Zamknij
REKLAMA

Wojewoda Łódzki unieważnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kutnie

15:14, 09.08.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ulicami: Sklęczkowską, Poprzeczną, Stalową i granicą miasta, w części dotyczącej § 25 pkt 5 uchwały o treści „(…)z zakazem tworzenia nowych zjazdów z ul. Sklęczkowskiej (…)”, uznając zapisy uchwały za niezgodne z prawem. 

26 czerwca Rada Miasta Kutna podjęła ww uchwałę. Od 20 lipca toczyło się postępowanie nadzorcze w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.  Zgodnie z treścią ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub części jest istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie. Wojewoda Łódzki uważa, że uchwała taką właśnie wadę posiada.

Zapis § 25 pkt 5 planu ustalający, że dla terenu o symbolu 3.P obsługa komunikacyjna będzie odbywać się z dróg publicznych z zakazem tworzenia nowych zjazdów z ul. Sklęczkowskiej, w istotny sposób narusza ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z ustawą o drogach publicznych.

- Zapis uchwały wprowadzający omawiany zakaz, wykracza poza przyznaną Radzie Miasta kompetencję do określania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zasad dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wyrażoną w art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - twierdzi Wojewoda Łódzki.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Czy Rada Miasta Kutna zdecyduje się pójść z Wojewodą do sądu po raz kolejny?

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (8)

KukuKuku

15 2

A to już kolejny plan z niezgodny z prawem. Co się dzieje z urzędnikami i prawnikami w mieście? Robią kuku Burzy? 15:20, 09.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HehHeh

11 2

Teraz będą parkingi, Straż miejska, budżet obywatelski, i przed wyborami pini i mieszkania :* 15:24, 09.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wojewódzkiwojewódzki

2 9

"PAN" wojewódzki chyba "niesfornym" samorządom chce pokazać kto tu rządzi. Rząd wie lepiej co dla samorządu dobre - pachnie mi tu socjalem. 19:50, 09.08.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WojoWojo

6 0

Nie po prostu służby wojewody eliminują niezgodne z prawem dokumenty tworzone w samorządach. Tak było też z innymi planami zagospodarowania, niedawno czytałem że na Łąkoszyńskiej to nawet sąd potwierdził, że Burza i urzędnicy robią fuszerkę 07:43, 10.08.2018


ryśryś

13 0

Miejscowy kacyk dostał po czerwonym nosie! 05:42, 10.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrzysztofKrzysztof

12 1

Zbyszek czas na emeryturę! 10:55, 10.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

madziamadzia

8 1

Stary szwindel zamknął teren jako rezerwę dla wybrańca z dobrej włoskiej rodziny, bo przy autostradzie łakomy kąsek a drogę miał otworzyć złotym kółeczkiem od wybrańca????? 13:57, 10.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JuliuszJuliusz

2 0

Przecież to nie pierwsza unieważnioona uchwała a oni to mają w nosie. 12:43, 13.08.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone