Zamknij
REKLAMA

Radni jutro uchwalą program współpracy z organizacjami pozarządowymi

22:29, 13.11.2017 | O.R
REKLAMA
Skomentuj

Jak zawsze pod koniec roku Rada Miasta Kutna uchwala Program współpracy Miasta Kutna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok.  Tak będzie jutro na sesji w Urzędzie Miasta. Wcześniej jest on opiniowany przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego i konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Od lat ma podobne zapisy.

W programie współpraca podzielona jest na finansową i poza finansową. Pierwsza polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,  wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, umowy partnerskiej i umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

Wśród form poza finansowych są m.in. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania, powiadomienie o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych na kolejny rok, promowanie i informowanie o współpracy w środkach masowego przekazu oraz poprzez inne formy promocji, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych, organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez organizacje pozarządowe, podejmowanie inicjatyw integrujących sektor publiczny i pozarządowy w zakresie zadań publicznych ważnych dla lokalnego rozwoju, pomoc w nawiązywaniu kontaktów lokalnych, regionalnych lub zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, udostępnianie i użyczanie pomieszczeń lub sprzętu teleinformatycznego do realizacji zadań statutowych. 

Program współpracy zakłada współpracę w zakresie edukacji, kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia, tradycji, turystyki, pomocy społecznej i działań na osób 55+.

W tym roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi kontrolowała w Urzędzie Miasta Kutna właśnie realizację ofert organizacji pozarządowych i wykorzystanie przez nie środków publicznych oraz kwestie rozliczeń z samorządem miejskim (zwrotów dotacji). Kontroli zostały poddane wybiórczo oferty trzech organizacji i dokumentacja wydziałów branżowych, które odpowiadają za realizację zadań publicznych. Przed końcem roku poznamy wyniki RIO. 

O ocenę współpracy samorządów z trzecim sektorem zapytaliśmy przewodniczącego kutnowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Mariusza Guzkawiceprezesa Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS Róża Kutno.

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kutnie oceniam na bardzo dobry. Co roku przed jego uchwaleniem jest konsultowany i na bieżąco dostosowywany do potrzeb organizacji. To że się radykalnie nie zmienia nie oznacza że jest zły. Współpraca z samorządem miejskim przebiega również bardzo dobrze, urzędnicy odpowiedzialni za współpracę z nami zawsze służą pomocą. Wśród organizacji są liderzy, którzy składają bardzo dużo wniosków na rok i takie które realizują ich niewiele, na potrzeby swoich członków i osób zainteresowanych daną branżą, danym tematem. Oprócz przewodniczenia Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie, która opiniuje m.in. program współpracy z trzecim sektorem, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS Róża Kutno, wiem zatem z własnego doświadczenia, że jeśli bierze się udział w różnych konkursach ofert w mieście, powiecie, województwie i w ministerstwach można zapewnić podopiecznym stowarzyszenia projekty dobrej jakości z długą realizacją.W naszej organizacji właśnie tak robimy, korzystając z kilkudziesięciu rocznie dotacji - mówi Mariusz Guzek. 

A jak wygląda współpraca z Powiatem Kutnowskim?

Jeśli chodzi o współpracę z samorządem powiatowym, mam wrażenie że jest ona znacznie luźniejsza, o mniejszym natężeniu. Niewiele organizacji korzysta z proponowanych programów przez powiat i niewielka ich liczba bierze udział choćby w konsultacjach, a przecież w powiecie mamy około 200 organizacji pozarządowych. SL SALOS korzysta z dotacji powiatu i z ich realizacją i kontaktem nie mieliśmy większych problemów - odpowiada Guzek.

 

REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (7)

uściślającuściślając

7 3

Jak widać ten pan od organizacji pozarządowych nie ma żadnego problemu w kontaktach z miastem i powiatem w przeciwieństwie do innych mieszkańców tego terenu, czyż nie? Miłość i zrozumienie kwitnie i jest wszystko ok ,tak? A co z otrzymywaniem kasy przez stale te same organizacje,np na koszykówkę, a co z przewałką kasy dotyczącą MKS? Też wszystko ok?A tak przy okazji to kto to jest Mariusz Guzek oprócz tego ,że jest wiceprezesem? 07:29, 14.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dzej dzejDzej dzej

5 4

"A co z otrzymywaniem kasy przez stale te same organizacje,"
To małe miasto, liczba stowarzyszeń jest określona. Ty byś chciał, żeby co roku jakaś organizacja bankrutowała, plajtowała, rozwiązywała się? Kto ma dostawać wsparcie na piłkę, gdy dostają dwa stowarzyszenia bo dwa o wsparcie się ubiegają? Trzecie fikcyjne, Makabi Kutno? 08:11, 14.11.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tradycyjnytradycyjny

3 0

Napisałeś ,że liczba organizacji jest ograniczona może i tak , ale powiadam ci ,że wiedza mieszkańców o tym co dotyczy tych organizacji bynajmniej ograniczona nie jest. Kapisz? 13:22, 14.11.2017


jej jejjej jej

7 2

Nie no najlepiej jak dostają ci co potem nie oddają, albo mają szefa z prokuratury 08:43, 14.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do jejDo jej

1 6

Przecież ci co nie oddali już nigdy więcej nie dostali. Także pudło... 08:49, 14.11.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

celacela

3 0

W pudle to oni powinni wylądować , a co może masz wątpliwości? 13:15, 14.11.2017


trenertrener

4 0

Żadne pudło, dostali jak nie oddali, i potem znów nie oddali i dopiero sprawa się rypła. A teraz może jest inaczej? wiesz czy tylko udajesz kolego? 10:17, 14.11.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© ekutno.pl | Prawa zastrzeżone