Zamknij
REKLAMA

Szpital dostanie mniej pieniędzy. NFZ odpowiada

13:07, 13.06.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Dziś w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja prasowa Krzysztofa Debicha starosty i prezesa KSS sp. z o.o Marka Kiełczewskiego na temat błędu oszacowania potrzeb zdrowotnych zabezpieczania zdrowotnego w tym rejonie i cięcia środków dla szpitala przez NFZ.

- Zarząd „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. z niepokojem obserwuje działania NFZ zmierzające do drastycznego obniżenia finansowania usług w zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie powiatu kutnowskiego. Kolejna propozycja obniżenia poziomu finansowania, które nie znajduje uzasadnienia w realizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców północnej części województwa łódzkiego. Znaczące przekroczenie wykonania planu rzeczowo-finansowego pierwszego półrocza 2018 wskazuje, że w naszej ocenie NFZ błędnie oszacował potrzeby zabezpieczania zdrowotnego w tym rejonie, wybierając do porównania niereprezentatywny - nie tylko ze względów epidemiologicznych - IV kwartał roku - pisze kutnowski szpital do Artura Olsińskiego dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Kolejne obniżenie poziomu finansowania może zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców powiatu kutnowskiego. Szpital w Kutnie realizuje swoją misję społeczną opieki medycznej nad mieszkańcami w zakresie lecznictwa szpitalnego w całym zakresie swojego potencjału, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie, niezbędnych z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia pacjentów, hospitalizacji na wszystkich oddziałach, największego w tym rejonie województwa szpitala, świadczącego najpełniejsze spektrum usług. W raportach do NFZ znajdują się dane dotyczące liczby wykonanych i zweryfikowanych procedur z zakresu całodobowej opieki stacjonarnej w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 maja 2018r., uwidaczniające rzeczywiste potrzeby zdrowotne mieszkańców - twierdzi szpital. -  W ocenie Zarządu „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. przy ustalaniu kwoty ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy ŁOW NFZ w Łodzi nie uwzględnił faktycznie wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ. Ponadto, nie możemy zaakceptować obniżenia wartości ryczałtu dobowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i NiŚOZ, które w naszej opinii jest nieuzasadnione. W okresie I półrocza br., w kolejnych miesiącach rozliczeniowych, obserwujemy tendencję wzrostową realizacji kontraktu ponad limit. Wskazujemy, że jako podmiot leczniczy niejednokrotnie nie możemy ograniczać, czy też odmawiać udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy bezwzględnie wymagają hospitalizacji. Nasi pracownicy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem realizują nałożone na nich zadania i obowiązki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kutnowskiego. Kolejne obniżenie poziomu finansowania w sposób oczywisty uniemożliwia jednoczesną realizację pełnej dostępności do usług medycznych dla mieszkańców powiatu kutnowskiego oraz realizację ustawowych zobowiązań w sferze wynagrodzenia pracowników i zagwarantowania bezpieczeństwa pracy, w tym w szczególności Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych i dalszych planowanych uregulowań prawnych dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. (..)  W związku z zablokowaniem przez NFZ w systemie MUS możliwości edytowania i proponowania wartości w zakresach: ryczałt PSZ, świadczenia w SOR i NiŚOZ załącznik nie zawiera koniecznych, w naszej opinii, zmian dotyczących tych zakresów tj. zwiększenia ryczałtu Podstawowego Systemu Zabezpieczania do kwoty 17 556 385,70 zł, utrzymanie stawki dobowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na poziomie z I półrocza 2018 tj. kwoty 13485,82 zł/dobę i zwiększenie stawki w Nocnej i Świątecznie Opieki Zdrowotnej do poziomu 540 000,00 zł na II półrocze 2018 roku.

Co na to NFZ w Łodzi?

- Bezpieczeństwa zdrowotne mieszkańców powiatu kutnowskiego i finansowanie ich leczenia na co najmniej dotychczasowym poziomie jest priorytetem dla ŁOW NFZ. Dostępność do świadczeń jest na bieżąco monitorowana. Wartość ryczałtu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia dla danego świadczeniodawcy wylicza się według wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Kryteria, według których wyliczany jest ryczałt dla podmiotu leczniczego są jednakowe i wspólne dla wszystkich szpitali zakwalifikowanych do PSZ - informuje Anna Leder, rzecznik rzecznik prasowy ŁOW NFZ. - Na wyższy lub podobnej wysokości ryczałt mogły liczyć te szpitale, które wykorzystały ryczałt z IV kwartału roku 2017 na poziomie przynajmniej 98 procent. Wysokość ryczałtów nie może być dla żadnego z dyrektorów zaskoczeniem, szpitale, które opiekowały się największą liczbą pacjentów, wykonały wiele skomplikowanych zabiegów zwiększyły wartość ryczałtów od 3 do 11%. W Łódzkiem znakomita większość szpitali - 23 placówki – otrzymała dodatkowe środki z budżetu ŁOW NFZ za jakościowy parametr q, który premiuje świadczeniodawców posiadających m.in. certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Kutnowski Szpital Samorządowy wykonał ryczałt za IV kwartał na poziomie poniżej 98%. Aktualnie ryczałt na I okres rozliczeniowy wynosi 15 3666 882 zł, propozycja na II półrocze jest taka sama. W związku z tym, iż wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy jest uzależniona m.in. od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawców w poprzednich okresach możliwe jest zwiększenie ryczałtu w następnych okresach rozliczeniowych, wartość ryczałtu na II półrocze szpital otrzyma pod koniec września 2018 r.

Ponieważ świadczenia odrębnie finansowane nie są częścią składową ryczałtu PSZ, a warunki finansowania w umowie ze Szpitalem w Kutnie zostały ustalone do 30 czerwca 2018 roku, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał propozycje planów rzeczowo-finansowych na świadczenia od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku. Wartość przedstawionej propozycji kutnowskiemu szpitalowi kształtuje się na poziomie I połowy roku 2018, a zmniejszenia w propozycji wynikają z symulacji realizacji umowy na podstawie danych przesłanych przez szpital w Kutnie za okres I kwartału 2018 roku. Przykładowo: rzeczywiste wykonanie w IV kwartale 2017 na oddziale chirurgii ogólnej (chirurgia ogólna – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym) wyniosło 21 685 zł, a w I kwartale 2018 r. – 7 251 zł. W tej pozycji ŁOW NFZ zaproponował kwotę 14 502 zł. Spadło także wykonanie umowy na oddziale położniczym (położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – NO1, NO2, NO3, NO20) – w IV kwartale 2017 – 542 381 zł, a I kwartale 2018 r. 482 812 zł. W tej pozycji ŁOW NFZ zaproponował kwotę 917 343 zł; ortopedia (endprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego) – w IV kwartale 739 753zł , w I kwartale 579 390 zł. Podobnie jest w przypadku kalkulacji stawki ryczałtu dobowego SOR, której dokonuje się m.in. na podstawie liczby przyjętych pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych. W przypadku stawki ryczałtu dobowego na I połowę 2018 r. kalkulację przeprowadzono na podstawie świadczeń z okresu styczeń-grudzień 2016 r., natomiast stawka na II połowę 2018 r. została obliczona na postawie okresu kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.  Brak wyraźnego wzrostu stawki ryczałtu dobowego SOR w II połowie 2018 r. w stosunku do I połowy roku spowodowane jest głównie spadkiem o ponad 4%sprawozdanej liczby świadczeń w ww. okresach. ŁOW NFZ utrzymał stawkę ryczałtu w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na poziomie I półrocza 2018 roku. 

Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego podpisał porozumienie co do wysokości finansowania w II półroczu 37 z 42 świadczeń finansowanych odrębnie.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kutnie

 

 

(O.R)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (14)

nowa twarz?nowa twarz?

5 0

A któż to obsługuje wyświetlanie tych słupków zrzucanych na ekran? 15:55, 13.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

qwertyqwerty

9 0

Panie prezesie , a miało przecież być tak dobrze???? wstyd 16:00, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do qwertydo qwerty

4 0

Przy takich poborach jakie on ma to jest mu dobrze nawet bardzo dobrze. 18:51, 13.06.2018


PacjentPacjent

6 0

Mina nietęga... 16:34, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NerNer

3 0

Z czym do ludu 17:07, 13.06.2018


lsplsp

8 0

Debich , a miało być tak dobrze? 18:26, 13.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PacjentPacjent

2 1

Tłumaczenie NFZ to urzędnicze paplanie. Dla nich życie ludzi to tylko wskaźniki, cyferki i statystyka... 18:52, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zkfzkf

4 0

Nie to przepis prawa, który byl szpitalowi doskonale znany
22:16, 13.06.2018


JózekJózek

5 0

Debicha trzeba wymienić to będzie dobrze 23:42, 13.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

leonleon

5 1

Debich dogadał się z S i ma PIS w kieszeni. Dogadali się w mieście i w powiecie.W powiecie Debich i S , w mieście Burzyński i Jóźwiak. Ciekawe co na to wyborcy? 09:23, 14.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GregoryGregory

2 0

Jeżeli to prawda to istne towarzystwo wzajemnej adoracji . Kurcze jak ci ludzie są ze sobą p[owiązani a właściwie czym? To jest obrzydliwe. 09:22, 15.06.2018


HaHa

1 0

Niech Pan prezes nie myśli sobie że będzie to pretekst do niewyplacenia podwyżki prawnej. 09:37, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

asas

3 1

Leon to pan senator dogadał się w sprawach wyborów ze starostą? Dziwne i wystawił już do zarządu Jóżwiaka na kandydata? Nic nie słychać na ten temat a ty już wiesz 13:06, 14.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do asdo as

0 0

Słychać , słychać i widać . 09:24, 15.06.2018


REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone