krośniewice i teraz nadszedł czas, ażeby Gmina upomniała się o swoją własność. Muszą zostać wyjaśnione losy ogromnej kwoty wynoszącej ok. 300 tys. zł. Dlatego wspólnie jesteśmy zobowiązani wyjaśnić mieszkańcom wszystkie skrywane dotąd tajemnice finansowe, do których nie mieliśmy dostępu – czytamy w piśmie Mieczysława Króla.

- Uchybienia, będące przedmiotem postępowania, dotyczą prawdopodobnie mojej poprzedniczki oraz jej współpracowników – pełniących swoje funkcje przez poprzednie trzy kadencje. Do dzisiaj nie otrzymałam żadnego oficjalnego dokumentu o toczącym się postępowaniu. Zdążyłam natomiast, dzięki wiedzy jednego z mieszkańców ustalić kilka faktów, odnoszących się do przywłaszczonego mienia, którego byliśmy współwłaścicielem – pisze w piśmie do prokuratury Katarzyna Erdman.

Z opublikowanymi stwierdzeniami i wypowiedziami nie mogła zgodzić się była burmistrz i skierowała do rady skargę na Katarzynę Erdman. W skardze Herman informuje, że Katarzyna Erdman jako lokator uczestniczyła w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej i głosowała nad jej uchwałami m.in. w sprawie modernizacji kotłowni i przejęciem jej na własność po upływie gwarancji. Wskazuje, że dokumenty w tej sprawie powinny znajdować się u inspektora Lipskiego. Jeśli chodzi zaś o wyeksploatowaną kotłownię została przewieziona na plac Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, a następnie komisyjnie (4 osoby) zlikwidowana 8.10. 2015 roku. 

- Prawdopodobnie kotłownia została przekazana na złom, co w ubiegłym roku wyjaśniła prokuratura - pisze skarżąca. - Mimo, że pani Erdman miała pełną wiedzę na temat modernizacji kotłowni Wspólnot Mieszkaniowych, a także mając możliwość sprawdzenia dokumentów zlikwidowanego majątku, będących w urzędzie i MZGiKM świadomie posunęła się do stwierdzenia, że jakaś związana z tym afera miała miejsce i cytuję, że "prawdopodobnie zamieszana była w to moja poprzedniczka". Mam także wrażenie, że nieprzypadkowy był czas zamieszczenia pisma pana Króla na stronie Urzędu Miejskiego oraz komentarza do niego. 

Głos zabrał radny Mieczysław Król - Moim obowiązkiem wobec mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kolejowej 25 jest wyjaśnienie dlaczego wąska grupa osób trzymających w Krośniewicach władzę doprowadziła do likwidacji dobrych kotłów olejowych o mocy grzewczej 600 kw i zastąpili je kotłami opalonymi peletem aż o 200 kw mniejszej mocy. Nasze bloki po zmianie kotłowni z tego powodu są nierozgrzane. Chcę wyjaśnić mieszkańcom dlaczego ukartowane działania wąskiej grupy osób doprowadziły do tego, że musimy spłacać dług 220 tys. zł i staram się dowiedzieć do kogo te pieniądze trafiają. Ja jestem właścicielem lokalu i chcę wiedzieć. Przez pięć lat nie dostaję wyliczenia ile jestem winien, moje mieszkanie będą spłacać jeszcze wnuki. (...)

Radny Król dalej mówił, że nie było prawdziwego rzeczoznawcy, który by określił czy kotły jeszcze nadają się do użycia, a to że są wyeksploatowane było tylko pretekstem do stworzenia rynku zbytu peletu firmie z Gostynina, a działanie to było na szkodę mieszkańców Wspólnot i jest karalne. 

- Dowodem na to niech będzie fakt, że takie same żeliwne kotły ale starsze o cztery lata do dziś pracują bezawaryjnie w bloku przy Toruńskiej. Dodam, że ta sama grupa trzymająca władzę w Krośniewicach namawiała mieszkańców w Błoniu na przebudowę kotłowni na opalaną peletem. Ale mieszkańcy Błonia nie dali się wrobić. Teraz stara się nas otumanić i ogłupić, że nasze kotły żeliwne wyeksploatowały się - mówił Król. - Sprawa w prokuraturze jest rozwojowa, śledztwo trwa. Najpierw pan prokurator nie sprawdził dobrze, a teraz wychodzi że nie zgadzają się daty dokumentów, protokołów itd. (...) Straszenie mnie pozwem, bo takie słyszę głosy w Krośniewicach nie mają dla mnie najmniejszego znaczenia, bo jest zdania aby sąd tę sprawę rozstrzygnął i jestem ciekawy kto podjął decyzję i do kogo trafiły pieniądze pochodzące z tej przebudowy. Decyzje zostały podjęte na szkodę naszych wspólnot. Nie ujawnię tu żadnej tajemnicy jak powiem, że piece zostały wywiezione aż pod Koło, a dlaczego, skoro tu też mamy złom. 

- Strzelił pan kolejnego gola do tej bramki, ostrzegałem pana - powiedział Sławomir Kępisty, przewodniczący Rady po wypowiedzi radnego Króla. 

Wiceprzewodnicząca rady Anna Chmielecka  przeczytała opinię prawną Urzędu Miejskiego w Krośniewicach sporządzoną przez adwokata Macieja Kucharskiego. Jego zdaniem przedmiotem skargi na działania Katarzyny Erdman, burmistrza Krośniewic jest treść wypowiedzi zawartej w piśmie do łęczyckiej prokuratury ujawnionym na urzędowej stronie Krośniewic i cytowanej w lokalnej prasie i w żaden sposób przedmiot ten nie wypełnia przepisów o skardze administracyjnej na czynności burmistrza. Adwokat Kucharski wskazuje inny tryb ochrony praw byłej burmistrz, która złożyła skargę, a mianowicie drogę cywilną i karną.

Wiceprzewodnicząca rady zaprezentowała również stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji przy Radzie Miejskiej w Krośniewicach. Komisja uznała, że skarga dotyczy umieszczenia i rozpowszechniania na stronie urzędowej i w prasie niesprawdzonych informacji przez Katarzynę Erdman i sugerowanie, że dotyczą one osoby byłego burmistrza Julianny Barbary Herman. Obecna burmistrz składając wyjaśnienia komisji zwróciła uwagę na na użycie przez nią słowa prawdopodobnie oraz nie informowała, że pismo zostało zamieszczone bez jej wiedzy, nie zaprzeczyła informacjom, że uczestniczyła w zebraniach wspólnot, na których były podejmowane decyzje dotyczące kotłowni. Komisja uznała skargę za zasadną, bowiem burmistrz jako kierownik urzędu administruje Biuletynem Informacji Publicznej na którym znalazły się zdaniem Herman szkalujące ją treści. Ponadto komisja stwierdziła, że Erdman nie sprawdziła okoliczności opisanych w artykule prasowym oraz przytoczonym w piśmie Mieczysława Króla, a informacje publikowane na BIP powinny być rzetelne.

Adwokat Maciej Kucharski zwrócił uwagę Komisji Skarg Wniosków i Petycji na jego zdaniem błędne i niezgodne z faktem sformułowania. Po pierwsze komisja w uzasadnieniu użyła określenia o Erdman - pełniąca obowiązki burmistrza, co sugerowałoby że tylko na krótko, czy w zastępstwie pełni funkcję, po drugie pismo Erdman do Prokuratury Rejonowej w Łęczycy ze sporną treścią będącą przedmiotem skargi znalazło się na stronie Urzędu Miejskiego a nie w Biuletynie Informacji Publicznej. Zdaniem mecenasa to dwa różne publikatory. Adwokat Maciej Kucharski zwrócił również uwagę, że w piśmie Erdman do prokuratury zamieszczony na stronie urzędu nie było wymienionej żadnej z osób z zarządu, władz Krośniewic.

Sławomir Kępisty odpowiedział na zarzuty adwokata stwierdzając, że jego opinia nie jest obiektywna i że nie jest on na sali sądowej. 

Radna Chmielecka spytała kto decyduje o zamieszczaniu treści na stronie Urzędu Miejskiego i czy wszystkie pisma od mieszkańców są na niej zamieszczane czy tylko wybrane.

- Te pisma zostały umieszczone za moją zgodą przez Cezarego Jankowskiego pełniącego wówczas funkcję wiceburmistrza - powiedziała Katarzyna Erdman. - Nie spotkałam się z żadnymi wytycznymi, to jest moja decyzja. 

Rada Miejska w Krośniewicach uznała skargę uznała skargę na Katarzynę Erdman za zasadną. 

(O.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (109)

mieszkanka Krośniewimieszkanka Krośniewi

26 4

Wstyd!!!! Dorośli ludzie,a mam wrażenie że oglądam potyczki z piaskowni w przedszkolu. 10:42, 29.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

21 2

Jak dzieci 10:43, 29.04.2019


JakJak

36 3

Jak dziecko to się zachowuje, ale jeden z radnych do którego się mówi a on swoje... 12:14, 29.04.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

MaryMary

24 0

A moze po prostu wcale nie słucha, tego co się do niego mówi 16:55, 29.04.2019


ZałamanaZałamana

20 6

Bo to stary, głuchy i slepy człowiek 20:45, 29.04.2019


ZlamanyZlamany

5 6

Obyś Ty Załamana kiedyś nie była stara ,głucha i ślepa 09:58, 01.05.2019


załamanazałamana

6 1

Może jestem ale na afisz się nie pcham! 13:45, 04.05.2019


MieszkankaMieszkanka

41 4

Pani Burmistrz, trochę nie przystoi wychodzić z sali obrad w momencie omawiania tak ważnych dla Krośniewic spraw! 12:21, 29.04.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

UlaUla

20 0

Ta..bo ją obchodzą Krośniewice!? 20:47, 29.04.2019


RetorykaRetoryka

11 15

Może z toalety musiała skorzystać, ludzie nie wyciagajcie pochopnych wniosków. Dajcie jej się wykazać 22:09, 29.04.2019


UlaUla

19 6

Ile można czekać żeby coś zrobiła,do tej pory wszystko psuje,czerwona kartka!!! 23:40, 29.04.2019


MateuszMateusz

50 33

Ja tylko się upewniam. Pan Przewodniczący nie jest w swoim PGR-e, bo po zachowaniu to mam wątpliwość. Prawnicy swoje, a radni swoje. A co będzie z tą uchwałą o skardze jak prokurator będzie widział zasadność sprawy radnego Króla?
12:24, 29.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

27 19

Skandaliczne zachowanie przewodniczącego! 19:31, 29.04.2019


Do MateuszaDo Mateusza

20 1

Jacy prawnicy? Jest tylko jeden 12:30, 29.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mecenasmecenas

16 6

No ja też odnosze takie wrażenie,ze prawnik jest jeden. Nie czyta z kartek i nie przynudza 15:43, 29.04.2019


Do MateuszaDo Mateusza

30 2

Jak na razie prokuratura odrzuciła wszystkie zarzuty, które stawia pan radny K. Coś jeszcze? 12:32, 29.04.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MM

24 1

Jaki radny takie zarzuty... 13:06, 29.04.2019


OlaOla

29 9

Jak na razie prokuratura w Łodzi przyjęła zażalenie. I sprawa się toczy. 19:43, 29.04.2019


Mieszkanka do MateszMieszkanka do Matesz

36 23

Nie, Pan Przewodniczący nie jest w PGR. Jest Przewodniczącym Rady i wypełnia sumiennie swoje obowiązki jako szef Państwa Radnych. Inny radny zachowuje się jakby był w PGR. Wstyd panie M.K. 12:35, 29.04.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

OlaOla

29 13

Rozumiem zaskoczenie zachowaniem Pana Króla, ale Przewodniczący powinien nerwy trzymać na wodzy. Pan Król zna ich tyle lat i wie co robili bez kamer przez tyle kadencji. 19:42, 29.04.2019


RexRex

18 0

A oni wiedzą jakimi głupotami zajmował się pan K,albo w ogóle się nie zajmował tylko spłacał kredyt 21:07, 29.04.2019


Do OliDo Oli

25 2

Przewodniczący nikogo nie pomawia, co czynił dziś notorycznie p. Król. Takie zachowanie p. Króla i teksty, które rzucał dyskwalifikują go jako radnego. To są zachowania karalne. 21:34, 29.04.2019


Żal Żal

42 12

Nowa jakoś Krośniewic... czytanie z kartek przez Panią Burmistrz (i z tym czytaniem to tak kiepsko) lub przekazywanie głosu 13:03, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ale jajaAle jaja

35 16

Taaaak, po takim zachowaniu już widzę jak radni udzielają jej votum zaufania.
Tomek bierz się za organizację zbiórki podpisów, sam widzisz co się dzieje. 13:16, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ale jajaAle jaja

38 7

Porównajcie styl, słownictwo, formułowanie zdań odczytanej z kartki wypowiedzi radnej Łukomskiej i styl odczytanej z kartki wypowiedzi burmistrzowej. Ciekawe czy tylko mi się to wydaje, czy wam też będzie. 13:20, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

zofijazofija

44 6

Zachoanie p.Króla żenujące. 13:25, 29.04.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

kk

41 32

Pana Kpistego niestey również 13:34, 29.04.2019


mieszkaniecmieszkaniec

37 26

Odwołać przewodniczącego! 19:30, 29.04.2019


ręce opadająręce opadają

23 3

odwołać przewodniczącego ? dobrze tylko nie widzę jakoś kandydata na jego miejsce 22:38, 29.04.2019


UlaUla

21 24

Łukomska szmacisz się! 23:37, 29.04.2019


PrZeWoDnICzAcYPrZeWoDnICzAcY

13 9

Odwołać przewodniczącego!!!! Ależ tak!!! Nie ma ludzi niezastąpionych 09:55, 01.05.2019


KrośniewionkaKrośniewionka

39 5

Pani burmistrz pisze do Pana przewodniczącego smsy? I dziwi się, ze ona na nie nie odpowiada? To jest żenujące, żeby burmistrz porozumiewała się służbowo smsami. sms to do koleżanki można napisać. Wstyd pani burmistrz, oj wstyd ogromny 14:07, 29.04.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KrośniewionkaKrośniewionka

9 1

Pomyłkowo napisałam ona zamiast on. Poprawka w następnym komentarzu 14:10, 29.04.2019


KazikKazik

9 6

Raczej problemem jest to, że Pan Kępisty nie chce rozmawiać z burmistrzem, nie odbiera telefonów, trudno się z nim skontaktować. Przecież było o tym mówione na sesji. Pani burmistrz. Proszę więcej nie pisać więcej sms-ów do pana przewodniczącego. I proszę nam mówić prawdę na sesjach, jak jest.... 05:27, 02.05.2019


Krośniewionak raz jeKrośniewionak raz je

32 4

Pani burmistrz pisze do Pana przewodniczącego smsy? I dziwi się, ze on na nie nie odpowiada? To jest żenujące, żeby burmistrz porozumiewała się służbowo smsami. sms to do koleżanki można napisać. Wstyd pani burmistrz, oj wstyd ogromny 14:08, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

już nie pisjuż nie pis

36 17

Trzeba zacząć pisowi za nich wszystkich dziękować. 15:22, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GraziaGrazia

34 16

Szanowna p.burmistrz w swoim expose które pani odczytala ma dzisiejszej sesji z p.ust pada lytanie co ma p.zrobic.....odpowiadam zaoszczędzić sobie i nam wstydu i złożyć rezygnację. 17:08, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrośniewiokKrośniewiok

16 4

Ale og?lnie jest wesoło!!! 19:28, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JanuszekJanuszek

31 18

Wróciłem z pracy a tu szok. Zachowanie ?!!! Kogo kto reprezentuje? O co chodzi z tym rynkiem? 750 podpisów? Przecież tam tyle osób nie przychodzi. Co tu jest grane? A wpisy zawsze te same. Ludzie opamiętajcie się !!!! 19:39, 29.04.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Januszek interesuJanuszek interesu

18 4

Z pracy? Chyba z pracy z urzędu 20:22, 29.04.2019


mieszkaniecmieszkaniec

35 17

Rynek owszem przydałby się, ale gdyby był codziennie. W przeciwnym razie szkoda pieniędzy! Dobre by było miejsce gdzie jest obecnie w soboty. 21:10, 29.04.2019


miejscowamiejscowa

40 20

No właśnie. Też mnie zastanawia taka ilość podpisów :) raczej nie były zebrane na samym targu. Prawda jest taka: Tam ostatnio niestety, niewiele ludzi przychodzi, targ bardzo szybko się kończy, bo ludzi zainteresowanych zakupami tam, niestety jest coraz mniej(może starszym osobą jest tu coraz trudniej dojść, bo to trochę peryferie miasta), odbywa się tylko jeden raz w tygodniu. Sami kupcy mówią, że chyba zrezygnują z przyjazdu do Krośniewic, bo im się to po prostu nie opłaca( czy jak handel będzie odbywał się na pięknym, nowym targowisku, to nagle wszystko się odmieni i wszyscy będą robić zakupy na potęgę ? Wątpię.) I jeszcze słyszałam opinię, że sprzedawcą najbardziej zależy na utwardzeniu terenu. Może przede wszystkim należałoby się zastanowić nad sensem tak drogiej inwestycji dla Krośniewic na chwilę obecną (potrzeba na nią zaciągnąć bardzo duży kredyt z czego tylko część może zostać zrefundowana). Może niech się Krośniewiczanie wypowiedzą, co myślą na ten temat. Napiszcie szczerze Wasze opinie i oczekiwania.
22:39, 29.04.2019


YaYa

20 30

Ty miejscowa,wcale nie jesteś stąd,może z Rypina?? 23:31, 29.04.2019


miejscowamiejscowa

16 7

Nie...Ya, bardzo się mylisz ! Nie jestem z Rypina. Jestem od zawsze stąd i bardzo zależy mi na tym mieście, jak i wielu innym mieszkańcom... Niestety, widzę tylko toczącą się walkę o władzę, obrażanie, interpretowanie rzeczywistości pod swoje potrzeby, a nie prawdziwą troskę o losy tego miasta....Proszę, skończcie z tym, bo to do niczego dobrego nie prowadzi...mieszkańcy obserwują i wyciągają wnioski....(a oko kamery widzi wszystko). 22:27, 01.05.2019


XyzXyz

27 5

Wstydzę że ,po raz pierwszy,za włodarzy mojego miasta! 20:50, 29.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

sebaseba

11 6

ja też, zarówno za burmistrza jak i radnych, za nasze pieniądze fundują nam kabaret 22:44, 29.04.2019


Chłop z PawlikowicChłop z Pawlikowic

28 5

Oglądam dzisiejszą sesję Rady Miasta i Gminy, mojej gminy Krośniewice i się zastanawiam czy to obrady , czy to kolejny odcinek kabaretu? Byłoby to może śmieszne, gdyby nie to, że Ci ludzie rządzą moją gminną i biorą za to pieniądze, nasze pieniądze. Wstyd i jeszcze raz wstyd. Przynajmniej nie publikujcie tego, bo śmieją się z Was w całej Polsce, a ja się wstydzę przyznać , że tu mieszkam. 22:06, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DoraDora

30 5

750 podpisów? Mogą zafundować referendum w jeden dzień. 22:19, 29.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

YaYa

30 46

Won od Kępistego pisiory 23:44, 29.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PgRPgR

36 18

Ja odnoszę wrażenie,że pan przewodniczący nie potrafi się pogodzić z tym faktem, że lata prywatnego folwarku już minęły. 21:44, 30.04.2019


krośniewiakkrośniewiak

28 7

Mają Krośniewiczanie co chcieli ...dobrą zamianę. Ładne wypracowanie Tomek Pani Burmistrz napisał...tylko przydałby by się jeszcze lektor bo słabo z czytaniem...trzeba pomyśleć o nowym stanowisku w gminie trzeba zatrudnić lektora. Teraz czekać tylko do absolutorium 07:31, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LalkaLalka

31 10

To żenujące co wyprawia burmistrzowa. Liczy tylko na tego prawnika. Sama za bardzo nic nie wyjaśnia. Gdzie ci jej ludzie? Może w sprawach omawianych na sesji zabrałaby głos sekretarzowa z Łęczycy? Może zaczęłaby bronic Erdman? Może w sprawach finansowych odezwałaby się skarbnikowa Mitlas? Czyżby już ktoś zdecydował że to "Koniec Er"? Gdzie ten pełnomocnik? Czy wydanie Gońca pomogło Erdmanowej? Po ukazaniu się w tym biuletynie nie wiem śmiać się czy płakać. Zwłaszcza, gdy czytamy z błędami tej burmistrzowej wywiad. 10:09, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dawidek Dawidek

22 3

Czy w Krośniewicach nie należałoby postąpić tak jak w powiecie? Pan Marciniak radny z Krośniewic i jego niektórzy koledzy zaproponowali ograniczać finansowo radnych za nieprzestrzeganie regulaminu sesji. Powinniśmy wziąć sobie za wzór radnego Marciniaka. Jego propozycje powinny być wzięte pod uwagę przez panią burmistrz Krośniewic a także radnych. Spokój na sesjach i spokój rządzących to priorytet. "A jak się ktoś odezwie, to dostanie w ryj, Wężykiem Jasiu, wężykiem". 10:27, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bolekbolek

26 1

Po jesiennych wyborach Łęczyca zrobi tu swoje. 10:27, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BB

19 0

Że komisarz????? 22:45, 30.04.2019


bolekbolek

32 45

Brawo Pani Chmielecka i Pan Kępisty! Wasze pytania były merytoryczne i konkretne. 10:30, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ZzzzzzZzzzzz

33 17

Pytania może tak ale zachowanie!!!!! Tragedia!!! 21:29, 30.04.2019


DDDD

33 1

Gdzie jest Walczewski ten, który rozbijał niby układ krośniewickiej władzy?!! Jak widac zafundował nam dobra zmianę na układ łęczycki pana senatora Błaszczyka i całej reszty. Gdzie jest teraz? Nikt nie pyta, co robi dla naszej gminy. Maja w d... 10:51, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

yaya

11 0

Walczewski lansi się na fejsie 23:30, 01.05.2019


kawakawa

33 38

Oglądając sesję wyrobiłam sobie zdanie o radnej Łukomskiej. Brawo Pani Chmielecka, że od razu pani te Jej uwagi obnażyła. 11:27, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

yaya

19 13

Nie możecie się pogodzić,ż Kępisty i Chmielecka obnażają nieuctwo,niekompetencje,arogancje i bezczelność obecnych władz a zwłaszcza Burmistrzowej.
23:34, 01.05.2019


DekorDekor

47 31

Kto to jest pani Chmielecka i Kępisty ? Pyskują jak prostaki co uważają jak Kargule> racja musi być zawsze po naszej stronie. Dziwni prości ludzie, którzy po wysłuchaniu argumentów radnego Króla nie potrafią w sposób merytoryczny uzasadnić, że On nie ma racji. Skoro tak - to znaczy , że jego argumenty są prawdziwe i ma rację pan Król. A swoja drogą to musicie oddać zaliczkę jaką wypłaciliście firmie z Gostynina ( podobno około 80 tysięcy zl ) za remont targowicy - a przecież nawet szpadla nie wbili w pracach na targowicy. Płakać i oddawać kasę - bo dosyć wydojone zostało konto Gminy w poprzedniej kadencji. 12:50, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

normalnynormalny

22 8

można ci nawciskać za ten komentarz ile tylko wlezie , ale po co? z zerem nie warto rozmawiać.

Agresja oznacza strach, czyżby to strach że za dużo wiedzą i coś ci się ukróci?

Opozycja dopiero się rozkręca :)
13:22, 30.04.2019


pracownikpracownik

34 46

BRAWO DLA CHMIELECKIEJ I KĘPISTEGO. PRZYNAJMNEIJ NIE CZYTAJA Z KARTKI I NIKT IM NIE PISZE. 13:36, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PracownicaPracownica

17 5

Brawo!!! Bez kartek!! Jak w teatrze!!! Ktoś się z powołaniem pomylił.Dobrze ,że te kamery są. Brakuje napisu w górnym prawym rogu Na żywo. Jak w prawdziwej telewizji. Gatunek tylko nie wiem jaki. Komedia?? Dramat??? Nie mogę doczekać się 8 odcinka. 21:50, 30.04.2019


REKLAMA

mieszkaniecmieszkaniec

37 7

A Pani Burmistrz to potrafi coś powiedziec sama od siebie????????PO tylu miesiącach nadal nic nie wie. Kiepsko ........... 13:38, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MścisławMścisław

25 5

Chcieliśta kabaretu? Mata kabaret.
Za 4 lata wybory. Mądrze głosujta ludziska!!!! 19:49, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GraziaGrazia

30 3

Czy nasza Szanowna p burmistrz odpowie kiedyś bezpośrednio na zadane pytanie ....raczej nie bo trzeba mieć wiedzę 19:50, 30.04.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

śmiechłem śmiechłem

25 2

Radnych opozycyjnych jest 10, ale jak tak dalej mietek z mariolą będą występować to będzie 13. 21:46, 30.04.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tik taktik tak

22 3

już jest 11 13:42, 01.05.2019


dobra radadobra rada

46 12

Jak Ci z opozycji będą tak dalej postępować, to też stracą mandaty... 15:59, 01.05.2019

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

??

26 12

Oczywiście, że tak...
Może ktoś dokładnie wie, pod jakim hasłem było zebranych 750 podpisów ? Czy mówiono ludziom, że ma być zlikwidowane targowisko ? 23:02, 01.05.2019


olaola

16 21

A ty uważasz ,że bycie radnym w tych warunkach/nietypowych, tragiczno-komicznych/za 700 zł to szczęście nieziemskie i chyba się pochlastają jak stracą mandat?!Prędzej P.Kasia i jej dwór wpadną w depresję /dłuuuuugi/. 23:42, 01.05.2019


jaja

26 13

Dobra rada nie napisała nic o tym, że to wielkie szczęście, tylko stwierdziła, że przy takim zachowaniu, może dojść do utraty mandatów. Jeśli osoby te startowały w wyborach, to chyba zależało im na tej funkcji. Bycie radnym to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie, i uważam, że wielu naszych tzw. "szeregowych" radnych zachowuje się bardzo stosownie i odpowiedzialnie (zarówno po jednej jak i po drugiej stronie). Zachowanie Pana przewodniczącego bardzo niestosowne. Duży minus. 00:33, 02.05.2019


M.M.

24 2

Strata pieniędzy to żadna strata. Utrata zaufania i szacunku ze strony ludzi, za swoje niekulturalne, nieuczciwe, kłamliwe zachowanie - ta strata jest najważniejsza i nie do odrobienia. 05:51, 02.05.2019


obserwatorobserwator

13 6

Mandaty i ponowny wybór u tych radnych tych radnych będa dopiero wtedy realnie zagrożone, kiedy nie powstrzymają obecnej degrengolady. 09:59, 02.05.2019


olaola

6 0

Dla mnie ludzie co głosowali na bylejakość i niekompetencje stracili szacunek. 13:17, 04.05.2019


XX

0 0

A czy do tej pory gminą rządziła sama jakość i kompetencja ????????????????????????????????? 23:44, 17.05.2019


piekarzpiekarz

31 8

Z tej mąki i wody chleba nie będzie. Jak na to wszystko patrzę to widzę że pomóc mogą tylko nowe wybory na radnych i burmistrza. 20:38, 01.05.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

BrawoBrawo

16 16

Brawo dla PIEKARZA. NOWA RADA jest potrzebna. Swieżosci w tym wszystkim brakuje 12:58, 02.05.2019


FelaFela

16 7

Nowy burmistrz konieczny!! 23:37, 03.05.2019


kotletkotlet

27 12

wybory na burmistrza trzeba zrobić nowe na 200% wynik będzie inny.Rada jest ok prócz czytającej z kartki hehehe 10:13, 02.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

radny bezradnyradny bezradny

7 20

Rada ok tu sie zgadzam. Oprócz tej radnej czytającej z kartki i przynudzającej....... o paragrafach i przepisach można samemu poczytać w internecie. Mam na mysli VII sesje 12:56, 02.05.2019


co sie stało?co sie stało?

18 1

Czemu jedna z radnych w tym głosowaniu nad skargą wstrzymała się od głosu? To wiele mówiący sygnał. 12:34, 02.05.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

bobo

14 1

Bo może ma dosyć tego cyrku 12:52, 02.05.2019


matematykmatematyk

14 1

Być może opozycja to już 12 radnych. Mnie to nie dziwi. 14:22, 05.05.2019


obserwatorobserwator

30 0

Ktoś napisał na forum Tomek bierz się za robotę-czyli usunięcie burmistrza? Osobiście jestem na nie za obecnym Burmistrzem ale nie wtym sprawa,p.Tomek chyba dał się juz poznać jakim jest fachowcem na sesji rady powiatu,dał się wprowadzić w maliny jak przdszkolak z grpa podobnych samorządowców wstyd p.Tomaszu 18:29, 02.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bukabuka

26 0

Dlaczego poświęca się tyle czasu komentowaniu wystąpień, które są nieistotne z punktu widzenia rozwiązania problemu, a nikt nie zauważył jedynego, moim zdaniem, głosu racjonalnego - radny Adam Nowicki. Proponuję odsłuchanie. 10:00, 03.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

yaya

19 21

A co niby blokuje Rada?Jakie propozycje rozwoju Gminy podły ze strony Burmistrz?Jak do tej pory to wydaje nasze pieniądze na głupoty i bliżej nieokreślone fantazje!Wszem opowiada,że Gmina ma zadłużenie.A która nie ma?Jakoś do tej pory komornik nie puka do drzwi Urzędu/jak do niektórych!!!/Ciekawe jaką inwestycję wymyśli bez wspomagania się kredytem? Zapewne ...żadną !!!!Przestańcie tej Pani bezkrytycznie bronić .Wymagajcie od niej ,tyle obiecywała a nic nie robi.Niech nie mówi,że to za krótko,to już pół roku.Pół roku brania pieniędzy za nic!!!!! 13:40, 04.05.2019


REKLAMA

krośniewiakkrośniewiak

39 9

Pan przewodniczący stwierdził że w ostałowie i innych wsiach nikogo nie interesuje krośniewicki park ,a może by tak odwrócić pytanie kogo w mieście obchodzą wiejskie drogi, a co roku idą na nie miliony gdzie tu jest sprawiedliwość . Mówicie (załorać te dziure) ale nie wspomnicie słowem że to przez was nie ma żadnego rozwoju .jesteście roszczeniowi i blokujecie wszystko co dotyczy rozwoju miasta nigdy nie macie dość. 21:41, 03.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

xx

11 17

Czyj to był pomysl aby walić na sesji i w komentarzach w przewodniczącego ? Twoj czy krewnego Eryka ? nikt nie jest *%#)!& że te komentarze pisze jedna do dwóch osób. Myśle że wkurzyliście tych dziesięciu... przepraszam jedenastu.... na maxa. Jak po czymś takim liczyczysz na jakieś votum albo mniejszy zapał w trudnych pytaniach to właśnie mnie rozśmieszyłeś. Oni zrobią swoje, cinek swoje i pilaszczyk też swoje. Gratuluje taktyki, ciekawe tylko kiedy ona zrozumie co spowodowały twoje rady. 22:08, 04.05.2019


TolaTola

23 10

Co wy ludzie wyprawiacie, czemu wami rządzi nienawiść, x daj sobie na wstrzymanie a prawda Cię wyzwoli.. 00:15, 05.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bezstronny obserwatobezstronny obserwato

31 2

Obserwując ostatnią sesję, widzę tylko toczącą się walkę o władzę, obrażanie a przede wszystkim interpretowanie rzeczywistości pod swoje potrzeby, a nie prawdziwą troskę o losy tego miasta i gminy. W ten sposób żadna ze stron konfliktu nie przyczyni się do szeroko pojętego rozwoju. Będziecie wspólnie ciągnęli gminę do upadku. Dla mnie osobiście jeśli się nie opamiętacie, wasze postępowanie będzie was dyskwalifikowało do pełnienia publicznych funkcji za nasze mieszkańców pieniądze. Taki cyrk to robić sobie za swoje. Tyle w temacie. 11:35, 05.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JasiekJasiek

0 3

Czy radna miejska z Krośniewic może zasiadać w komisji wyborczej w wyborach do parlamentu europejskiego? 07:53, 07.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

StasiekStasiek

6 0

Skoro jest w komisji to znaczy że może ,najwyższy czas uruchomić myślenie..... 22:56, 07.05.2019


MarcelMarcel

0 0

Która to radna? 07:59, 07.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sxzsxz

13 0

Śmieszą mnie komentarze w stylu "zachowanie przewodniczącego" "odwołać radę" "odwołać przewodniczącego" Czlowiek który to pisze nawet nie ma pojęcia kto kogo i kiedy może odwołać. Żeby się za bardzo nie zdziwił jak go ta jego prawda wyzwoli. 09:57, 07.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ErykEryk

17 13

Zachowanie Erdmanki na sesji jak zwykle żenujące. Ta kobieta musiała cały miesiąc trawić opier....,który dostała od Przewodniczącego. Jej oświadczenie jest wręcz komiczne. Ona nawet nie potrafi poprawnie przeczytać z kartki. Przez miesiąc małpa nauczyłaby się na pamięć tekstu. Zresztą jeśli ktoś jest pewien swoich racji to po prostu mówi. W konfrontacji z Przewodniczącym miażdżąca przewaga dla Kępistego! 18:08, 08.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

EricEric

5 4

Ja za te malpe zglosilbym o sciagniecie IP z komputera lub telefonu. Dwuznacznie to zabrzmiało,małpa -zwierze czy małpa P. E........?????? 10:33, 10.05.2019


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


PrzemekPrzemek

24 4

Aniu. W którym punkcie "ta kobieta" kłamie? Jaka większość ludzi Ty i kto? Co ma wspólnego Agencja "Artystyczne Życie" z sesją? Może powiesz publicznie ile firma Nasz Dozór Ci ukradła? Bo to jest pomówienie. Gdzie widziałaś "reklamowanie" Gońca Krośniewickiego i przez kogo? Nie ma dziwnego trafu. Złożyłem propozycje,podałem koszta, które były lepsze od innych w zapytaniu ofertowym. A prawdą jest że Krośniewicami zainteresował mnie p. Tomasz. Co do "Artystycznego Życia" to informuję, że organizowany koncert od lat jest finansowany ze środków pozyskanych od partnerów a nie z gmin i nie odbywa się jedynie w Krośniewicach. W tym roku zapraszam jeszcze do Lodzi (26 raz) do Zgierza i Warty. Poproszę więc o konkrety.
10:50, 09.05.2019


Przemku!Przemku!

4 4

Mam rozumieć, że to przypadek, że razem z kol. Tomaszem organizowaliście kampanie Erdmanowej??? Że woziliście ją na te pseudospotkania wyborcze w muzemu w Krośniewicach - dokumentacja na której jesteście w muzeum jest jeszcze w internecie. Mam rozumieć że to przypadek że wspólnicy spółki Nasz Dozór i prezes "wydawnictwa" Mea Patria przypadkowo w trakcie wyborów spotykali się w Basiorze z Erdmanką???Rozumiem że Erdmanka teraz spłaca zaangazowanie tych panów w wybory. Krosniewice sa poligonem doświadczalnym dla ND ponieważ firma dostała koncesje w połowie 2018 rok - i to sprawdzona informacja. 09:48, 10.05.2019


PrzemekPrzemek

2 2

Aniu vel Grzesiu. Nie ma przypadków. Czekam na informacje o okradaniu gminy. Jakoś szybko przeszedłeś do innego tematu od pomówienia do rozliczania mnie i moich znajomości. Oczywiście że poznaliśmy się podczas wyborów. Nie robiłem nikomu kampanii. Nie byłem z przyszłą Panią Burmistrz w "Basiorze" w tym czasie. Jeżdziłem na spotkania wyborcze i chyba nie były "psełdo wyborcze" bo zaskutkowały. Gdybyś się dobrze przygotował to wiedziałbyś, że w temacie ochrony działam od wielu lat i posiadam wszelkie mozliwe certyfikaty i pozwolenia. I dla ścisłości obsługuję jeden obiekt podległy gminie. Jeden i to w ograniczonym czasie. Dalej nie napisałeś, kogo okradłem. Wpis traktuję jako naruszenie dóbr osobistych i pomówienie i oczekuję sprostowania. Bo ja nie muszę ukrywać się pod kłamliwymi podpisami. 10:45, 14.05.2019


PrzemkuPrzemku

2 1

Na wstępie polecam Ci lekturę słownika ortograficznego - przyda Ci się do pisania poprawnych komentarzy. Po drugie istnieje dokumentacja fotograficzna i relacje świadków na to jak woziliście Erdmankę w trakcie wyborów wraz z kol. Tomaszem. Przemku, ochraniać dworzec kaliski to raczej nie to samo, co być prezesem spółki, która koncesję na działalność ochroniarską ma dopiero od pół roku. Choć wiadomo dlaczego kol. Tomasz nie jest prezesem. z drugiej strony to i tak wszystko załatwiał przecież pan Sławek...Wsłuchaj się również dobrze w wypowiedź Erdmanki, a wtedy wyłapiesz że promuje twoje pisemko Goniec, które nomen omen wydawane jest o ile się nie mylę nielegalnie.
PS. Lekcje logicznego myślenia, analizowania treści tekstu i rozumienia może za darmo dać Ci kol. Tomasz. 18:09, 14.05.2019


MarekMarek

5 0

Jakie będą konsekwencje dla Erdman zasadności skargi? 12:12, 09.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RadekRadek

2 0

Nie ma żadnych 12:29, 10.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

SynSyn

4 2

Czy zasadność tej skargi może skutkować nieudzieleniem absolutorium burmistrzowej i nowymi wyborami zarówno burmistrza i rady miejskiej? 07:33, 13.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

niktnikt

9 1

Można tutaj zaklinać rzeczywistość, ale patrząc na współpracę z radą, a w zasadzie jej brak jedno wydaje się przesądzone, Pani Burmistrz już tej rady do siebie nie przekona, była niesłowność, były niezrozumiałe zachowania, były sytuacje na które radni nie mogli się zgodzić, cały czas mówi się jedno, a robi co innego. Mówi się że chce się budowy targowicy ale przetargu na to zadanie się nie ogłasza. Ta rada doprowadzi do odwołania burmistrzowej, bo ta nie dała im powodu, aby było inaczej. Pani Burmistrz bardzo szczera rada. Proszę spróbować spojrzeć na to wszystko obiektywnie, bez emocji ocenić wszystkie fakty i tylko fakty. Kto co w tej gminie zyskuje, komu zależy na wzroście agresji, kto osiąga wymierne korzyści z obecnego układu, kto może chcieć zostać następnym burmistrzem, dlaczego w określony sposób postępuje Kutno, a dlaczego Łęczyca. Proszę przeanalizować potencjał osób, które nadal Panią popierają i pomyśleć dlaczego Panią popierają, i tak samo przeanalizować osoby, które Pani nie poparły albo już się odwróciły. Proszę choćby zdać sobie sprawę, że przy obecnych nastrojach wśród mieszkańców ewentualne referendum może być skuteczne. Proszę to wszytko zrobić samemu beż żadnych podpowiadaczy, doradców, doświadczonych wiedzących lepiej znajomych. To Pani poniesie konsekwencje a nie oni. 11:05, 14.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrzemekPrzemek

3 3

Szansę dałem. Pozostaje zgłosić zniesławienie.I to zrobię. Tyle na ten temat. Do zobaczenia 18:27, 14.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone