Zamknij
REKLAMA

Wójt podaje kwoty dodatków specjalnych dla urzędniczek

07:21, 13.06.2018 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Po ujawnieniu wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w Gminie Bedlno między innymi nieprawidłowościami okazało się, że wójt Krzysztof Kołach przyznał dodatki specjalne dla kilku urzędników, łamiąc zapisy ustawy o pracownikach samorządowych i Regulamin wynagradzania w urzędzie. Zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2010 roku, wypłacono trzem pracownikom (Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz Zastępcy Skarbnika) dodatki specjalne, które zostały przyznane na czas nieokreślony i stały się stałym składnikiem ich wynagrodzenia. O wynikach kontroli RIO pisaliśmy TUTAJ

Zapytaliśmy Wójta Gminy Bedlno w drodze wniosku o informację publiczną  w jaki sposób zostały naprawione nieprawidłowości ze wskazań pokontrolnych RIO w sprawie przyznanych Katarzynie Golis -Sekretarzowi, Anecie Ciężarek -Skarbnikowi oraz Teresie Wasiak -Zastępcy Skarbnika dodatków specjalnych, na czas nieokreślony, które stały się stałym składnikiem ich wynagrodzenia? Jaką kwotę panie pobrały przez te lata i czy kwota została zwrócona do budżetu gminy?

Wówczas otrzymaliśmy połowiczną odpowiedź, że nie są to nienależne paniom środki, nie muszą więc nic oddawać gminie. Jedynie wójt Kołach przyznał je niezgodnie z ustawą, bo na czas nieokreślony, a powinien przyznać na czas określony, na przykład ze zwiększeniem obowiązków. TUTAJ odpowiedź gminy. Wówczas jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi jakie kwoty przez te lata pobierały urzędniczki. Zapytaliśmy znów o to samo i dodatkowo poprosiliśmy o podanie zakresów obowiązków pracowników na każdym stanowisku  oraz czynności o skomplikowanym charakterze poza zakresami ich obowiązków, które były podstawą przyznania dodatku specjalnego na czas nieokreślony.

Z zakresów czynności i aneksów do nich, które argumentują przyznanie dodatków wynika, że skarbnik dodatkowo miała się zająć obsługą organizacji pozarządowych i przyznawanych im dotacji łącznie z rozliczeniem.  Zastępca skarbnika z kolei dostała dodatkowe zadanie w postaci śledzenia w internecie możliwości pozyskania dla gminy środków zewnętrznych również z UE i kwalifikacji dokumentów pod względem informacji publicznej oraz pełnienie zastępstwa za skarbnika. A sekretarz dostała zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, sporządzanie ocen pracowników i przygotowywanie ich do samodzielnych stanowisk oraz nadzór nad rozpatrywaniem petycji mieszkańców. 

Ze szczegółowych argumentów przyznania dodatków nadesłanych przez Urząd Gminy w Bedlnie wynika, że głównie chodziło o jak to nazwano o współudział w organizacji różnych imprez czy w nich uczestniczenia. Niżej odpowiedzi do wglądu. 

Jakie kwoty dodatków otrzymały trzy urzędniczki przez te lata?

Krzysztof Kołach podaje, że w 2011 roku skarbnik Aneta Ciężarek miała przyznane 7 062, 54 zł dodatku, w 2012 o połowę więcej 14 047, 42 zł, w 2013 14 130, 65 zł, 2014 - 15 050, 16 zł i od 2015 r. do 2017 po 15 050, 16 zł w każdym roku.

Zastępca skarbnika Teresa Wasiak w 2011 otrzymała 14 015, 72 dodatków, 2012 - 8 718, 42 zł, w 2013 11 606,79 zł, w 2014 10 522,68, w 2015 - 12065,96 zł i w 2016 i 2017 po 12 627,42 zł.

Sekretarz Katarzyna Golis w 2011 i 2012 nie dostała dodatków, w 2013 r. 541,92, w 2014 i 2015 r. po  6 505 zł, w 2016 6 396, 50 zł i w 2017 5 186, 44 zł.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Z ANEKSEM       SZCZEGÓŁOWE POWODY PRZYZNANIA DODATKÓW

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (20)

brzoskwinkabrzoskwinka

20 0

to się w głowie nie mieści co się w tej gminie wyprawia po prostu skandal , i to za nasze podatników pieniądze- tak to można pracować do 100 lat w takim dobrobycie 11:31, 13.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kotekkotek

16 0

te specjalne zadania wynikają z zakresów obowiązku tych pań, a nie jak to przedstawił wójt, obowiązki wykonywane były zapewne w godzinach pracy - a uczestnictwo w imprezach to czysta przyjemność drogie panie. A za takie pieniądze to można pracować nawet w niedzielę. Podatnicy teraz macie jasny obraz na co wydawane są lekką ręką K . wasze i nasze pieniądze tj mieszkańców tej gminy. 12:02, 13.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PBPB

14 0

To jest jakiś dramat. Nikt nie kontroluje Wójta a on robi co chce. Ciekawe co DODATKOWO dla Pana Wójta musiały zrobić opisane URZĘDNICZKI... Wstydźcie się! 12:48, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

SaaSaa

5 0

Brak słów co się tam dzieje. Nie dość,że niektórzy to zielonego pojęcia nie mają co tam robić to jeszcze teraz takie rzeczy! A pani sekretarz? Zostawię to bez komentarza... Nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim stanowisku 13:17, 13.06.2018


NieoświeconaNieoświecona

13 0

Szanowna Pani Redaktor, proszę zapytać Wójta :
Ile gmina w ciągu roku wydaje pieniędzy na oświetlenie uliczne?
Pana Radnego Rzakietę ( mieni się specjalistą od energii wszelkiego rodzaju;)):
Ile lamp ulicznych można zakupić za premie tych Pań?
Panią Sekretarz:
Ile petycji od mieszkańców rozpatrzyła, z podziałem na dwie kategorie,1. te rozpatrzone na korzyść mieszkańców 2. pozostałe ?
Ilu nowych pracowników przyjęła i przeszkoliła w myśl zasady ,że z rodziną łatwiej się zrozumieć;)?
Panią Skarbnik:
Ile organizacji pozarządowych obsłużyła ?
Jaka kwotą wsparto organizacje pozarządowe ( oczywiście te które obsługiwała Pani Ciężarek)?
15:04, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RedakcjaRedakcja

3 0

Pytania oczywiście prześlemy. Pozdrawiam 19:15, 13.06.2018


oloolo

8 0

A pozostali pracownicy nie zasluzyli na dodatki jaka sprawiedliwosc 16:51, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do oloDo olo

4 0

O czym ty piszesz sprawiedliwość 17:07, 13.06.2018


sobotniksobotnik

5 1

To teraz czas na gmine Łanięta i samorządowca... 19:48, 13.06.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

podajpodaj

1 0

Jestes merytorycznie przygotowany na porowywanie gminy Bedlno i gminy Lanieta? 08:49, 14.06.2018


NieoświeconaNieoświecona

4 0

Szanowna Pani Redaktor, proszę zapytać Panią Zastępcę Skarbnika Gminy Bedlno Teresę Wasiak :
Na przestrzeni jakich lat fundusz sołecki był przyznawany mieszkańcom ,a w jakich latach zabrany ( zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Bedlno)?
Proszę o czytelne zestawienia tych kwot?

01:29, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NieoświeconaNieoświecona

3 0

cd...Pytania do Pani Skarbnik Anety Ciężarek ( pierwszej w Gminie Bedlno):
Proszę podać jaką kwotę pozyskała ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM na działania realizowane przez gminę(dokładnie wymienić działania , pozyskane kwoty, pokazać w zestawieniach rocznych)?
Proszę podać takie same informacje w stosunku do osób prywatnych , bądź firm działających na terenie gminy Bedlno ( w tej sytuacji z uzasadnieniem celowości przyznanej kwoty wsparcia)? 01:41, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

szejkszejk

5 0

No, Kołach pojechałeś.... Po ćwierćwieczu twoich rządów w Gminie Bedlno nam wszystkim powinno się żyć jak w Dubaju, nie tylko tobie, Anetce, Teresce i Kasi, a nam mieszkańcom piach w oczy.... 06:50, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SwSw

2 0

A może. nie tak sprawdzić UG w Oporowie 07:16, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

księgowyksięgowy

5 0

Dodatki rzeczywiście robią wrażenie...
- pani Anetki to 95441,25 zł
- pani Tereski to 82184,41 zł
- pani Kasi to 25134,86 zł
A co na to radni bezradni?????????
18:40, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wegetariankawegetarianka

6 0

O Chryste Panie! Na miłość boską, co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Takiego łajdactwa, takiego pasożytnictwa, takiego ku****wa i złodziejstwa, takiej *%#)!& to jeszcze nigdy w historii gminy nie było. Czy państwo polskie jeszcze istnieje? Bo w gminie Bedlno to tylko jeden uj, trzy upy i radnych-bezradnych kupa. Pazerność, szachrajstwo, warcholstwo i hochsztaplerstwo kwitnie. Anarchia i oligarchia się rozwija. Brak słów! Jak tu żyć? Kiedy tego kapycyna-capa sądy boskie i ludzkie wyrzucą na śmietnik historii? Ile ta zabawa w kotka i w myszkę, ta tyrania jeszcze będzie trwała? Do końca świata i jeden dzień dłużej? W PiSdu z taką demokracją! Je**ł ją pies! Przepraszam, co złego to nie ja. Chyba muszę się czegoś napić i iść spać. Mówią, że najlepszym lekarstwem na stres jest miłość? Musicie mi wybaczyć, ale Kołacha nie pokocham nigdy! Na jego widok rzygać mi się chce i ręce mnie swędzą. Cierpliwość jest cnotą. Ale wszystko ma swoje granice, prawda? Pozdrawiam cierpliwych! Dobranoc! 22:15, 14.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

praojciec Jurandpraojciec Jurand

2 0

Kochani! Oj źle się w Gminie Bedlno dzieje. Lecz można temu zaradzić. Trzeba nie głaskać tylko bić k***y i złodziei. Lepsze bite zdrowe, całe, dobre i żywe, niż głaskane chore, roztargnione, złe i zdechłe. Tak? Na co czekacie? Na rowery i po witki! Dawaj, dawaj, dawaj... Bij, bij, bij... Nie liczą się *%#)!& ciała i ładne ciuchy! Liczą się mądre ciała i piękne duchy! Młodzi! Bez dyscypliny (bez rózeg i bez witek) ani rusz. Bezstresowe wychowanie to przeżytek. Spartańskie wychowanie musi być. Nie ociągać się! Młode tchórze! Średnie susły! Stare capy! Teraz! Już! Do roboty! Pani Ola za Was wszystkiego nie zrobi! Nie da rady! Nie wstyd Wam gminne lenie? Pobudka! [sic!] (Oświeceniowa Służba Polsce #REDUTAeKU#. Klub #IDŹ PO PRAWDĘ#) 09:38, 16.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkaniec Gminy BeMieszkaniec Gminy Be

0 0

Słyszałem że ma startować były sekretarz tylko czy go Ch.. j znowu nie załatwi i musiał by chyba wymienić pół urzędu. 15:57, 18.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wiwawiwa

1 1

pozostali pracownicy to są od pracy, "im się nic więcej nie należy", marne pensje i brak dobrego słowa 12:26, 20.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MuminekMuminek

0 1

Urząd Gminy Bedlno to jeden wielki burdel. Co najmniej pół urzędu do wymiany. Obraz nędzy i rozpaczy. Pani Redaktor Ola na wójta. Tylko ona może wyprowadzić tą otumanioną i rozkradaną gminę na prawidłową drogę rozwoju. Powtarzam: Tylko Pani Ola! Nikt inny! Gmina Bedlno potrzebuje majestatycznej, mądrej, pięknej i twardej królowej. Fajnie by było jakby chciała wystartować w zbliżających się wyborach. Szkoda mi tych mieszkańców, że tak źle wybierają? Może nie mają kogo wybrać? Z koszyka wróbli i kóz, orła i królowej się nie wybierze! To jest niewykonalne!!!... 14:13, 20.06.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez eKutno.pl Aleksandra Rzadkiewicz i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone